Samenvatting Management in het publieke domein

-
ISBN-10 9062834108 ISBN-13 9789062834105
123 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management in het publieke domein". De auteur(s) van het boek is/zijn Mirko Noordegraaf. Het ISBN van dit boek is 9789062834105 of 9062834108. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management in het publieke domein

 • 1.1.1 Interventies en incidenten

 • Fayol
  klassiek management theorie
 • Taylor
  wetenschappelijk management
 • Blake en Morton
  de managerial grid (2-dimensionaal leiderschap)
 • Mc Gregors
  theorie x en y (x=niks en y=ijverig)
 • Fiedler
  contigentie theorie (meer omgeving, relatie en macht)
 • Hersey en Blanchard

  situationeel leiderschap

 • Elton Mayo
  Technische en gemechaniseerde organisatie (link naar HRM)
 • Mintzberg

  rollen in de organisatie

 • FC. Mann
  4 soorten management vaardigheden
 • Herzberg
  verfijning van de behoeftenpiramide
 • Maslow
  behoeftenpiramide
 • Lawler en Porter
  expectancy theorie (motivatie)
 • Max Weber
  Duitse sociologie, uitvinder bureaucratie
 • Woodrow Wilson

  grondlegger vakbond

 • 3 Publiek management

 • Wat zijn de vier basisbenaderingen van publiek management?

  Bedrijfsmanagement, organisatiemanagement, beleidsmanagement en politiek management

 • Waarom kent het management denken van origine een sterke oriëntatie op het bedrijfsleven en de markt?

  De formalisatie van van het managementdenken sloot aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw aan bij de industrialisatie van de westerse samenlevingen.

 • Wat is de meest gebruikte basisdefinitie van management?

  Getting things done through others

 • Management heeft te maken met het doelbewust dingen voor elkaar krijgen, terwijl verschillende mensen betrokken zijn waardoor het dingen voor elkaar krijgen niet zonder slag of stoot zal plaatsvinden

 • Management is sterk verweven met de industriële sector of het bedrijfsleven. Taal en technieken waren op elkaar afgestemd om de strategie, structuur en cultuur van de (grote) bedrijven te versterken. Dat heeft in de bedrijfskunde en organisatiekunde een wetenschappelijke thuisbasis gevonden.

 • Management is sterk verbonden met het opereren van organisaties in een markteconomie of op de markt. Taal en technieken zijn gericht op winstgevend en efficiënt opereren van (grote) bedrijven. Dat heeft vooral in de bedrijfseconomie een thuisbasis gevonden.

 • In de jaren 80 en 90 heeft de bedrijfsmatige invulling van publiek management het label new public management gekregen.

   

 • 4 niet van toepassing

 •  op basis van welke voorwaarden zou een beeld van publieke managers geschetst moeten worden?

  *publieke managers als zodanig en niet als afgeleide van management

  *niet een beeld van de publieke manager, maar van verschillende soorten publiek managers

  *niet een overwegend normatief of empirisch beeld maar een combinatie van beiden

  *niet enkel abstracte management strategieën maar de dagelijkse concrete materialisatie van management  

 • welke managers vallen onder publieke managers in de slipstream?
  netwerkmanagers, procesmanagers, leiders
 • welke managers vallen onder publieke managers aan het stuur?
  zakelijke managers, publiek ondernemers, significante managers
 • welke managers vallen onder managers onder vuur?
  gebonden managers, manipulatoren, simultaanschakelaars
 • wat is een netwerkmanagers?

  deze is in staat netwerken te maken. het is een afgeleide van het netwerkdenken dat sinds de jaren 80 een vlucht heeft genomen tot het ontstaan van een bestuurskundgie "school" met vertegenwoordigers als kickert, klijn, koppenjan, teisman, in t veld, de bruijn en ten heuvelhof. deze school propageert niet een eenduidig netwerkdenken.

   er zijn verschillende soorten: spelbepalers; stelt het spel vast en bepaald het verloop ervan. bestuurders; zet op eigentijdse en strategische wijze sturingsinstrumenten van de 2e generatie in. facilitator; deze faciliteert interacties en zorgt ervoor dat betrokkenen zaken kunnen doen 

  .

 • wat is een procesmanager?

  weet over de tijd heen processen in gang te organiseren en in gang te houden.

  vertoont verwantschap met de netwerkmanagers omdat procesmanagers ook vaak over netwerkmanagement spreken.

  de verschillen met de managementmanager zijn:

  *het idee van procesmanager rust anders dan dat van de netwerkmanagers op stromenmodellen uit de besluitvormingsliteratuur.

  *een sterk temporeel geladen idee waarbij de rol van tijd in beleid op de voorgrond wordt geplaatst.

  *een beeld van bemiddelaar of broker. in staat verbindingen te leggen om het proces in gang te houden.

  *gaat gepaard met normatieve criteria, zoals voortgang, innovatie en creativiteit

 • wat is een leider (in relatie tot managers in de slipstream)
  in eerste instantie stond het taakgericht en mensgericht leiderschap centraal.
 • op welke wijzen wordt het taak- en mensgericht leiderschap verwoord ?

  *ohio state leaderschipstudies: initiating structure/considaration

  *uni of michigan studies: production oriented/employee oriented

  *blake en mouton managerial grid: concern for production/concern for people

   

   

 • wat is transactioneel leiderschap?
  leiders voldoen aan behoeften van hun ondergeschikten, aan inkomen, aan duidelijkheid en aan inkomen zodat ze presteren.
 • wat is transformationeel leiderschap?
  inspirerende leiders die bijdragen aan de zelfverwerkelijking (ontwikkeling) van ondergeschikten.
 • welke 3 posities zijn identificeerbaar in de discussie over het verschil tussen leiderschap en management?

  1management is iets anders dan management: management is de dingen goed doen, leiderschap is de goed dingen doen ** deze positie is onmiskenbaar de populairste gebleken. volgelingen vragen om krachtige leiders (voorbeeld pim fortuyn)

  2management vereist leiderschap: een manager speelt verschillende rollen waaronder de leidersrol

  3management en leiderschap vallen samen: een goed manager is een working leader

 • welke alternatieve discussie over leiderschap kwam in de slipstream van sociologische theorievorming rondom instituties en institutionalisering op? 
  organisaties zijn iets anders dan instituties en vragen om andere soorten leiderschap. (selznick) instituties hebben waarde geladen leiderschap nodig. managers worden dan omschreven als conservators die de missie waarden en steun van de organisatie beschermen
 • wat is een zakelijk manager (in relatie tot publiek managers aan het stuur)?
  een businessslike manager, met kenmerken uit de bedrijfsleven. prestatiegericht, kostenbewust,etc. hebben de organisatie op orde, runnen de organisatie, dragen zorg voor soepele bedrijfsvoering en leveren aantoonbaar resultaten. ze maken doorgaans carrièremoves of opereren als interimmanagers
 • wat houden de textbook images van zakelijk managers in?

  *ze zijn in de eerste plaats tijdloos en alle organisaties kunnen strak simpel en soepel worden gemanaged door enkele basistaken te verrichten of door enkele universele management functies te vervullen. deze taken zijn terug te voeren op de door Gulick (1937) beroemd gemaakte acroniem POSDCORB. (planning organnizing staffing directing controlling reporting budgetering).

  *ze worden in de tweede plaats voortdurend bij de tijd gebracht door managers die ze van adequate managementmodellen en maatschappijvisies voorzien.

  *in de derde plaats draaien ze om persoonlijke of manager effectiviteit. managers wordt geleerd hoe ze het meeste uit zichzelf kunnen halen.  

   

 • waarop is het acroniem (woord gespeld door voorletters van een ander woord) POSDCORP door Gulick gebaseerd?
  op werk van fayol
 • door wie werden de ideeën van fayol en gulick tot textbook standaarden verheven?
  door Kroontz
 • tot wat werd POSDCORB in de loop der tijd ingedikt? 
  tot planning, organizing, leading en coordinating waarbij de toon werd verzacht en er minder over controlling en meer over coordinating werd gesproken. (Koontz en o'donnell 1968)
 • welke 5 principes presenteerde "oppergoeroe"Drucker in zijn "The five Efeeictive Executive (1967)?

  1goed time management; bewust met tijd omgaan

  2sterke focus op resultaat; welke resultaten worden verwacht

  3uitgaan van macht; sterktes versterken

  4prioriteiten stellen; niet alles tegelijk doen

  5effectieve beslissingen nemen; fundamentele beslissingen nemen

   

   

 • hoe werken textbook images door in de publieke sfeer?

  ze worden direct van toepassing verklaard

  ze worden naar publieke managers toegeschreven zoals in "the effective manager" (cohen 1988 cohen en eimicke 1995)

 • wat zijn de functies van publiek managers in relatie tot de textbook images?

  *find en keep good staf

  *structuring de organization for optimum productie

  *improving the quality and flow of information

  *mastering the budgetary process and controlling resources

  *determining organizational goals en strategies

  *dealing with superiors en subordinates

  *operating in a fischbowl and handling the outside world

 • wat is de publiek ondernemer in relatie tot de manager aan het stuur?
  hij combineert het zakelijke, prestatiegerichte, kosten bewuste (businesslike) met het maatschappelijk georiënteerde, loyale(public)
 • wat houdt de term execucrat in?
  combi van executive en bureaucrat. staat in relatie tot de publiek ondernemer/maatschappelijk ondernemen
 • wat zijn maatschappelijk ondernemers?
  hybride bestuurders van maatschappelijke instellingen zoals zorginstellingen en woningbouwcoöperaties
 • wat is een significante manager (in relatie tot de manager aan het stuur)

  een activistische lijn van managers. ze laten zien dat publieke managers een verschil kunnen maken. ze willen iets betekenen en kunnen dat ook als ze het juiste gedragspatroon tentoonspreiden.

   

   

   

 • welk gedrag past bij de significante manager?

   

  *commitment to values: cultuurverandering missie visie

  *serving the public; servicekwaliteit gemeenschap

  *empowerment and shared leadership; teams verantwoordelijkheid

  *pragmatic incrementalism: stap voor stap verandering

  *dedication to public service; integriteit democratisch bestuur

 • wat is incrementalisme?
  een beslissingsstrategie waarbij de beslisser een keuze maakt uit enkele bekende oplossingsstrategieën. Volgens het incrementalisme is het besluitvormingsproces een serie kleine, veelal intuïtieve veranderingen in plaats van enkele grote, zorgvuldig geplande wijzigingen en eerder evolutionair dan revolutionair. Incrementalisme wordt ook wel de theorie van het doormodderen genoemd. Geestelijk vader van het incrementalisme is Charles E. Lindblom, een Amerikaanse emeritus professor aan de Yale University.
 • wat is de gebonden manager (in relatie tot managers onder vuur)?

  net als managers in het algemeen worden ze gezien als poppen, marionetten, gevangen in een web van verplichtingen.zich niet kunnen onttrekken aan de dwingende organisatiecultuur waardoor impossible jobs ontstaan.

  ze kunnen echter wel de organized tone (het prestige en de moraal  van de organisatie en de helderheid waarmee beleidsprocessen worden gemanaged ) beïnvloeden en de timing van besluiten (agenda bepalen en prioriteiten stellen) beeinvloeden.

 • wat is de manipulator (in relatie tot  managers onder vuur)?
  hij speelt machtspelen en geeft het beeld van een schurkkarakter.
 • wat is simultaanschaker (in relatie tot managers onder vuur)?
  moeten over bijzondere eigenschappen beschikken om de complexe managementrollen te kunnen vervullen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.