Samenvatting Lokale anesthesie HC 1/2

-
23 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Lokale anesthesie HC 1/2

 • 1 Lokale anesthesie HC 1/2

 • Wat hebben de Neanderthalers uitgevonden en hoelang is dit geleden?
  koelen, meer dan 50.000 jaar geleden.
 • Wat heeft Cro-Magnon uitgevonden en hoelang is dit geleden?
  inhaleren van rook met therapeutische stoffen, 25.000 tot 40.000 jaar geleden. 
 • Wat hebben de oude Egyptenaren uitgevonden?
  compressie (druk)
 • Wat hebben de indianen in Peru uitgevonden? 
  Ze gingen kauwen op cocabladeren -> ondekkers van verdovende werking van cocaïne.
 • Wat heeft Horace Wells uitgevonden en in welk jaar was dit?
  lachgas als algehele anesthesie in 1844
 • Waarmee experimenteerde Sigmund Freud en ik welk jaar was dit?
  Experimenteren met cocaïne in 1884
 • Waarmee experimenteerde Bier/Hildebrandt en ik welk jaar was dit?
  Experiment ruggenprik -> had veel systemische en lokale bezwaren (hoofdpijn, duizeligheid en overgeven). Dit was in 1891
 • Wat heeft Halsted uitgevonden en in welk jaar was dit?
  1e tandheelkundige geleidingsanesthesie uitgevonden in 1864
 • Wie was de ontdekker van de 1e Tandheelkundige geleidingsanesthesie
  Halsted
 • In welk jaar werd er adrenaline toegevoegd?
  1901
 • In welk jaar kwam er aticaïne?
  In de jaren 70
 • Wat ontwikkelde Lofgren in de WO 2 (1939-1945) Wat zijn hiervan de voordelen?
  Lidocaïne. Sneller en krachtiger dan cocaïne zonder verslavingsverschijnselen.
 • Wat is een niet-voorbehouden handeling?
  Handelingen die in principe iedere zorgverlener mag uitvoeren, mits hij/zij bekwaam is. 
 • Noem een voorbeeld van een niet-voorbehouden handeling
  polijsten, afzuigen.
 • Wat is een voorbehouden handeling?
  handelingen die een aanmerkelijk gevaar opleveren als ze worden verricht door een ondeskundige.
 • Noem voorbeelden van voorbehouden handelingen. (7)
  - Extracties, endodontische behandelingen, prepareren van caviteiten
  - Het geven van injecties, zoals lokale anesthesie
  - Het brengen onder narcose
  - Röntgenfoto's maken
  - Geneesmiddelen uitschrijven
 • Wat betekent het als je zelfstandig bevoegd bent?
  Dat je ook een voorbehouden handeling mag uitvoeren zonder toezicht of opdracht
 • Zijn mondhygiënisten zelfstandig bevoegd? Zo nee, wat dat wel?
  Functioneel zelfstandig
 • Wanneer ben je functioneel zelfstandig?
  Wanneer niet zelfstandige bevoegde beroepsbeoefenaren met grote regelmaat en met grote mate van zelfstandigheid op deskundige wijze een voorbehouden handeling uitvoeren, waarbij is vastgelegd dat tussenkomst door de zelfstandig bevoegde niet noodzakelijk is.
 • Noem voorbeelden die wij functioneel zelfstandig mogen uitvoeren als we opdracht hebben gekregen van een tandarts (zelfstandig bevoegd) en welke niet.
  Wel: geven van anesthesie en prepareren van primaire caviteiten.
  Niet: röntgenfoto's maken.
 • Wat zijn de voorwaarden voor overdragen (5)?
  1. Er moet een opdracht zijn van een zelfstandig bevoegde, de tandarts
  2. De opdrachtnemer moet bekwaam zijn
  3. De opdrachtgever moet indien nodig beschikbaar zijn
  4. De patiënt moet op de hoogte zijn van de kwalificaties van degene die hem     helpt.
  5. Als de opdrachtgever extra aanwijzingen heeft gegeven, moet de opdrachtnemer die aanwijzingen ook opvolgen. 
 • Wat is een ander woord voor Informed consent?
  Toestemmingsvereiste
 • Bij het geven van uitleg en het risico is lager dan ... hoef je het niet te noemen.
  0,5
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.