Samenvatting Marketingorientatie

-
ISBN-10 9001807879 ISBN-13 9789001807870
576 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketingorientatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Co Bliekendaal, Ton van Vught. Het ISBN van dit boek is 9789001807870 of 9001807879. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketingorientatie

 • 1 Marketing

 • Marketing:
  Op de markt brengen.
 • Marketing
  bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal.

 • Marketing bestudeert het gedrag van de afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal.
 • Welke marktbenadering orientaties zijn er?
 • Marketing probeert antwoord te geven op vragen als:
  Welke behoeften zijn er?
  Hoe kunnen we hierin voorzien?
  Met welke producten kunnen we hierin voorzien?
  Welke mensen willen deze producten kopen?
  Welke prijs willen ze ervoor betalen?
  Hoe weten we dat deze producten worden aangeboden en waar ze de producten kopen?

 • Verkopersmarkt
  er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producten/ verkopers het eigenlijk voor het zeggen hebben.
 • Marketing 2:
  Het bevredigen van de wensen en de behoeften van de afnemers.
 • Productorienatie
  zo veel mogelijk produceren van producten tegen zo laag mogelijke kosten (tijdens de industriele revolutie). 
 • We kunnen de volgende marktbenaderingsorientaties onderscheiden:
  1. productorientatie
  2. productieorientatie
  3. verkooporientatie
  4. marketingorientatie
  5. maatschappelijkeorientatie
 • Product orientatie
  De consument koopt alleen producten, die het meeste waar voor hun geld bieden. De kwaliteit van het product een belangrijke voorwaarde (begin jaren 20 vorige eeuw).


 • Productieorientatie:
  Zo veel mogelijk te produceren van producten tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Kopersmarkt
  de schaarste maakte plaats voor een overvloed aan producten. Consumenten hadden genoeg keuze. 
 • Verkopersmarkt:
  Er bestaat een tekort aan allerlei producten zodat de producenten, verkopers het voor het zeggen hebben.
 • Verkoop orientatie
  Overschot aan producten waardoor het goed kunnen verkopen erg belangrijk werd (bv. d.m.v. reclame) tussen 1930 en 1950
 • Productorientatie:
  Een goed product verkoopt zichzelf.
 • Marketingorientatie
  Hierbij staan de wensen en verlangens van de afnemers in het ondernemingsbeleid centraal. Ondernemer moet zoveel mogelijk kennis verkrijgen van die wensen en verlangens van de consument, d.m.v. bijv. marktonderzoek. (na 1950)
 • Verkooporientatie:
  Reclame
 • Maatschappelijke orientatie
  Er wordt rekening gehouden met de belangen van de afnemer (bescherming van milieu), laatste jaren.
 • Marketingorientatie:
  De wensen en verlangens van de afnemers in het ondernemingsbeleid staan centraal.
 • Finale afnemer
  koopt/ gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • Maatschappelijkeorientatie:
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Industriele afnemer
  koopt goederen/ diensten met het doel deze weer door te verkopen
 • Afnemer:
  Particulier of een organisatie die producten of diensten koopt of huurt.
 • Afzetmarkt
  alle afnemers van een bedrijf bij elkaar
 • Twee soorten afnemers:
  - De finale afnemer
  - De industriele afnemer
 • potentiele afnemers
  afnemers die het product overwegen te kopen.
 • De finale afnemer:
  Koopt, gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • afgeleide vraag
  consumenten beslissen zelf of ze producten kopen, ze zijn autonoom
 • De industriele afnemer:
  Koopt goederen, diensten met het doel deze weer door te verkopen.
 • reciprociteit
  als leverancier en afnemer over en weer producten van elkaar afnemen.
 • Industriele marketing:
  Marketing gericht op de industriele afnemer.
 • 4 p's (5 p's)
  1. product
  2. prijs
  3. plaats
  4. promotie
  (5. personeel)
 • Consumentenmarketing:
  Marketing gericht op de consument.
 • Marketingmix
  de marketinginstrumenten worden steeds in een bepaalde combintie gebruikt.
 • Handelsmarketing, trademarketing:
  Richt zich op distribuanten
 • P. Product
  fysieke product, de verpakking, garantie, service, het merk, assortiment en kwaliteit.
 • Afzetmarkt:
  Alle afnemers van een bedrijf.
 • P. Prijs
  kijken naar de prijs van de concurrentie (prijzen die de concurrent hanteert of die de consument wil betalen. En de kortingen).
 • Potentiele afnemers:
  Afnemers die overwegen het product te kopen.
 • P. Plaats
  De ondernemer wil de producten in de richting van de consument distribueren (distributiebeleid). Ook waar hij ze wil verkopen.
 • 4 marketinginstrumenten:
  - product
  - prijs
  - plaats 
  -promotie
 • Promotiemix
  - persoonlijke verkoop
  - sales promotions
  - reclame
  - public relations
  - sponsoring
 • Productmix:
  Heeft niet alleen betrekking op het fysieke tastbare product. (verpakking...)
 • P. Promotie
  Promotiemix
 • Distributiebeleid:
  De plaats heeft betrekking op de wijze waarop de ondernemer de producten in de richting van de consument wil distribueren.
 • Omgevingsfactoren
  Bij het bepalen van het beleid moet de onderneming rekening houden met factoren uit de maatschappij die van invloed zijn op de manier waarop de onderneming haar beleid bepaalt.
 • Promotiemix:
  - persoonlijke verkoop
  - sales promotion
  - reclame
  - public relations
  - sponsoring
 • Interne omgevingsfactoren (binnen het bedrijf)
  - productiecapaciteit
  - financiering
  - marketingmix
  - het personeel
 • Persoonlijke verkoop:
  De ondernemer moet vaststellen hoeveel vertegenwoordigers er nodig zijn om een bepaalde markt te bewerken.
 • Financering
  kostbare machines aanschaffen om de productiecapaciteit te vergroten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke 4 interne omgevingsfactoren zijn er
5
Wat is marketing?
4
Wat is de functie van marketing?
4
Wat is marktbenaderingsoriëntatie?
4
Pagina 1 van 140