Samenvatting Maatschappijwetenschappen werk

-
ISBN-10 9086740235 ISBN-13 9789086740239
164 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappijwetenschappen werk". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt Marijke Linthorst Theo Rijpkema Theo Schuurman. Het ISBN van dit boek is 9789086740239 of 9086740235. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Maatschappijwetenschappen werk

 • 1 betekenis van werk

 • materiële functie
  voordelen van werk, het inkomen en de economische onafhankelijkheid.
  functies voor de samenleving, welvaartsfunctie, sociale functie, verdelingsfunctie.
 • arbeid
  alle activiteiten die maatschappelijk en/ of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en voor de samenleving als geheel.
 • betaald/ onbetaald werk.
  de meeste mensen verrichten in loondienst betaald werk.
  bij onbetaald werk krijg je geen financiele vergoeding maar het kan wel degelijk maatschappelijke of economisch nuttig zjin
 • maatschappelijke behoefte
  dit markeert ok het verschil tussen werk en een hobby
 • huurtoeslag
  moet ervoor zoren dat mensen met een laag inkomen toch in een geod huis kunnen wonen,
 • maatschappelijk werk
  is er om mensen te helpen bij allerlei sociale problemen.
 • studiebeurzen
  stellen kinderen van ouders met een lager inkomen in staat om te gaan studeren.
 • welzijnswerk
  bestaat bijvoorbeeld uit buurthuizen en bejaardenhuizen. Dit welzijnswerk heeft alss doel groepen te bterekken.
 • 1.1 Wat is werk?

 • Arbeid: Alle activiteiten die maatschappelijk en/of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en/of voor de samenleving als geheel.
 • 1.1.1 Wat is werk?

 • 3 soorten werk:

  -Betaald werk --> in de loondienst

  - onbetaald werk --> zonder financiële vergoeding, maar kan wel maatschappelijk of economisch nuttig zijn.

  -vrijwilligerswerk--> hangt tuusen betaald en onbetaald werk in, geen salasris, maar wel verzekeringen/vergoedingen

   

  Arbeid: alle activiteiten die maatschappelijk of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, zijn of haar omgeving en/of voor de gehele samenleving als geheel.

   

  de scheidslijn tussen verschillende soorten arbeid: er moet een maatschappelijke behoefte zijn aan deze arbeid.

  Functies van werk:

  -Materiele functies:

 • arbeid

  Alle activiteiten die maatschappelijk en/of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en/of voor de samenleving als geheel. 

 • 1.1.2 Economisch nut

 • Kamermeisje die in een hotel een bed opmaakt: betaald werk.

  Iemand die dat thuis doet: onbetaald ''werk''.

  Overeenkomst: allebei activiteiten waar maatschappelijke behoefte aan is. 

  Verschil tussen werk en een hobby.

  Pas als iemand zó goed is dat voldoende mensen voor de producten of diensten willen betalen, kan iemand van zijn hobby zijn werk maken. 

 • 1.1.3 Functies van werk

 • 4 soorten arbeid

   

  • Formeel betaald werk: timmerman voor de baas
  • Informeel betaald werk: zwart werk 
  • Formeel onbetaald werk: vrijwilligerswerk
  • Informeel onbetaald werk: huishoudelijk werk
 • Functies arbeid voor de individu (Maslow) 

  • materiële functies: verwerven van geld, goederen, diensten e.t.c. 
  • Immateriële functies: dagritme/zinvolle tijdbesteding, sociale contacten, zelfontplooiing, ontwikkelen identiteit en vergroten eigenwaarde, verwerven maatschappelijk aanzien. 
 •  Maslow-pyramide.gif 

   

  1. voedsel, slaap e.t.c. 
  2. bestaanszekerheid en veiligheid
  3. sociale relaties, vriendschappen
  4. zelfrespect --> waardering en erkenning
  5. persoonlijkheid en capaciteiten 

   

  Kritiek 

  • moeilijk empirisch te toetsen
  • Is het niet mogelijk om de bevrediging van verschillende categorieën van behoeften naast elkaar te realiseren?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Functies van arbeid voor de samenleving 

   

  • welvaartsfunctie: productiefactor voor nationale rijkdom en welvaart
  • sociale functie: belangrijk voor integratie en sociale cohesie 
  • verdelingsfunctie: arbeid verdeelt geld en macht onder de mensen 
 • Recht op werk

  • werk is belangrijk voor mensen: sociaal grondrecht
  • Iedereen in Nederland heeft recht op vrije keuze van arbeid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is diploma inflatie?
Iemand die hoger geschoold is zal eerder worden uitgekozen voor een baan? 
Wat is bedrijfscultuur?
De manier waarop mensen met elkaar omgaan binnen een bedrijf. 
Hoe kan de overheid ook proberen het aanbod van arbeidskrachten te reguleren? 
 • Arbeidsvoorwaarden verbeteren (dit ligt echter uitermate moeilijk voor werknemers in overheidsdienst); 
 • Werknemers elders aantrekken (binnen- en buitenland, zowel voor laag- als voor hooggeschoold werk). 
 • Afsplitsen van taken > verpleging bijv. > meer tijd over voor de arts. 
 • Scholing en omscholing. 
 • Maatregelen voor zorg > kinderopvang. 
Welke verschillende maatregelen zijn mogelijk om de vraag naar arbeid te stimuleren?
 • Goedkopere arbeid bijv. door belastingen en premies te verlagen (dilemma tijdens economische crisis). 
 • Gunstig ondernemingsklimaat > marktbelemmeringen wegnemen (versoepelen ontslagrecht, flexibelere arbeidscontracten), maar niet ten koste van het milieu en met bescherming van werknemers. 
 • Subsidies > zijn het beperktst, staatssteun is immers (meestal) verboden. 
 • Overheidsopdrachten > verbreden van snelwegen etc. 
 • Creëren van banen, m.n. banen die economisch niet rendabel zijn. 
 • Verbeteren van de koopkracht d.m.v. toeslagen en/of belastingverlaging (vergelijkbaar dilemma als bij het goedkoper maken van arbeid). 
 • Herverdeling van werk > arbeidstijdverkorting (AVT)/vervroegde uittreding (VUT). 
Wat is structurele werkloosheid?
Als er banen of bedrijfstakken blijvend verdwijnen > door toenemende e-mailverkeer verdwijnt er structureel werk bij postbedrijven. In principe ernstig: banen die verdwijnen komen nooit meer terug, hoe nadelig structurele werkloosheid is hangt af van de mate waarin een land in staat is nieuwe werkgelegenheid te creëren. 
Wat is conjuncturele werkloosheid?
Als het (tijdelijk) slechter gaat met de economie > vraag naar goederen/diensten loopt terug > mensen ontslagen > vraag loopt nog meer terug want werklozen minder besteden. Conjunctuur duidt golfbeweging economie aan. Conjuncturele werkloosheid kan leiden tot neerwaartse spiraal > aanhangers Keynes overheid moet werkgelegenheid creëren. 
Wat is seizoenswerkloosheid?
Werkloosheid bij seizoensgebonden werk: strandtenten etc. 
Wat is frictiewerkloosheid?
Wanneer iemand gedurende een korte tijd geen werk kan vinden, niet ernstig > treedt zelfs op bij volledige werkgelegenheid. 
Wat zijn de oplossingen voor werkloosheid?
 1. Loonmatiging (waardoor lagere kostprijs, en dus betere concurrentiepositie). 
 2. Verlagen minimumloon (waardoor eenvoudiger banen). 
 3. Verlagen belastingen en premies (waardoor meer koopkracht).
 4. Investeren in bijvoorbeeld innovatie en infrastructuur (banen creëren). 
 5. Flexibilisering (waardoor meer vrijheid voor werkgevers om af te stemmen op behoeftes). 
 6. Opheffen marktbelemmeringen. 
 7. Meer overheidsbanen (zorg, onderwijs enz.) 
 8. Herverdeling arbeid (AVT, VUT, Prepensioen, deeltijd-ww). 
Wat zijn de 4 soorten werkloosheid?
 • Frictiewerkloosheid
 • Seizoenswerkloosheid
 • Conjuncturele werkloosheid
 • Structurele werkloosheid