Samenvatting Medicijnen: van molecuul tot mens

-
278 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Medicijnen: van molecuul tot mens

 • 1.1 Verschillende fasen in geneesmiddelenonderzoek

 • wat is interventie
  medisch ingrijpen (ziekte met geneesmiddel)
 • Wat is inverventie?
  Medisch ingrijpen
 • waardoor wordt ziekte veroorzaakt?
  doordat een bepaald eiwit in de betreffende patiënt niet goed functioneert. het ontbreekt, werkt te hard of juist te langzaam
 • De hypothese waarmee geneesmiddelenonderzoek begint, luidt: de ziekte wordt veroorzaakt doordat een bepaald eiwit in de betreffende patiënt niet goed functioneert.
  1. Target finding: de zoektocht naar het doeleiwit
  2. Lead finding: het zoeken naar een biologisch actieve stof die heel gericht alleen het doeleiwit uitschakelt of juist aanzet tot activiteit.
  3. Lead optimization: het optimaliseren van een biologisch actieve stof. Na elke wijziging wordt nagegaan of het de werking van het farmacon verbetert/verschlechtert. Het streven is: een leadmolecuul dat zodanig is aangepast dat de gewenste werking optimaal is en de ongewenste bijwerkingen minimaal. Verder moet het molecuul aankomen op de plaats waar het moet werken.
  4. In vitro onderzoek: testen op cellen en weefsels die in het laboratorium worden gekweekt.
  5. In vivo onderzoek: behandelen van dieren die een ziekte hebben die erg veel lijkt op de te behandelen ziekte bij mensen.
  6. Klinisch/mensgebonden onderzoek: onderzoek in de mens
 • wat zijn de stappen van een medicijn?
  1. target finding
  2. lead finding
  3. lead optimization
  4. leadmolecuul
  5. in vitro/in vivo
  6. klinisch of mens gebonden onderzoek
 • Wat is target finding?
   De zoektocht naar het doeleiwit
 • wat houd target finding in?
  het doeleiwit (welk eiwit functioneert niet goed?)
 • Wat is het doeleiwit?
  Het slecht functionerende eiwit
 • wat houd lead finding in?
  zoeken naar de biologische actieve stof die heel gericht alleen dit ene doeleiwit uitschakelt of juist aanzet tot activiteit. (heel precies dit doeleiwit, anders krijg je er ongewenste werkingen bij cadeau)
 • Wat is lead finding?
  Het zoeken naar een biologisch actieve stof die heel gericht alleen het doeleiwit uitschakelt of juist aanzet tot activiteit
 • toxicologie?
  het voorkomen van schadelijke effecten
 • Wat is het werkveld van de toxologie?
  Het voorkómen van schadelijke effecten
 • wat houd lead optimization in?
  de biologisch actieve stof (farmacon) wordt geoptimaliseerd
 • Wat is een biologisch actieve verbinding?
  Een stof die een biologisch effect heeft op het lichaam
 • wat houd leadmolecuul in?
  molecuul dat zodanig is aangepast dat de gewenste werking optimaal is en de ongewenste bijwerkingen minimaal. er wordt ook naar de manier van toedienen gekeken
 • Wat is een geneesmiddel?
  Een biologisch actieve stof die wordt gebruikt om een ziekte of de gevolgen hiervan te bestrijden
 • wat houd in vitro in?
  het testen op menselijke cellen en weefsels die in het laboratorium worden gekweekt (in glas). zo kom je achter de werking.
 • Wat is een ander woord voor biologisch actieve stof?
  Farmacon
 • wat Houd in vivo in?
  het onderzoek in dieren. onderzoek naar bijwerkingen en dieren die soortgelijke ziekte hebben behandelen om meer over effectiviteit te weten
 • Wat is lead optimization?
  Het optimaliseren van een biologisch actieve stof. Na elke wijziging wordt nagegaan of het de werking van het farmacon verbetert/verslechtert.
 • wat houd klinisch of mens gebonden onderzoek fase 1+2 in?
  - inschatten van effectieve dosis 
  - beste wijze van toedienen
  eerst op vrijwilligers getest, daarna op kleine groep patiënten die aan de ziekte leiden.
 • Wat is in vitro onderzoek?
  Testen op cellen en weefsels die in het laboratorium worden gekweekt
 • wat houd klinisch of mens gebonden onderzoek fase 3 in?
  effectmaat, vergelijk met placebo, dubbelblind onderzoek, dubbelblind gerandomiseerd klinisch onderzoek, geregistreerd geneesmiddel.
 • Wat is in vivo onderzoek?
  Het behandelen van dieren met een ziekte die erg veel lijkt op de te behandelen ziekte bij de mens
 • wat houd klinisch of mens gebonden onderzoek fase 4 in?
  'post-marketing surveillance': Methode om de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel te registreren en te evalueren
 • Wat valt onder preklinisch onderzoek?
  1. In vitro onderzoek
  2. In vivo onderzoek
 • effectmaat?
  iets wat goed te meten is en wat direct verband houdt met het geneesmiddel
 • Wat is klinisch/mensgebonden onderzoek?
  Onderzoek in de mens
 • dubbelblind gerandomiseerd klinisch onderzoek?
  waarbij factoren het resultaat van het onderzoek niet vertekenen (bloeddruk, leeftijd, geslacht, leefgewoonte)
 • In welke vier fasen wordt klinisch onderzoek ingedeeld?
  1. Gezonde vrijwilligers
  2. Kleine/grote groepen patiënten
  3. Dubbelblind gerandomiseerd onderzoek
  4. Post-marketing surveillance
 • Welke vragen worden beantwoord tijdens de eerste twee fasen van klinisch onderzoek?
  1. In welke dosis moet het geneesmiddel worden toegediend om een werkzame concentratie in het bloedplasma te krijgen?
  2. Wordt deze dosis goed verdragen?
 • Wat is een effectmaat?
  Iets wat goed te meten is en wat direct verband houdt met het geneesmiddel (bijv. aantal patiënten dat hartinfarct krijgt)
 • Wat is dubbelblind onderzoek?
  Zowel patiënt als onderzoeker weet tijdens het onderzoek niet of de patiënt behandeld wordt met de placebo of het onderzoeksmiddel
 • Wat is dubbelblind gerandomiseerd onderzoek?
  Dubbelblind onderzoek waarbij d.m.v. loting wordt bepaald wie de placebo krijgt en wie het onderzoeksmiddel --> alle factoren die bij patiënten het effect van de interventie kunnen beïnvloeden, zijn gelijk
 • O.b.v. het onderzoek wordt door de overheid beslist of het middel door de fabrikant op de markt gebracht mag worden --> fabrikant vraagt handelsvergunning aan --> geregistreerd geneesmiddel --> ziektekostenverzekeraars beoordelen of het effect relevant is om het middel te vergoeden.
  Zie figuur 2
 • Wat is post-marketing surveillance?
  Onderzoek om de veiligheid van het geneesmiddel te bewaken nadat het op de markt is gebracht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

dipyridamol
gaat samenklonteren bloedplaatjes tegen
steady state
hoeveelheid geneesmiddel die per tijdseenheid wordt toegediend = hoeveelheid middel die per tijdseenheid word geëlimineerd
accumulatie
waneer het dosisinterval kleiner is dan 4/5 keer de halfwaardetijd
dosisinterval
tijd tussen 2 toedieningen van een geneesmiddeldosis
klaring
plasmavolume dat per tijdseenheid wordt ontdaan van farmacon.
Hoe word de proton pomp gestimuleerd? waardoor wordt dat geactiveerd?
door een kinase-eiwit, deze word geactiveerd door calciumionen.
farmaceutische fase?:
wijze van toediening en geneesmiddel
dosisinterval?:
hoe vaak het ingenomen moet worden
Dosering?:
welke hoeveelheid
farmacokinetiek?:
wat er met een geneesmiddel gebeurt in het lichaam, wat het lichaam doet met het geneesmiddel.