Samenvatting Mastering modern psychological testing : theory & methods

-
ISBN-10 020548350X ISBN-13 9780205483501
157 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Mastering modern psychological testing : theory & methods
 • Cecil F Reynolds, Ronald B Livingston
 • 9780205483501 of 020548350X
 • 1st ed.

Samenvatting - Mastering modern psychological testing : theory & methods

 • 1 Introduction to psychological assessment: why we do it and what it is

 • Er wordt onderscheid gemaakt voor testen waar een PhD voor nodig is en testen waar een PsyD voor nodig is. Wat is het verschil tussen beide afkortingen en de soorten testen die gebruikt worden?

  • PhD: Doctor of Philosophy. programma's die algemene trainingen bieden in zowel klinische als onderzoekssettings.
  • PsyD: Doctor of Psychology: programma's focussen op klinische training en hechten minder belang aan onderzoek.

  Verschil merkbaar aan verschil tussen klinische en behandelingsprogramma's. Klinisch: cliënten met ernstigere vormen van psychopathologie. Behandeling: cliënten met minder ernstige problematiek.

 • 1.1 Brief history of testing

 • Mijlpalen in de geschiedenis van het testen.

  • 2200 voor Christus: in China test ontwikkeld om competentie te meten.
  • 18e en 19e eeuw:
   - Gauss ontdekte de normaalverdeling. Daarom ook wel Gaussian curve genoemd.
   - Testen om werknemers voor overheid te selecteren ook geïntroduceerd in Europa.
   Esquirol onderscheidde als eerste geestesziekten van mentale gebreken.
   - Kraepelin e.a. promoten het gebruik van associatie-testen bij psychiatrische patiënten (1e wat in je opkomt benoemen bij zien plaatje). Later verder uitgebreid door Freud.
   - Grote vooruitgang in het gebruik van objectieve methoden voor het meten van menselijke mogelijkheden.
   - Galton is de ontdekker van mentale testen en metingen. Opende eerste laboratorium waar gedurende langere tijd onderzoek gedaan werd bij grote groep mensen.
   - McKeen Cattel was de eerste die de term 'mentale test' gebruikte in een gepubliceerd artikel. Samen met Galton vele testprocedures ontwikkeld.
   - Wissler ontdekte dat de gangbare intelligentietesten niet correleerden met prestaties op schools gebied. Maakte opzet voor nieuwe intelligentietesten.
 • Welke rol speelde Gauss in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Hij ontdekte de normaalverdeling; dat data in een bepaalde vorm om de middelste waarneming heen liggen.

 • Welke rol speelde Esquirol in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Hij onderscheidde als eerste geestesziekten van mentale gebreken.

 • Welke rol speelden Kraepelin e.a. in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Zij waren de eersten die gebruik maakten van associatie-testen bij psychiatrische patiënten. Patiënten kregen een afbeelding te zien, gevraagd werd hier hun eerste associatie bij te geven.

 • Welke rol speelde Galton in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Hij ontdekte mogelijkheden om mentale processen te testen en meten. Opende als eerste een laboratorium waar gedurende langere periode een grote groep mensen gevolgd werd.

 • Welke rol speelde McKeen Cattel in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Heeft samen met Galton veel testprocedures ontwikkeld.

  Gebruikte als eerste de term 'mentale test' in een artikel.

 • Welke rol speelde Wissler in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Hij maakte een opzet voor nieuwe intelligentietesten toen hij ontdekte dat de gangbare testen helemaal niet correleerden met schoolresultaten.

 • Diagnostische testen in de 20e eeuw.

  • Binet: ontwierp samen met Simon een intelligentietest die correleerde met schoolresultaten. Werden al snel over de hele wereld gebruikt.
  • Vervolgens werd er een intelligentietest gebruikt in het Amerikaanse leger tijdens WO1, met een Alpha (verbaal) en Beta (non-verbaal) deel. Zorgde dat groot deel van Amerika bekend werd met intelligentie testen.
  • Woodworth ontwikkelde de eerste formele persoonlijkheidstest, ook ontworpen voor gebruik binnen het leger.
  • Rorschach ontwikkelde een methode om inschatting te maken van persoonlijkheden. Is veel discussie over, maar wel een populaire methode.
  • Er werden testen ontwikkeld om de academische mogelijkheden van studenten objectief te meten, tot dan toe werd dit vooral bepaald adhv achtergrond en status; erg subjectief dus.
  • Wechsler ontwikkelde een intelligentietest waarbij zowel verbale als non-verbale intelligentie gemeten kon worden. Is nog steeds erg populair.
  • MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) is een objectieve persoonlijkheidstest, de 2e editie is nu nog erg populair.
 • Welke rol speelde Binet in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Hij ontwierp de eerste intelligentietest die daadwerkelijk correleerde met schoolresultaten; er werd gemeten wat er bedoeld werd te meten.

 • Welke rol speelde Woodworth in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Hij ontwierp de eerste formele persoonlijkheidstest.

 • Welke rol speelde Rorschach in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Ontwikkelde een methode om een inschatting te maken van persoonlijkheden.

  Is veel discussie over, maar methode is nog steeds populair.

 • Welke rol speelde Wechsler in de geschiedenis van diagnostische testen?

  Ontwikkelde als eerste een intelligentietest waarin zowel verbale als non-verbale intelligentie gemeten werd.

 • Diagnostische testen in de 21e eeuw.

  Wildgroei aan testmogelijkheden; 600 persoonlijkheidstesten en 400 intelligentie- en opvattingstesten.

 • 1.2 The language of assessment

 • Wat wordt er bedoeld met test binnen de diagnostiek?

  Een apparaat/hulpmiddel of procedure waarin een het gedrag van een persoon geobserveerd, geëvalueerd en gescoord wordt dmv gestandaardiseerde procedures.

 • Wat wordt er met gestandaardiseerde test bedoeld binnen de diagnostiek?

  Een test die gedocumenteerd, gescoord en geïnterpreteerd is op een standaard wijze. Doel hiervan is zorgen dat de testcondities zoveel mogelijk gelijk zijn voor alle individuen die de test doen. Dit zorgt ervoor dat resultaten vergelijkbaar zijn.

  Een niet-gestandaardiseerde test is op een minder formele manier ontwikkeld, er is geen gestandaardiseerde steekproef en richtlijnen voor afname zijn minder expliciet.

 • Wat wordt er met maat/meting (measurement) bedoeld binnen de diagnostiek?

  Dit is een set van regels voor het toekennen van nummers aan objecten, gedragingen, opvattingen etc., waarin de nummers representatief moeten zijn. Vervolgens worden de nummers geïnterpreteerd.

 • Wat wordt er met assessment bedoeld binnen de diagnostiek?

  Procedure voor het interpreteren van de nummers, conclusies verbinden aan de nummers.

  Is een breder proces dan testen, omdat bij assessment gebruik wordt gemaakt van meerdere informatiebronnen en meerdere methoden.

 • Wat is een psychometrician?

  Een psycholoog of onderwijskundige die gespecialiseerd is in het gebied van testen, metingen en assessment.

 • Wat wordt er bedoeld met de betrouwbaarheid en validiteit van testscores?

  • Betrouwbaarheid verwijst naar de stabiliteit, consisitentheid en accuraatheid van testscores.
  • Validiteit verwijst naar de accuraatheid van de interpretatie van testscores.
 • Wat is een maximum performance test?

  Een test die ontwikkeld is om de maximale grenzen van de mogelijkheden en vaardigheden van een persoon te testen.

 • Welke subcategorieën van maximum performance tests worden er onderscheiden?

  • Achievement and aptitude tests
  • Objective and subjective tests
  • Speed and power tests
 • Wat zijn achievement and aptitude tests en wat is het verschil?

  • Achievement tests: ontwikkeld om kennis of vaardigheden van een individu in een bepaald domein, waar hij instructie over gekregen heeft, te testen.
  • Aptitude tests: breder georienteerd, ontwikkeld om de cognitieve kennis, vaardigheden en mogelijkheden te meten die een individu ontwikkeld heeft dmv levenservaring.

   

  • Dus: achievement gelinkt aan een specifiek programma, aptitude meet impact van levenservaring over het algemeen.
  • Achievement wordt gebruikt om te meten wat bereikt is op een specifiek moment, aptitude wordt gebruikt om toekomstige prestaties te voorspellen en te evalueren op iemands mogelijkheden. Dit verschil is niet absoluut, loopt soms ook door elkaar!
 • Wat zijn objective and subjective tests en wat is het verschil?

  Hoe minder testscores beïnvloed worden door de subjectieve beoordeling van de testafnemer, hoe objectiever ze zijn.

  • Objectieve testen: testen waarbij getrainde testers dezelfde resultaten vinden en het hier over eens zijn; de subjectieve invloed is klein.
  • Subjectieve testen: testen die afhankelijk zijn van de persoonlijke beoordeling van de testbeoordelaar.
 • Wat zijn speed and power tests en wat is het verschil?

  • Bij een speed test de resultaten verschillen afhankelijk van de snelheid waarmee antwoorden gegeven worden. Hebben tijdslimiet waardoor het onmogelijk is alle vragen goed te beantwoorden.
  • Bij een power test is de snelheid niet van belang. De items zijn geordend op moeilijkheidsgraad, sommige items zijn zo moeilijk dat ze niet te beantwoorden zijn. Resultaten van deze test geven weer hoeveel items persoon goed kan beantwoorden.

  Bij goede speed en power tests is het onmogelijk alles goed te hebben; dan is kunnen de maximale grenzen van iemands mogelijkheden namelijk niet in kaart worden gebracht.

  Testen zijn vaak een combinatie van speed en power tests; vaak wordt bij powertests gebruik gemaakt van een tijdslimiet. Wanneer 95% alle vragen kan beantwoorden binnen de tijdslimiet, is het toch een power test.

 • Wat is een typical response test?

  Een test ontwikkeld om het typische gedrag en eigenschappen van personen te meten.

   

  Meten constructen als persoonlijkheid, gedrag, opvattingen of interesses.

  Worden vaak onderscheiden in objectieve of subjectieve testen.

 • Wat is een objective personality test?

  Testen die gebruik maken van selected-response items en gescoord worden op een objectieve manier, dmv van een scoringssleutel.

  Selected-response items zijn waar/niet waar items. Bv. een vraag als 'ik vind het leuk op feestjes'.

 • Wat is een projective personality test?

  Testen waarbij een object getoond wordt aan het individu, een object waarop oneindig veel mogelijke reacties gegeven kunnen worden. De meeste projective personality tests worden subjectief gescoord.

  Hypothese bij deze vorm van testen is dat het individu op een manier op het object reageert die zijn persoonlijkheid, motieven, drijfveren en behoeften weerspiegeld.

   

  Projectieve technieken zijn extreem controvers vanwege de subjectiviteit; weinig info over de betrouwbaarheid en validiteit.

 • Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen individuele en groepstesten.

  Dit onderscheid gaat over de manier waarop de test afgenomen wordt, niet over de soort test.

   

  Individuele testen worden bij één individu tegelijkertijd afgenomen, groepstesten bij meerdere individuen tegelijkertijd.

 • Welke twee typen scoren worden onderscheiden en wat houden ze in?

  1. Norm-referenced score.
   De interpretatie vergelijkt de scores van een individu met de scores van andere mensen.
  2. Criterion-referenced score.
   De interpretatie vergelijkt de scores met een gespecificeerd prestatielevel ipv met scores van andere mensen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods
 • Cecil R Reynolds Ronald B Livingston
 • of
 • 2013

Samenvatting - Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods

 • 1 introductie op psychologisch testen

 • Aannames van assessment
  • psychologische constructen bestaan
  • ze kunnen gemeten worden
  • altijd een mate van error
  • elk construct op verschillende manieren gemeten 
  • alle testmethodes hebben sterke en zwakke kanten
  • altijd meerdere testen gebruiken voor belangrijke beslissingen
  • uitkomsten op testen moeten generaliseerbaar zijn
 • Wat is assessment?
  De interpretatie van een score: Systematische procedure voor het verzamelen van informatie dat gebruikt kan worden om uitspraken te doen over mensen of objecten
 • Typische responstest
  om typisch gedrag te meten, meet zaken als persoonlijkheid en gedrag. 
 • Wat is maximum performance test?
  Om te bovengrenzen van iemand zijn kennis en vaardigheden te bepalen > niveau
 • powertest
  Meet de moeilijkheid van de gemaakte vragen, tijd niet van belang (kangoeroetest)
 • Wat zijn de 2 varianten van maximum performance test?
  - achievement test
  - aptitude test
 • aptitudetest
  meet cognitieve bekwaamheden en vaardigheden die zijn ontstaan door levenservaringen
 • Wat is het verschil tussen speed en power van de maximum performance test?
  1. Speed: hoeveel test items zijn correct binnen een bepaalde afgebakende tijd

  2. Power: hoeveel items zijn correct bij een bepaalde moeilijkheidsgraad
 • Speedtest
  Relatief makkelijke vragen die in een rap tempo moeten worden gemaakt
 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief in maximum performance test?
  Objectief: afwezigheid van persoonlijk vooroordeel (meerkeuze-vragen)

  Subjectief: gebaseerd op persoonlijk oordeel van de persoon die de test afneemt (open vragen)
 • aptitudetest
  meet cognitieve bekwaamheden en vaardigheden die zijn ontstaan door levenservaringen
 • Wat is de typical response test?
  Voor het in kaart brengen van gedrag- en persoonskenmerken. Meten gedrag, persoonlijkheid, normen & waarden of interesses
 • maximale prestatietests
  ontworpen om het maximale te meten van iemands kennis en vaardigheden

 • Waarin kan je de typical response test onderscheiden?
  - objectieve persoonlijkheidstest: vaste antwoordcategorieen ((klopt wel/klopt niet), dus objectieve scoring)
  - projectieve persoonlijkheidstest: open vragen en geen goed of fout, dus er is sprake van subjectieve scoring > dubbelzinnig materiaal dat een oneindig aantal verschillende antwoorden kan oproepen > roept onbewuste gedachten/antwoorden op
 • Betrouwbaarheid
  nauwkeurigheid, stabiliteit of samenhang van meetresultaten. Karakteristiek van scores op een test. 
 • Welke 2 varianten hebben zelfrapportage vragenlijsten?
  - omnibus: deze vragenlijsten bevatten een brede range aan symptomen en gedragingen. Deze rapportage is daarom belangrijk bij de signalering en de screening
  - domein specifiek: deze vragenlijst is diepgaand op een bepaald onderwerp, waardoor deze rapportage belangrijk is voor diagnostische doeleinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwerp concentratie komt dit in de omnibus bij
  vijf van de honderd vragen voor en in de domein specifieke variant zijn alle veertig vragen hierop gericht.  
 • Assessment
  Iedere systematische procedure voor het verzamelen van informatie over mensen of objecten
 • Wat is een omnibus vragenlijst?
  Deze vragenlijsten bevatten een brede range aan symptomen en gedragingen. Deze rapportage is daarom belangrijk bij de signalering en de screening
 • Measurement
  meting in het algemeen. De regels waarmee getallen worden toegekend aan kenmerken, attributen of gedrag. 
 • Wat is een domein specifieke vragenlijst?
  Deze vragenlijst is diepgaand op een bepaald onderwerp (domein), waardoor deze rapportage belangrijk is voor diagnostische doeleinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwerp concentratie komt dit in de omnibus bij 
  vijf van de honderd vragen voor en in de domein specifieke variant zijn alle veertig vragen hierop gericht.  
 • Test
  Waarbij het gedrag van een individu wordt waargenomen, geevalueerd en beoordeeld d.m.v. gestandaardiseerde procedures
 • Welke 3 verschillende type test zijn er?
  1. Maximum performance test
  2. Typical response test
  3. Zelfrapportage vragenlijsten
  4. Directe observatie
  5. Interview
 • Binet-Simonschaal
  1905 intelligentietest voorspeller van academisch succes
 • Wat is kwalitatieve observatie?
  Hierbij beschrijf je het gedrag op een bepaald moment
 • Francis galton
  Eerste die op grootschalig niveau measurement en mentale tests deed
 • Wat is kwantitatieve observatie?
  Hierbij ga je turven hoevaak je bepaald gedrag ziet
 • Francis galton
  Eerste die op grootschalig niveau measurement en mentale tests deed
 • Wat is time-sampling?
  Hierbij wordt er gekeken naar de aanwezigheid van gedefineerd gedrag in een geheel interval, gedeeltelijk interval, of tijdens een moment.
 • eerste die op grootschalig niveau sensorische en motorische data verzamelde
 • Wat is een geheel interval van gedrag?
  Als gedrag continu aanwezig is
 • Wat is een gedeeltelijk interval van gedrag?
  Gedrag komt voor tijdens het interval
 • Wat is een moment van gedrag?
  Gedrag na xx seconden of minuten
 • Wat is event-sampling?
  Hierbij wordt de frequentie van het gedefinieerde gedrag geturfd. Het gedrag wordt vervolgens in de context geplaatst, dus wat ging vooraf en wat was het gevolg. Setting speelt belangrijke rol.
 • Welke 2 varianten heb je van setting?
  - naturalistisch: hierbij wordt een kind thuis geobserveerd
  - gecontroleerd: hierbij wordt het kind geobserveerd in een laboratorium of tijdens het consult met pedagoog
 • Wat is de CBCL, onderwerpen/doel?
  - Een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren
  - De onderwerpen zijn angst, ADHD, gedragsproblemen, depressie, autisme en licht verstandelijke beperkte jeugd. 
  - Het doel is signalering en screening. 
  - Het is een typical response test, want er wordt een brede range aan gedragingen en ontwikkelingen uitgevraagd, waarbij er sprake is van een omnibus vragenlijst. De test kan helpen bij het beantwoorden van de hulpvraag van Sam.
 • Op welke dingen moet je letten bij het selecteren van testen?
  - of de test helpt bij het beantwoorden van je hulpvraag
  - op de kwaliteit (COTAN-beoordeling)
  - ethische verantwoording (is de testleider gekwalificeerd en wat zijn de consequenties van het wel of niet testen)
  - 10 basisassumpties
 • Welke 2 benaderingen heb je bij het afnemen van de test?
  1. Multi-method
  2. Multimodal
 • Wat is de multi-modale benadering bij het afnemen van een test?
  Hierbij gebruik je meerdere informatiebronnen, bijvoorbeeld de ouder, docent en kind. Bijv. ASEBA
 • Wat is measurement?
  Het toekennen van een score. Er is een set van regels om getallen toe te kennen aan de gedragingen en/of prestaties van een individu
 • Welke 2 soorten referentiekaders zijn er?
  - norm-referenced score
  - criterion-referenced score
 • Wat is criterion-referenced score en waar wordt deze vooral bij toegepast?
  Hierbij is de score absoluut, want er moet een vooraf bepaald niveau behaald worden. Dit referentiekader wordt vooral toegepast bij de maximum-performance test.
 • Wat is norm-referenced score en waar wordt deze vooral bij toegepast?
  Hierbij is de score relatief, want er wordt een vergelijking gemaakt met anderen. Dit referentiekader wordt vooral toegepast bij de typical response test.
 • Waarom kan een ruwe score nooit zomaar omgezet en geïnterpreteerd worden?
  Aandachtsproblemen zouden dan opeens door de omgeving verklaard kunnen worden. Bijvoorbeeld dat mensen binnen kwamen of er sprake was van andere afleiding die mogelijk heeft gezorgd voor een afwijkende score. 
 • Wat is application?
  De besluitvorming aan de hand van de interpretaties van de scores
 • Welke 9 typen besluitvormingen bestaan er?
  1. diagnose stellen
  2. plannen behandeling en bepalen effectiviteit
  3. selectie
  4. plaatsing en classificatie
  5. zelfinzicht 
  6. summatief/formatief
  7. diploma/licenties
  8. programma evaluatie
  9. wetenschappelijke methode
 • Wat is Diagnose versus classificatie?
  Theorie over een persoon versus stoornis (bijvoorbeeld classificatie uit de DSM). 
 • Wat is summatieve versus formatieve evaluatie?
  Cijfers (achteraf) versus feedback (tussendoor)
 • Wat is evaluatie van programma versus behandeling
  Effectiviteit binnen de groepen versus individuele voortgang
 • Wat is Computerized adaptive testing (CAT)?
  Computer start met item met gemiddelde moeilijkheidsgraad en past graad aan op reactie. Gaat door tot een level behaald is. CAT kan zelfde validiteit en betrouwbaarheid behalen als pen en papier testen
 • Wat is de meest invloedrijke set richtlijnen voor het ontwikkelen en gebruiken van psychologische en educatieve testen.
  The standards for educational and psychological testing
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt de egalitaire denkfout in?
Het foute idee dat alle populaties gelijk zijn op alle mentale kenmerken en vaardigheden
Wat stelt de cultural test bias hypothese?
Dat verschillen tussen groepen ontstaan door een bias tegenover een bepaalde groep
Wat houdt de Daubert challenge in?
Dat er wordt nagegaan of er wel voldoende ondersteuning is voor de mening van de expert in de wetenschappelijke literatuur
Wanneer spreken we van malengeren?
Als een persoon zichzelf slechter neerzet dan hij/zij werkelijk is
Wat houdt dissimilatie in?
Het beter voordoen dan je bent bij een mentale test (bijv. Bij voogdij zaken)
De ’typen van validiteit’ zijn later veranderd in de ‘typen van validiteitsbewijs’, heeft te maken met verandering van terminologie. Welke 5 typen van validiteitsbewijs worden onderscheiden?

-Evidence based on test content.

-Evidence based on relations to other variables.

-Evidence based on internal structure.

-Evidence based on response processes. 

- Evidence based on consequences of testing.

Wat is factor analyse?

Een of meerdere statistische methoden die de onderlinge relaties tussen een set variabelen beschrijft door nieuwe variabelen ('factors') te ontwikkelen. Dit zijn er altijd minder dan dat er orginele variabelen waren.

Wat is face validity?

Is niet echt een vorm van validiteit; refereert naar of een test lijkt te meten wat het zou moeten meten. Komt een test betrouwbaar over op degene die hem in moet vullen.

Welke drie typen validiteit worden onderscheiden door Messinck?

 

-          Content validity: is de inhoud vd test representatief voor de inhoud van het construct.

 

-          Criterion-related validity: is er een verband tussen de test en variabelen die je wilt meten.

 

-          Construct validity: is er bewijs dat interpretatie van testscores juist is.

 

Welke externe factoren kunnen validiteit van een test beïnvloeden?
 1. Karakteristieken individu
 2. Administratie en scoringsprocedure van de test
 3. Instructie en coaching