Samenvatting Literatuurvragen

-
16 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Literatuurvragen

 • 1 Literatuurvragen

 • Wanneer wijkt een score af?
  Scores 1 sd boven en onder het gemiddelde is normaal, daar onder in benedengemiddeld en twee sd onder het gemiddelde is laag. Hetzelfde geldt voor boven het gemiddelde.
 • Hoe hoog moet de betrouwbaarheid zijn voor belangrijke beslissingen?
  Minimaal 0,80
 • Leer begrippen
 • Wat meet de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)?
  De psychosociale aanpassing van kinderen en adolescenten. 11-16 jaar, 25 items
 • Wat zijn de hiërarchische stappen uit de beslisboom van de WISC?
  • Harmonisch profiel op schaalniveau? (geen significant verschil)
  • Zijn schalen intern consistent?
  • Harmonisch profiel op factor niveau?
  • Zijn factoren intern consistent?
 • Het diagnostisch onderzoeksprotocol van de CAMDEX bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. gestructureerd psychiatrisch interview
  2. test voor objectieve evaluatie van cognitieve functies
  3. gestandaardiseerd protocol voor vastleggen van observaties
  4. gestructureerd interview met een andere informant
  5. kort algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek
  6. verslag van bevindingen en medicatiegebruik
 • Voor welke patiënten is de Amsterdamse Korte Termijn Geheugen Test (AKTG) ongeschikt?
  Patiënten die klinisch evidente (duidelijk zichtbare) cognitieve stoornissen hebben.
 • Waarvoor wordt de Mini-Mental State Examination (MMSE) gebruikt?
  Screenen van cognitieve beperkingen bij oudere volwassenen.
 • Wat houdt een lage score op de MMSE in?
  Hoe lager de score hoe erger de cognitieve beperking.
 • Hoe zijn de blokken van het PI-dictee opgebouwd?
  9 blokken met 15 woorden. De nummers van de blokken corresponderen met de DL waarop de woorden door de gemiddelde leerling beheerst worden.
 • Wanneer wordt het PI-dictee afgebroken?
  Als er minder dan 8 woorden goed zijn geschreven in een blok.
 • Wat is een criterium referentie?
  Het vergelijken van een prestatie van een leerling met een absolute norm
 • Welke drie stromingen zijn er mbt de diagnostiek van leerproblemen bij kinderen en de informatie die hierbij moet worden ingewonnen?
  1. analyse van de functieontwikkeling
  2. analyse van de taak
  3. analyse van leerprocessen
 • Waar gaat het in beschrijvende of descriptieve modellen om?
  Feitelijk leesgedrag zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven
 • Waar gaat het in voorschrijvende of prescriptieve modellen om?
  Om de vraag op welke wijze het aanleren van de leesvaardigheid het best zou kunnen verlopen.
 • Waarvoor zijn de richtlijnen neuropsychologische expertise bedoeld?
  Om de kwaliteit van neuropsychologische expertise te verbeteren en te kunnen toetsen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.