Samenvatting Management en logistiek

-
ISBN-10 9001813461 ISBN-13 9789001813468
346 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Management en logistiek
 • Roel Grit, Jan de Geus
 • 9789001813468 of 9001813461
 • 2e dr.

Samenvatting - Management en logistiek

 • 1.1 Organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen
  Dat met behulp van middelen 
  En d.m.v. processen
  Op systematische wijze/conform procedures 
  In interactie met de omgeving
  Eén of meer doelen nastreeft 
 • Wat is een organisatie?
  Een groep mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel
 • Wat is het verschil tussen een organisatie, bedrijf en onderneming?
  Organisatie zie vorige vraag
  Bedrijf: brengen goederen of diensten op de markt
  Onderneming: is een bedrijf met winstoogmerk 
 • Definitie: Projectorganisatie
  Een organisatie van een aantal mensen die tijdelijk samenwerken
 • Hoe ziet de indeling eruit van organisaties?
  ->
 • Definitie: Permanente organisatie
  Een organisatie die bedoelt is om voort te blijven bestaan
 • Wat zijn DESTEMP-factoren?
  Omvat de partijen die van invloed zijn op de organisatie, maar niet direct een relatie hebben met de organisatie
  Demografische (factoren)
  Economische
  Sociale
  Technologische
  Ecologische
  Markt- en bedrijfstak
  Politieke
 • Definitie: Stakeholders
  Dit zijn alle betrokken partijen bij de organisatie vanuit de omgeving
 • Wat is Supply Chain Management? (SCM)
  Steeds verdergaande samenwerking tussen opeenvolgende schakels in de keten van oerproducent tot consument 
 • De omgeving van een organisatie en de daarbij betrokken partijen kun je onderverdelen in drie omgevingen.
  1. De interne omgeving
  2. De taakomgeving
  3. De algemene omgeving
 • Wat is een onderneming?
  •Organisatie die streeft naar continuïteit door middel van financiële onafhankelijkheid.

  •Dit kan worden bereikt door middel van een positieve netto cashflow in de loop der tijd, ofwel:

    NCW > 0

    ofwel:

    CW inflow > CW outflow

 • Definitie: Interne omgeving
  Partijen die deel uitmaken van de organisatie.
 • Wat is een typologie?
  •Systematische classificatie
  •van objecten of subjecten,
  •a.d.h.v. één of meer typerende kenmerken,
  •met een vooraf gedefinieerd doel. 
 • Definitie: Taakomgeving
  Partijen die geen deel uit maken van de organisatie
 • Hoe ziet de typologie van Starreveld eruit?
  •Handelsbedrijven:

    - groothandel

    - detail

  •Industriële bedrijven:

    - homogene massaproductie

    - heterogene massaproductie

    - stuk en seriestuk productie

  •Dienstverlening:

    - met doorstroming goederen

    - zonder doorstroming van goederen

  •Overheid en instellingen

    |
    |
    |
   V
  Afnemend dwingend verband tussen goederen
  en geldstromen
 • Definitie: De algemene omgeving
  Partijen en factoren die geen directe relatie hebben met het bedrijf, maar de organisatie wel beïnvloeden.
 • Wat betekent DESTEMPEL?
  Demografie
  Ecologie
  Sociaal (mij)
  Technisch
  Economie (conjunctuur)
  Markt
  Politiek (wetgeving)
  E-business
  Linguistisch (taalkundig)
 • Supply Chain Management
  Supply Chain Management is een samenwerking tussen opeenvolgende schakels binnen een keten, van oerproducent tot consument.
  - Als deze schakels goed samenwerken, dan kan dat tot een aanzienlijke verlaging van de totale kosten lijden.
 • Welke 5 cyclussen kunnen we de Markt van DESTEMPEL opdelen?
  Cyclisch
  Cyclisch neutraal
  Anti-cyclisch
  Laat-cyclisch
  Vroeg-cyclisch 
 • Leg uit wat Supply Chain Management is, en waartoe dat kan lijden?
  SCM, is een samenwerking tussen opeenvolgende schakels in een keten, van oerproducten tot consument. 

  Supply Chain Management, leidt tot een verlaging van de totale kosten
 • Hoe heten de 4 schillen in het schillenmodel die Gieskens op et bord had gezet?
  Vanuit de kern gezien:

  Interne omgeving; private equity, medewerkers, aandeelhouders, DGA, Raad van Toezicht
  Externe omgeving, core-omgeving; klant, leveranciers, concurrent, bank
  Externe meso-omgeving; Belastingdienst, gemeente, consumentisme
  Macro-omgeving 
 • Wat is private equity?
  Private equity betekent letterlijk privaat vermogen. Het is de benaming voor investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren.
 • Hoe ziet hierachie en verticale arbeidsverdeling eruit?
  -->
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Management en logistiek
 • Roel Grit, Jan de Geus
 • 9789001729516 of 9001729517
 • 1e dr.

Samenvatting - Management en logistiek

 • 1.1 Waarom Logistiek?

 • Wat is logistiek?
  - Logistiek gaat over het beheren van voorraden in bedrijven.
  - Logistiek zorgt voor het zo efficiënt mogelijk gebruiken van machines in een fabriek.
  - Logistiek gaat over mensenstromen en voedselvoorziening bij popconcerten en evenementen.
  - Logistiek is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk leveren van bestellingen aan klanten.
  - Logistieke technieken kunnen worden gebruikt bij het organiseren van productieprocessen.
  - Logistiek is belangrijk in ziekenhuizen bij het transport van patiënten, voedsel, medicijnen en kleding.
 • 1.2 Geschiedenis van logistiek

 • suboptimalisatie
  optimalisatie van het logistieke proces per afdeling en niet in het totale bedrijf
 • logistieke technieken worden niet alleen binnen bedrijven toegepast, maar ook tussen bedrijven
 • 1.3 wat is logistiek?

 • Logistiek is het beheersingsproces van goederenstromen en de daarbij horenden informatie en geldstromen
 • customer service
  wensen van de klanten zijn de uitgangspunten bij het nemen van logistieke beslissingen.
 • 1.4 ketenintegratie

 • Retourlogistiek (reverse  logistics) houd zich bezig met retourzendingen e.d.
 • Inkooplogistiek (of physical supply of aanvoerlogistiek) betreft het besturen en beheersen van de goederenstroom vanaf de producent van grondstoffen en halffabrikaten tot aan het begin van productie
 • Distributielogistiek (physical distribution) sluit direct aan op de markt. Wordt ook wel marketing logistiek genoemd. Het houd zich bezig met besturing en beheersing van goederenstroom gereed product
 • Productielogistiek (of material management) houd zich bezig met logistiek binnen het bedrijf van magazijn grondstof tot magazijn eindproduct, wil een zo kort mogelijk doorlooptijd en in intern gericht
 • Demand chain management
  sturen op de vraag van de klanten
 • Grondvormintegratie
  gedeelte van de beheersende en besturende logistieke activiteiten overgedragen aan een andere partij in de keten. zowel uitvoerende activiteiten als beslissingsbevoegdheid
 • Informatie-integratie
  afstemming van informatiestromen tussen leveranciers en afnemers. Hulpmiddelen zijn EDI
 • Fysieke intergratie
  efficiencyvergroting van de afhandeling van de goederenstroom
 • Besturingsintegratie
  systematisch gebruik van informatie uit voorafgaande en volgende schakels in de keten of netwerk (JIT)
 • Supply Chain Management
  Logistieke beheersing van vier verschillende goederen en informatiestromen, niet alleen binnen de eigen organisatie en haar directe omgeving maar binnen de gehele keten van leveranciers, afnemers en consumenten
 • 1.5 logistiek en ICT

 • vier niveau's E-commerce
  1: informatieverstrekking aan de klant
  2: interactie met de klant -> klant kan reageren op informatie
  3: transactie -> bestelling en betaling via internet
  4: integratie
 • Bedrijfskolom
  laat de weg zien die een product aflegt van oerproduct totdat het eindproduct bij de consument is
 • Electronic Data Interchange (EDI)
  electronisch via internet uitwisselen van gestandaardiseerde berichten tussen computers en computerprogramma's van leverancier en klanten.
 • Enterprice Resource Planning (ERP)
  verregaande integratie van allemaal verschillende systemen van verschillende afdelingen in één pakket
 • Bij E-commerce wordt de verkoop van producten door een leverancier aan zijn klanten ondersteund door het gebruik van internet (webshop)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg uit wat Supply Chain Management is, en waartoe dat kan lijden?
SCM, is een samenwerking tussen opeenvolgende schakels in een keten, van oerproducten tot consument. 

Supply Chain Management, leidt tot een verlaging van de totale kosten
Wat is een organisatie?
Een groep mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel
Definitie: De algemene omgeving
Partijen en factoren die geen directe relatie hebben met het bedrijf, maar de organisatie wel beïnvloeden.
Definitie: Taakomgeving
Partijen die geen deel uit maken van de organisatie
Definitie: Interne omgeving
Partijen die deel uitmaken van de organisatie.
De omgeving van een organisatie en de daarbij betrokken partijen kun je onderverdelen in drie omgevingen.
1. De interne omgeving
2. De taakomgeving
3. De algemene omgeving
Definitie: Stakeholders
Dit zijn alle betrokken partijen bij de organisatie vanuit de omgeving
Definitie: Permanente organisatie
Een organisatie die bedoelt is om voort te blijven bestaan
Definitie: Projectorganisatie
Een organisatie van een aantal mensen die tijdelijk samenwerken
Definitie: Customer Service
Het voldoen aan de wensen van de klant