Samenvatting Management

-
ISBN-10 0130319651 ISBN-13 9780130319654
126 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management". De auteur(s) van het boek is/zijn Stephen P Robbins Mary K Coulter. Het ISBN van dit boek is 9780130319654 of 0130319651. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management

 • 2 Het werkterrein van de manager

 • Wat is een manager?
  Iemand die de werkzaamheden van anderen coördineert om zo de doelen binnen de organisatie te kunnen bewerkstelligen.
 • Wat is efficiëntie?
  Het behalen van zo veel mogelijk output met zo min mogelijk input.
 • Wat is plannen?
  Het bepalen van de doelstellingen, het formuleren van een strategie om deze doelstellingen te behalen en het plannen van de werkzaamheden om de strategie uit te kunnen voeren.
 • Uit welke vier stappen bestaat het managementproces?
  Plannen, organiseren, het geven van leiding en de controle.
 • Benoem drie mogelijk intermenselijke rollen van een manager.
  Een manager kan de rol van aanspreekpunt, leider of boegbeeld aannemen.
 • Benoem de drie belangrijkste vaardigheden waarover een manager dient te beschikken.
  Menselijke, conceptuele en technische vaardigheden.
 • Benoem drie gevolgen van de digitalisering voor het werk van managers.
  Werknemers zijn mondiger geworden, de werkplekken zijn virtueel en de afspraken worden flexibeler ingepland.
 • Wat is een organisatieconcept?
  Hoe men over een organisatie denkt en hoe men vervolgens vorm geeft aan deze organisaties.
 • Noem drie verschillen tussen een traditionele en een nieuwe organisatie.
  De nieuwe organisatie is:
  - meer dynamisch
  - geeft vaker tijdelijke contracten 
  - richt zich meer op de klant


  De traditionele organisatie is daarentegen stabiel, gericht op voorschriften en neemt mensen sneller vast aan.
 • Wat wordt bedoeld met de universaliteit van management?
  Management is nodig in alle typen organisaties (groot of klein, commercieel of niet, op elk niveau).
 • Noem drie uitdagingen voor een manager.
  Een manager moet:
  - hard werken
  - met veel verschillende personen werken 
  - kunnen opereren in minder gunstige omstandigheden.
 • Benoem een aantal kenmerken van de industriële revolutie.
  - Machinale in plaats van handmatige arbeid
  - Efficiënter transport 
  - Massaal produceren van goederen.
 • Wat is de grondgedachte binnen de klassieke organisatietheorie?
  Wanneer een manager duidelijk stuurt op het gedrag van medewerkers zal dit leiden tot een grotere productiviteit en meer winst.
 • Benoem 3 van de 14 grondbeginselen van management zoals benoemd door Henri Fayol.
  Doorzettingsvermogen, eenheid van richting en rechtvaardigheid.
 • Hoe wordt de kwantitatieve aanpak ook wel genoemd?
  Operations research of managementwetenschap.
 • Welke activiteiten omvat de kwantitatieve aanpak?
  Het gebruik van statistiek, het gebruik van modellen voor informatie, het simuleren met een computer en modellen voor optimalisatie.
 • Wat hielden de Hawthorne-onderzoeken in?
  Deze experimenten waren erop gericht vast te stellen welke factoren productiviteit beïnvloeden.
 • Wat is een systeem?
  Een verzameling van verbonden activiteiten die samen een geheel vormen.
 • Wat houdt de open-systeembenadering in?
  Een organisatie dient zich continu aan te passen, creatief te zijn en te innoveren om de benodigde mensen en middelen uit de omgeving te kunnen genereren en te onderhouden.
 • Wat is de contingentiebenadering?
  De benadering die ervan uitgaat dat elke organisatie met andere te maken krijgt en dus zodoende telkens andere managementvaardigheden dient in te zetten.
 • Waaruit komt de basis van de organisatiecultuur voort?
  Door de missie en visie van de oprichter(s).
 • Wat zijn rituelen binnen een organisatie?
  Activiteiten die de doelen en waarden binnen een organisatie duidelijk maken.
 • Noem twee factoren die van invloed zijn op de mate van sterkte van een cultuur.
  De grootte van de organisatie en het verloop van het personeel.
 • Welke twee denkbeelden heersen er op het gebied van macht van managers?
  Managers zijn of volledig verantwoordelijk voor het slagen van de organisatie, of zij kunnen slechts in beperkte mate invloed uitoefenen op het succes van de organisatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een leider?
Iemand die invloed op anderen kan uitoefenen en daarvoor ook de benodigde bevoegdheden als manager heeft.
Wat is een gecomprimeerde werkweek?
Een werkweek waarin men het normale aantal uren werkt, maar dan verdeeld over minder dagen.
Door welke vier zaken wordt hedendaags onderzoek naar motivatie bepaald?
Het motiveren van divers personeel, interculturele uitdagingen, het motiveren van nieuw personeel en het belonen van prestaties.
Waarvoor staat de korting JCM?

Job Characteristics Model.
Welke drie verbanden staan centraal in de verwachtingstheorie?
Het verband tussen inspanningen en prestaties, het verband tussen de prestaties en de beloning die daar tegenover staat en het verband tussen deze beloning en de persoonlijke doelen die deze beloning behartigt.
Leg de rechtvaardigheidstheorie uit.
Hierbij worden de kosten en de baten van het werk beoordeeld.
Wat stelt de bekrachtigingstheorie?
Dat gedrag bepaald wordt door de gevolgen die aan dit gedrag verbonden zijn.
Wat zijn twee duidelijke kenmerken van de moderne organisaties?
- mondiaal ingesteld
- werkt meer als groep/team
Wat is een belangrijk doel van teambuilding.
Ervoor zorgen dat een team leert beter samen te werken.
Wat houdt de sociale conflicttheorie in?
Conflicten in een groep zijn niet te vermijden en natuurlijk. Zij hoeven derhalve niet noodzakelijk negatief te zijn.