Samenvatting MAATSCHAPPELIJK WERK

-
230 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - MAATSCHAPPELIJK WERK

 • 1 SITUERING VAN DE WELZIJNSZORG EN BELEID

 • WAT WIL HET BEGRIP WELZIJN ZEGGEN ILLUSTREER MET EEN VOORBEELD?
  Welzijn = een vaag begrip is een toestand  Een dynamische toestand dat kan veranderen van  goed voelen maar wat is een goed leven? Ook het leefmilieu draagt bij aan je welzijn bv: Als je woont in een straat met veel vuiligheid en lege blikjes enz dat tast uw welzijn op een bepaalde manier aan ook onderwijs en verkeer kan bijdragen aan die welzijn te verminderen. 
  Maatschappelijk werkers gaan zich vooral richten op de welzijnszorg = bijzondere zorg waarbij mensen soms in kwetsbare situaties extra aandacht gaan geven zoals bv: kind en gezin of kinderen met leerproblemen, thuislozen
 • WAT. BETEKENT EEN GOED LEVEN?
   Ook het leefmilieu draagt bij aan je welzijn bv: Als je woont in een straat met veel vuiligheid en lege blikjes enz dat tast uw welzijn op een bepaalde manier aan ook onderwijs en verkeer kan bijdragen aan die welzijn te verminderen.
 • WAAR GAAN  MAATSCHAPPELIJK WERKERS ZICH VOORAL NAAR RICHTEN?
   Maatschappelijk werkers gaan zich vooral richten op de welzijnszorg = bijzondere zorg waarbij mensen soms in kwetsbare situaties extra aandacht gaan geven zoals bv: kind en gezin of kinderen met leerproblemen, thuislozen
 • HOE IS DE SECTOR GEEVOLUEERD?
   Is een heel veelzijdige sector en er bestaan honderden soorten organisaties en steeds meer gespecialiseerd (je hebt nog weinig brede en algemene diensten) maar steeds meer kleine en gespecialiseerde
 • WAT IS HET IDEE NA WOII HOE WE ZOUDEN MOETEN WERKEN?
  Idee na WOII is dat we vooral moeten werken aan inegratie naar een job: als mensen dan een job hadden dan was het welzijn bereikt en zal de sector een stukje overbodig worden Nu is de sociale sector een heel eigen sector die nog moeilijk weg te denken is in onze samenleving 
 • VERKLAAR DE ECONOMISCHE WELVAAR JOB EN INKOMEN ?
   Blijft belangrijk maar is geen eindpunt we zoeken steeds meer en meer naar meer welzijn maar ook burgerzin soms klagen de mensen dat ze verzuurd zijn egoistisch, we hebben nu ook de GAS boetes zodat mensen hun vuil niet meer op straat gooien  Gaat niet enkel over mensen helpen maar ook de mensen bijsturen.
 • WAT ZIJN DE 3 BELANGRIJKE ACTOREN IN WELZIJNSWERK?
  X -Gebruiker: diensten voor de gebruikers 
  -Overheid: Speelt vaak een rol in het geven van subsidies en bepalen van de wetgeving soms doen ze zaken zelf bv: uitbetalen van ziekte-uitkering gebeurd rechtstreeks door de overheid maar vaak gaat de overheid via voorzieningen subsidieren/ de zorg aanbieden (overheid heeft zelf geen plaats voor mensen met een beperking maar subsidieren instellingen die mensen met een beperking op hun beurt helpt. 
 • WAT BETEKENT HET GEMENGD BESTEL  VERKLAAR DIT IN EIGEN WOORDEN?

  Een stukje wordt het beleid van de sociale sector die door iedereen een beetje bepaald is de verschillende partijen:
   
  -De overheid bepaalt voor een stuk 
  -Ook organisaties maken bepaalde keuzes en hebben … beleid
  -Ook sociale werkers hebben impact op beleid en in bepaalde richtingen 
  -Cliënten die geven zelf aan wat ze nodig hebben en wat niet en op welke manier
   Afhankelijkheidsparadox: Alle 3 actoren hebben elkaar nodig en er zijn voor altijd schaarse middelen (mocht vandaag het budget van welzijn verdubbelen dan nog ga je binnen 20 jaar denken dat het beter is dat een dakloze individueel door een sociaal werker wordt begeleid).
  Er zal altijd een soort spanning zijn omwille van de schaarse middelen en altijd een stuk samenwerken zijn tussen cliënten, voorzieningen en sociaal werkers en overheid = niet eenvoudig er is altijd een soort spanning.
 • WAT IS DE AFHANKELIJKHEIDSPARADOX?
   Afhankelijkheidsparadox: Alle 3 actoren hebben elkaar nodig en er zijn voor altijd schaarse middelen (mocht vandaag het budget van welzijn verdubbelen dan nog ga je binnen 20 jaar denken dat het beter is dat een dakloze individueel door een sociaal werker wordt begeleid).Er zal altijd een soort spanning zijn omwille van de schaarse middelen en altijd een stuk samenwerken zijn tussen cliënten, voorzieningen en sociaal werkers en overheid = niet eenvoudig er is altijd een soort spanning.
 • WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE PARTIJEN INZAKE BELEID IN DE SOCIALE SECTOR?

  -De overheid bepaalt voor een stuk 
  -Ook organisaties maken bepaalde keuzes en hebben … beleid
  -Ook sociale werkers hebben impact op beleid en in bepaalde richtingen 
  -Cliënten die geven zelf aan wat ze nodig hebben en wat niet en op welke manier
 • BESPREEK DE GEBRUIKER KAN ELKE BURGER ZIJN?
 • WELKE VOORWAARDEN ALS GEBRUIKER MOETEN ER ZIJN?
  C -Leefloon OCMW ontvangen moet je papier hebben van Belg te zijn/ bewijs laag inkomen of voor hoogbejaard mens moet je minimumleeftijd hebben 
  Soms geen voorwaarden: Bij Kind en gezin gaan ze alle kinderen vaccineren 
 • HOE KAN JE DE GEBRUIKER ALS INDIVIDU ZIEN?
 • WELKE NAMEN BESTAAN ER VOOR CLIENT?

  -Patiënt: vooral in de medische sector 
  -Gebruikers: Cliënten die zich organiseren binnen een bepaalde groep bv: mensen die een kind hebben verloren hebben een zelfhulpgroep en zo verenigen met elkaar
  -Klant: 
 • WELKE DREMPELS BESTAAN ER VOOR DE CLIENT VOOR ZIJ HULP GAAN ZOEKEN?
   Soms kost het geld om hulp te krijgen of de bereikbaarheid voor mensen die meer afgelegen wonen of het imago niet iedereen staat te springen om gezien te worden in het OCMW van zijn gemeente.
 • BESPREEK ZEER KLEINE MAX 1 MEDEWERKER OF ZEER VEEL WERKGEVERS VOORZIENINGEN?

  -Erkende voorzieningen: Erkend door de overheid en controleert en ook subsidies geef
  -Niet erkende voorzieningen: Iedereen mag hulp bieden maar wordt dan niet subsidies
   Grijze sector: bv: moskee die hulp aanbiedt is geen erkende voorziening en zijn vaak vrijwilligers die mensen proberen te helpen 

  Inkomsten voorzieningen; zijn een stuk gelaagd  Gebruiker moet een stuk betalen: je verblijft in een instelling dan betaal je er ook een stuk voor
   Vaak komt het geld van de Vlaamse overheid/ sponsors die helpen of gemeente aan inkomsten van voorziening om mensen te helpen. 
 • BESPREEK HET VERSCHIL TUSSEN OPENBAAR  INITIATIEF EN PRIVé INITIATIEF GEEF EEN VOORBEELD ?
    Openbaar – privé OCMW, vzw, nv of bvba(Belangrijk onderscheid tussen openbaar en privé initiatief)
  -Openbaar initiatief: startnemers van organisatie in de overheid is (ocmw die start met een ziekenhuis uit te baten) 

  -Privé organisatie: Je kan starten met een rusthuis 
   Soms maar 1 mogelijkheid zoals OCMW is een openbaar initiatief en is niet toegelaten om als privé bedrijf en ocmw te starten. 
   Andere sectoren zoals rusthuizen bestaan in verschillende vormen naast elkaar: door strenge regelgeving is er vaak niet zo veel verschil: bv atheneum die worden aangestuurd door de overheid
 • WELKE 2 BELANGRIJKE INITIATIEVEN BESTAAN ER BINNEN HET PRIVé INITIATIEF?
    Binnen privé initiatief zijn er nog 2 belangrijke vormen: 
  -VZW: Moskee,…  Doel: geen winst maar winst die er zou zijn terug laten herorganiseren in organisatie.
  Nv of Bvba: Priveé  Doel: winst maken en zorg zo goed mogelijk organiseren en moeten ook erkenning vragen aan overheid en worden dan gecontroleerd
 • WAT BETEKENT DE OVERHEID  OP VERSCHILLENDE NIVEAU'S?

  -Europees niveau: bepaald vooral ecomomische zaken (wetgeving), minder sociale 
  -Federale staat: Premier die alle wetten maakt met impact op sociaal werk 
  -Gemeenschappen & gewesten: Hebben meer gekregen en nu mogen gemeenschappen steeds meer hun eigen wetten maken 
  -Provincie
  -Lokale overheid: de gemeenten
 • BESPREEK DE TERM OVERHEID OP HET FEDERAAL NIVEAU?
   Alle uitkeringen en omnio statuut: Om meer terugbetaald te krijgen: dokter/werkloosuitkering is Federaal dus uitkering in elke stad is hetzelfde!!Federaal ook nog steeds over de ziekenhuizen: 
  ouderensector, rvt  Meer gemeenschapsbevoegdheid
  Justitie en politie: steeds Federaal maar de hulp die hen wordt aangeboden is voor de gemeenschappen 
 • BESPREEK DE BUDGETTEN OP DE WELZIJNSSECTOR?
   Budgetten stijgen enorm (voor welzijn, gezondheid & gezin
  Meer dan het gemiddelde en ook tewerkstelling is gestegen en ondertussen werken er al meer dan 240 000 vlamingen in de sector van welzijn, gezondheid en gezin (sociaal werkers, psychologen,…)
  Van elke €100 die de Vlaamse overheid uitgeeft gaat er €30 naar onderwijs en vorming.
  €27 naar welzijn  Is 2e grootste uitgave naast de eigen werking, werkers van ecomomie 8% enz
 • WAARVOOR STAAT DE VABA?
   personen met een handicap 
 • WAARVOOR STAAT DE EVA?
  EVA zorg: rusthuizen en ouderensecorKind & gezin
  Jongerenwelzijn
  Rest is verspreid over kleine departementen: voor gebouwen aan te kopen,…
 • HOE WERKT HET BELEID IN BRUSSEL?
    Brussel, ne specialleke Het beleid in Brussel is ingewikkeld: Bevoegheid is niet gekoppeld aan gewest of persoon maar aan activiteiten of organisatie van de instellingen 
  JE HEBT ENERZIJDS: 

  -Unicommunautaire instellingen: naar activiteit vb. een Vlaams museum of school en richt zich maar tot 1 taalgroep (niet elk museum of school kan tweetalig zijn)
  Unicommunautaire instellingen: naar organisatie vb. ziekenhuis die zich worden betaald door 1 gemeenschap vb. Vlaamse overheid betaald het ziekenhuis van Jette maar moet zich ook richten naar andere Brusselaars (kan niet zeggen dat ziekenhuis enkel voor Vlamingen is) = IEDEREEN MOET GEHOLPEN WORDEN
 • BESPREEK DE 3 BELANGRIJKE ACTOREN IN HET BELEID IN BRUSSEL?

  -Vlaamse gemeenschapscommisie: Beslist alles voor de Vlamingen
  -Commission communautaire Française: Beslist alles voor Franstalige Brusselaars
  -Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie: Hier kunnen zowel frans als vlaams dingen beslissen
 • BESPREEK HET BELEID IN DE PROVINCIE EN DE GEMEENTE?

  -Sinds 1 januari 2018 mogen provincies geen persoonsgebonden materie meer doen (provincies zouden moeten verdwijnen) hebben geen taak meer in welzijnssector 
  -Gemeente (belangrijke speler in welzijn): lokaal sociaal beleid  Gemeente staat dichtbij burgers en weten goed wat er in hun eigen gemeente leeft aan bv: nood aan ouderenzorg
   We zien grote verschillen in de gemeenten: sommige zijn actief in de welzijn en doen grote investeringen & andere zijn vrij passief en doen weinig 
   Aantal taken zijn verplicht zoals: in elke gemeente een OCMW (federale wet) 
 • WAT IS HET MULTILEVEL INZAKE BELEID?
   Beleid = multi level beleid: gelaagde staatElke niveau: Europees, Federale, Vlaamse, gemeenschap en gewesten willen scoren en staan vaak naast elkaar waardoor er onduidelijkheid is over premies 
   Het ene niveau beslist het kaderdecreet en andere voert uit
   Soms loopt het naast elkaar: gezondheidscampagnes tegen roken en dat kan zowel bij Europa, België, Vlaanderen en eigen gemeente
   Soms complementair en vullen ze elkaar aan en ook overlappend en kluwen om het beleid van de welzijn te kunnen besturen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

LEG IN EIGEN WOORDEN KORT UIT WAT JE VERSTAAT ONDER BESCHUT WONEN?
  ·-  Groepswonen of individueel 
·-  Wordt uitgebouwd 
·-  Vergelijkbaar met beschut wonen 
·-  Mensen met een handicap 
·-  Diverse hulp in het dagelijkse leven 
·-  Kan gecombineerds worden met een behandeling in een ziekenhuis 
·-  Niet voor mensen met ernstige verslaving 
Soms doorstroom naar zelfstandig wonen. 
WAT IS EEN OPZC EN GEEF DE NAAM VOLUIT?
  OPZC Openbare psychiatrische zorgcentra·-  Twee centra in Vlaanderen (Geel en Rekem) 
·-  Veel expertise, diverse doelgroepen. 
·-  Ondersteuning de andere diensten. 
·-  Bouwt kennis op en zorgt voor zorgvernieuwing 
WAT ZIJN PVT EN GEEF DE NAAM VOLUIT?
  PVT Psychiatrische verzorgingstehuizen·-  Oudere patiënten die gestabiliseerd zijn 
·-  Vaak definitief 
·-  Zowel voor patiënten met een psychische stoornis of met een mentale 
handicap.
·-  Opgericht om doorstroming te krijgen in de ziekenhuizen
- Wie echt betert kan naar beschut wonen, wie een opstoot doet, kan naar een zkh 
WIE ZIJN PAAZ GEEF DE NAAM VOLUIT EN LEG KORT UIT?
  PAAZ Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis·-  Kleine eenheid in zkh
·-  Laagdrempelig 
·-  Grote verschillen in uitbouw 
·-  Vaak inkom via spoed 
·-  Urgente ziektebeelden (opstoot van waan, overdosis). 
Ook liaisonpsychiatrie (verwevendheid algemene gezondheid en geestelijke gezondheidszorg)
= verbinding lichaam en geest 
WAT DOEN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?
  40 in Vlaanderen! 
·-  Voor ernstige problemen. 
·-  Multidisciplinair team 
·-  Diverse therapiën : beweging, artistiek, gesprek, medicatie. 
·-  Streefdoel naar korte opnames. 
·-  Of deeltijds regime (overdag gaan werken of omgekeerd). 
·-  Specialisatie van bepaalde ziekenhuis 
·-  Nazorg mogelijk 
HOE ZIET PSYCHIATRISCHE ZORG ER IN DE THUISZORG UIT?
 = Zorg aan huis
= Nog niet structureel (projectsubsidie) 
→Case manager die alle zorgdiensten op elkaar afstemt 
Heel diverse vorm van ondersteuning 
LEG HET BEGRIP CGG UIT EN GEEF DE NAAM VOLUIT WEER?
  CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg·-  Multidisciplinair team ( 1 of > psychiaters, psychologen en MW in een team) 
·-  20 in Vlaanderen 
·-  Zowel medisch-therapeutisch (medicatie) als psycho-therapeutisch 
·-  Soms specialisatie (vb zelfmoord, asielzoekers, ...) 
·-  Werkt samen met bijzondere jeugdzorg, gevangenis, CAW, ... 
·-  Vooral angst, stemmingsstoornis en verslaving. 
WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG?
  Pas in 1948 van justitie naar gezondheidszorg 
·-  Afbouw residentieel naar ambulant (B heeft nog steeds veel bedden per aantal inwoners) 
·-  Vermaatschappelijken van de zorg (huis in de straat, buddy project) 
·-  Specialisatie (drugs, alcohol, ernstige depressie, ...) 
Spanning tussen psychofarmaca (medicatie) en begeleiding 
HOE ZOU JE IN EIGEN WOORDEN  HET BEGRIP GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG KUNNNE VERKLAREN?
 Gedeelde bevoegdheid (federaal en vlaams) Verschil tussen psychiater, psycholoog en therapeut
→Terugbetaling is beperkt tot psychiaters. ! nog veel Taboe 
!! Vlaanderen gebruikt veel psychofarmaca !!! Vlaanderen heeft hoge zelfmoordcijfers 
ZelfmoordIn België is zelfmoord op een na de meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge mannen van 20 tot 24 jaar en de derde doodsoorzaak bij jonge vrouwen van die leeftijd. In de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar is zelfmoord zelfs de eerste doodsoorzaak. 
Elke dag gemiddeld zeven Belgen. →Teleonthaal, zelfmoordlijn 
WAT IS CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG?
 Eerstelijnsgezondheidszorg:Huisarts, groepspraktijk, tandarts, apotheker, thuisverpleging, kiné,…Tweedelijngezondheidszorg:Specialisatie ambulante, Geneesheren-specialisten, polikliniek, daghospitaal
 Geen doorverwijzing nodig, men kan rechtstreeks naar 2e lijn.
Derdelijnsgezondheidszorg:Algemene ziekenhuizen (52): :edische en gespecialiseerde hulp, Categorale ziekenhuizen (beperkt vb revalidatie)(11): kleinere ziekenhuizen ,Universitaire ziekenhuizen (4): zelfde algemeen + gespecialiseerde behandelingen hebben extra dienst zoals neonatologie, zeer besmettelijke ziektes ,Bedden hebben een nummer zoals M materniteit, I intensieve zorg, C voor ,heelkunde (operatie).
vierdelijnsgezondheidszorgontwennings-centra