Samenvatting Marketingstrategie

-
ISBN-10 9001820611 ISBN-13 9789001820619
520 Flashcards en notities
136 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketingstrategie". De auteur(s) van het boek is/zijn Ruud T Frambach. Het ISBN van dit boek is 9789001820619 of 9001820611. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketingstrategie

 • 1 Wat is marketingstrategie?

 • Wat zijn stakeholders
  Partijen die direct of inderect de activiteiten van een organisatie kunnen beinvloeden of er door beinvloed worden
 • Wat is een strategie?
  Is een door een organisatie gekozen koers die is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen, rekeninghoudend met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving en gericht op het creeren van superieure, duurzaam onderscheidende waarde voor afnemers en andere stakeholders.
 • Waarom een strategische planning?
  Een ding is zeker: de toekomst is onzeker. Helemaal niet plannen is de kans dat we uitkomen waar we willen nihil.
 • Uit welke onderdelen bestaat het strategisch marketingplanningsproce
  Probleemanalyse en definitie, confrontatieanalyse, strategiekeuze doelgroepkeuze en positionering, marketingprogramma en Implementatie. 
 • X
  X
 • Drie eisen waaraan een strategie moet voldoen
  Heldere keuze over de positie in de markt
  Aansluiting omgevingssituatie en ontwikkeling
  strategie moet gelegitimeerd worden door verschillende stakeholders
 • Een effectieve strategie voldoet aan de volgende 3 eisen:
  1) Strategie moet een heldere keuze bevatten
  2) Strategie moet een goede aansluiting hebben op de omgevingssituatie en de omgevingsontwikkelingen
  3) Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders
 • Een effectieve strategie voldoet aan de volgende 3 eisen:
  1) Strategie moet een heldere keuze bevatten
  2) Strategie moet een goede aansluiting hebben op de omgevingssituatie en de omgevingsontwikkelingen
  3) Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders
 • Welke twee belangrijke eigenschappen heeft Strategische planning?
  - Extern, gericht op de gehele omgeving
  - gericht op de lange termijn (periode van +/- 3 jaar)
 • Wat is de definitie van strategie
  Een strategie is een - impliciet dan wel expliciet - door een organisatie gekozen koers die is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met de lange termijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving en gericht op het creëren van superieure, duurzaam onderscheidende waarde voor afnemers en andere stakeholders 
 • Wat zijn stakeholders?
  Stakeholders zijn die partijen die direct of indirect de activiteiten van een organisatie kunnen beinvloeden of er door beinvloed worden
 • Resource based view
  Vanuit intern aanwezige middelen zoekt het management naar toepassingen of mogelijkheden in de markt.
 • Wanneer ontstaat er een duurzaam concurrentievoordeel?
  Een duurzaam concurrentievoordeel is een voordeel dat een organisatie of bedrijf heeft en langere tijd kan houden ten opzichte van concurrenten.
  Het wijkt hiermee af van een gewoon concurrentievoordeel omdat deze ook van tijdelijke aard kunnen zijn.
  Een onderneming heeft een duurzaam concurrentievoordeel als het een waardecreatie proces bezit dat:
  - onderscheidend is
  - schaars
  - niet dupliceerbaar is
  - niet imiteerbaar is
 • outside in benadering
  Kansen liggen in de omgeving en de organisatie kijkt naar mogelijkheden binnen de organisatie om daarop in te spelen. Dit staat tegenover de resource based benadering. 
 • Wat is het verschil tussen strategie en tactiek?
  Bij strategie gaat het om de keuzes die kunnen leiden tot een houdbaar concurrentievoordeel. Hier staat de vraag centraal welke waarde de organisatie aan bepaalde afnemers wilt leveren en hoe onderscheidend deze is.
  Bij tactiek gaat het om de feitelijke invulling van de waardelevering. Dit is meer gericht op de korte termijn en gaat ervan uit dat de strategische keuzes nog steeds geldig zijn.
  Oftewel; de strategie geeft het kader aan voor marketingtactiek. De marketingtactiek helpt de strategie realiseren.
 • Inhoudelijke benadering strategie
  Wijze waarop organisaties in de markt opereren.
 • In de powerpoints worden de termen klantwaarde, waardeleveringsproces en probleembepaling (matrix) genoemd. Leg deze uit:
  Klantwaarde:
  Klantwaarde is de waarde die een klant ervaart als hij of zij een product of dienst van u afneemt. 

  Waardeleveringsproces:
  Het waardeleveringsproces is de centrale activiteit binnen de strategische marketing.

  Probleembepaling:
  Een strategisch marketingprobleem verwijst naar een acute of dreigende misfit tussen de activiteiten van een organisatie en haar omgeving onder invloed van de dynamiek tussen beide. Zo'n probleem is op te sporten via het systematisch in kaart brengen van symptomen en wordt duidelijk door de misfit concreet de benoemen. 
 • Branche of bedrijfstak
  Groep bedrijven die een product (of dienst) aanbieden die een hoge mate van substitueerbaarheid verstaan.
 • Strategische groepen
  Groepen bedrijven die met min of meer dezelfde strategie in de markt concurreren. Bijv. een bepaalde klasse auto of merk horloges. 
 • Toetredings- en mobiliteitsbarriéres
  Belemmeren bedrijven om snel van strategische groep te wisselen. Ze kunnen zowel extern als intern van aard zijn. Te denken valt aan ontbreken van een toetredingskanaal, leveranciers, machtsblokken enz. 
 • Drie benaderingen binnen de inhoudelijke Strategische benadering
  • Industriële benadering 
  • management benadering
  • institutionele theorie
 • Industriële benadering 
  Presteren van strategische groepen en individuele bedrijven in het licht van de bedrijfstakstructuur. Men kijkt dus naar de kenmerken van de bedrijfstakstructuur voor een verklaring voor de prestatie.
 • Managementbenadering
  Nadruk op het gedrag van een onderneming als verklaring voor het presteren van een bepaalde onderneming in een bepaalde branche. Veel aandacht voor de vaardigheden die een onderneming zou moeten hebben om aan te kunnen sluiten bij een bepaalde strategische groep. Welke inhoudelijke strategieën zouden effectief zijn onder bepaalde omstandigheden.
 • Institutionele Theorie
  Formele en informele instituties in de omgeving van een onderneming bepalen wat het management doet, zo stelt de institutionele school. Niet zijn niet alleen formele instellingen, maar ook geldende normen. Als dit sterk samenvalt met de landsgrenzen ontwikkelt zich een dominant logic (hoe dingen werken in een bedrijfstak en industrial recipes. .  
 • Henry Mitzenberg's (1)intended strategy/ (2)realized strategy (3) emergant strategy
  1. Geformuleerde plannen.
  2. Patroon van feitelijk gedrag van de onderneming. 
  3. Patronen die zich gaandeweg ontwikkelen.
 • Middelen benadering van strategie
  Gaat ervan uit dat organisaties keuzen maken op basis van een unieke mix van middelen die aanwezig zijn in een organisatie. Dit is de resource based view van een firm. Bijvoorbeeld Zara of high tech. start-ups. 

  Gevaar: teveel vanuit eigen middelen denken en te weinig oog voor kansen buiten die eigen middelen (marketing myopia).
 • selling concept
  Een organisatie was niet gericht op efficiency in de productie gericht was op effectiviteit van de verkoop met als doel zoveel mogelijk winst te maken. tot 1950 actueel.
 • marketing concept
  Stelde de behoefte van afnemers centraal. Vanaf sommige organisaties sinds 1950. Verkoop is alleen zinvol als het een behoefte van de klant vervult, wat niet het geval was bij het selling concept. 
 • Marktoriëntatie als gedrag vs Marktoriëntatie in de cultuur
  Systematische wijze van verzamelen, verspreiden van marktinformatie (concurrenten, afnemers). Vervolgens daarop inspelen -gedrag is dus waarneembaar. 
  Zit het in de cultuur dan is het voor een ieder normaal dat je bezig met met het vergaren van marktinformatie. 
 • Essentie van strategische marketing
  Het creëren en leveren van klantwaarde (customer value= verschil tussen benefits en kosten). Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend wordt ervaren. 
 • strategisch marketing management
  Houdt zich bezig met het identificeren, definiëren en leveren van superieure klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisatie op welke markten en met welke middelen moet innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.
 • STP proces
  Segmentatie = aantrekkelijkheid van verschillende deelmarkten
  targetting = keuze voor de lekkerste meest aantrekkelijke....deelmarkt
  positioning =specifieke waarde die aan specifieke doelgroep geboden wordt. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een effectieve strategie voldoet aan de volgende 3 eisen:
1) Strategie moet een heldere keuze bevatten
2) Strategie moet een goede aansluiting hebben op de omgevingssituatie en de omgevingsontwikkelingen
3) Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders
STP proces
Segmentatie = aantrekkelijkheid van verschillende deelmarkten
targetting = keuze voor de lekkerste meest aantrekkelijke....deelmarkt
positioning =specifieke waarde die aan specifieke doelgroep geboden wordt. 
strategisch marketing management
Houdt zich bezig met het identificeren, definiëren en leveren van superieure klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisatie op welke markten en met welke middelen moet innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.
Essentie van strategische marketing
Het creëren en leveren van klantwaarde (customer value= verschil tussen benefits en kosten). Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend wordt ervaren. 
Marktoriëntatie als gedrag vs Marktoriëntatie in de cultuur
Systematische wijze van verzamelen, verspreiden van marktinformatie (concurrenten, afnemers). Vervolgens daarop inspelen -gedrag is dus waarneembaar. 
Zit het in de cultuur dan is het voor een ieder normaal dat je bezig met met het vergaren van marktinformatie. 
marketing concept
Stelde de behoefte van afnemers centraal. Vanaf sommige organisaties sinds 1950. Verkoop is alleen zinvol als het een behoefte van de klant vervult, wat niet het geval was bij het selling concept. 
selling concept
Een organisatie was niet gericht op efficiency in de productie gericht was op effectiviteit van de verkoop met als doel zoveel mogelijk winst te maken. tot 1950 actueel.
Middelen benadering van strategie
Gaat ervan uit dat organisaties keuzen maken op basis van een unieke mix van middelen die aanwezig zijn in een organisatie. Dit is de resource based view van een firm. Bijvoorbeeld Zara of high tech. start-ups. 

Gevaar: teveel vanuit eigen middelen denken en te weinig oog voor kansen buiten die eigen middelen (marketing myopia).
Henry Mitzenberg's (1)intended strategy/ (2)realized strategy (3) emergant strategy
 1. Geformuleerde plannen.
 2. Patroon van feitelijk gedrag van de onderneming. 
 3. Patronen die zich gaandeweg ontwikkelen.
Institutionele Theorie
Formele en informele instituties in de omgeving van een onderneming bepalen wat het management doet, zo stelt de institutionele school. Niet zijn niet alleen formele instellingen, maar ook geldende normen. Als dit sterk samenvalt met de landsgrenzen ontwikkelt zich een dominant logic (hoe dingen werken in een bedrijfstak en industrial recipes. .