Samenvatting Management & Organisatie in Balans Deel 1A VWO Theorieboek

-
ISBN-10 9042537744 ISBN-13 9789042537743
645 Flashcards en notities
94 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management & Organisatie in Balans Deel 1A VWO Theorieboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Sarina van Vlimmeren, W de Reuver. Het ISBN van dit boek is 9789042537743 of 9042537744. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management & Organisatie in Balans Deel 1A VWO Theorieboek

 • 1 Organisaties en besluitvorming

 • Wat is de definitie van een organisatie

  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.

 • 1.1 Organisaties

 • Aantekening 1 algemeen

   

  Organisatie - Samenwerkingsverband tussen mens(en) en middelen, om bepaalde doelen te bereiken.

   

  Commercieel: Winstdoelstelling
  - Profit
  - Onderneming
  - Bedrijf

   

  Niet commercieel: Geen winstdoelstelling

  - Non - profit
  - Not for profit
  - Stichting
  - Vereniging

   

 • 1.1.1 Organisaties & rechtspersonen
  Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen die samen bepaalde doelen willen bereiken. Een commerciële organisatie heeft als doel om winst te maken, waar een niet-commerciële organisatie een ander (vaak ideëel) doel heeft.  Een school heeft bijvoorbeeld als doel om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan haar studenten.

  Een organisatie heeft voor de wet een rechtsvorm, dit is de juridische vorm van een organisatie. Deze rechtsvormen kunnen we splitsen in natuurlijke personen en rechtspersonen
  • Natuurlijke personen zijn echte mensen zoals jijzelf en je vrienden. Natuurlijke personen kunnen voor de wet verplichtingen aangaan, door bijvoorbeeld een contract te tekenen, en bezittingen hebben. 
  • Een rechtspersoon is een organisatie die voor de wet op dezelfde manier wordt behandeld als een natuurlijk persoon. Dat betekent dat de organisatie dus ook verplichtingen kan aangaan en bezittingen kan hebben.
 • Aantekening 1.1 + 1.2

   

  Commerciële organisaties streven naar winst.
  wordt ook wel profitorganisatie genoemd.

  Voorbeelden: Winkels, banken, fabrieken en accountskantoren.

  Andere termen zijn ook: onderneming of bedrijf.

   

  Niet commerciële organisaties streven niet naar winst.
  Niet commerciële organisaties hebben een ander doel.
  Wordt ook wel non - profitorganisatie genoemd.

  Voorbeelden: School met als doel goed onderwijs aan te bieden of sportclub kan ernaar streven om zo hoog mogelijk te komen in de competitie.

   

 • 1.1.2 Commerciële organisaties
  Commerciële organisaties kunnen in Nederland de volgende rechtsvormen hebben:

  • Eenmanszaak
  Zoals de naam doet vermoeden heeft de eenmanszaak één eigenaar. Deze organisatievorm heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het de eigenaar zelf is die vermogen inbrengt en verantwoordelijk is voor de schulden. Loodgieters en winkels zijn vaak eenmanszaken.

  • Vennootschap onder Firma (VoF)
  Bij een Vennootschap onder Firma zijn er twee of meer vennoten die vermogen inbrengen en een bedrijf vormen. Ook deze organisatievorm heeft geen rechtspersoonlijkheid, dus de vennoten zijn zelf aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

  • Naamloze Vennootschap (NV)
  Belangrijk aan de Naamloze Vennootschap is dat deze voor de wet een rechtspersoon is. Dit betekent dat de eigenaren van de NV niet hun privé-geld hoeven te gebruiken om schulden af te lossen zodra het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat. Het eigen vermogen van een NV is verdeeld in aandelen, die vrij verhandeld mogen worden op bijvoorbeeld de beurs.

  • Besloten Vennootschap (BV)
  Een Besloten Vennootschap is bijna hetzelfde als een NV. Het enige verschil is dat de aandelen van een BV niet zomaar aan iedereen mogen worden doorverkocht.
 • Aantekening 1.3

   

  Rechtsvorm - Juridisch ( = volgens de wet) naam van een organisatie.

   

  Natuurlijke personen - ikzelf, ouders en vrienden.

   

  Rechtspersonen - Organisaties die zelf rechten, verplichtingen, bezittingen en schulden hebben.

   

  Commerciële organisaties: Rechtsvormen

  - Eenmanszaak
  - Vennootschap onder firma (VOF)

  - Naamloze vennootschap (NV)

  - Besloten vennootschap (BV)

   

   

 • 1.1.3. Niet-commerciële organisaties
  Niet commerciële-organisaties kunnen in Nederland de volgende rechtsvormen hebben:

  • Vereniging
  Een vereniging is een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft (denk bijvoorbeeld aan een sportclub). Volgens de wet is een vereniging een rechtspersoon.

  • Stichting
  Een stichting is een organisatie zonder leden die een bepaald doel wilt nastreven. Het bestuur van de stichting zet zich in om dit doel te bereiken. Ook de stichting is volgens de wet een rechtspersoon.
 • Aantekening rechtsvormen

  Rechtsvormen:

   

  Natuurlijke personen: Bij natuurlijke personen zijn zowel privé als zakelijk aansprakelijk.
  Eenmanszaak
  Vennootschap onder firma (VOF)

  Hoofdelijke aansprakelijkheid (VOF) - Alle vennoten zijn aansprakelijk voor de totale schuld, ook al heeft een bepaalde vennoot de schuld niet gemaakt.

   

  Rechtspersonen:
  NV = Naamloze vennootschap

  BV = Besloten vennootschap

   

  Rechtspersonen zijn organisaties die net als natuurlijke personen rechten en verplichtingen hebben. z

  Dat wil zeggen dat ze eigen bezittingen en schulden hebben.

   

  VOF :
  Minimaal 2 bazen
  Onder een gezamenlijke naam

  Hoofdelijke aansprakelijkheid -> meerdere mensen de baas dus meerdere mensen aansprakelijk

   

  NV :
  Aandelen staan niet op naam
  Aandelen verhandelbaar op de beurs

  Meerdere mensen met aandelen

   

  BV :

  Niet verhandelbaar op de beurs

  Aandeelhouders in statuten genoemd

   

  Bij NV en BV stel je niet de personen aansprakelijk maar het bedrijf.
  Bij NV en BV kunnen ze niet aan je privé bezittingen zitten, je bent niet aansprakelijk voor je privé bezittingen. Mits er wanbeleid heeft plaats gevonden.

   

  NV's en BV's kunnen ook tot niet de niet - commerciële organisaties behoren als ze geen winstdoel hebben maar wel een bedrijfsmatig karakter.

   

  Een vereniging is een organisatie met leden die een bepaald doel nastreven.

   

  Stichting is een organisatie zonder leden die een bepaald doel nastreeft.

   

  !Stichting is altijd een rechtspersoon!

 • Wat is het verschil tussen een commerciële organisatie en een niet-commerciële organisatie?
  Een commerciële organisatie streeft naar winst. Een niet commerciële-organisatie streeft naar een ander, vaak ideëel doel zoals het verbeteren van het onderwijs of natuurgebieden bijvoorbeeld.
 • Welke rechtsvormen kan een commerciële organisatie in Nederland hebben?
  Een commerciële organisatie kan een Eenmanszaak, een Vennootschap onder Firma (VoF), een Naamloze Vennootschap (NV) of een Besloten Vennootschap (BV) zijn.
 • Welke van de commerciële en niet-commerciële organisatievormen hebben volgens de wet een rechtspersoonlijkheid?
  Commerciële organisatievormen: Naamloze Vennootschap (NV) en Besloten Vennootschap (BV)

  Niet-commerciële organisatievormen: vereniging en stichting
 • Je leest in de krant over een organisatie die zich als doel heeft gesteld om de pandabeer te beschermen. Ook lees je dat deze organisatie geen leden heeft, maar wel een bestuur dat zich voor dit doel inzet. Wat voor rechtsvorm heeft deze organisatie?
  Een stichting

  De organisatie zet zich in voor een ander doel dan winst maken en is dus niet-commercieel. Verder heeft de organisatie geen leden, en is dus een stichting.
 • De organisatie Heynert heeft als doel om winst te behalen. De aandelen van dit bedrijf worden verhandeld op de beurs. Wat voor rechtsvorm heeft deze organisatie?
  Een Naamloze Vennootschap (NV)

  De organisatie streeft naar winst en is dus commercieel. Het bedrijf heeft aandelen die vrij verhandeld mogen worden, en is dus een Naamloze Vennootschap (NV)
 • Je besluit met een van je vrienden een bedrijfje op te gaan richten om geld te gaan verdienen. Het eigen vermogen van jullie bedrijfje wordt niet onderverdeeld in aandelen. Welke rechtsvorm past het beste bij jullie bedrijf?
  De Vennootschap onder Firma (VoF)

  Jullie starten een bedrijfje om winst te halen en zijn dus commercieel. Verder is jullie eigen vermogen niet onderverdeeld in aandelen, dus de NV en BV vallen af. Omdat jullie het bedrijfje met z'n tweeën starten is de Eenmanszaak niet geschikt, en blijft dus alleen de Vennootschap onder Firma (VoF) over.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een lineaire hypotheek?
Dat er elke periode een gelijk bedrag wordt afgelost
Wat is een hypothecaire lening?
Het is een lening voor onroerend goed (grond of gebouwen) als onderpand heeft.
Wat zijn drie overeenkomsten tussen aandelen en obligaties?
- Beide zijn voor een onderneming een manier om aan vermogen te komen
- Voor beleggers zijn aandelen en obligaties alternatieve beleggingspapieren
- Zowel aandelen als obligaties worden verhandeld op de effectenmarkt
Wat is provisie?
Wat een belegger moet betalen aan de vereniging van de effectenhandel, voor bemiddeling.
Wat zijn de voordelen van een onderhandse lening?
- Er kan worden onderhandeld over de leningsvoorwaarden
- Er zijn geen emissiekosten zoals bij de uitgifte van aandelen en obligaties
- De administratiekosten zijn lager dan bijvoorbeeld bij de obligatielening
Wat is een onderhandse lening?
Een onderhandse lening is een lening op lange termijn die door één geldschieter wordt verstrekt.
Wat zijn de drie reserves?
- Winstreserve
- Agioreserve
- Herwaarderingsreserve
Wat staat er in de prospectus?
- Het doel van de emissie
- Overzicht van de bedrijfsresultaten van afgelopen jaren en verwachtingen aankomende jaren. 
- Winstverdeling vastgesteld in de statuten
- De prijs van het aandeel dat vrij wordt gegeven
- De datum waarop het aandeel er vanaf wordt gehaald
Waar kunnen preferente aandelen voorrang mee hebben?
- Voorrang bij winstuitkering (vast percentage)
- Meer zeggenschap
- Voorrang bij uitkering bij liquidatie
Wat is de vermogensmarkt?
De vermogensmarkt is alle vraag en aanbod van vermogen.