Samenvatting Maatschappelijke Zorg / SAW 3

-
ISBN-10 9085241510 ISBN-13 9789085241515
408 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappelijke Zorg / SAW 3". De auteur(s) van het boek is/zijn Angerenstein. Het ISBN van dit boek is 9789085241515 of 9085241510. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Maatschappelijke Zorg / SAW 3

 • 1 Algemene inleiding verstandelijke beperkingen

 • Noem 2 verschillen tussen een ziekte en een beperking.

  1. Ziekte is vaak tijdelijk, beperking gaat niet voorbij
  2. Ziekte heeft een verloop, (knapt langzaam op) een beperking niet (is blijvend)

 • DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders

 • 1.1 Inleiding

 • Wat verstaan we onder verstandelijke beperking?
  Een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies of de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. 
 • Op welke gebied uit zich dit?
  Cognitief-sociaal
  Affectief
  Motorisch 
 • 1.2 Beperking of ziekte, mate van voorkomen, diagnostiek

 • Wat is het verschil tussen een beperking en een ziekte?
  1. Een ziekte is tijdelijk, een beperking blijvend
  2. Een ziekte kent een verloop, een beperking niet, is hele leven aanwezig
 • 1.2.1 De beperking

 • Wat zijn de hoofdkenmerken van een verstandelijke beperking volgens DSM-IV?
  1. Mensen met een VB functioneren verstandelijk duidelijk onder het gemiddelde: een IQ van 70 of lager
  2. Dit op een lager verstandelijk niveau functioneren, heeft tot gevolg dat mensen zich niet zo goed kunnen aanpassen aan wat gebruikelijk is in de samenleving.
   (Bv communicatie, zelfverzorging, sociale vaardigheden)
  3. De beperking moet vóór het 18e jaar zijn begonnen
 • Wat is de definitie van een verstandelijke beperking?
  Een VB is een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies of de verdere ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. 
  Een beperktheid die zich uit op cognitief, sociaal-affectief en motorische gebied.
 • Definitie verstandelijke beperking:
  Een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies of de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. 
 • Wat is de meest voorkomende oorzaak van een VB?
  Een defect in de cortex (hersenschors)
 • Hersenschors > de Cortex:
  Dat gedeelte van de hersenen waarin onder andere verstandelijke functies als taal, denken, geheugen, waarneming en fantasie zijn verankerd.
 • Wat is de functie van de hersenschors?
  In de hersenschors (deel van de hersenen) zijn de verstandelijke functies verankerd.
  Zoals:
  • taal
  • denken
  • geheugen
  • waarneming
  • fantasie  
 • Wat zijn cognitieve functies?
  Taal, denken, geheugen, waarneming en fantasie.
 • Hoe kan een defect in de hersenschors ontstaan?
  1. Door aanlegfactoren (erfelijk bepaald)
  2. Een chromosomale afwijking
  3. Latere beschadiging van het hersenweefsel (hersenbeschadiging)
   Als degene ouder is dan 18 op het moment van de beschadiging valt hij/zij niet in de categorie VB

  Noot: bij veel mensen met een VB is de oorzaak onbekend
 • Welke categoriën kennen we bij het classificeren van iemand met een VB?
  1. Licht
  2. Matig
  3. Ernstig
 • 1.2.2 Mate van voorkomen

 • Wat zijn de cijfers mbt mensen met een VB?
  • % van de totale bevolking: 1%
  • % naar leeftijd:
   • 0 - 19:   36%
   • 19 - 50: 36%
   • > 50:     29%
  • % naar mate beperking:
   • LVB:           45%
   • M en EVB: 50%
 • 1.2.3 Diagnostiek

 • Diagnostiek betekent
  Letterlijk : doorzien, de arts moet achter de klachten het werkelijke probleem ontdekken
 • Wat betekent het woord diagnostiek letterlijk? En wat is de betekenis?
  Doorzien

  De arts moet achter de klacht (symptoom) het werkelijke probleem ontdekken.

  Bv. 
  Symptoom = buikpijn
  De oorzaak = bv een virusinfectie of een blindedarmontsteking
 • Ander woord voor klacht is?
  Symptoom, hier achter ligt het daadwerkelijke probleem.
 • Waarom is een LVB moeilijk te constateren?
  Deze kinderen hebben vaak alleen maar een vertraging in de ontwikkeling. Alleen langzamer, niet echt anders. Als deze achterstand oploopt gedurende de basisschoolperiode komt pas het vermoeden dat er meer aan de hand is dan 'een beetje trager'.
 • Diagnostiek houd in:
  - achter de "buitenkant" van gedrag, naar de werkelijke betekenis van gedrag kijken.
 • Wat doet een arts om de diagnose LVB toch goed te kunnen stellen?
  Maken gebruik van schalen om de ontwikkeling en het gedrag te kunnen vergelijken met leeftijdsgenootjes. Bv schalen voor zelfredzaamheid. Een kind van 4 kan zich nog niet zelfstandig aankleden, kind van 6 al bijna
 • Een lichte verstandelijke beperking is moeilijk te constateren,

  oorzaak:

  vaak is er alleen een vertraging in de ontwikkeling.
 • Welke punten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen met een VB? M.a.w. Wat zijn diagnoses voor VB
  1. vertraagde motorische ontwikkeling
  2. vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  3. vertraagde spel- en tekenontwikkeling
  4. neurlogische afwijkingen (bv epilepsie)
  5. gedragsstoornissen (door vaak psychische stoornissen)
 • Om een goede diagnose te stellen maakt de arts of onderzoeker gebruik van schalen.

  Dit zijn tabellen om het gedrag en de ontwikkeling van een kind te vergelijken met leeftijdsgenootjes.
 • Waar maakt een arts of onderzoeker gebruik van om een diagnose te kunnen stellen, of een kind een verstandelijke beperking heeft?
  Via Schalen, tabellen om het gedrag en de ontwikkeling van een kind te vergelijken met leeftijdsgenootjes.
 • Noem een voorbeeld van een schaal of tabel
  Het meten van lichaamslengte

 • Diagnose verstandelijke beperking:

  -  vertraagde motorische ontwikkeling
  -  vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  -  vertraagde omgang met spelmateriaal en de spelontwikkeling
  - neurologische afwijkingen
  - gedragsstoornissen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke tips zijn er voor begeleiden van activiteiten in de praktijk?
 1. Theorie en praktijk
  Begrippen worden in instellingen wel eens verkeerd gebruikt. Leg je er bij neer. Bv basisactiviteitenbegeleider noemt zich activiteitentherapeut
 2. Werken met vrijwilligers
  Die kun je niet zo maar een opdracht geven. Check het beleid in de instelling. Noot Joost: vrijwillig - niet vrijblijvend
 3. Milieuwetgeving
  Let op scheiden van afval, volg voorschriften instelling en gemeente
 4. Ordelijk bewaren van al je materialen!
Hoe werk je methodisch in de activteitenbegeleiding?
 1. Stap 1  Doelgroepanalyse
 2. Stap 2
  - Begeleidingsbehoefte of hulpvraag analyseren en daar doelen 
    aan koppelen
  - Begeleidingsbehoefte en doelen rubriceren naar deelgebieden:
    > arbeid
    > educatie en vorming
    > recreatie
    > zelfzorg: ADL, HDL, PDL of ADML
 3. Stap 3  Strategie bepalen
  - ordenen van mogelijke activiteiten die je kunt koppelen aan de
    deelgebieden
  - Voorbeeld:                  arbeid     educatie    recreatie    zelfzorg
     Beeldend                                           +
     Sport                                                  ++
     Arbeidsmatig                ++
     Groenvoorziening         +
Uit welke 2 hoofdgroepen bestaan de maatschappelijke levensverrichtingen? (ADML)
 1. Sociale activiteiten: omgaan met mensen, samenwerken, met klanten, je baas, netwerk > baan
 2. Financiële activitieten: financiën op orde, betalingen doen, vaste lasten op tijd etc, budgetteren
Welke soorten zelfzorg zijn er?
 1. ADL     Algemene Dagelijke Levensverrichtingen
 2. HDL     Huishoudelijke Dagelijkse levensverrichtingen (deel v ADL)
 3. PDL      Persoonlijke Dagelijkse Levensverrichtingen (deel v ADL)
 4. ADML  Algemene Dagelijkse Maatschappelijke
                Levensverrichtingen
Welke deelgebieden zijn er bij activiteiten begeleiden?
 1. Arbeid
 2. educatie en vorming
  - educatie: opdoen van kennis en vaardigheden
  - vorming: juiste gedrag en de juiste attidtude
  - doel: de autonomie van de cliënt > zelfstandiger worden
  - activiteiten (middelen): lopen zeer uiteen, afh van het doel
 3. ontspanning (maar ook aanleren nieuwe vaardigheid, op peil houden conditie)
 4. zelfzorg
  - doelen:
    > welzijn cliënt vergroten of handhaven
    > zelfstandigheid en autonomie van je cliënt verhogen
Hoe wordt de activiteitenbegeleiding georganiseert in de praktijk?
In elke instelling anders maar 3 hoofdvormen:
 1. centrale activiteitenbegeleiding
  - invalshoek= de organisatievorm (1 hoofd of teamleider
    Activiteitenbegeleiding: codineert alle activiteiten, geeft leiding
    aan de begeleiders, beheert de budgetten, verdeeld het werk etc
  - invalshoek = locatie (activiteiten worden op een centrale locatie 
    aangeboden, cliënten komen daar naar toe)
 2. Afdelingsgebonden activiteitenbegeleiding
  - activiteitenbegeleider maakt deel uit van het afdelingsteam en 
    valt onder het afdelingshoofd
  - m.n. bij zeer specialistische zorg (gesloten opnameafdelingen,
    revalidatieafdelingen en somatische afdelingen verplaaghuis,
    afdelingen voor dementerende cliënten, kinderafdelingen in 
    ziekenhuizen, afdelingen/instellingen voor autisten en ernstig vb
 3. Mengvormen
  - voorbeeld: centraal voor volwassenen, afdelingsgebonden op
    een kinderafdeling

Waar liggen de grenzen tussen begeleiding en therapie binnen de activiteitenbegeleiding
Doelen agogische activiteiten:
 • individueel en psychosociaal welzijn
 • achteruitgang voorkomen of beperken
 • eenvoudige gedragsverbetering


Doelen therapeutische activiteiten:
 • genezing door behandeling
 • gedragsverbetering in complexere context
Wat de overeenkomst tussen therapeutisch en agogische activiteitenbegeleiding?
Kunnen allebei als doel hebben verbetering van het gedrag van de cliënt.
Welke 2 benaderingswijzen binnen de activiteitensector zijn er?
 1. Therapeutisch begeleidend - HBO
  - cliënten worden behandeld
  - doel: genezing of verbetering van bv gedrag
  - behandelplan therapeut is onderdeel van de totale behandeling
    van een cliënt onder regie van een behandelaar (psych, arts)
 2. Agogisch begeleidend
  - cliënten worden begeleid
  - algemeen doel: het individueel en psychosolciaal welzijn van de
    cliënt > worden specifiek gemaakt op doelgroep evt indiv. cliënt
Hoe verliep de ontwikkeling binnen de activiteitenbegeleiding?
Vroeger aanbodgericht: er was een vast aanbod aan activiteiten waar cliënten op af kwamen.

De ontwikkelingen in zorg en welzijn veroorzaakten ook ontwikkeling in de activiteitenbegeleiding:
 1. verschillende doelgroepen - dus verschillend activiteitenanbod, soms zelfs individueel > vraaggericht
 2. verschillende werkvelden dus verschillend activiteitenanbod
  - jusitiële inrichtingen
  - algemene ziekenhuizen
  - jeugdzorginstellingen
  - revalidatiecentra