Samenvatting MBA in balans

-
ISBN-10 9041503587 ISBN-13 9789041503589
356 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MBA in balans". De auteur(s) van het boek is/zijn J C Hogenbirk S J M van Vlimmeren. Het ISBN van dit boek is 9789041503589 of 9041503587. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - MBA in balans

 • 1 Algemene begrippen

 • Wat valt onder behoeften?

  Lichamelijke en geestelijke behoeften. Zijn per mens verschillend. Te bevredigen door goederen en diensten (bevredigingsmiddelen).

 • Waarvan hangen de behoeften die een mens heeft, af?

  ...
 • Wanneer is een goed nuttig?

  Als het de menselijke behoeften bevredigd.
 • Wanneer is een goed schaars?

  Als we - om het te verkrijgen - iets anders moeten opofferen.
 • Omschrijf het begrip schaars

  Schaars betekent dat - om het te verkrijgen - iets anders opgeofferd moet worden.

  2 vormen:

  - absolute schaarste: werkelijke tekort, bijvoorbeeld in oorlogstijd

  - relatieve schaarste: als iets anders opgeofferd moet worden.

 • Wanneer spreken van we economische goederen?

  Dat zijn goederen die nuttig en schaars zijn. Bijv. lucht in cilinders. Gewone lucht is een niet-economisch goed.
 • Wat betekent "alternatief aanwendbaar zijn"?

  Dat het goed voor meer doeleinden gebruikt moet kunnen worden.
 • Wat is het verschil tussen direct en indirecte ruil?

  Directe ruil: goederen tegen goederen

  Indirecte ruil: Goederen tegen geld

 • Welke productiefactoren zijn er, en wat zijn de beloningen hiervoor?

  Arbeid: loon

  Natuur: pacht

  Reële kapitaal: interest

 • Wat is het reeele kapitaal?

  Het totaal van productiegoederen/kapitaalgoederen.

  Het reeele kapitaal omvat alle denkbare productiefactoren, van machines tot hamers.

 • Wat wordt verstaan onder "productie"?

  Het combineren van de productiefactoren kapitaal, natuur en arbeid.
 • Wat wordt verstaan onder "consumptie"?

  Het kopen van geproduceerde producten en diensten, door het aanwenden van verdiend inkomen.
 • Wat is arbeidsverdeling en welke vormen zijn er?

  Een werknemer die zich bezighoudt met een onderdeel van het productieproces.

  - beroep

  - specialisatie binnen beroep

  - gebied

 • Wat betekent arbeidsproductiviteit?

  De productie per werknemer per tijdseenheid.
 • Wat is de economische kringloop?

  Gezinnen stellen arbeid, natuur en kapitaal ter beschikking aan productiehuishoudingen. Beloning hiervoor is geld. Dit geld wordt weer aangewend voor de aanschaf van producten uit de productiehuishoudingen.
 • Wat is een bedrijfskolom?

  Een keten van bedrijfshuishoudingen die de oerproducent en de eindconsument met elkaar verbind. De eindconsument is een laatste LOSSE schakel, is  geen onderdeel van de bedrijfskolom.

  De goederenstroom loop van boven naar beneden, de geldstroom loopt van beneden naar boven.

 • Waarom rekenen we de consument niet tot de bedrijfskolom?

  De consument is niet productief, en behoort dus niet tot de bedrijfskolom.
 • Wat is een bedrijfstak?

  Alle ondernemingen die in een bepaald productieproces dezelfde  taak verrichten, vormen tezamen een bedrijfstak. Is horizontaal georganiseerd.

 • Wat is een markt?

  Een markt is het punt waar alle krachten die de prijs bepalen, samenkomen.
 • Welke 2 soorten markten zijn er?

  - De abstracte markt: Het geheel van vraag en aanbod van een bepaald product. Bijv koffiemarkt, vermogensmarkt.

  - De concrete markt: Waar aanbieders en vragers van een bepaald goed op een vaste plaats samenkomen om zaken te doen. Bijv. veemarkt, effectenbeurs.

 • Wat wordt verstaan onder integratie?

  Binnen een bedrijfskolom, het samenvoegen van opeenvolgende fasen van hetzelfde productieproces.

  Ook wel uitschakelingstendens genoemd.

  Voorwaartse integratie: fabrikant die direct aan detaillist levert

  Achterwaartse integratie: Groothandel die importeur uitschakelt

 • Wat wordt verstaan onder differentiatie?

  Binnen een bedrijfskolom, het afstoten van een fase in hetzelfde productieproces, naar afzonderlijke ondernemingen.
 • Wat is parallellisatie?

  Binnen een bedrijfstak, het samenvoegen in één onderneming van dezelfde fase uit verschillende bedrijfskolommen. Bijv. sigaretten en tijdschriften in winkel.

  Reden kan zijn dat klanten voor eén product binnenkomen, en wellicht andere producten ook kopen.

 • Wat is specialisatie?

  Binnen een bedrijfstak, het afstoten van een of meer producten uit het assortiment van een onderneming. Bijv. Kledingzaak  voor volwassen en kinderen, die het volwassenassortiment afstoot en zich specialiseert op kinderkleding.
 • Wat is een voordeel van specialisatie?

  Specialiseren op kleinere groep afnemers, waardoor beter met de wensen van deze groep rekening gehouden kan worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is merit-rating?
Wanneer een werknemer zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de onderneming, ontvangt hij een premie.
Bijv door kennis of verantwoordelijkheidsgevoel onderscheiden van andere werknemers.
Wat is werkclassificatie?
Op een bepaalde manier waarderen van een functie. Hoe hoger gewaardeerd, hoe hoger het loon.
Waardering adhv functie.
Gevolgen:
- loopbaanplanning
- opstellen functieomschrijving
- mogelijkheid tot aanbrengen loonverschillen per functie
Wat is gainsgaring?
Medewerkers meedelen in de voordelen die worden bereikt wanneer de werknemer doelmatig werkt (bijv minder afval/uitval, goed onderhouden van productiemiddelen0
Wat is profitsharing?
Wanneer de werknemers delen in de winst van de onderneming (tantièmes voor personeel)
Wat houdt het premieloonstelsel in?
Hier is sprake van wanneer de werkgever en de werknemer het voordeel van het sneller werken door de werknemer, samen delen.
= Halseystelsel = basistijd voor een prestatie is basisloon, bespaarde tijd is bonus.
Wat houdt het Bedeau-stelsel in?
Gaat uit van B-punten = standaardprestatie per minuut (=B)
1 uur = 60 b-punten
minder = standaard loon
meer = standaard loon + extra loon per B-punt
Wanneer is tijdloon noodzakelijk?
- bij precisiearbeid
- als kostbare grondstoffen of duurzame productiemiddelen gebruikt worden
- als de individuele werknemer geen invloed uit kan oefenen op het tempo van de productie
- wanneer de werknemer verschillende werkzaamheden moet verrichten, waardoor hij niet in zijn tempo kan komen
- als er geen prestatie-eenheid vast te stellen is
Wat versta je onder stukloon?
Betaling obv aantal geleverde prestaties.
Voordeel:
- Loonkosten staan per product vast
- Snelle werknemer verdient meer dan langzame
Nadelen:
- garandeert niet een hoge kwaliteit, meer gericht op kwantiteit.  Kwaliteitscontrole is nodig
- bij niet kunnen werken, grote gevolgen voor inkomen van werknemer
Wat zijn de nadelen van tijdloon?
- controlemiddel is nodig over kwaliteit van productie van werknemer
- er is geen stimulans om prestaties te verhogen
Wat zijn de voordelen van tijdloon?
- eenvoudig
- kwaliteit van werk kan hoog zijn omdat niet gehaast hoeft te worden
- werknemer heeft geen zorgen over hoogte inkomen