Samenvatting luister je wel naar mij

-
264 Flashcards en notities
65 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "luister je wel naar mij". De auteur(s) van het boek is/zijn martine delfos. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - luister je wel naar mij

 • 1 Inleiding Luister je wel naar mij?

 • "Wie vraagt zich af: Luister je wel naar mij?
  zowel volwassenen als kinderen
 • Bestaat er veel literatuur over gespreksvoering met kinderen?
  nee
 • 1.1 De dominaitie van taal

 • Hoe worden baby's geboren mbt taal?
  Niet met taal maar met de mogelijkheid tot taal (Chomsky, Senghas, Kegl en Coppola
 • Baby's reageren zelfs al op klanken?
  Ze horen dat bepaalde klanken tot hetzelfde klanksysteem horen.
 • Wat is het verschil in taalontwikkeling tussen jongens en meisjes?
  De ontwikkeling voor jongens verloopt trager( Delfos, Rutter en Rutter)
 • Hoe zijn kinderen ingesteld op hun omgeving?
  bijzonder sensitief en begrijpen situaties van daaruit lang voordat er woorden bij hun horen (Donaldson)
 • Kinderen maken fouten in taal?
  in alle talen maken de kinderen zelf fouten die ze zelf produceren en hen niet geleerd zijn.
 • waaruit komen deze fouten voort?
  uit hun abstractievermogen vanuit een grammaticaal inzicht
 • Kan een volwassene een nieuwe taal vloeiend leren spreken?
  dat komt niet vaak voor
 • Wat is de sensitieve periode voor taal volgens Montessori?
  een periode in de ontwikkeling van het kind die volledig gericht is op taal en het leren beheersen van taal. vanaf de geboorte tot ongeveer 7 jaar
 • Daarop volgend is er een sensitieve periode voor de verfijning van taal?
  voor grammaticaal opzicht, leren lezen en schrijven, van 7 tot 10 jaar
 • Wat toont Kegl aan voor dove kinderen?
  als die al jong met elkaar opgroeien ontwikkelen ze gezamenlijk een volwaardige grammaticale gebarentaal
 • Kan dat ook nog voor oudere doven kinderen?
  vanaf de adolecentie leeftijd ontwikkelen ze enkel een woordenschat voor gebaren (kegl, Senghas en Coppola)
 • Waarom voelen volwassenen zich vaak onhandig in de gespreksvoering met jongere kinderen? En is dit ook andersom het geval?
  Omdat een volwassenen een kind niet goed genoeg begrijpt als het zich niet uitdruk in woorden
 • 1.2 Leercapaciteit en leerbereidheid van kinderen

 • Waarom heeft Maria Montessori gezegd dat volwassenen meer respect moeten tonen voor kinderen m.b.t. hun leerbereidheid en capaciteit?
  Omdat kinderen vanaf jongs af aan geheel zelfstandig een heel taalsysteem hebben weten te ontwikkelen.
 • Welke twee punten beheersen jonge kinderen erg goed?
  Leerbereidheid en capaciteit tot leren
 • Wanneer kinderen ergens helemaal in opgaan met leren, en het uiteindelijk beheersen ontstaat er iets. Hoe wordt dit begrip genoemd, en wat betekent het?
  Dan treedt er 'normalisatie' op. Dit betekent dat het kind weer bewust wordt van de omgeving om hem heen, waarvan het even afgesloten was.
 • Waarom treden kinderen de wereld minder bevooroordeeld tegemoet dan volwassenen?
  Omdat kinderen minder vast zitten aan bepaalde patronen, hierdoor zijn ze in stat om iets vanuit verschillende perspectieven te benaderen.
 • Het jonge kind is biologische anders toegerust dan een volwassenen. Met welke zintuigen neemt het jonge kind zijn omgeving op?
  Met de tastzintuigen en geurzintuigen.
 • Wat is een fontanel?
  een kleine opening aan de bovenkant van de schedel, dit zorgt ervoor dat de geboorte makkelijker verloopt omdat het de schedel een beetje in elkaar schuift, waardoor het hoofdje tijdelijk kleiner wordt. De fontanel sluit ongeveer na 1 á 2 jaar.
 • Het groeien van de fontanel valt onder het?
  Rijpingsproces. Dit betekent dat er nog geen geïntegreerde (vaste) vorm van waarnemen is, zoals bij volwassenen.
 • Hoe functioneren de hersens van jonge kinderen?
  De linker en rechter hersenhelft functioneren tot 7 jaar nog los van elkaar. Hierbij worden keur en geur fragmenten los van elkaar opgeborgen.
 • Op welke leeftijd vind er verandering plaats in het genen patroon?
  Op 7 jarige leeftijd
 • Bij jonge kinderen ontstaat er, wanneer ze opgroeien, een grote behoefte om zich aan te passen aan volwassenen. Waar aan?
  Om zich aan te passen aan de talige communicatie van de volwassenen. Het kind heeft door dat een volwassene hem niet volledig begrijpt wanneer er geen talige communicatie te pas komt. Dit zorgt regelmatig voor frustratie en angst van beide kanten.
 • Taal is voor het kind niet alleen een communicatie middel, het dient ook nog ergens anders voor. Wat is dat?
  Het is ook een instrument om te ordenen. Bijvoorbeeld door hardop te praten tijdens een activiteit begeleid een kind zichzelf door de verschillende stappen die hij zet te verwoorden. Hierdoor beseft een kind dat het grip heeft op de werkelijkheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kenmerken van deze leeftijd:
directe omgeving word groter
lezen onder de knie
rekenen is de basis
verschillen tussen elkaar zien
capaciteiten worden zichtbaar
eventueel faalangst en minderwaardigheidsgevoelens ontwikkelen
langetermijngeheugen neemt toe
gedetailleerde kennis die reproduceerbaar is
experimenteren met verbanden en symboliek grapjesperiode
gemakkelijke verbreken en herstellen vriendschappen
fijn motorische bezigheden
vergelijking met leeftijdsgenoten , oog voor verschillen (kan uitmonden in pesten)
discriminatie, beginnende idealen en belangstelling voor sport
Suggestieve vragen gevoeligheid 6-8
 • erg gevoelig : details van de gebeurtenis  en minder grote lijnen
 • minder gevoelig: stressvolle gebeurtenis zelf ondergaan
Intellectuele ontwikkeling 7 jaar
 • verdieping in de begripsvorming, bijv. dood
 • korte termijn geheugen is min of meer volgroeid
 • lange termijn geheugen gaat toenemen
 • meer grote lijnen - minder details
Hoe treed een kind van 7 de wereld van volwassenen binnen?
 • Dmv lezen en schrijven
 • de ontwikkeling van denken maakt abstracties mogelijk die het inzicht in het leven drastisch wijzigen
 • dieper inzicht in begrippen
kenmerken van deze leeftijd 6-8 jaar:
7=scharnierleeftijd= abstract denken
inzicht in begrippen
besef dood
korte termijn geheugen volgroeid
lange termijn geheugen neemt toe
herinneringen van voor 7 jaar gaan verloren
alfabetisering spelenderwijs
ontwikkeling schaamtegevoel
gevoelig voor waardering en afkeuring
Welke twee zaken staan centraal in deze leeftijd (4-6)?
het uitbreiden van de fysieke en sociale omgevingen en de vervolmaking van de taal
kinderen van 4-6 jaar zijn geïnteresseerd in
familieverbanden en afstamming
Wat betekent effectieve communicatie
aansluiten bij degene waarmee men spreekt, dus aansluiten bij diens belangstellingen, gedachtewereld, gevoelswereld en wijze van communicatie
Waarom gaan we gevoelens van kinderen invullen?
Omdat we als volwassenen verliezen informatie hoe het is om kind te zijn
Op sociaal gebied beginnen kinderen te leren hoe ...
de sociale codes werken. Bijvoorbeeld "echt vechten" of "speel vechten"