Samenvatting Management Control Systems

ISBN-10 0077133269 ISBN-13 9780077133269
222 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management Control Systems". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9780077133269 of 0077133269. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management Control Systems

 • 1 Introduction to management control

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Top-down rol van management controle is om lager management te helpen beslissen:
  - welke beslissingen genomen moeten worden;
  - welke resultaten bereikt moeten worden
  - hoe werknemers en resources ingezet moeten worden.
 • Top-down rol van management controle is om lager management te helpen beslissen:
  - welke beslissingen genomen moeten worden;
  - welke resultaten bereikt moeten worden
  - hoe werknemers en resources ingezet moeten worden.
 • Geef de definitie van management control.
  Management control is een deelaspect van management, dat zich specifiek richt op het vergroten van de kans dat de managers van de onderneming doelgericht gedrag vertonen, waarmee de kans wordt vergroot dat de organisatie haar doelen zal behalen.
 • Wat verstaan we onder Management Control? (the nature of MCS)
  Management Control is een deelaspect van management, dat zich specifiek richt op het vergroten van de kans dat de managers van de onderneming doelgericht gedrag vertonen, waarmee de kans wordt vergroot dat de organisatie haar doelen zal halen.
 • Bottom-up rol van management control is om hoger management te informeren over:
  - welke beslissingen genomen zijn of zullen worden;
  - welke resultaten gehaald zijn of zullen worden; 
  - hoe werknemers ingezet zijn of zullen worden en welke resources gebruikt zijn of zullen worden. 
 • Lager management doen niet automatisch wat in het belang van de strategie van de organisatie is, omdat:
  - ze de doelen en strategieën niet automatisch begrijpen, noch weten hoe ze daaraan bij kunnen dragen;
  - ze het niet automatisch eens zijn met de doelen en strategieën;
  - ze niet altijd de resources hebben die nodig zijn om conform de doelen en strategieën te handelen.
 • De top-down benadering van management control systems is om gedecentraliseerde managers te helpen beslissen (4):
  1. Welke beslissingen te nemen
  2. Welke resultaten te behalen
  3. Hoe het personeel te instrueren en begeleiden
  4. Hoe ze hun middelen moeten gebruiken
 • Wat is de belangrijkste reden om een MCS in te richten?
  Decentralisatie
 • Lager management doen niet automatisch wat in het belang van de strategie van de organisatie is, omdat:
  - ze de doelen en strategieën niet automatisch begrijpen, noch weten hoe ze daaraan bij kunnen dragen;
  - ze het niet automatisch eens zijn met de doelen en strategieën;
  - ze niet altijd de resources hebben die nodig zijn om conform de doelen en strategieën te handelen.
 • Management bestaat uit:
  - Planning
  - Organizing
  - Staffing
  - Leading
  - Controlling
 • De bottem-up benadering van management control is om het bestuur te informeren over:
  1. Welke beslissingen genomen gaan worden of hebben plaatsgevonden
  2. Welke resultaten behaald zullen gaan worden of behaald zijn
  3. Hoe het personeel geïnstrueerd gaat worden of geïnstrueerd is
  4. Welke middelen gebruikt zijn of gebruikt gaan worden
 • Hoe ziet de Top-down role van een MCS eruit?
  De doelen van de organisatie moeten op de juiste manier worden vertaald naar de onderste managementlagen, anders heeft het lager management geen idee welk doelen zij moeten behalen, hoe zij hun medewerkers moeten sturen en welke middelen ze aan moeten wenden. 

  Help decentralized managers to make the right decision: 
  - what decision?
  - what results to achieve?
  - where to lead their employees?
  - how to use the resources?
 • Management bestaat uit:
  - Planning 
  - Organizing
  - Staffing
  - Leading
  - Controlling
 • Management accounting is
  - scorecard keeping
  - attention directing
  - problem solving
 • Bij decentralisatie handelen niet alle managers altijd in lijn met de organisatiestrategie, hiervoor bestaan een drietal redenen, welke zijn dit?
  1. Gedecentraliseerde managers begrijpen het doel en strategie niet of hoe ze kunnen helpen deze te bereiken
  2. Gedecentraliseerde managers zijn het niet altijd eens met de organisatiedoelstelling en strategie ontwikkeld door het hoger management
  3. Gedecentraliseerde managers hebben de benodigde capaciteiten niet om te handelen in het verlengde van de organisatiedoelstelling en strategie ontwikkeld door het hoger-management
 • Hoe ziet de bottom-up role van een MCS eruit?
  Zonder een goed functionerend management control systeem heeft het hoger management geen idee wat het lager management uitspookt. 

  Inform senior managers about:
  - welke beslissingen genomen worden op lager niveau?
  - welke resultaten zijn behaald op lager niveau?
  - waar werknemers naartoe worden geleid?
  - hoe middelen zijn aangewend
 • Management accounting is
  - scorecard keeping
  - attention directing
  - problem solving
 • Drie bronnen van motivatie voor managers:
  - de doelen die gehaald moeten worden;
  - de beloning die ze krijgen voor hun inspanningen;
  - de sociale context waarin ze werken.
 • Benoem de 5 basis managementtaken.
  1. Planning
  2. Organising
  3. Staffing
  4. Leading
  5. Controlling
 • Welke 5 managerial functions zijn er?
  1. Planning function
  2. Organizing function (gebruik van middelen)
  3. Staffing function (bemensing van de organisatie)
  4. Leading function (motiverend leiderschap)
  5. Controlling function (beheersing activiteiten)
 • Drie bronnen van motivatie voor managers:
  - de doelen die gehaald moeten worden;
  - de beloning die ze krijgen voor hun inspanningen;
  - de sociale context waarin ze werken.
 • Bottom-up rol van management control is om hoger management te informeren over:
  - welke beslissingen genomen zijn of zullen worden;
  - welke resultaten gehaald zijn of zullen worden;
  - hoe werknemers ingezet zijn of zullen worden en welke resources gebruikt zijn of zullen worden.
 • Benoem de 3 basistaken van management accounting.
  1. Scorecard keeping
  2. Attention directing
  3. Problem solving
 • Welke 6 elementen spelen er een rol binnen MCS?
  1. Strategic planning
  2. Budgetting
  3. Resource allocation (verdeling van de middelen)
  4. Evaluation and rewards
  5. Responsibility centre allocation
  6. Transfer pricing
 • Management control
  Het systematische proces waardoor het top-management het lagere management binnen de organisatie beïnvloedt, teneinde hiermee doelen en strategieën in de organisatie door te voeren en hiermee bedrijfsactiviteiten onder controle te houden. 
 • Op welke 3 manieren kan men managers motiveren?
  1. Managers worden gemotiveerd door doelen die ze moeten of willen bereiken
  2. Managers worden gemotiveerd door beloningen die ze kunnen krijgen voor hun prestaties
  3. Managers worden gemotiveerd door de sociale context van het werk
 • Welke 3 functies heeft Management Accounting?
  1. Score keeping function (verzamelen van informatie)
  2. Attention directing function (informatie rubriceren, samenvatten, in een tabel zetten)
  3. Problem solving function (bevindt zich op analyse niveau)
 • Iedere werknemer moet het ondernemingsdoel nastreven en niet zijn eigen doel. Hiervoor is het belangrijk dat er een balans is in beslisrechten.
  1. Wie heeft de juiste informatie om de beslissing te nemen?
  2. Hoe gaan we de gekozen beslissing meten?
  3. Welke beloning staat er tegenover de juiste beslissing?

   
  Management control wordt gefaciliteerd bij een formeel systeem dat een terugkerende cyclus van activiteiten bevat.
 • Aan welke 4 eisen moeten doelen voldoen?
  1. Doelen moeten duidelijk zijn
  2. Doelen moeten haalbaar zijn
  3. Het behalen van het doel moet beschouwd worden als prestatie
  4. Doelen moeten tijdsgebonden zijn
 • Welke 3 sources of managerial motivation zijn er?
  1. Motivated by goals that they need to achieve:
  Doelen dienen duidelijk, realisatisch en haalbaar te zijn
  Realiseren van doelstellingen wordt positief gewaardeerd
  Attentiepunten: meerdere doelen kunnen de overzichtelijkheid en richting verminderen, en doelen kunnen als bedreiging worden gezien 

  2. Motivated by rewards that they get
  Kritiek: ongewenst gedrag, bwerkstelligen interne concurrnetie, stimuleert korte termijn handelen van managers 

  3. Motivated by social context
 • Top Down
  ·Uitzetten van doelen en strategieën op operationeel niveau;
  ·Coördineren en ondersteunen decentraal management;
  ·Motiveren decentraal management om gestelde doelen te realiseren;
  ·Ondersteunen en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden decentraal management.
   
  Bottom up
  ·Rapporteren realisatie doelen/status en het leveren van input bij onrealistische gestelde doelen;
  ·Faciliteren van het hogere management door gebruik van het lagere management;
  ·Mogelijk maken van samenwerking tussen business units.
 • Top Down
  • Uitzetten van doelen en strategieën op operationeel niveau;
  • Coördineren en ondersteunen decentraal management;
  • Motiveren decentraal management om gestelde doelen te realiseren;
  • Ondersteunen en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden decentraal management.
 • Bottom up
  • Rapporteren realisatie doelen/status en het leveren van input bij onrealistische gestelde doelen;
  • Faciliteren van het hogere management door gebruik van het lagere management;
  • Mogelijk maken van samenwerking tussen business units.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat staat centraal bij het Rijnlands model?
Vakdeskundigheid, inhoud.
Wat staat centraal bij het Anglo-Amerikaanse model?
Geld, macht en heldendom
Waar is het Rijnlands model op gericht?
Continuïteit en vertrouwen:
- tevreden klanten
- tevreden werknemers
- tevreden aandeelhouders
- win-win
- het ligt genuanceerd
Waar is het Anglo-Amerikaanse model op gericht?
Korte termijnwinst: 
- shareholder value
- geld is macht
- win-lose
- you are for us or against us
Hoe wordt er gedacht over leiderschap bij het Rijnlands model?
Wie het weet, mag het zeggen
Hoe wordt er gedacht over leiderschap bij het Anglo-Amerikaanse model?
Wie de baas is, mag het zeggen
Hoe wordt er gedacht over arbeidsproductiviteit bij het Rijnlands model?
Zeer hoog, en veel vrije tijd en welgestelde werklozen
Hoe wordt er gedacht over arbeidsproductiviteit bij het Aglo-Amerikaanse model?
Zeer hoog, maar nauwelijks vrije tijd en vakantie en arme werklozen
Hoe wordt er gedacht over het vertrouwen bij het Rijnlands model?
Gebrek aan onderling vertrouwen gaat men te lijf met een overmaat aan regels, richtlijnen en procedures
Hoe wordt er gedacht over het vertrouwen bij het Anglo-Amerikaanse model?
Gebrek aan onderling vertrouwen wordt 'geregeld' met behulp van lijvige juridische contracten.