Samenvatting Marketingstrategie : praktische handreikingen voor een effectief en onderbouwd strategisch marketingplan

-
ISBN-10 9001765084 ISBN-13 9789001765088
78 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketingstrategie : praktische handreikingen voor een effectief en onderbouwd strategisch marketingplan". De auteur(s) van het boek is/zijn Ruud T Frambach Edwin J Nijssen. Het ISBN van dit boek is 9789001765088 of 9001765084. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Marketingstrategie : praktische handreikingen voor een effectief en onderbouwd strategisch marketingplan

 • 1 Wat is marketingstrategie?

 • Wat is strategie?
  Strategie is de langetermijnkoers van een organisatie en heeft betrekking op een goede afstemming.
 • 1.1 Inleiding

 • Strategieformulering is essentieel bij het maken van keuzes over de rol die de organisatie voor haar afnemers wil vervullen. Dit is het strategisch planningsproces. Wat is het resultaat? 
  Het strategisch plan. In dit plan moet antwoord gegeven worden op de vraag welke waar de de organisatie kan leveren aan de (potentiële) afnemer. 
 • 1.2 Wat is strategie?

 • Wat is strategie 

  Strategie is een- impliciet dan wel expliciet – door een organisatie gekozen koers die is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met de lange termijn-afstemming tussen de eigenorganisatie en de externe omgeving en gericht op het creëren van superieure, duurzaam onderscheidende waarde voor stakeholders.

 • Wat is strategie?
  Een door de organisatie gekozen koers om de doelstellingen te halen in afstemming tussen de externe omgeving en de organisatie, om superieure, duurzaam onderscheidende waarde te creëren.
 • Wat is strategie? 
  Strategie is een langetermijnkoers van een organisatie en heeft betrekking op een goede afstemming(fit) tussen de organisatie en haar omgeving. 
 • Wat is een stakeholder?
  Partijen die belang hebben of beïnvloed worden door de organisatie en het voorbestaan kunnen bevorderen of verhinderen.
 • Geef voorbeelden van stakeholders
  Werknemers, klanten, politici, overheid, toeleverenciers etc. 
 • Wat zijn de eisen aan een strategie?
  1. Strategie moet een heldere keuze bevatten
  2. Strategie moet een goede aansluiting hebben op omgevingssituatie en omgevingsontwikkelingen.
  3. Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders.
 • Op welke drie manieren kan een strategie benaderd worden?
  1. Inhoudelijke benadering
  2. Procesbenadering
  3. Middelenbenadering
 • Wat houdt de inhoudelijke benadering van een strategie in?
  De daadwerkelijke inhoud van de strategie. De wijze waarop bedrijven in de markt opereren. Welke afnemers en de positie in de markt.( e.g hoe zit de markt eruit?)
 • De inhoud van de strategie wordt ook beïnvloed door de manier waarop de strategie tot stand komt. Dit hangt erg af van mensen en gedragingen. De cultuur van een onderneming draagt hier bijvoorbeeld aan bij. Bij het bepalen van strategie spelen machtsverhoudingen een grote invloed. Uitvoeders van de strategie kunnen vaak grote invloed hebben op de strategie. Dit is de processbenadering van de strategie (e.g hoe zit het process in elkaar)
 • Bij middelenbenadering maakt de organisatie keuzes op basis van de middelen waarover zij beschikken. Hierbij kan gedacht worden aan mensen, technologie, kennis of vaardigheden. Dit wordt de Resource Based view of the firm genoemd. De onderscheidende middelen(zowel materieel als immaterieel ) worden gebruikt om een positie in te nemen in de markt. 
 • 1.2.1 Strategie gedefinieerd

 • Strategie is een koers die door de organisatie is gekozen en is gericht op de realisatie van de door haar geformuleerde doelstellingen, terwijl er rekening worden gehouden met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe organisatie. De strategie is gericht op het creëren van superieure en duurzaam onderscheiden waarde voor stakeholders. 
 • 1.2.2 Eisen aan strategie

 • Wat zijn de eisen aan een effectieve strategie?
  1. Strategie moet een heldere keuze bevatten op het gebied van: de organisatie de juiste organisatievorm kiest om een duidelijke positie in de markt in te nemen om je op bepaalde afnemers te richten met de beschikbare middelen en processen. 
  2. Strategie moet een goede aansluiting hebben op omgevingssituatie en omgevingsontwikkelingen.
  3. Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders.
 • 1.2.3 Benaderingen van strategie

 • Wat houdt de procesbenadering van een strategie in? 
  De manier waarop bedrijven opereren en concurreren in de markt.
 • Wat houdt de middelen benadering van strategie in? 
  Ervan uitgaan dat organisaties keuzes maken op grond van de unieke samenstelling van middelen die zij beschikken. (zoals mensen en technologie)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke manieren zijn er om de markt te definiëren?
Aanbodkant en vraagkant. Hierbij zijn weer verschillende niveau's van concurrentie belangrijk: productvorm(alcoholarm bier), productcategorie niveau(bier), concurrentieniveau en budgetconcurrentie. 
Wat is een externe analyse?
Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving om inzicht te verwerven in de huidige en toekomstige succesfactoren van de markt en in de eigen positie. Zo kan er worden vastgesteld hoe er waarde kan worden gecreëerd voor afnemers.  
Waar gaat het om bij kwalitatieve symptomen?
Reacties van klanten(klachten) 
Wat is het verschil tussen strategische marketing en tactische marketing? 
Bij strategie gaat het om de keuzes die leiden tot concurrentievoordeel. Welke waarde wil de organisatie aan de afnemers leveren en hoe onderscheidend is deze? 
Bij tactiek gaat het om de invulling van de waardelevering. Gericht op korte termijn en gaat ervan uit dat de strategische keuzes nog geldig zijn. 
Waaruit bestaat het strategisch marketingplan? 
 1. Probleemanalyse
 2. Marktanalyse
 3. Middelen analyse
 4. Confrontatie analyse
 5. Strategiekeuze
 6. Doelgroepkeuze
 7. Positionering 
 8. Uitwerking v.d. strategie
 9. Implementatie v.d. strategie 
Wat is strategische marketingmanagement? 
Is gericht op het identificeren, devies en leveren van superieure klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisatie op welke markten en met welke middelen en op welke tijdstip  wordt gedaan. (hoe, wat, welke, wanneer. 
Waarop is strategische marketing gericht?
Om op een duurzame manier waarde te leveren in de perceptie van afnemers superieur en onderscheidend zijn. 
Wat houdt de middelen benadering van strategie in? 
Ervan uitgaan dat organisaties keuzes maken op grond van de unieke samenstelling van middelen die zij beschikken. (zoals mensen en technologie)
Wat houdt de procesbenadering van een strategie in? 
De manier waarop bedrijven opereren en concurreren in de markt.
Wat zijn de eisen aan een effectieve strategie?
 1. Strategie moet een heldere keuze bevatten op het gebied van: de organisatie de juiste organisatievorm kiest om een duidelijke positie in de markt in te nemen om je op bepaalde afnemers te richten met de beschikbare middelen en processen. 
 2. Strategie moet een goede aansluiting hebben op omgevingssituatie en omgevingsontwikkelingen.
 3. Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders.