Samenvatting Marketingcommunicatie

-
ISBN-10 905931882X ISBN-13 9789059318823
348 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketingcommunicatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Baccarne. Het ISBN van dit boek is 9789059318823 of 905931882X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketingcommunicatie

 • 1 marketingcommunicatie

 • Onder welk marketinginstrument valt marketingcommunicatie?
  Marketingcommunicatie valt onder promotie.
 • 1.1 Wat is communicatie

 • Communicatie is een proces waarbij informatie (een boodschap) word overgedragen van een zender naar een ontvanger.

  In dagelijkse communicatie tussen mensen is vrijwel altijd sprake van een tweerichtingsverkeer en wisselen zender en ontvanger voortdurend.
  Bij een massamedium is er meestal sprake van eenrichtingsverkeer.

  Gaat het om een groep ontvangers dan heb je het over de communicatiedoelgroep. Deze kun je definiëren als een groep potentiële afnemers die de boodschap op dezelfde manier zullen interpreteren
 • Wat is een communicatiedoelgroep?
  Een groep van potentiële afnemers die waarschijnlijk op eenzelfde wijze een bepaalde boodschap zullen interpreteren, verwerken en onthouden.
 • Communicatie kun je onderverdelen in:
  Directe communicatie = rechtstreeks spreekt tegen de ontvanger (van persoon tot persoon)
  Indirecte communicatie = hierbij gebruik je een medium om te communiceren bijv, telefoon mail sms etc.

  Persoonlijke communicatie = via telefoon mail etc. dwz er is sprake van een zender en een ontvanger.
  niet-persoonlijke communicatie = een zender echter zijn er meerdere ontvangers (reclame etc)
 • Wat is indirect communicatie?
  Hierbij maakt de zender gebruik van een medium als de drager van informatie, voordat deze de ontvanger bereikt. 
 • Als een zender een boodschap overbrengt naar een ontvanger of ontvangers spreken we van een communicatieproces. Deze is geslaagd als de ontvanger de informatie begrijpt en het leidt naar het gewenste resultaat.

  Coderen wil zeggen het juist omzetten van zijn gedachten in woorden of gebaren, vervolgens moet de ontvanger de boodschap juist interpreteren ofwel decoderen.. als dit niet het lukt spreken we van ruis.
 • Wat is directe communicatie?
  De zender spreekt rechtstreeks tegen de ontvangen.
 • Wat is terugkoppeling?
  Een onderdeel van respons; hierbij laat de ontvanger weten hoe hij/zij de boodschap ontving en interpreteerde.
 • Wat is een respons?
  Elke reactie van de ontvanger, variërend  van het opslaan van de overgedragen gegevens in het geheugen van de ontvanger, het bellen naar een telefoonnummer of het kopen van een product.
 • Wat is ruis?
  Als er storingen optreden of de boodschap komt niet over zoals deze bedoeld is.
 • Wat is decoderen?
  De ontvanger moet de boodschap juist interpreteren.
 • Wat is coderen?
  De zender zet zijn gedachten om in woorden en/of gebaren.
 • Wat is een communicatieproces?
  Als een zender een boodschap overdraagt naar een ontvanger of ontvangers.
 • Wat is persoonlijke communicatie?
  Er is één zender en één ontvanger.
 • Wat is niet-persoonlijke communicatie?
  Er is één zender, maar er zijn meerdere ontvangers.
 • Wat is communicatie?
  Een proces waarbij informatie - een boodschap - wordt overgedragen van een zender naar een ontvanger.
 • 1.2 Wat is marketingcommunicatie


 • Marketing = 4p's (product plaats prijs promotie)
  Promotie is een mantelbegrip, waar alles onder valt wat een bedrijf doet om de verkoop van een product te stimuleren. (reclame, sales promotion, public relations, sponsoring, vakbeurzen, persoonlijke verkoop)

  Marketingcommunicatie kun je omschrijven als het communiceren met selectief uitgekozen afnemers, om hun kennis, attitude en gedrag ten aanzien van jouw merk, jouw producten en jouw organisatie te verbeteren.
 • Wat is het doel van actiecommunicatie?
  Het koopgedrag stimuleren.
 • Bij ondernemingscommunicatie zet je bepaalde instrumenten in om extern en intern te communiceren met de verschillende belanghebbende relatiegroepen (stakeholders) waarvan je als organisatie afhankelijk bent.
 • Wat is het doel van themacommunicatie?
  Het merk te ondersteunen en de merkwaarde op te voeren.
 • Welke marketingcommunicatie-instrumenten zijn kortdurend?
  Beurzen, sales promotion en winkelcommunicatie. 
 • theoretische en klassieke driecompenentenmodel kennis, attitude en gedrag.
  Eerst kennis vergaren vervolgens positieve of negatieve houding en tot slot gedrag (wel kopen niet kopen) drie fase
  - Cognitieve fase = kennis aspect
  - Affectieve fase = gevoelsaspect
  - Conatieve fase = aanzetten tot aktie
 • Welke marketingcommunicatie-instrumenten zijn langdurig?
  Reclame, sponsoring, public relations, persoonlijke verkoop en direct marketing.
 • reclame, sponsoring, pr, persoonlijke verkoop en direct marketing = langdurig
  Sales promotion, beurzen en winkelcommunicatie = kortdurend

  Als je de kennis of attitude van de afnemer wil beinvloeden zet je themacommunicatie in. dit is synoniem voor imagocommunicatie of above-the-line communicatie. doel merk ondersteunen en merkwaarde opvoeren. Als je koopgedrag wil stimuleren dan spreken we over actiecommunicatie of below-the-line communicatie.(klantenkaarten, spaarpunten, gadgets etc)
 • Waaruit bestaat het drie componentenmodel?
  De cognitieve fase betreft het kennisaspect van een persoon omtrent een bepaald merk of product.
  De affectieve fase betreft het gevoelsaspect, waarin de persoon emoties en gevoelens ontwikkelt ten opzichte van het product of merk.
  De conatieve fase betreft het gedragsaspect, hierbij gaat de persoon al dan niet tot aankoop over. 
 • Wat is het black box model?
  Stimuli -> Black box -> Respons
 • Waaruit bestaat de beïnvloeding van de kennis, attitude en het gedrag van de afnemers?
  Deze bestaat uit stimuli of prikkels die de ontvanger van de boodschap waarneemt en al dan niet verwerkt. 
 • Wat is ondernemingscommunicatie?
  Hierbij zet je bepaalde instrumenten in om extern en intern te communiceren met de verschillende belanghebbende relatiegroepen (stakeholders) waarvan je als organisatie afhankelijk bent.
 • Wat is marketingcommunicatie?
  Het communiceren met selectief uitgekozen afnemers, om hun kennis, attitude en gedrag ten aanzien van jouw merk, jouw producten en jouw organisatie te verbeteren.
 • Wat zijn de vier P's?
  Product, prijs, plaats en promotie.
 • Welke soorten communicatie zijn er?
  Concerncommunicatie (Corporate communicatie en Public Relations), interne communicatie en marketingcommunicatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de A7?
- Aanvalsplan
- Alert optreden
- Activering
- Ankeren (afstemmen op zowel bronnen als ontvangers)
- Argumentatie
- Autoriteit
- Analyse
Uit welke stappen is een recall- of terughaalactie opgebouwd?
1. Verplichte melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
2. Informatie over het product en de verspreiding verzamelen
3. Strategie en boodschap bepalen
4. In- en externe doelgroepen bepalen en de volgorde
5. Middelen en media selecteren
6. Logistiek regelen
Wat is website-onderzoek?
Onderzoek naar alle aspecten van een website.
Welke soort panels zijn er?
- Consumentenpanel
- Detaillistenpanel

Wat zijn nadelen van panelonderzoek?
- Hoge kosten
- Atypisch gedrag
- Verandering van houding
- Verandering van mening
- Onnauwkeurige werving en selectie van panelleden
- Uitval 
Wat zijn voordelen van panelonderzoek?
De informatie is actueel 
Wat is panelonderzoek?
Een vorm van continuonderzoek waarbij een vast bestand van personen en bedrijven, dat representatief is voor een bepaalde populatie, regelmatig ondervraagd.
Wat zijn de nadelen van een omnibusonderzoek?
- Vragen (kunnen) elkaar beïnvloeden
- Beperkt aantal vragen dat men kan opgeven
- Er vaak alleen maar de mogelijkheid voor oppervlakkige vragen
Wat zijn de voordelen van een omnibusonderzoek?
- Redelijk inzicht in markttrends en marktontwikkeling
- Efficiënte manier om veel informatie van een respondent te krijgen
- Variatie voor zowel respondent als interviewer
- Relatief lage kosten
Wat is omnibusonderzoek?
Multi-client onderzoek, hierbij worden vaak onderwerpen van verschillende opdrachtgevers in één onderzoek gecombineerd.