Samenvatting Management & Organisatie in Balans Havo Theorieboek deel b

-
ISBN-10 9042537736 ISBN-13 9789042537736
260 Flashcards en notities
59 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management & Organisatie in Balans Havo Theorieboek deel b ". De auteur(s) van het boek is/zijn S van Vlimmeren, W de Reuver. Het ISBN van dit boek is 9789042537736 of 9042537736. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management & Organisatie in Balans Havo Theorieboek deel b

 • 16.1 Marketingaspecten

 • Wat is marketingbeleid van commerciële ondernemingen?

  Alle activiteiten van een organisatie die gericht zijn op maximale behoeftebevrediging van de afnemers, waarbij tevens de ondernemingsdoelen worden gerealiseerd. (= onderdeel van organisatiebeleid)

 • Noem voorbeelden van marketingdoelstellingen?

   

  - het behalen van een bepaalde afzet

  - het vergroten van het marktaandeel

  - het behalen van een bepaalde winst

  - het verbeteren van het imago (het enige wat niet te meten is)

   → kunnen strategisch en tactisch zijn

  → worden afgeleid uit organisatiedoelstelingen

 • Voorbeelden van ondernemingsdoelstellingen?

  - winst maken

  - continuïteit nastreven

  - zorgen voor werkgelegenheid

  - verhogen van arbeidsproductiviteit

  - zorgen voor goede sfeer onder personeel

 • Wat zijn strategische doelstellingen?

  Op lange termijn en geformuleerd door het hoogste management 

  Bijv. nastreven van continuïteit en behalen van winst

 • Wat zijn tactische doelstellingen?

  Op middellang termijn(enkele jaren) en geformuleerd door middelste  management

   

 • Noem onderdelen van het marketingbeleid?

  De Marketinginstrumenten: de 4 p's

  Productbeleid

  Wat voor product? Welke kwaliteit?

  Prijsbeleid

  Welke prijs? Welke kwaliteit?

  Plaatsbeleid of distributiebeleid

  Via groothandelaar, winkelier of rechtstreeks aan consument?

  Promotiebeleid of communicatiebeleid

  Hoeveel reclame, welke media?

   

  è(Personeelsbeleid) → is erlaatste jaren aan toegevoegd

   

   

 • Wat wordt bedoelt met marketingmix?

  de 4 p’s worden in onderling samenhang toegepast, waarbij het accent de ene keer om het ene en de andere keer op het andere ligt.

   

   

 • 16.2 Marktonderzoek

 • Wat wordt verstaan onder marktonderzoek?

  Systematisch onderzoek naar de afzetmogelijkheden van een bepaald product in een gebied gedurende een zekere periode.

  Bijv.  onderzoeken of nieuw bedrijf zich op bepaalde plek moet vestigen; effect van reclame voor een bedrijf onderzoeken  

 • Wat kun je bij marktonderzoek onderscheiden?

   

  Deskresearch/fieldresearch

 • Wat is deskresearch?

  Marktonderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van al eerder verzameld materiaal (van achter een bureau) 

  -   Intern : van uit eigen administratie, loyalty programma’s (klantendatabase)

  - Extern:  internet (CBS.nl, brancheorganisaties, evd.nl) 

    Bijv. eigen cijfers over omzet vergelijken met cijfer van brancheorganisatie op internet

 • Wat is fieldresearch?

  Onderzoeker gaat op zoek naar informatie wat nog niet in de onderneming(of op internet) aanwezig is.

     Bijv. enquête (internet, schriftelijk, telefonisch); interviews.

 • 16.3 Marktaandeel

 • Wat wordt verstaan onder een marktaandeel?

  Aandeel van de totale afzet of omzet van een bepaald product in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode 

 • Formule marktaandeel van de afzet?

  Afzet v/e onderneming in een bep. gebied  gedurende een bep. periode  x 100%            

      Totale afzet in een bep. gebied  gedurende een bepaalde periode

   

 • Formule marktaandeel van de omzet?

  Omzet v/e onderneming in een bep. gebied  gedurende een bep. periode  x 100%            

    Totale omzet in een bep. gebied  gedurende een bepaalde periode

   

   

   

 • Wat geeft een onzuiverder beeld van marktaandeel en waarom?

  Marktaandeel v.d. omzet geeft onzuiverder beeld, omdat niet alle ondernemingen dezelfde verkoopprijzen hanteren (omzet= afzet x verkoopprijs).

 • Wat wordt verstaan onder een marktleider?

  Onderneming met het grootste marktaandeel

   

   

 • Wat wordt verstaan onder marktpositie?

  De plaats die de onderneming met haar producten inneemt in de markt ten aanzien van de concurrentie

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de voordelen van fabrikantenmerk?
- Geen reclamekosten (fabrikant zorgt voor reclame)
- Geen garantieverlichtingen (kan hij doorbereken aan fabrikant)
- Hij krijgt vaak een goede naam dankzij merkartikelen
Wat zijn de voordelen van huismerken?
- Er ontstaat een binding tussen consument en detaillist
- De winstmarge is groter dan bij fabrikantenmerken
- Er is minder concurrentie van andere winkels
- Naamsbekendheid van winkel neemt toe: de naam van de winkel staat op de verpakking
Wat is de bruto winst?
Het  verschil tussen de verkoopprijs van de verkochte artikelen en de inkoopprijs ervan.
Waarom is het houden van voorraden belangrijk voor een handelsonderneming? 
Dan loopt hij niet het risico 'nee'te hoeven verkopen. (klanten gaan anders naar een ander)
Hoe bepaal je de verkoopprijs inclusief omzetbelasting m.b.v. nettowinstopslagmethode?in
 1. Inkoopprijs verhogen met opslag voor inkoopkosten → ontstaat: vaste verrekenprijs (vvp)
 2. Vaste verrekenprijs verhogen met opslag voor overheadkosten → ontstaat: kostprijs
 3. Kostprijs verhogen met nettowinstopslag → ontstaat: verkoopprijs excl. btw.

Overzicht hiervan:

Geschatte inkoopprijs                                                                                 a

Opslag voor inkoopkosten (…% van geschatte inkoopprijs)                 b +

Vaste verrekenprijs                                                                                      c

Opslag voor overheadkosten (…% van VVP (c))                                     d +

Kostprijs                                                                                                         e

Nettowinstopslag ( …% van kostprijs (e))                                                   f +

Verkoopprijs exclusief omzetbelasting                                                    g

Omzetbelasting  (19% (of 6%) van verkoopprijs excl. Btw (g))             h +

Verkoopprijs inclusief omzetbelasting                                                      i

 


Schema voor het berekenen van verkoopprijs bij brutowinstopslagmethode:
 Inkoopprijs                                                                     a 
 Brutowinstopslag …% van inkoopprijs ( a) =            b
 Verkoopprijs exclusief btw                                         c 
 Btw 19% (of 6%) van verkooprijs excl. Btw (c) =    d
 Verkoopprijs inclusief btw                                          e

LET OP: Soms nemen ze het brutowinstpercentage v/d verkoopprijs exclusief btw:
Inkoopprijs                                     a
Brutowinstopslag …% van c =     b +
Verkoopprijs exclusief btw         c
Btw 19% (of 6%) van c =             d
Verkoopprijs inclusief btw          e
Hoe bereken je  de verkoopprijs met omzetbelasting? En hoe verkoopprijs exclusief omzetbelasting?

Verkoopprijs exclusief omzetbelasting                     € ………… = 100%

Omzetbelasting                                                              € ………… = 19% (of 6%)

Verkoopprijs inclusief omzetbelasting                       € ………… = 119% (of 106%)

 


Verkoopprijs exclusief omzetbelasting:

100 of 100   x verkoopprijs inclusief omzetbelasting                                            119      106

 

Op welke manieren kun je resultaat op inkopen berekenen?
 1. Resultaat op inkoopprijs + Resultaat op inkoopkosten
 2. Werkelijke inkoop x vvp -/- (werkelijke inkoopwaarde +werkelijke inkoopkosten)
Waar tegen worden voorraden op de balans gewaardeerd?
Tegen de inkoopwaarde.
Hoe kan je de break-evenafzet grafisch bepalen?

Door een grafiek te maken met:

·         De totale kostenlijn en de totale opbrengstlijn.

·         De lijn die de totale constante kosten weergeeft en de lijn die de dekkingsbijdrage weergeeft.