Samenvatting Marktonderzoek

ISBN-10 9001861296 ISBN-13 9789001861292
620 Flashcards en notities
162 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marktonderzoek". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001861292 of 9001861296. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marktonderzoek

 • 1 Marktonderzoek

 • Enkele kernwoorden uit dit hoofdstuk zijn:
 • Leerdoelen hoofdstuk 1:
  - definitie van marktonderzoek
  - doelen en functies van marktonderzoek
  - verschillende manieren van marktonderzoek (onderzoeksmethoden)
 • Enkele kernwoorden uit dit hoofdstuk zijn:
  marktonderzoek
  feit/mening
  fundamenteel/toegepast onderzoek
  marketingmix
  primaire/secundaire data 
  kwantitatief/kwalitatief onderzoek
  Big data
 • 1.1 Wat is marktonderzoek?

 • Wat is marktonderzoek?
  Marktonderzoek is het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten met het doel om inzicht te krijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Uit welke stappen bestaat een marktonderzoek?
  1. Nagaan wat je nu precies wilt weten en concrete vragen formuleren.
  2. Op zoek gaan naar informatie om deze vragen te beantwoorden en daarmee doorgaan tot de vraag goed beantwoord is.
  3. Verslagleggen en presenteren wat er is gevonden
 • Welke stappen horen bij marktonderzoek?
  1. concrete vragen formuleren
  2. informatie opzoeken om vraag te beantwoorden
  3. verslag leggen en presenteren
 • Wat is marktonderzoek?
  Marktonderzoek is het objectief en systematisch informatie verzamelen over bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Wat is de definitie van een marktonderzoek?
  1. objectief
  2. systematisch
  3. verzamelen van informatie
  4. over bepaalde markten of klanten
  5. met het doel om inzicht te krijgen
  6. en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Wat is marktonderzoek?
  Marktonderzoek is het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten met het doel om inzicht te krijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Wat is marktonderzoek?
  Markonderzoek is het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten met het doel om inzicht te krijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Wat is marktonderzoek?
  Het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten, met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen
 • Wat is marktonderzoek?
  objectief, systematisch informatie verzamelen over bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • Uit welke stappen bestaat marktonderzoek?
  1. wat wil je weten? --> concrete vraag formuleren
  2. op zoek gaan naar info om deze vraag volledig te beantwoorden
  3. verslagleggen/presenteren wat er gevonden is
 • Uit welke stappen bestaat marktonderzoek?
  1. Nagaan wat je nu precies wilt weten.
  2. Opzoek gaan naar informatie om deze vragen te beantwoorden en daarmee doorgaan tot de vraag goed beantwoord is.
  3. Verslagleggen en presenteren wat er is gevonden. 
 • Wat is objectief?
  Betekent dat een feit niet aan een mening gebonden is, maar onafhankelijk is van de beoordelaar (manager).
 • Objectief: betekent dat een feit niet aan een mening gebonden is maar onafhankelijk is van de beoordelaar (manager). Het tegenovergestelde is subjectief.
  Systematisch: ordelijk en samenhangend volgens een systeem: vragen stellen volgens een techniek, niet zomaar lukraak. 
 • Wat is systematisch?
  Ordelijk en samenhangend volgens een systeem: vragen stellen volgens een techniek.
 • Een goede conceptomschrijving is vaak de basis voor veel nieuwe producten, uit welke 4 onderdelen bestaat dit?
  1. Consumer insight
  Consumer truth (ik), consumer need (omdat), consumer friction (maar)
  2. Consumer benefit: wat belooft het product
  3. Reason to believe (wat is het product): invulling van het product
  4. Concept summary (one liner)
 • Marktonderzoek kan leiden tot consumenten inzicht: de basis voor concept. 
  1. > consumer insight
  2. > consumer benefit: wat belooft het product?
  3. > reason to believe: wat is het product? invulling product met ingredients, verpakking, voedingswaarde) evt. aangevuld met de overige. 
  4. > Concept summary
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een judgementsteekproeftrekking?
Personen worden uitgekozen op basis van oordeel.
Wat is een sneeuwbalsteekproeftrekking?
Bij kleine doelgroep vragen of ze nog andere mensen kennen die aan de criteria voldoen.
Wat is een conveniencesteekproeftrekking?
In een winkelcentrum passanten vragen stellen over een product.
Wat is een quotasteekproeftrekking?
Zoek een x aantal mensen die voldoen aan de volgende kenmerken.
Wat is een geclusterde steekproeftrekking?
Wordt gebruikt wanneer de populatie-elementen persoonlijk benaderd worden en ver uit elkaar wonen.
Wat is disproportioneel gestratificeerde steekproeftrekking?
Wordt gebruikt waneer strata in omvang nogal verschillen terwijl je over elk stratum afzonderlijk uitspraak wilt doen.
Wat is stratificeren?
Het verdelen van een doelgroep in delen
Wat is een gestratificeerde steekproeftrekking?
Gehele onderzoekspopulatie wordt eerst in deelpopulaties gedeeld. Uit elk van deze strate wordt een aselecte of systematische steekproef gemaakt.
Wat is een getrapte steekproeftrekking?
Door verschillende afzonderlijke steekproeven kom je tot de uiteindelijke proef.
Wat is een systematische steekproeftrekking?
Verloopt volgens een methode waarbij het hele bestand op een systematische manier wordt doorgelopen.