Samenvatting Maatschappijwetenschappen politieke besluitvorming

-
ISBN-10 9086741010 ISBN-13 9789086741014
456 Flashcards en notities
92 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappijwetenschappen politieke besluitvorming". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt. Het ISBN van dit boek is 9789086741014 of 9086741010. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Maatschappijwetenschappen politieke besluitvorming

 • 1.1 Het begrip politiek

 • Politiek

  • 1. Beleid;  Maatregelen van politici.
  • 2. Staatsinrichting;  De regels die bepalen hoe een land bestuurd moet worden.
  • 3. Handelwijze; om een doel te bereiken
  • 4. Sluw; Niet een rechtstreeks antwoord geven, maar er om heen praten.

  Politiek is het proces van omzetten van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving. En deze in bindende vorm besluiten.

   

  Politicologie;  de wetenschap die politiek onderzoekt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Noem de meerdere betekenissen van politiek.

  • Beleid, de maatregelen van ministers waarmee zij een probleem aanpakken en oplossen.
  • Staatsinrichting, geheel van regels waarin is vastgelegd hoe een land bestuurd wordt.
  • Handelswijze om een doel te bereiken.
  • Sluw, een 'politiek' antwoord geven
 • begrip politiek heeft meerdere betekenissen:
  1. politiek als beleid
  2. politiek als staatsinrichting
  3. politiek als handelswijze
  4. politiek als synoniem sluw
 • politicologie
  de wetenschap die politiek onderzoekt
 • Betekenissen politiek
  1. Beleid; het aanpakken van problemen
  2. Staatsinrichting; wijze van besturen van het land
  3. Handelwijze; manier van bereiken van een doel
  4. Sluw; ergens omheen praten
 • Noem 4 verschillende betekenissen van politiek.
  • beleid: maatregelen van ministers waarmee zij een bepaald probleem willen aanpakken en oplossen
  • staatsinrichting: alle regels voor de manier waarop een land bestuurd wordt (macht staatshoofd, bevoegdheden v/h parlement)
  • handelswijze: strategie om een doel te bereiken
  • behendig, slim, sluw, achterbaks (vervelende politieke spelletjes)
 • Welke betekenissen van politiek zijn er?
  • Ander woord voor beleid: de maatregen van ministers om een probleem aan te pakken en op te lossen.
  • Als staatsinrichting: het geheel aan regels waarin is vastgelegd hoe een land bestuurd wordt.
  • Als een strategie of handelswijze om een doel te bereiken.
  • Politiek als synoniem voor behendig, sluw, slim en achterbaks.
 • Wat is politiek?
  Politiek is een proces van omzettingen van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten.

  Zie het als een machientje? De samenleving stopt er verlangens, wensen en eisen in, en het proces van politieke besluitvorming zorgt er voor dat er een oplossing uitkomt. 
 • Geef de omschrijving van de politiek

  Het besluitvormingsproces over de vraag hoe schaarse middelen verdeeld moeten worden, waarbij de manier van besluiten nemen en de inhoud ervan 'gezag moeten hebben' en daarmee steun krijgen van een meerderheid van de bevolking.

 • betekenis woord politiek
  • beleid, waarmee ministers problemen aanpakken en oplossen
  • staatsinrichting, regels waarin staat hoe het land bestuurd wordt.
  • handelwijze, om een doel te bereiken.
  • sluw, 
 • Politicologie
  De wetenschap die politiek onderzoekt
 • Definitie van 'proces van politieke besluitvorming'
  een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten
 • Wat is de betekenis van politiek volgens dit boek?
  Een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten.
 • proces van politieke besluitvorming
  een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten.
 • Politiek
  Een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten.

  Ook wel: proces van politieke besluitvorming
 • politiek probleem
  een situatie die een grote groep mensen ongewenst vindt, die ontstaan is door maatschappelijke ontwikkelingen, die te maken heeft met tegengestelde belangen en die de mensen door overheidsingrijpen veranderd willen zien worden.
 • politieke agenda

  problemen van burgers die de publieke agenda worden door media of andere groepen tot probleem bezegeld.
  Politiek gaat er nu naar kijken.
 • overheidsbeleid
  de genomen besluiten van en de getroffen maatregelen door de overheid. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is politiek?
Politiek is een proces van omzettingen van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten.

Zie het als een machientje? De samenleving stopt er verlangens, wensen en eisen in, en het proces van politieke besluitvorming zorgt er voor dat er een oplossing uitkomt. 
Wat is het burgerinitiatief?
Burgers kunnen een maatschappelijke kwestie op de agenda van de Tweede Kamer plaatsen. De kwestie moet geformuleerd zijn als concreet voorstel met duidelijke doelen, de laatste 2 jaar niet in de Kamer aan de orde zijn geweest en ondertekend zijn door 40.000 mensen.
Welke mogelijkheden zijn er om te participeren in de politiek?
 • Electorale participatie: je stem uitbrengen en je inzetten voor een verkiezingscampagne.
 • Niet-electorale participatie: als individuele burger actievoeren -> burgerinitiatief.
 • Actief lid worden van een partij of pressiegroep.
Wat zijn commerciële adviesbureaus?
Wanneer er bij een ministerie gebrek aan kennis bestaat. Hun advies is onpartijdig en niet gebaseerd op een tunnelvisie.
Welke planbureaus zijn er?
 • Centraal Planbureau: rekenen de plannen door om te weten of de boogde voorstellen het gewenste resultaat opleveren.
 • Sociaal en Cultureel Planbureau: doet onderzoek op sociaal-cultureel gebied.
Wat zijn overige adviesorganen?
 • De onderwijsraad: deskundigen op het gebied van onderwijs en wetenschap.
 • De gezondheidsraad: adviseert op het gebied van de zorg.
 • College voor Zorgverzekeringen: controleert of alle verzekerden via de zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg krijgen die noodzakelijk is.
Wat is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid?
Doen wetenschappelijk onderzoek naar het regeringsbeleid.
Wat is de Sociaal-Economische Raad?
Adviseert de regering over belangrijke maatregelen op sociaal en economisch gebied.
Bestaat uit 11 leden namens werknemersorganisaties, 11 leven namens werkgeversorganisaties en 11 kroonleden: onafhankelijke deskundigen door de regering benoemd. 
Wat is de Raad van State?
Baseert adviezen op effectiviteit en efficiëntie en ofte wetsvoorstel niet botst met andere wetgeving. Ook oordeelt de Raad van State in conflicten tussen bestuursorganen onderling en tussen burgers en overheidsinstanties in zogenaamde AROB-procedures.
De voorzitter is de koning maar in de praktijk is de vice-voorzitter voorzitter, leden worden benoemd door de regering.
Wat is de negatieve bijklank van een bureaucratie?
 • Langdurige procedures.
 • Wirwar van regeltjes.
 • Onpersoonlijke behandeling.
 • Verkokering: als ambtenaren alleen vanuit hun eigen deskundigheid naar een beleidsterrein kijken.