Samenvatting Maatschappijwetenschappen werk

-
ISBN-10 9086740235 ISBN-13 9789086740239
164 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappijwetenschappen werk". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt Marijke Linthorst Theo Rijpkema Theo Schuurman. Het ISBN van dit boek is 9789086740239 of 9086740235. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Maatschappijwetenschappen werk

 • 1 betekenis van werk

 • materiële functie
  voordelen van werk, het inkomen en de economische onafhankelijkheid.
  functies voor de samenleving, welvaartsfunctie, sociale functie, verdelingsfunctie.
 • arbeid
  alle activiteiten die maatschappelijk en/ of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en voor de samenleving als geheel.
 • betaald/ onbetaald werk.
  de meeste mensen verrichten in loondienst betaald werk.
  bij onbetaald werk krijg je geen financiele vergoeding maar het kan wel degelijk maatschappelijke of economisch nuttig zjin
 • maatschappelijke behoefte
  dit markeert ok het verschil tussen werk en een hobby
 • huurtoeslag
  moet ervoor zoren dat mensen met een laag inkomen toch in een geod huis kunnen wonen,
 • maatschappelijk werk
  is er om mensen te helpen bij allerlei sociale problemen.
 • studiebeurzen
  stellen kinderen van ouders met een lager inkomen in staat om te gaan studeren.
 • welzijnswerk
  bestaat bijvoorbeeld uit buurthuizen en bejaardenhuizen. Dit welzijnswerk heeft alss doel groepen te bterekken.
 • 1.1 Wat is werk?

 • Arbeid: Alle activiteiten die maatschappelijk en/of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en/of voor de samenleving als geheel.
 • 1.1.1 Wat is werk?

 • 3 soorten werk:

  -Betaald werk --> in de loondienst

  - onbetaald werk --> zonder financiële vergoeding, maar kan wel maatschappelijk of economisch nuttig zijn.

  -vrijwilligerswerk--> hangt tuusen betaald en onbetaald werk in, geen salasris, maar wel verzekeringen/vergoedingen

   

  Arbeid: alle activiteiten die maatschappelijk of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, zijn of haar omgeving en/of voor de gehele samenleving als geheel.

   

  de scheidslijn tussen verschillende soorten arbeid: er moet een maatschappelijke behoefte zijn aan deze arbeid.

  Functies van werk:

  -Materiele functies:

 • arbeid

  Alle activiteiten die maatschappelijk en/of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en/of voor de samenleving als geheel. 

 • 1.1.2 Economisch nut

 • Kamermeisje die in een hotel een bed opmaakt: betaald werk.

  Iemand die dat thuis doet: onbetaald ''werk''.

  Overeenkomst: allebei activiteiten waar maatschappelijke behoefte aan is. 

  Verschil tussen werk en een hobby.

  Pas als iemand zó goed is dat voldoende mensen voor de producten of diensten willen betalen, kan iemand van zijn hobby zijn werk maken. 

 • 1.1.3 Functies van werk

 • 4 soorten arbeid

   

  • Formeel betaald werk: timmerman voor de baas
  • Informeel betaald werk: zwart werk 
  • Formeel onbetaald werk: vrijwilligerswerk
  • Informeel onbetaald werk: huishoudelijk werk
 • Functies arbeid voor de individu (Maslow) 

  • materiële functies: verwerven van geld, goederen, diensten e.t.c. 
  • Immateriële functies: dagritme/zinvolle tijdbesteding, sociale contacten, zelfontplooiing, ontwikkelen identiteit en vergroten eigenwaarde, verwerven maatschappelijk aanzien. 
 •  Maslow-pyramide.gif 

   

  1. voedsel, slaap e.t.c. 
  2. bestaanszekerheid en veiligheid
  3. sociale relaties, vriendschappen
  4. zelfrespect --> waardering en erkenning
  5. persoonlijkheid en capaciteiten 

   

  Kritiek 

  • moeilijk empirisch te toetsen
  • Is het niet mogelijk om de bevrediging van verschillende categorieën van behoeften naast elkaar te realiseren?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Functies van arbeid voor de samenleving 

   

  • welvaartsfunctie: productiefactor voor nationale rijkdom en welvaart
  • sociale functie: belangrijk voor integratie en sociale cohesie 
  • verdelingsfunctie: arbeid verdeelt geld en macht onder de mensen 
 • Recht op werk

  • werk is belangrijk voor mensen: sociaal grondrecht
  • Iedereen in Nederland heeft recht op vrije keuze van arbeid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.