Samenvatting Luister je wel naar mij?

ISBN-10 9088505101 ISBN-13 9789088505102
348 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Luister je wel naar mij?". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789088505102 of 9088505101. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Luister je wel naar mij?

 • 1 inleiding luister je wel naar mij

 • Door het verdrag inzake de rechten van het kind wordt aandacht besteedt
  aan de participatie van kinderen in wetenschappelijk onderzoek
  -7 methodologische knelpunten
  -1 de visie op kinderen is die van volwassenen en niet die van kinderen
 • Het recht van kinderen op te participeren in wetenschappelijk onderzoek ondervindt problemen door o.a.
  -eisen van de ethische commissie
  -jongere kinderen om toestemming vragen (toestemming geldt dan alleen voor de nabije toekomst)
  -ouders kunnen toestemming geven waar kinderen dat niet zouden willen
 • 1.1 de dominantie van taal

 • kinderen zijn sensitief ingesteld op hun omgeving en begrijpen situaties van daaruit voordat er woorden bij horen

  woorden worden ontvangen vanuit de sensitiviteit voor de situaties
  ze koppelen hun begrip van de situatie aan de woorden die ze horen
 • in alle talen maken kinderen fouten die ze zelf produceren
  fouten die voortkomen uit abstractievermogen
  (ik loopte)(perfecte vervoeging vanuit grammaticaal inzicht)
  volwassenen verbeteren het kind 
  kind leert dat het werkwoord lopen een uitzondering is
 • sensitieve periode voor taal
  van geboorte tot zeven jaar

  kind is op taal gericht en probeert deze vloeiend te beheersen
 • sensitieve periode voor het verfijnen van taal
  zeven tot tien jaar

  het verfijnen van de taal in grammaticaal opzicht
  leren lezen en schrijven
 • vergissing van volwassenen
  als een kind in staat is om de woorden van een taal uit te spreken 
  is het kind nog niet in staat om de vragen te formuleren die hem of haar bezighouden
  (tot 10 jaar oud nog moeilijk)
 • repeteervragen (tot 8 jaar)
  het steeds herhalen van dezelfde vraag, om een bepaald antwoord te bewerkstelligen zonder dat je in staat bent om de juiste vraag daarbij te formuleren
 • volwassenen breken veel van de initiatieven van kinderen tot gesprek af
  -te weinig tijd om het kind zelf te laten uitdrukken wat het wil zeggen
  -ze nemen het gesprek over
  -'wacht even'
 • praten met kinderen vergt niet allen tijd maar ook
  afleren van onmacht en angst om deel te nemen aan;
  fantasieën
  dromen
  symbolen
  ideeën 
  en gevoelens


  afleren van prestatiedwang, starheid, normeren en interpeteren winnen en concurreren
 • peuters begrijpen heel veel, het begrijpen van taal (passieve woordenschat) loopt ver voor op de productie van taal
  de actieve woordenschat
  er kan wel 5 maanden vertraging zitten tussen de passieve en actieve woordenschat
 • volwassenen vergeten het perspectief van het kind in te nemen
  is van groot belang
 • driftbuien)
  (tot 3 jaar, wanneer de taligheid toeneemt)
  kunnen worden veroorzaakt door de onmacht die ontstaat doordat een peuter niet in staat is om de taal te produceren die nodig is om te zorgen dat de volwassene hem begrijpt
 • Bij kinderen jonger dan drie vier jaar zijn open vraaggesprekken en interviews in talig zin nauwelijks mogelijk
  we spreken dan over communicatie met kinderen, omdat de non-verbale communicatie een belangrijker rol speelt dan de verbale
 • 1.2 leercapaciteit en leerbereidheid van kinderen

 • Kinderen weten helemaal zelf een taalsysteem te ontwikkelen
  eigen leercapaciteit van het kind
  voor de schoolgang al 
  -fonologie
  semantiek
  grammatica 
  pragmatiek
  van de taal eigen gemaakt
 • leerbaarheid van kinderen is groot
  kinderen vinden het prettig om te leren
  kunnen er helemaal in opgaan
  na beheersing treedt normalisatie op (Montessori)
  ze worden zich weer bewust van de omgeving
 • kinderen zijn minder bevooroordeeld dan volwassenen
  en kunnen iets vanuit verschillende perspectieven benaderen
  vervorming van geheugen
  twee plaatjes met een witte en zwarte man, de witte man heeft een mes
  alle kinderen vertellen dat de witte man een mes heeft
  volwassenen vertellen dat de zwarte man een mes heeft
 • kinderen nemen waar met de zintuigen
  geurzin
  tastzin
  kijken met de mond

  ervaringen worden niet in woorden vastgelegd
  zullen later moeilijker met woorden worden opgeroepen, wel doormiddel van geur of tekstuur
 • Een andere reden waarom herinneringen uit de kindertijd moeilijk te bereiken zijn
  while childhood is something common to all humans, the child within each of us tends te be buried by the conventions of adult socialization
 • Het rijpingsproces (van geboorte tot 25 jaar)
  zorgt ervoor dat er nog geen sprake is van een geïntegreerde voor van waarnemen zoals bij volwassenen
  de linker en rechterhersenhelft functioneren tot de leeftijd van 7 jaar nog onafhankelijk van elkaar

  ervaringen worden in fragmenten van geur, kleur en anderszins in verschillende gebieden van de hersenen opgeboden met weinig verbindingen ertussen
 • integratie van de hersenhelften
  rond de de zeven jaar
  dan is er ook een verandering in het genenpatroon zichtbaar
 • Doordat volwassenen een vastomlijnde talige wijze hebben waarop ze de wereld beschrijven. ontstaat er grote druk op kinderen om zich hierin aan te passen
  (afwijken van de norm roept angst op in het oudere kind, maar ook in volwassenen)
  Hierdoor staat nog een grotere behoefte tot aanpassen
  Het kind gaat zich steeds meer talig uitdrukken

  Er bestaan een groot scala aan communicatiemogelijkheden waarbij de geur misschien wel een van de belangrijkste is die ons gedrag stuurt, maar toch hebben volwassenen de neiging om zich veelal tot talige communicatie te beperken
 • taal is voor kinderen niet uitsluitend een communicatiemiddel,
  maar ook een middel om te ordenen (Vygotsky)
  hardop praten (de innerlijke taal van jonge kinderen)
  het hardop praten begeleidt de activiteit van kinderen om deze beter te begrijpen, te ordenen en te coördineren
 • Reggio Emilia 'de honderd talen van kinderen'
  door middel van creativiteit blijken jongen kinderen ons ongelooflijk veel duidelijk te kunnen maken.

  tekenen en vertellen in samenwerking en interactie met andere kinderen

  (is een verdere ontwikkeling van het denken van Montessori)
 • Maria Montessori (1950)
  gericht op individuele cognitieve ontplooiing van het kind
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

algemene houding
-warme en respectvolle houding
-help het kind het gesprek te voeren op een wijze dat het zowel voor de volwassenen als het kind bevredigend is
-de informatie vanuit het kind tot zijn recht moet komen 
als een kind niet altijd eerlijk is: praktijkvoorbeeld
je weet natuurlijk dat ik weet dat je niet altijd eerlijk bent. Maar ik weet ook dat je graag eerlijk wilt zijn. Als ik je mag helpen, dan moet ik natuurlijksten hoe het echt zit, want anders help ik je verkeerd
van een serieuze houding uitgaan, praktijkvoorbeeld
ik weet dat je eerlijk bent, maar misschien wil je niet alles vertellen in dit gesprek, Zorg je dan wel dat ik dat weet. Van mij mag je best dingen voor je houden, daar heb je dan vast een goede reden voor, maar ik wel wel graag weten dat je dingen niet verteld
Zeg dan maar gewoon: daar wil ik liever niet over praten.
van eerlijkheid uitgaan, praktijkvoorbeeld
ik hoop dat je goed oplet en dat je echt zegt wat je vindt, want ik wil echt weten wat jij vindt. Anders zit ik ook met foute informatie en dan worden er misschien verkeerde beslissingen genomen over kinderen
als er wordt gezocht naar de beleving van het kind, dan moet er extra worden benadrukt dat:
het kind eerlijk is, en dat het kind gemotiveerd moet zijn om de mening/beleving te verstrekken aan de ader
reflecteren
reflectie op het besprokene kan bevorderlijk zijn voor een verdieping van contact
stimulatie tot meer vertellen
reflectie maakt duidelijk dat de volwassene probeert te begrijpen hoe hij zich voelt in het gesprek
door samen te vatten kan de volwassene
laten zien dat hij of zij aandachtig luistert
toetsten of hij of zij het goed begrepen heeft
de aandacht richten op belangrijke punten
orde scheppen in een verwarrend verhaal
goed samenvatten betekent
de kern weergeven
het kort houden
de woorden van het kind gebruiken
samenvattend vragen
de rode draad uit een gesprek halen
parafraserenwaarom?
stimuleert het doorgaan met dat onderwerp
hetzelfde geldt voor 'hmm hmm'