Samenvatting Marketing Kernstof

ISBN-13 9789001862893
1264 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketing Kernstof". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001862893. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketing Kernstof

 • 1 Marketing en marketingconcept

 • Definitie marketing
  Alle activiteiten van ruilsubjecten gericht op het bevorderen, vergemakkelijken en bespoedigen van ruiltransacties.
 • Marketingconcept
  De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de marktbenadering ervan uitgaande dat ruiltransacties het best tot standkomen wanneer de behoeften van de afnemers centraal staan.
 • Macromarketing
  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent.
 • Bartering
  Ruil in natura
 • Mesomarketing
  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument in een bepaalde bedrijfskolom of bedrijfstak. 
  Bv. Melk de witte motor
 • Micromarketing
  Toepassen van marketingconcept door individuele onderneming of instelling.
 • Productoriëntatie
  Productgerichte benadering waarbij veel aandacht besteed wordt aan de kwaliteitsverbeteringen. Grote mate van interne gerichtheid.
 • Productieoriëntatie
  Vergroten van efficiëntie en capaciteit van productie en distributie.
 • Verkooporiëntatie
  Nadruk ligt op communicatie en distributie activiteiten.
 • Maatschappelijke (sociale) marketingoriëntatie
  Aanvulling op het marketingconcept waarbij ook rekening wordt gehouden met neveneffecten op de lange termijn.
 • Globale marketingoriëntatie
  Focus op de opkomende markten (azië)
 • Totale marketingoriëntatie
  Focus op communicatie via offline en online media
 • Marketingmix
  Combinatie van de gehanteerde marketinginstrumenten gericht op 1 of meer doelgroepen binnen een bepaalde markt.
 • Marketinginstrument
  Middel dat wordt ingezet ter bevordering, vergemakkelijking en bespoedigen van ruiltransacties. 
  4 P's. Product Plaats Prijs Promotie
 • Productmix
  Kwaliteit
  Vormgeving
  Verpakking
  Merknaam
  Accessoires
  Assortiment
  Service 
  Garantie
  Handleiding
 • Prijsmix
  Prijzen
  Leverings, en betalingsvoorwaarden
  Marges
  Kortingen
 • Distributiemix (plaats)
  Distributiekanalen
  Distributie intensiteit
  Distribuanten
  Logistiek
 • Promotiemix
  Reclame
  Persoonlijke verkoop
  Sales promotion
  Beurzen en congressen
  Sponsoring
  Direct marketing
  PR
 • Consumentenmarketing
  Marketingactiviteiten van een bedrijf gericht op consumenten
 • Groothandels/detaillistenmarketing
  Marketingactiviteiten van fabrikanten gericht op de detailhandel
 • Detailhandelsmarketing
  Marketingbeleid van een detailhandel zelf (bv AH)
 • Handels of Trade marketing
  Marketingactiviteiten van de fabrikant gericht op de detail- en groothandel.
 • Referentiegroep
  Groep mensen met invloed op de attituden en (aankoop) gedrag van individuen  omdat deze zich met die groep associeert
 • Drie functies referentiegroepen voor individu
  1. Socialisatie (opvoeding)
  2. Omtwikkeling zelfbeeld 
  3. Groepsnormen (jeugd>bepaald merk sportschoenen)
 • Primaire en Secundaire groepen
  Primair> f2f contact (gezin, vriendengroep)
  Secundair> weinig tot geen f2f contact (vakbond, consumentenbond)
 • Formele en informele groepen
  Formeel> lidmaatschap via procedure. Duidelijk groepsstructuur en doelen (sportclub, politieke partijen)

  Informeel> losse structuur en geen eisen. Kennissenkring etc. 
 • Associatieve en disassociatieve groepen
  Associatief> hier wil men graag deel van uitmaken of maakt er deel van uit

  Disassociatief> hier wil men beslist geen deel van uitmaken
 • Kooprollen
  1. Initiator (geeft de aanzat tot koopoverweging)
  2. Beïnvloeder (beïnvloedt met argumenten en info)
  3. Beslisser (neemt de beslissing wat, hoe, waar, wanneer gekocht wordt)
  4. Koper (degene die de aankoop doet hetzij in winkel of online)
  5. Gebruiker (gebruikt het product of de dienst)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de definitie van het begrip aanbod?
Het aanbod is het totaal aan producten dat in een bepaald geografisch gebied op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode wordt aangeboden.
Wat is de definitie van het begrip vraag?
De vraag is het totaal aan goederen en diensten dat op een bepaalde markt gedurende een bepaald moment/periode wordt gevraagd.
Wat is de definitie van het begrip markt?
De markt is het geheel van vragende partijen naar bepaalde goederen of diensten.
Wat is focusstrategie?
Een strategie waarbij word gefocust op slecht een klein deel van de markt zoals luxe auto's.
Wat is differentatiestrategie?
Een strategie waarbij je je focust op het onderscheiden in kwaliteitsaspecten. Zoals het introduceren en verbeteren van een hybride of elektrische auto.
Wat is kostleiderstrategie?
Een strategie waarbij je de markt op komt met een lage prijs, en waarbij je vervolgens blijft streven naar de laagste prijs.
Bij e-commerce onderscheiden we:
-Buy-side e-commerce: transacties via het internet tussen een inkopend bedrijf en de leveranciers.
-Sell-side e-commerce: transacties via het internet tussen een leverancier en zijn afnemers.
Kalakota en Whinston onderscheiden volgende perspectieven voor het e-commerce:
-Het communcatieperspectief: het geven van informatie over producten, diensten en betaling via internet.
-Het bedrijfsprocesperspectief: digitale technologieën voor zakelijke transacties.
-Het dienstenperspectief: het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
-Het onlineperspectief: het online kopen en verkopen van producten, diensten en informatie.
Meest bekende vormen van webvertising: 
-Banner: is  een advertentie op een website, meestal in de vorm van een animatie. Door de klikken op de banner komen we op de site van de adverteerder terecht.


-Button: is een banner in het klein.
 
-        Spam: is het ongevraagd versturen van e-mails. Spam is een ongevraagd, meestal commercieel          e-mailbericht.
 
-        Portal: is een website die ernaar streeft om zoveel mogelijk internetgebruikers de toegangspoort tot het internet te zijn.  

-        Viral marketing: is een onderdeel van de online marketingstrategie waarbij individuen worden aangemoedigd een marketingboodschap door te sturen naar iemand anders.
 
-        E-commerce: het doen van zakelijke transacties via het internet.
Bij online marketingcommunicatie kunnen we denken aan de volgende begrippen:
-Electronic advertising: communicatie via alle elektronische en interactieve media, zoals mobiele telefoons, cd-rom, interactieve televisie en internet.
-Internet advertising: communicatie via internetmedia zoals websites, e-mail, gesponsorde software, tekstberichtgeving en iPhones.
-Webvertising.