Samenvatting Maatschappelijke Zorg / SAW 3

-
ISBN-10 9085241510 ISBN-13 9789085241515
355 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappelijke Zorg / SAW 3". De auteur(s) van het boek is/zijn Angerenstein. Het ISBN van dit boek is 9789085241515 of 9085241510. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Maatschappelijke Zorg / SAW 3

 • 1 Algemene inleiding verstandelijke beperkingen

 • Noem 2 verschillen tussen een ziekte en een beperking.

  1. Ziekte is vaak tijdelijk, beperking gaat niet voorbij
  2. Ziekte heeft een verloop, (knapt langzaam op) een beperking niet (is blijvend)

 • DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders

 • 1.1 Inleiding

 • Wat verstaan we onder verstandelijke beperking?
  Een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies of de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. 
 • Op welke gebied uit zich dit?
  Cognitief-sociaal
  Affectief
  Motorisch 
 • 1.2 Beperking of ziekte, mate van voorkomen, diagnostiek

 • Wat is het verschil tussen een beperking en een ziekte?
  1. Een ziekte is tijdelijk, een beperking blijvend
  2. Een ziekte kent een verloop, een beperking niet, is hele leven aanwezig
 • 1.2.1 De beperking

 • Wat zijn de hoofdkenmerken van een verstandelijke beperking volgens DSM-IV?
  1. Mensen met een VB functioneren verstandelijk duidelijk onder het gemiddelde: een IQ van 70 of lager
  2. Dit op een lager verstandelijk niveau functioneren, heeft tot gevolg dat mensen zich niet zo goed kunnen aanpassen aan wat gebruikelijk is in de samenleving.
   (Bv communicatie, zelfverzorging, sociale vaardigheden)
  3. De beperking moet vóór het 18e jaar zijn begonnen
 • Wat is de definitie van een verstandelijke beperking?
  Een VB is een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies of de verdere ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. 
  Een beperktheid die zich uit op cognitief, sociaal-affectief en motorische gebied.
 • Definitie verstandelijke beperking:
  Een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies of de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. 
 • Wat is de meest voorkomende oorzaak van een VB?
  Een defect in de cortex (hersenschors)
 • Hersenschors > de Cortex:
  Dat gedeelte van de hersenen waarin onder andere verstandelijke functies als taal, denken, geheugen, waarneming en fantasie zijn verankerd.
 • Wat is de functie van de hersenschors?
  In de hersenschors (deel van de hersenen) zijn de verstandelijke functies verankerd.
  Zoals:
  • taal
  • denken
  • geheugen
  • waarneming
  • fantasie  
 • Wat zijn cognitieve functies?
  Taal, denken, geheugen, waarneming en fantasie.
 • Hoe kan een defect in de hersenschors ontstaan?
  1. Door aanlegfactoren (erfelijk bepaald)
  2. Een chromosomale afwijking
  3. Latere beschadiging van het hersenweefsel (hersenbeschadiging)
   Als degene ouder is dan 18 op het moment van de beschadiging valt hij/zij niet in de categorie VB

  Noot: bij veel mensen met een VB is de oorzaak onbekend
 • Welke categoriën kennen we bij het classificeren van iemand met een VB?
  1. Licht
  2. Matig
  3. Ernstig
 • 1.2.2 Mate van voorkomen

 • Wat zijn de cijfers mbt mensen met een VB?
  • % van de totale bevolking: 1%
  • % naar leeftijd:
   • 0 - 19:   36%
   • 19 - 50: 36%
   • > 50:     29%
  • % naar mate beperking:
   • LVB:           45%
   • M en EVB: 50%
 • 1.2.3 Diagnostiek

 • Diagnostiek betekent
  Letterlijk : doorzien, de arts moet achter de klachten het werkelijke probleem ontdekken
 • Wat betekent het woord diagnostiek letterlijk? En wat is de betekenis?
  Doorzien

  De arts moet achter de klacht (symptoom) het werkelijke probleem ontdekken.

  Bv. 
  Symptoom = buikpijn
  De oorzaak = bv een virusinfectie of een blindedarmontsteking
 • Ander woord voor klacht is?
  Symptoom, hier achter ligt het daadwerkelijke probleem.
 • Waarom is een LVB moeilijk te constateren?
  Deze kinderen hebben vaak alleen maar een vertraging in de ontwikkeling. Alleen langzamer, niet echt anders. Als deze achterstand oploopt gedurende de basisschoolperiode komt pas het vermoeden dat er meer aan de hand is dan 'een beetje trager'.
 • Diagnostiek houd in:
  - achter de "buitenkant" van gedrag, naar de werkelijke betekenis van gedrag kijken.
 • Wat doet een arts om de diagnose LVB toch goed te kunnen stellen?
  Maken gebruik van schalen om de ontwikkeling en het gedrag te kunnen vergelijken met leeftijdsgenootjes. Bv schalen voor zelfredzaamheid. Een kind van 4 kan zich nog niet zelfstandig aankleden, kind van 6 al bijna
 • Een lichte verstandelijke beperking is moeilijk te constateren,

  oorzaak:

  vaak is er alleen een vertraging in de ontwikkeling.
 • Welke punten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen met een VB? M.a.w. Wat zijn diagnoses voor VB
  1. vertraagde motorische ontwikkeling
  2. vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  3. vertraagde spel- en tekenontwikkeling
  4. neurlogische afwijkingen (bv epilepsie)
  5. gedragsstoornissen (door vaak psychische stoornissen)
 • Om een goede diagnose te stellen maakt de arts of onderzoeker gebruik van schalen.

  Dit zijn tabellen om het gedrag en de ontwikkeling van een kind te vergelijken met leeftijdsgenootjes.
 • Waar maakt een arts of onderzoeker gebruik van om een diagnose te kunnen stellen, of een kind een verstandelijke beperking heeft?
  Via Schalen, tabellen om het gedrag en de ontwikkeling van een kind te vergelijken met leeftijdsgenootjes.
 • Noem een voorbeeld van een schaal of tabel
  Het meten van lichaamslengte

 • Diagnose verstandelijke beperking:

  -  vertraagde motorische ontwikkeling
  -  vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  -  vertraagde omgang met spelmateriaal en de spelontwikkeling
  - neurologische afwijkingen
  - gedragsstoornissen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.