Samenvatting medewerker personeelszaken mpz

-
843 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "medewerker personeelszaken mpz". De auteur(s) van het boek is/zijn MBO. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - medewerker personeelszaken mpz

 • 1 organisatie

 • 3.        wat zijn NON-PROFIT ORGANISATIE

   

   

  voorbeeld=BIBLIOTHEEK - SOMMIGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

                          RODE KRUIS - VLUCHTELINGENWERK - DIERENBESCHERMING - 

   

 • 11        wat is het belangrijkste motief  voor de overheid om een onderneming te helpen bij financiele problemen
              is een Groot maatschappelijk belang als werkgelegenheid.
 • 2         wat is het doel van een     PROFIT-ORGANISATITIE

  voorbeeld=DOELSTELLING= WINST MAKEN

 • 1     ONDER ORGANISATIE VERSTAAN WE

  voorbeeld=EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN MENSEN DIE MET

                  BEPAALDE MIDDELEN EEN BEPAALT DOEL WILLEN BEREIKEN

 • 4   welke bedrijven hebben we in de secundaire sector?

  Industrielebedrijven  voorbeeld= metaal/auto industrie / industrielebedrijven

 • 4,1  de primaire sector is de oudste sector en brengt natuurproducten op de markt

  voorbeeld=landbouw,veeteelt,tuinbouw,visserij,mijnbouw

  de eerste primaire levensbehoefte van de mens =eten en drinken

 • 5.       welke organisaties vinden we in de quartaire sector

  voorbeeld= dienstverlening gezondheidszorg / onderwijs / ministeries / politie

 • 6      wat zijn materiaal stroomgerichte bedrijven

   

           productieproces,grondstof,tot half product of eindproduct

           wij verstaan daar onder

          voorbeeld= Idustielebedrijven  ,enkelproductie(scheepsbouw)

           kleine serie productie  (duurdere auto en vliegtuigen)

           grote serieproductie (audiovisuele apparatuur)

          massa productie(bier,confectiekleding, wasmiddel)

          

 • 7       wat zijn extractievebedrijven

             voorbeeld=onttrekken grondstoffen aan de bodem die daar al van nature aanwezig is

             voorbeeld=mijnbouw ,zand,steen zijn hier voorbeelden van

 • 8        wat is een rechtspersoon

            voorbeld=degene die wettelijk aansprakelijk zijn voor het financiele beheer en de uitvoering en                                                     wetten die te maken hebben met het bedrijf.

 • 9         kunnen bij een eenmanszaak meer mensen in dienst zijn

             voorbeeld=bij een eenmanszaak kunnen wel meer mensen in dienst zijn

 • 10      mag een stichting winst maken?

              een stichting mag geen winst maken

 • 11        wat is het belangrijkste motief  voor de overheid om een onderneming te

               helpen bij financiele problemen

              is een Groot maatschappelijk belang als werkgelegenheid.

 • 12       wat is een joint venture?

             dat is een vorm dat twee of meer rechtspersonen op bepaalde gebied

             samen werken eenmalig of  blijvend

            voorbeeld=bv of nv  ieder brengt financielemiddelen of kennis in

                            en daartoe een nieuwe organisatie in het leven roept

 • 13             wat is een structuur?

                   vb=  organisatiestructuur/een structuur is een samenhangend geheel van delen

                    iedereen weet wat hem of haar te doen staan

 • 14        Wat is een lijnrelatie?

               vb=De lijnrelatie geeft aan wie bevoegd is opdrachten te geven aan wie.

 • 15      wat is een functionele relatie?

             vb=deze geeft aan de medewerkers bevoegd heden  hebben te zeggen hoe iets moet gebeuren

 • 16     Moet een leidinggevende een niet -bindend advies opvolgen.

            De keuze is aan de leidinggevende//bindend advies moet hij wel opvolgen van P&O (management).

 • 17     wat is de belangrijkste kenmerk van een lijnorganisatie

             Het is volstrekt duidelijk wie leiding geeft aan wie(militaire organisatie,productiebedrijven ect)

 • 18    wat is het belangrijkste kenmerk van een lijn-staforganisatie?

           vb= Lijnmanagers maken deel uit van de bevelstructuur

            terwijl de stafmedewerkers naast de bevelstructuur staan

            Stafmedewerkers zijn in feite adviseurs van de lijnmanagers

 • 19    wat is het belangrijkste kenmerk van een matrix-organisatie?

           er is niet alleen sprake van hoofdzakelijke verticale lijnen maar ook van

           horizontale lijnen die elkaar  kruisen in de structuur(in de organisatie)

           in de vorm van een Matrix- organisatie(ontstond omdat er een spanningsveld

           over adviesbevoegdheid tussen stafmedewerkers en lijnmanagers

 • 20    op welke manier kunt u als medewerker P&O te maken krijgen met een organisatie schema?

             om een sollicitant te informeren oer de organisatie 

 • Personeelszaken

  Het doel van de afdeling personeelszaken is het personeel optimaal te laten functioneren en te laten samenwerken. Deze afdeling zorgt dus voor de afstemming tussen bedrijf en personeel.

 •  

  een profit-organisatie

   

  heeft als doel het maken van winst

 • onder een organisatie verstaan we een samenwerkingsverband tussen mensen die met bepaalde middelen een bepaalt doel willen bereiken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

11        wat is het belangrijkste motief  voor de overheid om een onderneming te helpen bij financiele problemen
            is een Groot maatschappelijk belang als werkgelegenheid.
6      wat zijn materiaal stroomgerichte bedrijven  

         productieproces,grondstof,tot half product of eindproduct

         wij verstaan daar onder

        voorbeeld= Idustielebedrijven  ,enkelproductie(scheepsbouw)

         kleine serie productie  (duurdere auto en vliegtuigen)

         grote serieproductie (audiovisuele apparatuur)

        massa productie(bier,confectiekleding, wasmiddel)

        

12       wat is een joint venture?

           dat is een vorm dat twee of meer rechtspersonen op bepaalde gebied

           samen werken eenmalig of  blijvend

          voorbeeld=bv of nv  ieder brengt financielemiddelen of kennis in

                          en daartoe een nieuwe organisatie in het leven roept

5. BCA heeft op 1 september de arbeidsgehandicapte Bea Buermans in dienst genomen voor drie dagen kantoorwerk per week. Er was een proefplaatsing van drie maanden afgesproken, maar het UWV stuurt Bea een beslissing waarin haar WIA-uitkering wordt beëindigd. Zij is het hier in het geheel niet mee eens, BCA overigens ook niet. De stelling is: Bea Buermans kan het beste meteen een bezwaarschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.   Einde van het examen ASZ

5. Onjuist. Eerst bezwaar aantekenen bij het UWV.

 

Voor elke goed beantwoorde vraag worden 2 punten toegekend. Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt 70. Een kandidaat is geslaagd als hij of zij 55% of meer van de punten heeft behaald.

4. De Belastingdienst heeft aan Opleidingsinstituut BCA een naheffingsaanslag premie volksverzekeringen opgelegd. BCA is het hiermee niet eens. De stelling luidt: BCA moet zich voor dit geschil eerst richten tot het gerechtshof en in tweede instantie tot de Hoge Raad.    

4. Onjuist. Eerst bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst en in tweede instantie in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht

 

3. Opleidingsinstituut BCA heeft ook medewerkers die een re-integratietraject volgen. De stelling is: Re-integratiebepalingen zijn onder meer ondergebracht in de WIA, WAZO, Wajong en ZW.    

3. Juist.

2. Docent Ina de Groot is al tien jaar in loondienst bij Opleidingsinstituut BCA. Zij is in verwachting van een drieling en kan hierdoor haar werkzaamheden niet uitvoeren. Het opleidingsinstituut wil Ina de Groot ontslaan omdat ze al langer dan twee maanden niet meer inzetbaar is als docent. De stelling is: Omdat Ina de Groot al meer dan twee maanden niet meer inzetbaar is, mag het opleidingsinstituut de arbeidsovereenkomst beëindigen.    

2. Onjuist. Er is sprake van een opzegverbod gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid

OPGAVE 7 Onderstaand treft u een aantal stellingen aan. Geef aan of de stelling juist of onjuist is. Als de stelling onjuist is, moet u tevens vermelden waarom de stelling onjuist is. 1. Bastiaan de Vries verricht persoonlijk werkzaamheden gedurende zekere tijd als freelance docent voor opleidingsinstituut BCA. Bastiaan is niet in loondienst en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De stelling luidt: Een freelancer is niet in dienstbetrekking, omdat de beloning voor de werkzaamheden ontbreekt.    

OPGAVE 7

1. Onjuist. Een freelancer is niet in dienstbetrekking, omdat de gezagsverhouding ontbreekt.

5. Gerard van Wijngaarden is werkzaam in het Academisch Ziekenhuis in Amsterdam. Hij werkt op de afdeling cardiologie en moet ook regelmatig nachtdiensten draaien. De stelling luidt: Gerard mag per 16 weken maximaal 48 nachtdiensten draaien.  

5. Onjuist. Per 16 weken is het aantal nachtdiensten maximaal 36.

4. Thom van Oorschot is werknemer bij optiek Beter Zien. Hij overlijdt door een noodlottig ongeval. De stelling luidt: De arbeidsovereenkomst eindigt aan het eind van de maand na het overlijden van de werknemer  

4. Onjuist. De arbeidsovereenkomst eindigt per van rechtswege per direct