Samenvatting LSSBB

-
157 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "LSSBB". De auteur(s) van het boek is/zijn AI. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - LSSBB

 • 1 Introduction lean six sigma

 • Wat is de sleutel tot succes binnen de LSS methode?

  In de praktijk brengen wat je hebt geleerd.

 • Is LSS een benadering "van buiten naar binnen kijken"?

  Ja.

 • Welke focuspunten kent LSS?

  Customer focus, business focus, process focus

 • Wat is het verschil tussen Work Proces en Improvement Proces?

  Work Process is Input > Process > Output, terwijl Improv Process precies andersom is; van Output > Process > Input. Dit is gericht op de klantwens (Output).

 • Wat betekent 6 Sigma eigenlijk voor je klantproces?

  Dat je in 99,999999... procent van de gevallen - ofwel nearly all the time - de klantwens realiseert.

 • Critical To Quality (CTQ) is feitelijk Customer Requirements

 • Service companies halen veelal een Six Sigma niveau van 3,5 (en is goed).

 • Slides 24 t/m 29 van les 1 bestuderen; de diverse methodes binnen LSS!

   

 • Waar staat de afkorting DMAIC voor?

  Define Measure Analyze Improve Control

 • 2 Define

 • In DMAIC the D stands for...

  Define

 • In the Define phase, start with a project starter: select the area of interest (strategy, KPI's and customer service), define specific projects, prioritize projects, select project with consensus.

 • De 1e stap in project selectie is te bekijken in hoeverre het impact heeft t.o.v. klant afgezet tegen de kennis die je hebt over de oplossing.

   

  Indien je redelijk tot veel kennis hebt over de oplossing en de impact op de klant is hoog, dan leent zich dit uitstekend voor een DMAIC project.

   

  Indien je redelijk veel kennis hebt over de oplossing maar de impact op de klant is medium, dan is het een Just Do It project.

 • Als je de problemen hebt gecategoriseerd in soorten LSS projecten, bepaal je wat de impact is in financiële zin afgezet tegen de impact op key performance indicators.

   

  Kies voor projecten die in langs beide assen in de categorie medium en/of high vallen.

 • What is a project charter?

  Document dat aangeeft wat de aanleiding, de focus en het doel is van een proejct.

 • Het project charter wordt opgesteld door de sponsor en de master black belt, maar is daarna eigendom van het projectteam als de opdracht/het project is gestart.

 • Wat word bedoeld met "boiling the ocean"?

  Een project dat te groot of te veel omvattend is. Breek zulke projecten op in deelprojecten.

 • Tuckman's model voor teamvorming bestaat uit 4 fasen: Forming, Storming, Norming en Performing.

 • In de Forming fase wordt het team samengesteld. Van belang hierbij is de kennismaking, het creëren van vertrouwen en duidelijk maken wat het doel is.

 • In de Storming fase zoekt iedereen naar zijn rol en kunnen er issues ontstaan over verantwoordelijkheid en macht. Los conflicten op, zorg voor duidelijke rolverdeling, stimuleer zelfstandigheid. Wees duidelijk over de manier waarop beslissingen worden genomen.

 • In de Norming fase gaat het om de optimale samenwerking. Hierbij moet je als leider de teamleden ondersteunen - utilize.

 • In de Performing fase is de rol van leider; het behartigen van de team belangen, stimuleren, resultaten monitoren en de methodes updaten.

   

 • Waarom is het formaliseren van teamrollen nuttig?

  Dit schept duidelijkheid, het werkt effectiever en ondersteunt accountability.

 • De sleutel voor effectieve teams bestaat uit welke 3 elementen?

  Duidelijke rolverdeling (wie doet wat), team procedures (hoe bereiken we onze doelen) en smart charter (de doelen)

 • Welke milestones zijn er binnen LSS?

  D M A I C !

 • What is a tollgate review?

   

  A tollgate review is a checkpoint to ensure completion of each phase of the DMAIC process.

 • Wat is het beste moment om tollgate reviews te houden?

  Na elke milestone, ofwel na D na M na A na I na C in het DMAIC process.

 • Bij een tollgate review zijn VERPLICHT aanwezig de sponsor, de master black belt en de black/green belts die betrokken zijn bij het project.

   

  Andere teamleden, de owner en de champion zijn optioneel.

 • Beperkt een tollgate review zich alleen tot het beoordelen van de voorgaande milestone/fase uit DMAIC?

  Nee. De hele status van het project is belangrijk. Terugkijken op onvoltooide fasen en toekomstige fasen, alsmede algemene aandachtspunten zijn eveneens belangrijk.

 • In welke twee hoofdmoten worden binnen LSS processen opgedeeld?

   

  Core Processes + Key Enabling

 • Wat is de rol van Key Enabling processen?

  Het ondersteunen van Core Processes

 • Voorbeelden van Core Processes zijn...

   

  R&D, Productie, Distributie, Serviceafdeling (klanten!)

 • Voorbeelden van Key Enabling processen zijn...

  P&O, Financiën, Juridische afdeling

 • Het doel van SIPOC is...

  Een goed algemeen beeld te krijgen van het proces en de procesonderdelen, en om een te 'nauwe' scope te voorkomen.

 • SIPOC staat voor...

  Supplier Input Process Output Customer

 • Effective improvement requires information from the entire Supplier - Customer relationship (ergo: SIPOC).

 • Als je een SIPOC gaat maken, kun je het beste achterstevoren werken.

   

  Bepaal eerst wie de Customer is, en wat hij/zij als gewenste Output wil

  Breng daarna je Process in kaart - ouderwets geeltjes plakken, de vicieuze cirkel vs productieve cirkel

  Kijk dan naar de Input, en wie daar de Suppliers van zijn

 • Binnen bepaalde processen, kunnen de Customers ook de Suppliers zijn:

  Deze klanten komen bij jou met een verzoek of vraag - ze leveren je dus een verzoek - waar jij een antwoord op handeling op moet verrichten - het product is het voldoen aan de vraag.

   

  Voorbeeld: een klacht of een vraag over een factuur > schadevergoeding of correctie.

 • Het in kaart brengen van processen kun je met verschillende soorten mapping doen.

   

  • Op organisatieniveau (hoog over) gebruik je SIPOC.
  • Op clusterniveau (bijvoorbeeld processtap) gebruik je een block map (bijv per afdeling of procesonderdeel 1 blok)
  • Op een detailniveau gebruik je flowcharts of deployment charts (aka swim lane)
 • Een Quick Win kenmerkt zich door de volgende 5 zaken:

  1. Eenvoudig te implementeren
  2. Snel te implementeren
  3. Goedkoop te implementeren
  4. Binnen de span of control van het team
  5. Omkeerbaar - je kunt weer (eenvoudig) terug naar de oude situatie
 • SIPOC is een hulpmiddel dat de grenzen - de start en het stoppunt - van een proces weergeeft.

 • Wat is ee nstakeholder?

  Iedereen die beïnvloedt wordt door het projectteam of het project waar het team aan werkt

 • De vier soorten stakeholders zijn...

   

  interne klanten, externe klanten en toeleveranciers

  Iedereen in de organisatie die bat heeft bij de gewenste outcome (management, etc)

 • Je kunt een stakeholder map maken waarin je de impact van een stakeholder en de invloed van een stakeholder via een raster kunt uitzetten. Verdeel de stakeholder als opponent, Enthousiast of Neutraal over het grid.

 • Essentieel voor slagen; geef degenen die het meest beïnvloed worden door de Verandering, de verantwoordelijkheid voor deze Verandering.

   

 • Mensen moeten de pijn voelen om echt commited te zijn bij een project - als dat onvoldoende het geval is, is het 'jouw' project en blijf je trekken. Echte pijn voelen verhoogt het gevoel van urgentie, en maakt daarmee het overdragen van eigenaarschap eenvoudiger.

 • De drie bronnen van weerstand zijn...

  Technisch (gebrek aan vaardigheid), Politiek (macht en autoriteit) en Cultuur (vastzitten in oude patronen).

 • Je kunt weerstand niet altijd wegnemen, maar je kunt er wel (proberen te) begrijpen en er mee dealen op een creatieve manier.

 • Een Krachtveldanalyse (Forcefield Diagram) is een manier om drijvende en remmende krachten en invloeden in beeld te brengen. Essentieel is dat je voordat je een plan of verandering implementeert, eerst dealt met remmende krachten.

 • Van elke veranderingsboodschap zou 80% moeten bestaan uit face to face communication.

 • Het ontwikkelen van een Stakeholder Management Plan bestaat uit de volgende 3 stappen:

  Identificeer de stakeholders, maak een stakeholder map, maak een stakeholder management plan

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Detection of DET is ...
 • hoe eenvoudig de fout is waar te nemen of op te sporen
 • weergegeven op schaal van 1 tot 10
 • waarbij het hoogste cijfer de moeilijkste of kleinste kans of waarneming weergeeft
Occurence of OCC is ...
 • de frequentie waarin een defect of fout voorkomt
 • weergegeven op schaal van 1 tot 10
 • waarbij het hoogste cijfer de grootste kans op defect weergeeft
Severity of SEV is ...
 • de kans op het defect
 • weergegeven op schaal van 1 tot 10
 • waarbij het hoogste cijfer de ernstigste kans op detectie weergeeft)
Het doel van data analyse is ...
 1. Het begrijpen van de oorzaak van variatie
 2. Het valideren van oorzaak en gevolg relaties
 3. Het begrijpen van de relaties tussen input, proces en output
What are the differences between Continuous and discrete variation?

Continuous variations have a wide range of possibilities. For example, your height is a continuous variation. There are many options (for example you could be 5'9, 4'6, 6'1) rather than an either/or situation.

Discrete variations have only two possibilities. They can be thought of as "either/or" situations. For example, you can either roll your tongue or you can't. There is no grey area or in-between.
Er zijn 2 vormen van variatie, en de Nederlandse en Engelse termen hiervoor zijn ...
Common cause variation = natuurlijke variatie

Special cause variation = onnatuurlijke variatie
Statistische Proces Controle (of SPC) gebruikt statistische tools om ...
variatie in het proces te meten.

De meest gebruikte tool binnen SPC is: control charts.
Er zijn 2 manieren van procescontrole, namelijk ...
1) Statistische procescontrole (SPC)
2) Niet-statistische procescontrole
Proces controle is ...
Een manier om er voor te zorgen dat de resultaten die een team of organisatie heeft bereikt bewaard/in stand blijven.
Proces management is ...
een meetsysteem dat je gebruikt om te garanderen dat proces uitkomsten voorspelbaar (stabiel) zijn en capabel zijn voor het doel (ofwel; voldoen aan de klantwens).