Samenvatting Marktonderzoek

-
ISBN-10 9001796990 ISBN-13 9789001796990
203 Flashcards en notities
135 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marktonderzoek". De auteur(s) van het boek is/zijn Roelof Kooiker, Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel. Het ISBN van dit boek is 9789001796990 of 9001796990. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marktonderzoek

 • 1 Marktonderzoek

 • Wat is marktonderzoek
  Het systematisch en objectief verzamelen en analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen
 • Wat is de mediaan
  De middelste van alle waarnemingen
 • 1.1 Wat is marktonderzoek

 • hooi

   

 • Uit welke stappen bestaat marktonderzoek?
  • Nagaan wat je precies wilt weten en concrete vragen formuleren.
  • Op zoek gaan informatie om deze vragen te beantwoorden en daarmee doorgaan totdat de vraag goed beantwoord is.
  • Verslag leggen en presenteren wat er is gevonden.
 • marktonderzoek stappen:
  1. nagaan wat je nu precies wilt weten en concrete vragen formuleren 
  2. op zoek gaan naar de informatie om deze vragen te beantwoorden en daarmee doorgaan tot de vraag goed beantwoord is
  3. verslag leggen en presenteren wat er gevonden is
 • Wat is marktonderzoek?

  Het objectief en systematisch informatie verzamelen ver bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen

   

 • Wat is marktonderzoek?
  Het objectief en systematisch informatie verzamelen ver bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen (gaat over markten of klanten, over producten of diensten)
 • 1.2 feiten en meningen

 • Epistologie

  onderzoek van filosofen die uitzoeken wanneer een uitspraak een feit is en wanneer een opinie

 • Epistemologie
  onderzoek van filosofen die uitzoeken wanneer een uitspraak een feit is en wanneer een opinie
 • Waarheidsvinding

  zoeken naar feiten

 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  Feiten en meningen in kaart brengen en ordenen.
 • 1.3 fundamenteel en toegepast onderzoek

 • Fundamenteel onderzoek

  Heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat erom algemene theorieën te ontwikkelen en samenhang te ontdekken waarbij de samenleving als geheel baat heeft. Bijvoorbeeld: een onderzoek naar de werking van het immuunsysteem waarmee in de toekomst een betere therapie voor kanker kan worden ontwikkelt. 

  Toegepast onderzoek

  Heeft tot doel om direct het probleem van een organisatie op te lossen. Daarbij kan het gaan om vragen als: Waarom gaan er zoveel mensen meer weg bij ons bedrijf?

  De organisatie heeft er belang bij dat het probleem snel wordt opgelost. Het onderzoek mag daarom niet te lang duren. Marktonderzoek is een vorm van toegepast onderzoek. 

 • Fundamenteel onderzoek

  Heeft tot doel om een beter inzicht te krijgen in hoe de wereld in elkaar zit. 

 • Wat is het doel van fundamenteel onderzoek?
  Beter inzicht krijgen in hoe de wereld in elkaar zit, bijv. onderzoek naar de werking van het immuunsysteem.
 • fundamenteel onderzoek
  heeft tot doel om een beter inzicht te krijgen in hoe de wereld in elkaar zit
 • toegepast onderzoek

  heeft tot doel om direct het probleem van een organisatie op te lossen

 • Wat is het doel van toegepast onderzoek?
  Direct het probleem van de organisatie oplossen, bijv. waarom hebben we zo'n groot personeelsverloop?
 • toegepast onderzoek
  heeft tot doel om direct het probleem van de organisatie op te lossen. valt ook marktonderzoek onder
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

significantie niveau
de kans dat het 95% betrouwbaar is
Alternatieve hypothese
formuleren wat je werkelijk denkt dat er aan de hand is, in de vorm van een hypothese
Nulhypothese
het trekken van verantwoorde conclusies
Chikwadraattoets
geeft aan of er een betekenisvol verband tussen twee variabelen bestaat
4 meetniveaus
 1. nominaal: aan deze waarden kan geen absolute of relatieve betekenis aan worden toegekend 
 2. ordinaal: bepaalde volgorde (rangorde)
 3. interval/metrisch: de afstanden tussen de schaalwaarden zijn opeenvolgend wel aan elkaar gelijk
 4. ratio: als er een natuurlijk nul punt is
missende waarden
geen antwoord of niet van toepassing
controle op internetvragenlijst
 1. respons
 2. representativiteit
Testwinkel
een bestaande winkel wat representatief publiek trekt, waar de nieuwe concepten worden uitgeprobeerd
hoofdpunten in de samenvatting
 1. zaken die opvallend positief op negatief naar voren komen
 2. punten die beslissingen en acties vragen van de organisatie
 3. onderwerpen die sterk tot de verbeelding spreken 
 4. de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 
elementen onderzoeksrapport
1. het voorwerk; titelblad, inhoudsopgave, samenvatting
2. weergave van feitelijk onderzoek; inleiding, methode, resultaten, conclusies en aanbevelingen.
3. de aanvullende informatie; bijlage