Samenvatting Maatschappijwetenschappen massamedia

-
ISBN-10 9086741053 ISBN-13 9789086741052
332 Flashcards en notities
75 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappijwetenschappen massamedia". De auteur(s) van het boek is/zijn Jasper van den Broeke & Marlies Hagers Co Theo Schuurman, Bas Schuijt & Theo Rijpkema. Het ISBN van dit boek is 9789086741052 of 9086741053. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Maatschappijwetenschappen massamedia

 • 1 wat zijn massamedia

 • Wat is de definitie van communicatie?
  proces waarbij een zender (on)bedoeld een bepaalde boodschap (informatie) overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vorm en inhoud geven
 • Wat zijn de 5 kenmerken van communicatie?
  • boodschap: inhoudelijke informatie die wordt overgebracht
  • zender: start communicatieproces door versturen boodschap
  • medium: technische middel waarmee boodschap wordt overgedragen
  • ontvanger: bij wie de boodschap (on)bedoeld aankomt
  • feedback: reactie die ontvanger geeft op boodschap (wordt nieuw proces)
 • Bij een boodschap is er vervorming door interpretatie afhankelijk van het referentiekader (=geheel aan normen, waarden, ervaring, etc. v/e bepaalde ontvanger). Een boodschap kan voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben. Als iemadn een boodschap anders interpreteert, spreken we van ruis (= verstoring / misvorming v/h communicatieproces)
 • Noem de 4 verschillende soorten communicatie tegenover elkaar
  • interpersoonlijke VS massacommunicatie
  • eenzijdige VS meerzijdige communicatie
  • verbaal VS nonverbaal 
  • direct VS indirecht
 • Geef de definitie van massamedia en geef daarna aan hoe we de media onderscheiden
  Massamedia = alle middelen die massacommunicatie mogelijk maken
  • gedrukte: pers (dag/weekbladen, tijdschriften)
  • audiovisuele: omroep (televisie, radio)
  • digitale: communicatie-infrastructuur (internet, weblogs, sociale media) 
 • Functies van de massamedia
  Communicatiefunctie: massamedia breiden mogelijkheden uit om boodschappen tussen mensen uit te wisselen
  Informatiefunctie: informatie kan worden vastgelegd, vermenigvuldigd en verspreid; subfuncties:
  • opiniërende functie: commentaar helpt bij eigen meningvorming
  • spreekbuisfunctie: platvorm voor publieke debat, want media laten opvattingen horen
  • onderzoeksfunctie: onderzoek doen naar politiek kwesties
  • controle/waakhondfunctie: controleren functioneren overheid / publieke organisaties
  • agendafunctie: media zorgen ervoor dat maatschappelijke problemen op de politieke agenda komen

  Socialisatiefunctie: proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving/groep aanleert
  Verbindende functie: bevordert sociale cohesie (onderlinge verbondenheid tussen mensen binnen een samenleving)
  • sociale functie: verbinding met andere mensen (samen tv kijken)
  • expressie functie: jezelf uitdrukken via sociale media

  Amuserende/recreatieve functie: amusementprogramma's  voor vrijetijdsbsteding
  - infotainment = combi van amusement en informatie
  - entertainment-education = combi van amusement en educatie
  Economische functie: genereren werkgelegenheid; advertenties van bedrijven
 • 1.1 het communicatieproces

 • wat zijn de 5 basiselementen in het communicatieproces?

  boodschap, zender, medium, ontvanger, feedback

 • Wat is communicatie?
  Het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vorm en inhoud geven.
 • wat is het doel van communicatie?

  dat de ontvanger precies begrijpt wat de zender wil overbrengen

 • Wat zijn de 5 kenmerken van communicatie?
  1. Boodschap is inhoudelijke informatie die wordt overgebracht.
  2. De zender start het communicatieproces.
  3. Het medium is het technische middel waarmee het wordt overgedragen.
  4. De ontvanger is degene bij wie de boodschap bedoeld of onbedoeld aankomt.
  5. De feedback is de reactie die de ontvanger geeft op de boodschap.
 • waarom is er sprake van vervorming?

  de zender en ontvanger interpreteren de inhoud verschillend

 • Wat is je referentiekader?
  De verzameling van als je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen.
 • communicatie

  het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vorm en inhoud geven

 • referentiekader

  de verzameling van al je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen

 • Welke soorten communicatie bestaan er?
  Massa/interpersoonlijk
  Verbaal/non-verbaal
  Direct/indirect
  eenzijdig/meerzijdig
 • welke soorten communicatie zijn er?

  eenzijdig/meerzijdig, verbaal/non-verbaal, interpersoonlijk/massacommunicatie

 • wat betekent communicatie?

  gemeenschappelijk delen (van de cultuur)

 • communicatie is een proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij hebben vorm en inhoud geven

   

  5 basiselementen

  - zender (wie)

  - boodschap (wat)

  - medium (hoe)

  - ontvanger (tegen wie)

  - mogelijke gevolgen (welk effect)

   

  IMG_20130904_162707.jpg
  1) encoderen = omzetten van de gedachten naar tekens/andere uitingen
  2) decoderen = uitpakken van de boodschap door de ontvanger & (proberen) terug (te) vertalen naar de betekenis
   
  ruis = verstoring/misvorming van het communicatieproces
  2 soorten ruis = door de zender & door jezelf
  referentiekader = geheel van je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen.

   

 • soorten communicatie

  meerzijdig                   -   eenzijdig  = kan je niet op reageren

  direct                            -   indirect    = gebruik van technisch hulpmiddel

  verbaal                         -   non-verbaal = zonder taal

  interpersoonlijk         -   massacommunicatie = onbekend publiek (waarvan iedereen de boodschap anders decodeerd)

       --> weet tegen wie je praat

   

  invalshoeken

  sociaal-cultureel                  - waarden en normen

  sociaal-economisch            - financiele belangen

  politiek-juridisch                - wetgeving

  historisch-vergelijkend      -

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Mediaconcentratie: verticale concentratie
bedrijf bezit gehele bedrijfskolom: acteurs, schrijvers, studio, bios, etc.
Mediaconcentratie: Diagonale concentratie
concentratie omvat verschillende  producten (films, tv, dagblad)
Mediaconcentratie: Leg horizontale concentratie uit. Op wat voor manieren kan persconcentratie plaatsvinden?
één uitgever geeft meerdere kranten uit
 • redactionele persconcentratie: redacteuren voor meerdere kranten/tijdschriften tegelijk
 • publiekpersconcentratie: publiek verdeelt zich eenzijdiger over de dagbladen
 • aanbiedersconcentratie : dagbladuitgever geeft meerdere kranten uit 
Leg de rol van vooroordelen en stereotypen voor discriminatie in de media uit.
In de media zijn veel vooroordelen (meningen die niet/onvoldoende op feiten zijn gebaseerd) en stereotypen ( sterke, gegeneraliseerde, versimpelde, vertekende beelden van gedrag/mentaliteit specifieke groep) die kunnen leiden tot discriminatie, waarbij je mensen anders behandelt op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn
Leg uit wat socialiserende instituties zijn en noem er 6.
= instellingen/organisaties waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt
 • gezin = referentiekader gebouwd tijdens opvoeding
 • school = overdracht van discipline & eerste conflicten 
 • werk = leveren prestaties, verwerken tegenslagen, leefritme
 • maatschappelijke groeperingen = normen & waarden worden overgenomen
 • overheid = wetgeving is gedragsregulerend, participatie aan de samenleving wordt gestimuleerd
 • media = beïnvloeding gedrag van mensen
definitie 'sociale controle'
de wijze waarop mensen andere mensen stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden (soms gepaard met sancties)
definitie 'internalisatie'
onbewust cultuurelementen eigen maken
definitie 'socialisatie'
door middel van beïnvloeding/aanpassing waarden en normen van een cultuur overdragen aan een individu
definitie 'collectieve gedragspatronen'
gedragingen die door iedereen binnen de cultuur op een vergelijkbare manier worden aangenomen
Er zijn drie dimensies om je te uiten binnen een cultuur. Noem ze.
 • ideële dimensie: uitwisselingen van (religieuze) ideeën en (opvattingen over) maatschappelijke waarden
 • normerende dimensie: normen die voortvloeien uit waarden
 • materiële dimensie: waarden en normen komen tot uiting in materiële vormen waaraan je kunt zien wat de mensen vinden