Samenvatting Marketingoriëntatie

-
ISBN-10 9001710050 ISBN-13 9789001710057
941 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Marketingoriëntatie
 • Co Bliekendaal, Ton van Vught
 • 9789001710057 of 9001710050
 • 3e [uitgebr. en geactualiseerde] dr.

Samenvatting - Marketingoriëntatie

 • 1 Marketing h1

 • Wat is marketing?
  Bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal
 • Wat is een marketingconcept?
  Bij alles wat een ondernemer doet, zal hij de afnemer centraal stellen
 • Functie van marketing:
  Doelstelling van de onderneming te helpen realiseren door die producten te verkopen waaraan de afnemer behoefte heeft
 • 1.2 marktbenaderingsconcepten

 • Verschillende marktbenaderingsorientaties:
  1. Productieorientatie
  2. Productorientatie
  3. Verkooporientatie
  4. marketingorientatie
  5. maatschappelijke orientatie 
 • Wat houd productieorientatie in?
  Zoveel mogelijk produceren van producten tegen een zo laag mogelijke prijs
 • Verkopersmarkt
  Er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producenten het eigenlijk voor het zeggen hebben
 • Productorientatie
  kwaliteit van het product vorm een belangrijke voorwaarde voor de verkoop ervan
 • Verkooporientatie
  Kopersmarkt: een overvloed aan producten. Er moet meer moeite gedaan worden om producten te verkopen
 • Marketingorientatie
  Richten zich steeds meer op de markt
  Wensen en verlangens van afnemer staan centraal
  meer gebruik van marktonderzoek
 • maatschappelijkeorientatie
  belangen van de hele maatschappij, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu is een belangrijk aspect. 
 • 1.3 Afnemers

 • Afnemers
  Particulier of organisatie die producten of diensten koopt of huurt
 • Finale afnemer
  Koopt/gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien
 • Industriele afnemer
  Koopt goederen en/of diensten met doel deze weer verder te verkopen
 • Industriele marketing
  marketing gericht op de industriële afnemer
 • Consumentenmarketing
  marketing gericht op de consument
 • distribuanten
  detail en groothandel
 • handels of trademarketing
  marketing gericht op distribuanten
 • markt
  alle afnemers van een bedrijf bij elkaar. ook wel afzetmarkt
 • Potentiele afnemers
  Afnemers die overwegen het product te kopen
 • wat zijn de verschillen tussen industriële en consumentenmarketing?
  Aantal en omvang van de afnemers
  consumentenmarketing heeft een verspreide geografische vraag
  Industriele afnemers hebben vaak een langdurige relatie
  de afgeleide vraag naar producten
  aankoopbeslissingen van consumenten zijn meer emotioneel, die van bedrijven meer rationeel
 • Wat is DMU
  Decision Marketing Unit
 • Wat is reciprociteit?
  Als leverancier en afnemer over en weer producten afnemen
 • Waaruit bestaat de marketingmix? (4xp)
  1. product
  2.Prijs
  3.Promotie
  4.Plaats
  (5. personeel)
  (6. presentatie)
 • Wat is marketingmix?
  marketinginstrumenten die steeds in een bepaalde combinatie gebruikt worden
 • met het product kun je direct in de behoefte van de afnemer voorzien
 • Productmix
  het fysieke tastbare product:
  verpakkingen, garantie, service, merk, assortiment, kwaliteit
 • prijs vast stellen door middel van
  gemaakte kosten
  Prijzen van de concurrent
  Prijzen die de consument wil betalen
 • promotiemix
  persoonlijke verkoop
  sales promotions
  reclame
  public relations
  sponsoring
 • Wat is RRR
  Ruil, reputatie, relatie
 • Microniveau: Interne omgevingsfactoren
  Omgevingsfactoren liggen binnen het bedrijf of individuele organisatie
 • Interne omgevingsfactoren zijn:
  productiecapaciteit
  financiering
  marketingmix
  het personeel
 • productiecapaciteit:
  maximale hoeveelheid producten die een bedrijf binnen een bepaalde periode kan maken
 • meso/macro niveau: Externe omgevingsfactoren
  externe, niet beheersbare factoren die die vanuit de markt of branche het marketingbeleid kunnen beinvloedden
 • Externe omgevingsfactoren zijn:
  Economische: beinvloedden inkomen en koopkracht
  Demografisch: samenstelling van de bevolking
  Politiek-Juridisch: wetten en voorschriften
  Sociaal- Cultureel: Ontwikkelingen in de samenleving
  Technologie:technologische ontwikkelingen
  Maatschappelijk: Stromingen en ideeën die vanuit de maatschappij het ondernemersbeleid beinvloedden 
 • Marketing is het bevredigen van de wensen en behoeften van afnemers
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Marketingorientatie
 • Co Bliekendaal, Ton van Vught
 • 9789001807870 of 9001807879
 • 4e [geactualiseerde] dr.

Samenvatting - Marketingorientatie

 • 1 Marketing

 • Marketing:
  Op de markt brengen.
 • Marketing
  bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal.

 • Marketing bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal.
 • Welke marktbenadering orientaties zijn er?
  1. product orientatie
  2. productie orientatie
  3. verkoop orientatie
  4. marketingorientatie
  5. maatschappelijke orientatie
 • Marketing probeert antwoord te geven op vragen als:
  Welke behoeften zijn er?
  Hoe kunnen we hierin voorzien?
  Met welke producten kunnen we hierin voorzien?
  Welke mensen willen deze producten kopen?
  Welke prijs willen ze ervoor betalen?
  Hoe weten we dat deze producten worden aangeboden en waar ze de producten kopen?

 • Verkopersmarkt
  er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producten/ verkopers het eigenlijk voor het zeggen hebben.
 • Marketing 2:
  Het bevredigen van de wensen en de behoeften van de afnemers.
 • Productorienatie
  zo veel mogelijk produceren van producten tegen zo laag mogelijke kosten (tijdens de industriele revolutie). 
 • We kunnen de volgende marktbenaderingsorientaties onderscheiden:
  1. productorientatie
  2. productieorientatie
  3. verkooporientatie
  4. marketingorientatie
  5. maatschappelijkeorientatie
 • Product orientatie
  De consument koopt alleen producten, die het meeste waar voor hun geld bieden. De kwaliteit van het product een belangrijke voorwaarde (begin jaren 20 vorige eeuw).


 • Productieorientatie:
  Zo veel mogelijk te produceren van producten tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Kopersmarkt
  de schaarste maakte plaats voor een overvloed aan producten. Consumenten hadden genoeg keuze. 
 • Verkopersmarkt:
  Er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producenten, verkopers het voor het zeggen hebben.
 • Verkoop orientatie
  Overschot aan producten waardoor het goed kunnen verkopen erg belangrijk werd (bv. d.m.v. reclame) tussen 1930 en 1950
 • Productorientatie:
  Een goed product verkoopt zichzelf.
 • Marketingorientatie
  Hierbij staan de wensen en verlangens van de afnemers in het ondernemingsbeleid centraal. Ondernemer moet zoveel mogelijk kennis verkrijgen van die wensen en verlangens van de consument, d.m.v. bijv. marktonderzoek. (na 1950)
 • Verkooporientatie:
  Reclame
 • Maatschappelijke orientatie
  Er wordt rekening gehouden met de belangen van de afnemer (bescherming van milieu), laatste jaren.
 • Marketingorientatie:
  De wensen en verlangens van de afnemers in het ondernemingsbeleid staan centraal.
 • Finale afnemer
  koopt/ gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • Maatschappelijkeorientatie:
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Industriele afnemer
  koopt goederen/ diensten met het doel deze weer door te verkopen
 • Afnemer:
  Particulier of een organisatie die producten of diensten koopt of huurt.
 • Afzetmarkt
  alle afnemers van een bedrijf bij elkaar
 • Twee soorten afnemers:
  - De finale afnemer
  - De industriele afnemer
 • potentiele afnemers
  afnemers die het product overwegen te kopen.
 • De finale afnemer:
  Koopt, gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • afgeleide vraag
  consumenten beslissen zelf of ze producten kopen, ze zijn autonoom
 • De industriele afnemer:
  Koopt goederen, diensten met het doel deze weer door te verkopen.
 • reciprociteit
  als leverancier en afnemer over en weer producten van elkaar afnemen.
 • Industriele marketing:
  Marketing gericht op de industriele afnemer.
 • 4 p's (5 p's)
  1. product
  2. prijs
  3. plaats
  4. promotie
  (5. personeel)
 • Consumentenmarketing:
  Marketing gericht op de consument.
 • Marketingmix
  de marketinginstrumenten worden steeds in een bepaalde combintie gebruikt.
 • Handelsmarketing, trademarketing:
  Richt zich op distribuanten
 • P. Product
  fysieke product, de verpakking, garantie, service, het merk, assortiment en kwaliteit.
 • Afzetmarkt:
  Alle afnemers van een bedrijf.
 • P. Prijs
  kijken naar de prijs van de concurrentie (prijzen die de concurrent hanteert of die de consument wil betalen. En de kortingen).
 • Potentiele afnemers:
  Afnemers die overwegen het product te kopen.
 • P. Plaats
  De ondernemer wil de producten in de richting van de consument distribueren (distributiebeleid). Ook waar hij ze wil verkopen.
 • 4 marketinginstrumenten:
  - product
  - prijs
  - plaats 
  -promotie
 • Promotiemix
  - persoonlijke verkoop
  - sales promotions
  - reclame
  - public relations
  - sponsoring
 • Productmix:
  Heeft niet alleen betrekking op het fysieke tastbare product. (verpakking...)
 • P. Promotie
  Promotiemix
 • Distributiebeleid:
  De plaats heeft betrekking op de wijze waarop de ondernemer de producten in de richting van de consument wil distribueren.
 • Omgevingsfactoren
  Bij het bepalen van het beleid moet de onderneming rekening houden met factoren uit de maatschappij die van invloed zijn op de manier waarop de onderneming haar beleid bepaalt.
 • Promotiemix:
  - persoonlijke verkoop
  - sales promotion
  - reclame
  - public relations
  - sponsoring
 • Interne omgevingsfactoren (binnen het bedrijf)
  - productiecapaciteit
  - financiering
  - marketingmix
  - het personeel
 • Persoonlijke verkoop:
  De ondernemer moet vaststellen hoeveel vertegenwoordigers er nodig zijn om een bepaalde markt te bewerken.
 • Financering
  kostbare machines aanschaffen om de productiecapaciteit te vergroten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is reciprociteit?
zie Hollestelle, we kopen van elkaar
nettoverkoopprijs 
verkoopprijs zonder btw
consumenten pijs
de verkoop prijs 
gemengd budget 
als er vast en variabele kosten in zitten 
variabel budget 
een budget die op de prestaties is gebaseerd 
vaste budget
als er een jaarbudget is voor een product omdat je productiviteit niet kan meten 
begroting 
een voorspelling van inkomsten en uitgaven 
integrale standaardkostprijs 
wat het gemiddeld kost om een product te maken 
normale productie 
de productie die ongeveer gemaakt word iedere maand 
werkelijke productie
de productie die de gekozen periode word gemaakt