Samenvatting Mangement en organisatie

-
79 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Mangement en organisatie

 • 1.1 Zo begon het

 • Wat zijn stichtingen en verenigingen?
  Organisaties die een bepaald niet commercieel doel willen bereiken. Het doel is voor hun het belangrijkste en niet het maken van winst
 • 1.2 Rechtsvormen

 • Wat is een organisatie ?
  `Een samenwerkingsverband tussen personen gericht op het bereiken van een bepaald doel. 
  (+ een belangrijk ding is het verschil tussen een commerciële organisatie en een niet-commerciële organisatie)
 • Geef informatie over een commerciële organisatie?
  een ander woord voor een commerciëleorganisatie is een onderneming. Het doel is winst maken
 • Geef informatie over een niet-commerciële organisatie?
  Zij hebben een ideëel doel. Dat is NIET het maken van winst. Hun doel is zeer belangrijk en staat centraal.
 • Wat zijn rechtsvormen?
  Met een rechtsvorm bedoelen we de juridische vorm van de organisatie waarin word vastgelegd wie de leiding heeft en wie aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie.
 • Noem de meest voorkomende rechtsvormen voor een commerciële organisatie
  -Naamloze vennootschap (NV)
  -Besloten vennootschap (BV)
  -Eenmanszaak
 • Noem de meest voorkomende niet-commerciële organisaties
  -vereniging
  -stichting
 • Bij organisaties maken we onderscheid tussen commerciële en niet commerciëel daarnaast maken we van nog iets onderscheid. Wat is dat?
  Organisaties met rechtspersoonlijkheid en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid
 • Wat is het verschil tussen rechtspersonen en natuurlijke personen?
  Rechtspersonen zijn geen personen van vlees en bloed, maar organisaties met rechtspersoonlijkheid.
 • Noem een aantal organisaties met rechtspersoonlijkheid
  Bv, Nv, de coöperatie, de stichting en de meeste verenigingen
 • Wat is het nadeel van een eenmanszaak ?
  Je bent persoonlijk aansprakelijk. De schulden zijn voor jou en ook kan er geint worden van je privé bezit
 • Als er bij organisaties met rechtspersoonlijkheid schulden ontstaat wat gebeurd er dan?
  Ze kunnen de organisatie op de schulden aanspreken maar niet de bestuurders van de organisatie.
 • Een rechtspersoon heeft dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon. Waar of niet
  waar
 • 1.3 Niet-commerciële organisaties

 • Welke rechtsvormen zijn goed voor een organisatie die een ideëel doel nastreeft?
  `vereniging en stichting
 • Een vereniging mag geen commerciële organisatie zijn. Wat houd dit in?
  Verenigingen of stichtingen geen winst kunnen maken. Het is voor hen toegestaan om winst te maken, maar het mag niet verdeeld worden over de leden. De winst uitkeren aan de leden van een stichting of vereniging is wettelijk niet toegestaan.
 • 1.4 De stichting

 • Wat is een stichting?
  een  rechtspersoon die geen leden kent en is opgericht met behulp van vermogen. En er moet een doel zijn.
 • Een stichting mag winst maken maar de gemaakte winst niet zomaar uitkeren. Waarom is deze regel er?
  De wet wil voorkomen dat iemand onder het mom van een stichting geld inzamelt en dat in eigen zak steekt
 • Bij een stichting is een bestuur wettelijk verplicht.
  Vertel iets over het bestuur van een stichting. Tip: algemeen bestuur, dagelijks bestuur. 
  Er is een algemeen bestuur daarnaast is een dagelijks bestuur dat beslissingen neemt over minder belangrijke zaken. Het dagelijks bestuur moet aan het algemene bestuur voor alles wat zij doen verantwoording kunnen afleggen. Ook blijft het algemene bestuur het wettelijk bestuur.
 • Waar vind de oprichting van een stichting plaats?
  Bij een notariële akte
 • Leg uit aan welke wettelijke eisen een stichting moet voldoen?
  Een notariële akte en de akte is door een notaris volgens wettelijke eisen opgemaakt. In de akte moeten de statuten van de stichting staan. Ook moet de stichting in het handelsregister van de Kamer van koophandel. Als dit niet gebeurd is iedere bestuurder aansprakelijk voor schuld
 • Wat is het bestuur van de stichting hun taak ?
  De dagelijkse gang van zaken en dingen op de lange termijn. En er alles aan doen om het doel van een stichting te bereiken.
  - Boekhouding bijhouden en een jaar rekening maken
  -Het bestuur vertegenwoordigd de stichting naar buiten toe
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.