Samenvatting Media en religie

-
ISBN-10 9059319818 ISBN-13 9789059319813
198 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Media en religie". De auteur(s) van het boek is/zijn Monique Ratheiser Jan van der Stoep. Het ISBN van dit boek is 9789059319813 of 9059319818. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Media en religie

 • 1 Eerste verkenning

 • Wat is het verschil tussen een levensbeschouwing en religie?
  Bij religie wordt je levenswijze voor grote deel al bepaald, maar bij een levensbeschouwing 'bepaal' jij dit zelf
 • 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten?

 • Waarom moeten religie en cultuur onderscheiden worden?

  Om helder te krijgen hoe situaties in elkaar zitten.

 • Religie heeft een eigen vaktaal. Het heeft zijn eigen begrippen en eigen manieren van spreken. Religie en cultuur zijn vaak niet van elkaar te scheiden, maar ze moeten wel worden onderscheiden om helder te krijgen hoe situaties in elkaar zitten. Wil je dus als journalist een goed idee hebben over hoe je cultuur in elkaar zit, dan is het belangrijk ook van daarin voorkomende religies kennis te hebben. 
 • Waar zijn religie en religieuze thema's allemaal in verweven? 
  Politiek, rechtssysteem, economie, publiek domein, populaire cultuur, maar ook in berichtgeving rondom protestacties, koninklijke huwelijken en hoofddoekjes.
 • 1.2 Wat is religie eigenlijk?

 • Sommige mensen vinden dat men een onderscheid moet maken tussen religie en godsdienst. Waarom is dit? 

  Omdat zij geloofsovertuigingen als het boeddhisme en het hindoeïsme niet als religies zien.  

 • Zoek je het woord 'godsdienst' op in de Van Dale, dan krijg je als eerste lemma: 'het dienen, vereren, aanbidden van God. Over het algemeen wordt inderdaad onder religie en godsdienst hetzelfde verstaan. Dit roept dan wel direct een vraag op: als religie dus 'het dienen, vereren en aanbidden van God' is, is bijvoorbeeld het boeddhisme dan wel een religie te noemen? Dat kent immers geen God?

 • 1.2.1 Substantieel en functioneel

 • Wat is het verschil tussen de substantiële en functionele definitie van religie?
  Bij substantiële gaat het om wat religie inhoudt en bij de functionele definitie gaat het om wat religie doet.
 • Een substantiele definitie gaat uit van een transcendent (waarmee zij het 'bovennatuurlijke' bedoelen) gegeven of wezen. Dit wezen is een realiteit dat onze werkelijkheid overstijgt. Bijvoorbeeld de God van het christendom of Allah van de Islam. Alles wat je als mens doet om dit wezen een plek te geven in je leven (bijvoorbeeld bidden, heilige boeken lezen, naar kerk, moskee), maakt deel uit van je religie en vindt zijn uitgangspunt in die God.
 • Als je religie functioneel definieert, waar kijk je dan naar?
  Je kijkt naar wat religie voor functie vult in het leven van mensen.
 • Juist of onjuist: Religie kan gezien worden als een set overtuigingen en/of praktijken die de mens helpt het leven aan te kunnen. Daarmee kan bijna alles religieus genoemd worden.
  Juist.
 • Wat is de substantiële definitie van religie? 
  Een substantiële definitie gaat uit van een transcendent, oftewel een bovennatuurlijk gegeven of wezen. Hier gaat het vooral om de inhoud van het geloof. 
 • Wat houdt de functionele definitie in van religie?
  Je kijkt naar wat religie voor functie vervult in het leven van mensen. Het kan bijvoorbeeld worden gezien als een set overtuigingen en/of praktijken die de mens helpt het leven aan te kunnen.
 • Bij het verschil tussen de functionele en substantiële definities gaat het dus eigenlijk om het verschil tussen wat religie doet en wat religie inhoudt. In een samenleving als de onze, sterk rationalistisch en weinig ruimte is voor dat wat we niet kunnen zien, verklaren of bewijzen, is het voor gelovigen makkelijker uit te leggen waarom ze geloven dan wat ze precies geloven. 
 • 1.2.2 Cultuurreligie en persoonlijk geloof

 • Wat is cultuurreligie?
  De religiebeleving waar we als samenleving onze thema's in de kunst en literatuur aan ontlenen, onze spreekwoorden en gezegdes uithalen. Die ons symbolen en beelden aanreikt die voor ons veelzeggend zijn.
 • Wat houdt cultuurreligie in?
  De religiebeleving waar we als samenleving onze thema's in de kunst en literatuur aan ontlenen, onze spreekwoorden en gezegdes uithalen.
 • Wat is persoonlijk geloof?
  Religiebeleving van een individu, dus wat een individu voelt en ervaart bij de omgang met een god.
 • Volgens schrijvers Ratheiser en Van Der Stoep hoeft persoonlijk geloof niet altijd direct zichtbaar te zijn. Waarom niet?
  Omdat het gaat om jouw ervaring met en van God en niet alleen om de kennis en de tradities rondom God zoals die in een kerk bestaan.
 • Cultuurreligie en persoonlijk geloof zijn verschillende manieren om naar religie te kijken, maar niet per se tegengesteld. Mensen die vanuit traditie en gewoonte lid zijn van een van de grote staatskerken of een kerk met hoog liturgisch karakter zijn niet per definitie minder diep gelovig dan mensen die in kleine kerkelijke kringen bij elkaar komen. 
 • Er zijn wel kerken waar men 'de persoonlijke relatie met God' heel sterk benadrukt en waar men die relatie ook graag tot uitdrukking ziet komen in de kerkdienst. Bijvoorbeeld in de pinkstergemeenten of evangelische gemeenten, waar mensen hun emotionele betrokkenheid tot uiting brengen door bijvoorbeeld hun handen in de lucht te steken.
 • In het boek wordt geschreven dat cultuurreligie en persoonlijk geloof verschillende manieren zijn om naar religie te kijken, maar dat ze niet perse tegengesteld zijn. Waarom is dit?
  Mensen die vanuit traditie en gewoonte lid zijn van een van de grote staatskerken of een kerk met een hoog liturgisch karakter zijn niet per definitie minder diep gelovig dan mensen die in kleine kerkelijke kringen bij elkaar komen. 
 • Cultuurreligie en persoonlijk geloof zijn verschillende manieren om naar religie te kijken, maar niet per se tegengesteld. Mensen die vanuit traditie en gewoonte lid zijn van een van de grote staatskerken of een kerk met hoog liturgisch karakter zijn niet per definitie minder diep gelovig dan mensen die in kleine kerkelijke kringen bij elkaar komen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.