Samenvatting Medisch-technisch handelen Thema 1 Medisch technisch handelen

-
ISBN-13 9789041507372
163 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Medisch-technisch handelen Thema 1 Medisch technisch handelen". De auteur(s) van het boek is/zijn NTI. Het ISBN van dit boek is 9789041507372. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Medisch-technisch handelen Thema 1 Medisch technisch handelen

 • 1 De Wet BIG

 • In principe is iedereen bevoegd tot handelen in de gezondheidszorg. Uitzondering hierop vormen de zogenaamde voorbehouden handelingen. Is dit juist of onjuist? Motiveer antwoord.
  Juist. Uitzondering hierop zijn de risicovolle handelingen of de voorbehouden handelingen. Deze handelingen zijn voorbehouden aan daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren.
 • Noem de twee voorbehouden handelingen die een doktersassistent mag uitvoeren.
  1. katheteriseren
  2. injecteren
 • Wie stelt de indicatie voor het verrichten van een voorbehouden handeling?
  De arts, tandarts of verloskundige stelt altijd de indicatie.
 • Heeft de doktersassistent het recht de uitvoering van een opdracht voor een voorbehouden handeling te weigeren? Motiveer het antwoord.
  Ja, indien men zich niet bekwaam voelt, bijvoorbeeld als een handeling lang niet is uitgevoerd of de handeling in de opleiding niet is aangeleerd waardoor men niet bevoegd is.
 • Voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling moet altijd toestemming aan de patient gevraagd worden. Is dit juist of onjuist? Motiveer het antwoord.
  Juist. Een voorbehouden handeling is een risicovolle handeling. De wet geeft aan dat bij ingrijpende handelingen de patient toestemming moet geven.
 • Waarom is een handeling een voorbehouden handeling?
  Een handeling is voorbehouden omdat het een geneeskundige handeling is die in de wet beschreven staat.
 • De doktersassistent valt onder het civiel- en strafrecht.
 • De doktersassistent valt onder het..............
  civiel- en strafrecht
 • Iedereen is bevoegd tot geneeskundig handelen, met als uitzondering voorbehouden handelingen.
 • Wie is bevoegd tot geneeskundig handelen?
  Iedereen is bevoegd tot geneeskundig handelen, met als uitzondering voorbehouden handelingen
 • Een doktersassistent mag voorbehouden handelingen uitvoeren, als zij daartoe bevoegd en bekwaam is en daarvoor een opdracht van de arts heeft.
 • Een doktersassistente mag voorbehouden handelingen uitvoeren als zij.........
  daarvoor een opdracht van de arts heeft en bevoegd en bekwaam is
 • 2 WGBO en het geven van patientenvoorlichting

 • Waarvoor geldt het recht op geheimhouding?
  Geheimhouding t.a.v. gegevens, klachten en informatie van de patiënt over zijn ziekte en of psychosociale welbevinden. Ook van gesprekken, verslagen en waarnemingen. 
 • Wat is de WGBO en wat wordt daar in geregeld?
  Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst
  Hierin zijn de rechten en plichten van patiënt en hulpverlener geregeld
 • Wanneer mag zonder toestemming gehandeld worden?
  In acute situaties.
 • Noem voorbeelden van rechten die door de WGBO geregeld zijn
  - recht op privacy
  - toestemmingsvereiste
  - recht op vrije keuze van een hulpverlener  
  - recht op klachtenbehandeling
  - recht op geheimhouding
  - recht op inzage
  - recht op informatie
  - recht op tweede mening/second opinion     
  - bewaartermijn van een medisch dossier 
  - arts of hulpverlener heeft de plicht het medisch dossier bij te houden
 • Een patiënt moet te allen tijde geïnformeerd worden over complicaties. Is dit juist of onjuist? Motiveer uw antwoord.
  Goede informatie is nodig om een weloverwogen beslissing te nemen. Iemand heeft het recht om te weigeren aan de hand van de informatie die hij gekregen heeft. 
 • Wat is vakjargon?
  Het gebruik van medische termen.
 • Welke verschillende handelingen zijn er?
  Ingrijpende handelingen zijn handelingen waaraan een risico is verbonden of waarbij complicaties te verwachten zijn. Hiervoor moet de patiënt toestemming geven.
  Niet ingrijpende handelingen zijn handelingen op het gebied van observatie bv ademhaling en hartslag. de toestemming hiervoor wordt verondersteld.
  In acute situaties mag de hulpverlener handelen zonder vooraf overleg.
 • Wat wordt er bij een punctie gedaan?
  Bij een punctie wordt lichaamsweefsel van een orgaan genomen voor diagnostisch onderzoek.
 • Geheimhoudingsplicht geldt binnen en buiten de werksituatie.
 • De patiënt heeft altijd recht op informatie.
 • De patient moet toestemming geven bij ingrijpende handelingen.
 • Wat is belangrijk bij het geven van voorlichting?
  - zorg voor een rustige omgeving met voldoende privacy
  - probeer u te verplaatsen in de patiënt
  - stel de patiënt gerust
  - zorg voor oogcontact
  - praat rustig
  - let op nonverbale signalen
  - gebruik zo min mogelijk vakjargon
  - geef korte samenvattingen
  - laat patiënt in eigen woorden herhalen wat er gezegd is
  - ga na of de patiënt nog vragen heeft
 • Een EEG registreert de elektrische activiteit van de hersenen.
 •  Kruisinfectie kan op verschillende manieren tot stand komen. Noem 2 manieren.
  Door direct contact van de ene op de andere mens. Door tussenkomst van bijvoorbeeld een kraan, zeep, schaar etc.
 • Een punctie is het wegnemen van een stukje lichaamsweefsel uit een orgaan
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

In principe is iedereen bevoegd tot handelen in de gezondheidszorg. Uitzondering hierop vormen de zogenaamde voorbehouden handelingen. Is dit juist of onjuist? Motiveer antwoord.
7
Noem de twee voorbehouden handelingen die een doktersassistent mag uitvoeren.
7
Welke specialist gebruikt een kniepincet?
7
Waar wordt een paracentesenaald voor gebruikt?
7
Pagina 1 van 27