Samenvatting Management accounting

-
ISBN-10 9035815807 ISBN-13 9789035815803
396 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management accounting". De auteur(s) van het boek is/zijn J C G Levink. Het ISBN van dit boek is 9789035815803 of 9035815807. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Management accounting

 • 1 Introductie tot de cursus

 • Wat zijn interne belanghebbende ?
  managers , leden van de ondernemingsraad en dergelijke .
 • Wat zijn externe belanghebbende ? 
  leveranciers ,afnemers ,vakbonden ,kredietinstellingen, aandeelhouders en overheidsinstellingen 
 • Om te kunnen beoordelen of de gestelde doeleinden bereikt (kunnen) worden,is informatie nodig . 
  Ten aanzien van de berichtgeving (informatieverschaffing )maakt men onderscheid tussen
  - interne berichtgeving (management accounting )
  - externe berichtgeving (financial accounting )
 • De interne berichtgeving is gericht op de informatie (voorziening ) die nodig is om beleidsbeslissing en in een onderneming te kunnen nemen . 
 • Wat zijn planningsbeslissingen ?
  - moet er een nieuwe machine gekocht worden ? 
  - moet er een nieuw type product worden gemaakt ?
  - moet er een oude type product worden afgestoten ?
  - verzorgen wij zelf het transport van onze producten of schakelen wij hiervoor een transport bedrijf in ?
 • wat zijn control- beslissingen ?
  - hebben de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het eindproduct het verwachte effect gesorteerd ?
  - heeft de reclamecampagne geleid tot het gewenste omzetstijging?
 • De control-beslissingen hebben dus betrekking op de beheersing en het leidinggeven aan de activiteiten binnen een organisatie . 
 • 1.1 Goederen-,geld-en informatiestromen

 • Wat verstaan we onder goederenstroom?
  Het geheel van verplaatsing en aanwezigheid van productiefactoren (meestal arbeid en kapitaal).


 • Wat vormen de  materiële capaciteit van de onderneming?
  De bedrijfsmiddelen (duurzame productiemiddelen).
 • Wat geeft het gedrag van de onderneming aan, tot welke 3 categorieën kunnen deze behoren?
  Grootheden die gerelateerd zijn aan stromen binnen een bepaald tijdvlak en standen op een bepaald tijdstip: goederen, informatie en geld
 • Waarom is er in een onderneming behoefte aan een financiële of secundaire geldstroom
  Om de operationele/primaire geldstroom te financieren
 • 1.1.1 Processen binnen de onderneming

 • Waarvan is er sprake als de onderneming invoer tijdens het doorvoerproces omzet in uitvoer?

  er is sprake van waardetoevoeging naar vorm, plaats en tijd

 • De onderneming zet invoer tijdens het doorvoerproces om in uitvoer. Bij deze transformatie is sprake van waardetoevoegingen naar vorm, plaats en tijd.

 • In de onderneming onderscheiden we stromen en standen. Geef voorbeelden van beide

  Een stroom is bijvoorbeeld een levering. Een stand is de voorraad gereed product

 • Resultaten van deze stromen is derhalve de toestand van een bepaald tijdstip. Komen de stromen in de onderneming tot stilstand dan vormen er zich voorraden.

 • 1.2 Een indeling in de vakgebieden

 • Welke fasen kan je onderscheiden in de probleemoplossing
  - Probleemsignalering / problemfinding
  - Probleemstelling: duidelijk formuleren van het probleem/probleemspecificatie
  - Probleemontwikkeling: mogelijke oplossingen moeten worden geanalyseerd
  - Uiteindelijke besluit
  - Uitvoering van het genomen besluit
 • 1.2.1 (management)informatiesystemen en kosteninformatie

 • Gestructureerde beslissingen
  Beslissingen met een grote mate van herhaling en routine
 • Ongestructureerde beslissingen
  Betrekking op ongewone, unieke problemen
 • Score-keeping
  - Bijhouden van de loonlijst
  - Maken van een omzetoverzicht per artikelgroep
 • Attention-directing
  Verklaren van het verschil tussen de verwachte omzet en de werkelijke omzet
  - Verklaren verschil tussen de werkelijk betaalde lonen en de begrote loonsom
 • Problem-solving
  - Analyseren van de verschillende distributiemogelijkheden voor wat betreft de verkoop van een product
  - Analyseren van het effect van de mogelijke introductie van een nieuw product op de nettowinst
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.