Samenvatting "Made in China" - De lange weg naar een moderne Chinese economie

-
ISBN-10 900646256X ISBN-13 9789006462562
292 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek ""Made in China" - De lange weg naar een moderne Chinese economie". De auteur(s) van het boek is/zijn Sander Hendriks Eindred Jos Venner. Het ISBN van dit boek is 9789006462562 of 900646256X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - "Made in China" - De lange weg naar een moderne Chinese economie

 • 1 Oriëntatie

 • Late Middeleeuwen:
  opkomst zeevaart --> ontwikkeling Westers imperialisme
 • Modern imperialisme
  18e eeuw: Europese imperialisten zoeken in Afrika en Azië goedkope grondstoffen en afzetmarkten
 • Hoe komt het dat de industrialisatie van China pas aan het einde van de twintigste eeuw op gang is gekomen?

  De industrialisatie van China is pas aan het einde van de twintigste eeuw op gang  gekomen, omdat China een conservatief land was. Van de keizer mocht er geen moderniseringen komen. Pas toen de keizer was afgetreden was het mogelijk dat er moderniseringen kwamen. Verder waren er geen binnenlandse machtsstrijden meer.

 • 18e eeuw: Europese imperialisten zoeken in Afrika en Azië goedkope grondstoffen en afzetmarkten --> Modern imperialisme
 • Hoe zag de achttiende-eeuwse Chinese samenleving eruit en hoe functioneerde de economie?

  De 18e-eeuwse Chinese samenleving zag er in aanzien als volgt uit:

  1. Keizer
  2. Mandarijnen
  3. Boeren
  4. Ambachtslieden
  5. Handelaren
  De 18e-eeuwse Chinese samenleving zag er in rijkdom als volgt uit:
  1. Keizer
  2. Mandarijnen
  3. Handelaren
  4. Ambachtslieden
  5. Boeren
  De 18e eeuwse Chinese economie functioneerde:
  Zelfstandig. De chinezen waren niet afhankelijk van het buitenland. De chinezen hadden enkele handelsposten aan de grens van hun rijk om binnenlandse problemen te voorkomen.
 • Traditionele beschavingen staan machteloos: moderniseren vereist
 • Hoe kwam het dat China in de negentiende eeuw niet tot modernisering overging?
  China ging in de negentiende eeuw niet tot modernisering over, omdat:
  China altijd al zelfstandig was geweest (en dus niet westerse technologie nodig had) en dat wilde blijven. Verder was de keizer conservatief en weigerde hij te moderniseren.
 • 18e eeuw: China probeert imperialisten aan de grens van het rijk te houden
  19e eeuw: Imperialisten agressiever --> China moet zich openstellen maar weigert te hervormen
  --> tot 1900 grote nederlagen voor China
 • Wat belemmerde de modernisering van China in de eerste helft van de twintigste eeuw?

  De modernisering van China in de eerste helft van de twintigste eeuw werd belemmerd door (in chronologische volgorde):

  • Binnenlandse machtsstrijd tussen Chinese generaals (warlords)
  • Strijd tussen de twee belangrijkste politieke partijen (nationalisten en communisten)
  • Imperialistisch Japan (bezette tussen 1937 en 1945 het oostelijk deel van China)
 • Reactie van China op imperialisten: nationalisme
 • Leverde Mao Zedong een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een modern en zelfstandig China?

  Mao Zedong leverde een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een modern en zelfstandig China, omdat:

  • Mao de Chinese industrie stimuleerde en er machines kwamen, wat in die tijd erg modern was
  • Wapenindustrie groeide in China, er kwamen steeds modernere wapens
  • China was communistisch en wilde niet afhankelijk zijn van kapitalistische landen. Verder wilde China zelfvoorzienend zijn.
 • 1912 stichting Chinese Republiek --> men wil een modern zelfstandig China
 • Wat waren de oorzaken en gevolgen van de industrialisatie in de periode na Mao Zedong?
  Oorzaken van de industrialisatie in de periode na Mao Zedong waren:
  • In de tijd van Mao ging ideologie voor economie; ontwikkeling van industrie kwam stil te staan
  • Leef en werkomstandigheden van arbeiders en boeren waren in de tijd van Mao slecht

  Gevolgen van de industrialisatie in de periode na Mao Zedong waren:
  • Ideologie kwam op de tweede plaats te staan, industrie dus op de eerste plaats. Er kwam weer ontwikkeling in de industrie
  • Leef en werkomstandigheden van arbeiders en boeren verbeterde door de grotere economie.
 • Oorlogen die moderne zelfstandigheid van China tegengaan
  • Binnenlandse machtsstrijd tussen Chinese generaals (Warlords)
  • Strijd tussen Nationalisten en Communisten
  • Bezetting door Japan in 1945
 • 1949 Chinese Volksrepubliek onder Mao Zedong --> Socialistische samenleving
 • Onder Mao ontstaat het conflict tussen economie en ideologie --> leidt tot stilstand van de economische ontwikkeling
 • 1976 Mao dood --> China richt zich op economie ipv ideologie
 • Deng Xiaoping
  opvolger Mao Zedong, economisch ingesteld
 • 2 De Keizer aan het hoofd, de boer aan de basis

 • vanaf 1644: Mantsjoes heersen over China
 • Hoe zag de achttiende-eeuwse Chinese samenleving eruit en hoe functioneerde de economie?

  De 18e-eeuwse Chinese samenleving zag er in aanzien als volgt uit:

  1. Keizer
  2. Mandarijnen
  3. Boeren
  4. Ambachtslieden
  5. Handelaren
  De 18e-eeuwse Chinese samenleving zag er in rijkdom als volgt uit:
  1. Keizer
  2. Mandarijnen
  3. Handelaren
  4. Ambachtslieden
  5. Boeren
  De 18e eeuwse Chinese economie functioneerde:
  Zelfstandig. De chinezen waren niet afhankelijk van het buitenland. De chinezen hadden enkele handelsposten aan de grens van hun rijk om binnenlandse problemen te voorkomen.
 • Mantsjoes
  Qing Dynastie (Zuivere Dynastie)
  Ruitervolk
  vanaf 1644 heersend over China
 • Mantsjoes werden geaccepteerd omdat ze
  • Chinese tradities overnamen
  • Rijksgebied uitbreidden
  • China een bloeitijd bezorgden
 • Wat voor hiërarchie kende de traditionele Chinese samenleving?
  De traditionele Chinese samenleving kende een confucianistisch hiërarchie.
 • Wat was de functie van de keizer en hoe werd hij gezien?
  De keizer zijn functie was:
  • China regeren

  De keizer werd gezien als:
  • Het mandaat van de hemel
  • De poolster (alles draait om hem)
 • Wie en wat waren mandarijnen en wat moest iemand doen om een mandarijn te worden?

  Mandarijnen waren de elite (ambtenaren) van China.

  Een Chinees moest alle boeken van Confucius uit zijn hoofd leren en kunnen opzeggen om mandarijn te worden. Verder werd zijn kennis van het Confucianisme getest.
 • Wat waren de drie belangrijkste gewassen in de Chinese landbouw?
  De belangrijkste gewassen in de Chinese landbouw waren:
  1. Graan
  2. Katoen
  3. Rijst

 • Wie waren er volgens de oude Chinezen verantwoordelijk voor natuurrampen en wat mochten de Chinezen dan doen?

  De verantwoordelijke voor natuurrampen volgens de oude Chinezen was:

  • De keizer
  De natuurrampen zouden het bewijs zijn dat hij het mandaat om te regeren verloren had.
  De Chinezen mochten in opstand komen zodat er een nieuwe keizer zou komen die wel het mandaat om te regeren zou hebben.
 • Waarom hadden zelfs rijke handelaren minder aanzien dan arme boeren?
  Rijke handelaren hadden minder aanzien dan arme boeren, omdat:
  • Boeren met hun lichaam werken
  • Boeren bezitten grond en maken eten waardoor iedereen kan leven
  • Handelaren bezaten niet veel, ze ruilde alleen maar
  • Handelaren maakten niets, ze handelde alleen
 • Hoe ging het contact van China met haar buurlanden?

  Het contact van China met haar buurlanden ging onder strikte controle van mandarijnen.

  Er heerste een tribuutstelsel. De buurlanden moesten tributen (rituele belasting) geven aan China
  in ruil daarvoor kregen zij militaire hulp.
 • Keizerrijk opgedeeld in provincies>

  Prefecturen (regios)

  Districten

 • Waarom werden de Mantsjoes door de Chinezen als nieuwe heersers geaccepteerd?

  De Mantsjoes werden door de Chinezen als nieuwe heersers geaccepteerd omdat:
  • ze Chinese tradities overnamen
  • ze Rijksgebied uitbreidden
  • ze China een bloeitijd bezorgden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat waren Mantsjoes?
De keizers die in de 18e eeuw over het Chinese Rijk heersten.
Welke gevolgen kan een natuurramp hebben?
Boeren leven op bestaansminimum, er is sprake van hongersnood. Dit kan voor grote opstanden zorgen.
Hoe werd de grond verzorgd?
Door een ingenieus systeem van sluizen en irrigatiekanalen, de gewassen kregen precies afgemeten hoeveelheden mest en er werden ingenieuze toestellen gebruikt. Trekdieren werden gebruikt en machines die door waterkracht werden aangedreven.
Wat werd er allemaal verbouwd op de Chinese gronden?
Graan, rijst en katoen.
Hoe was een provincie ingedeeld?
In prefecturen en een prefectuur in districten.
Hoe werd de Chinese keizer ook wel genoemd?
het Mandaat van Hemel ('in opdracht van Hemel')
Wat houdt het confucianistische wereldbeeld in?
keizer = allerhoogste gezag
Wat houdt het confucianisme in?
Strakke hiërarchie, een mindere moest eerbied moest tonen aan zijn meerdere, het volk moet gehoorzaam zijn aan de bestuurders.
Ander woord voor China (volgens de Chinezen)
'Rijk van het Midden'
Kan iedereen mandarijn worden? Zo ja, hoe?
Elke jongeman kan mandarijn worden, als de familie zich kon veroorloven om zijn zonen te laten studeren. Een kandidaat moest jarenlang studeren en verschillende examens afleggen waarin zijn kennis van de confucianistische teksten werd getoetst. Alleen degenen die voor de hoogste examens waren geslaagd in aanmerking voor een aanstelling.