Samenvatting Management en logistiek

-
ISBN-10 9001813461 ISBN-13 9789001813468
346 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management en logistiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Roel Grit, Jan de Geus. Het ISBN van dit boek is 9789001813468 of 9001813461. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management en logistiek

 • 1.1 Organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een groep mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel
 • Definitie: Projectorganisatie
  Een organisatie van een aantal mensen die tijdelijk samenwerken
 • Definitie: Permanente organisatie
  Een organisatie die bedoelt is om voort te blijven bestaan
 • Definitie: Stakeholders
  Dit zijn alle betrokken partijen bij de organisatie vanuit de omgeving
 • De omgeving van een organisatie en de daarbij betrokken partijen kun je onderverdelen in drie omgevingen.
  1. De interne omgeving
  2. De taakomgeving
  3. De algemene omgeving
 • Definitie: Interne omgeving
  Partijen die deel uitmaken van de organisatie.
 • Definitie: Taakomgeving
  Partijen die geen deel uit maken van de organisatie
 • Definitie: De algemene omgeving
  Partijen en factoren die geen directe relatie hebben met het bedrijf, maar de organisatie wel beïnvloeden.
 • Supply Chain Management
  Supply Chain Management is een samenwerking tussen opeenvolgende schakels binnen een keten, van oerproducent tot consument.
  - Als deze schakels goed samenwerken, dan kan dat tot een aanzienlijke verlaging van de totale kosten lijden.
 • Leg uit wat Supply Chain Management is, en waartoe dat kan lijden?
  SCM, is een samenwerking tussen opeenvolgende schakels in een keten, van oerproducten tot consument. 

  Supply Chain Management, leidt tot een verlaging van de totale kosten
 • 2.1 Waarom logistiek

 • Noem een aantal punten waar logistiek allemaal voor staat.
 • Wat zijn logistieke kosten?
  Logistieke kosten zijn kosten die je moet maken om de goederen door de keten te bewegen vanaf de oerproducent tot aan de uiteindelijke afnemer. Logistieke kosten kun je onderscheiden in vermogenskosten en exploitatiekosten.

  Vermogenskosten:
  • rente en afschrijvingskosten over investeringen in interne en externe transportmiddelen
  • rente over de investeringen in voorraden
  • rente over de waarde van het onderhanden werk

  Exploitatiekosten:
  • brandstofkosten
  • personeelskosten
  • kosten van uitval en afval
 • Wat is het belang van ICT-hulpmiddelen voor logistiek?
  Allereerst de informatie uitwisseling tussen leverancier en afnemer voor het beheer van voorraden of het bepalen van de juiste tijd van levering.

  Elektronic Data Interchange:
  De elektronische gegevensuitwisseling tussen computers van leverancier en afnemer. Dit scheelt werk, levert minder fouten op en gaat veel sneller.

  Enterprice Resource Planning:
  Alle informatiesystemen in één systeem, bijvoorbeeld: financiën, inkoop, distributie, productplanning en personeel.

  E-commerce:
  De verkoop van producten worden door een leverancier aan zijn klanten ondersteund door het gebruik van internet. Catalogi met prijs-, product- en voorraadinformatie zijn te vinden op de website van de leverancier. Online winkelen.

  Gevolgen van E-commerce:
  • het aantal menselijke handelingen is minimaal
  • de tussenhandel verdwijnt nagenoeg
  • de leversnelheid neemt toe'de leverancier hoeft minder voorraden aan te houden
  • de leverancier kent het aankoopgedrag van de consument en kan daarop inspelen.

  Een bedrijf kan op vier niveaus E-commerce gebruiken:
  Niveau 1: informatieverstrekking aan de klant
  De leverancier heeft een internetsite waar de klant informatie kan krijgen over het bedrijf en zijn producten.

  Niveau 2: interactie met de klant
  De klant kan reageren op de informatie en krijgt een reactie terug van de leverancier via e-mail.

  Niveau 3: transactie:
  De klant besteld via internet en betaling kan eveneens via internet plaatsvinden.

  Niveau 4:integratie
  Een bedrijf heeft de volledige handel via internet.
 • Wat zijn de vier niveaus van ketenintegratie?
 • Supply chain management:
 • Wat houdt ketenintegratie in?
  Samenwerking van bedrijven om in te kunnen spelen van de veranderende wensen van de consument. 
 • Wat houdt retourslogistiek in?
  Het terugnemen van gebruikte producten om die producten weer opnieuw te kunnen verwerken. Recycling, MVO. Ook wel reverse logistics.
 • Wat houdt distributielogistiek in?
  Dit sluit direct aan op de markt, daarom ook wel marketinglogistiek genoemd. Distributielogistiek houdt zich bezig met de besturing ben beheersing van het einde van het productieproces tot en met de uiteindelijke afnemer.
 • Wat houdt productielogistiek in?
  Productielogistiek of material management houdt zich bezig met de logistieke activiteiten binnen een bedrijf. Productielogistiek streeft naar het bereiken van zo een kort mogelijke doorlooptijd en tegelijkertijd een zo hoog mogelijke benutting van het productieapparaat.
 • Wat houdt inkooplogistiek in?
  Inkooplogistiek, ook wel phsyical supply genoemd, betreft het besturen en beheersen van de goederenstromen vanaf de producent van grondstoffen en halffabricaten tot aan het begin van het productieproces.
 • Wat is logistiek en waar gaat logistiek over?
  Logistiek gaat over het beheren van voorraden in een bedrijf, logistiek zorgt voor het zo efficiënt mogelijk gebruiken van machines in een fabriek, logistiek is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk leveren van bestellingen aan klanten, logistiek gaat over mensenstromen en de voedselvoorziening bij popconcerten en evenementen, logistieke technieken gebruik je bij het organiseren van productieprocessen en logistiek is belangrijk in ziekenhuizen bij het transporten van patiënten, voedsel, medicijnen en kleding.Logistiek is overal!

  logistiek is het beheersen van goederenstromen en de daarbij horende informatie- en geldstromen.

  logistiek kent 7 j's:
  1. het juiste product
  2. in de juiste hoeveelheid
  3. in de juiste conditie
  4. op de juiste plaats
  5. op de juiste tijd
  6. voor de juiste afnemer
  7. tegen de juiste prijs


 • Noem 2 verschillende logistieke kosten
  Vermogenskosten en explotatiekosten
 • Vervoersmodaliteiten
  Per spoor, over water, over de weg, door de lucht of per pijpleiding.
 • Logistieke doelstellingen
  Verbetern van customer service

  het verlagen van logistieke kosten bij het huidige niveau
 • 7 J's
  Juiste Product
  Juiste Prijs
  Juiste Plaats
  Juiste Afnemer
  Juiste Tijd
  Juiste Conditie
  Juiste Hoeveelheid
 • E-commerce
  1. Informatie verstrekking
  2. Interactie met de klant
  3. Transactie
  4. Integratie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem een aantal punten waar logistiek allemaal voor staat.
5
Hoe is de piramide van Maslow opgebouwd (van boven naar onder)?
5
Wat is arbeidsverdeling?
5
Wat is de definitie van marketing?
5
Pagina 1 van 71