Samenvatting Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods

-
120 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods". De auteur(s) van het boek is/zijn Cecil R Reynolds Ronald B Livingston. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods

 • 1 introductie op psychologisch testen

 • Aannames van assessment
  • psychologische constructen bestaan
  • ze kunnen gemeten worden
  • altijd een mate van error
  • elk construct op verschillende manieren gemeten 
  • alle testmethodes hebben sterke en zwakke kanten
  • altijd meerdere testen gebruiken voor belangrijke beslissingen
  • uitkomsten op testen moeten generaliseerbaar zijn
 • Typische responstest
  om typisch gedrag te meten, meet zaken als persoonlijkheid en gedrag. 
 • powertest
  Meet de moeilijkheid van de gemaakte vragen, tijd niet van belang (kangoeroetest)
 • aptitudetest
  meet cognitieve bekwaamheden en vaardigheden die zijn ontstaan door levenservaringen
 • Speedtest
  Relatief makkelijke vragen die in een rap tempo moeten worden gemaakt
 • aptitudetest
  meet cognitieve bekwaamheden en vaardigheden die zijn ontstaan door levenservaringen
 • maximale prestatietests
  ontworpen om het maximale te meten van iemands kennis en vaardigheden

 • Betrouwbaarheid
  nauwkeurigheid, stabiliteit of samenhang van meetresultaten. Karakteristiek van scores op een test. 
 • Assessment
  Iedere systematische procedure voor het verzamelen van informatie over mensen of objecten
 • Measurement
  meting in het algemeen. De regels waarmee getallen worden toegekend aan kenmerken, attributen of gedrag. 
 • Test
  Waarbij het gedrag van een individu wordt waargenomen, geevalueerd en beoordeeld d.m.v. gestandaardiseerde procedures
 • Binet-Simonschaal
  1905 intelligentietest voorspeller van academisch succes
 • Francis galton
  Eerste die op grootschalig niveau measurement en mentale tests deed
 • Francis galton
  Eerste die op grootschalig niveau measurement en mentale tests deed
 • eerste die op grootschalig niveau sensorische en motorische data verzamelde
 • 2 Basistechnieken voor metingen

 • Taxonomie Stevens 1946
  • Nominaal
  • Ordinaal
  • Interval
  • Ratio
 • Een Bimodale verdeling bevat twee gelijke en relatief hoge scores
 • De variabiliteit kan helpen verduidelijken hoe scores buiten het gemiddelde, de mediaan en de modus verdeeld zijn. Variabiliteit wordt beschreven a.d.h.v. bereik, standaarddeviatie en variatie
 • Variantie meet de gemiddelde kwadratische afwijking van een verdeling. Niet te gebruiken voor interpretatie van individuele scores. 
 • Een correlatiecoëfficiënt is een getal tussen -1.00 en +1.00 en wordt aangegeven door de Pearson coëfficiënt r.
 • Richtlijnen correlaties
  • r< .30 ; zwakke correlatie
  • r .30-.70 ; gemiddelde correlatie
  • r> .70 ; sterke correlatie
 • Coëfficient verklaarde variantie r kwadraat meet de proportie van de variabiliteit van een variabele die verklaard kan worden door de relatie met de andere variabele. 
 • Heterogene steekproeven hebben een hogere correlatie dan homogene steekproeven, omdat de variabiliteit groter is. 
 • De standaardschattingsfout geeft de gemiddelde schattingsfout aan tussen de regressielijn en de data. Indicatie van hoe goed Y kan worden afgelezen aan x
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Francis galton
1
Francis galton
1
Binet-Simonschaal
1
Test
1
Pagina 1 van 21