Samenvatting Medische Kennis 1.2a Class notes

189 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Medische Kennis 1.2a Class notes

 • 1393714800 MK 1.2a

 • De rechter ventrikel ontvangt bloed door het openen van de..?
  Tricuspidaliskleppen
 • De vena pulmonalis brengt..
  Zuurstofrijk bloed naar het linker atrium
 • Uit hoeveel kleppen bestaat de tricuspidalisklep?
  3
 • De bundel van His in het hart loopt van..
  AV-knoop naar de rechter en linker bundeltakken
 • De P-top in he ECG hangt samen met..?
  contractie atria
 • Een kleine polsdruk wijst op een..
  Klein verschil tussen systolische en diastolische bloeddruk
 • Er wordt bij een volwassene van een bradycardie gesproken bij een hartslag van minder dan..?
  60 per minuut
 • De vena iliaca voert bloed af vanuit..?
  Been
 • Hoe hoog is bij een gezonde persoon de diastolische bloeddruk?
  2/3 van de systolische druk
 • Hoe zijn de drukverhoudingen in de bloedvaten aan de arteriële kant van een capillair vaatbed?
  Hydrostatische druk is hoger dan de osmotische druk
 • Wat is de oorzaak van primaire (essentiële) hypertensie?
  Idiopathisch
 • Welk orgaan bevat GEEN lymfatisch weefsel?
  De milt
 • Varices ontstaan door insufficiëntie van..?
  Venen
 • Welk onderzoek bij angina pectoris geeft de meeste informatie?
  Angiografie(vloeistof)
 • Welke behandeling wordt toegepast na een hartinfarct?
  Antistolling
 • Wat komt NIET voor bij links decompensatie met backward failure?
  Ascites(waterbuik)
 • Astama cardiale komt voor bij?
  Links decompensatie met backward failure
 • Wat is de oorzaak van decompensatie cordis?
  Overvulling
 • Zuurstofarm bloed komt bij een normale circulatie voor in..?
  Arteria pulmonalis
 • Het HMV wordt beïnvloed door..?
  Slagvolume, hartfrequentie, preload en afterload
 • Een grote longembolie kan leiden tot.?

  a. Anafylactische shock
  b. Cardiogene shock
  c. Obstructieve shock

  Obstructieve shock
 • Bij shock wordt dopamine gebruikt voor..

  a. Herstel vaatverwijding
  b. Herstel pompfunctie hart
  c. Herstel hartfrequentie hart

  Herstel pompfunctie hart
 • Noradrenaline wordt bij septische shock gebruikt om..

  a. De afterload te verbeteren
  b. De preload te verbeteren
  c. De hartfrequentie verbeteren

  De afterload te verbeteren
 • Welk van de volgende eiwitten zitten er in bloedplasma?

  a. Fibrinogeen
  b. Pepsinogeen
  c. Trypsinogeen

  Fibrinogeen
 • Wat is de functie van leucocyten?

  a. Betrokken bij bloedstolling
  b. Betrokken bij de primaire hemostase
  c. Betrokken bij de afweer

  Betrokken bij de afweer
 • Fibrinogeen word omgezet in..?
  Fibrine, het eindproduct van bloedstolling
 • Welke stoffen zijn nodig bij de propvorming in het stollingsmechanisme?
  - trombocyten(bloedplaatjes)
  - collageendraden(bindweefsel)
  - antihemofilie(eiwit)
 • Noem voorbeelden van inwendige bloedingen?
  - in thoraxholte
  - buikholte
  - schedelholte
  - spierbloedingen
  - gewrichtbloedingen
 • Noem een paar voorbeelden van uitwendige bloedingen?
  - beschadiging huid
  - maag-darmbloedingen
  - baarmoederlijke bloeding
  - bloedingen urinewegen
 • Wat is hypochroom?
   te weinig eryhtrocyten
 • Wat is hyperchroom?
  Te veel aan erythrocyten-> stroperig
 • Wat is normochroom?
  normale kleuring
 • Wat is microcitair?
  te kleine erythrocyten
 • Wat is macro citair?
  te groten erythrocyten
 • Wat is normo citair?
  Normale grootte
 • Wat is serum?
  Deel van het bloed dat overblijft nadat alle alle cellen en eiwitten zijn verwijderd. Bloedplasma zonder fibrinogeen.               
 • Het bloedplasma bestaat uit..?
  55% plasma en 45% cel gedeelte
 • Wat zijn de normaalwaarde van hematocriet(Ht)?
  0,45 l/l --> 45%
 • Wat is hematocriet(Ht)?
  De verhouding tussen bloedplasma en bloedcellen
 • Noem 3 soorten Hemoglobine(hb)?
  1. HbF-> foetaal
  2. HbA-> adult, normaal
  3. HbS-> sikkelcel
 • Het hemoglobinegehalte bij vrouwen is?
  7,5 - 9,5 mmol/l
 • Het hemoglobinegehalte(Hb) bij mannen is?
  8,0-10,5 mmol/l
 • De aanmaak van erythrocyten vindt plaats in?
  rode beenmerg in de platte beenderen
 • Hoeveel erythrocten zijn er per liter?
  5 x 10/l(5 miljoen) per liter
 • Wat zijn erythrocyten?
  rode bloedcellen
 • Wat zijn de oorzaken van anemie?
  - bloedverlies-> acuut -> hypovolemische shock
  - verhoogde bloedafbraak -> hemolytische anemie
  - gestoorde bloedaanmaak -> storing in beenmerg
 • Wat zijn de symptomen bij anemie?
  - vermoeidheid
  - algehele zwakte
  - verminderde weerstand
  - duizeligheid
  - hoofdpijn
  - oorsuizen
  - bleek uitzien-> slijmvliezen vooral bij het oog
  - kouwelijk
  - gebrek aan eetlust
 • Bij vrouwen spreken we van anemie bij?
  < 7,0 mmol/l
 • Bij mannen spreken we over anemie bij?
  < 8,0 mmol/l
 • Wat is anemie?
  Bloedarmoede, te kort aan hemoglobine(Hb)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

De rechter ventrikel ontvangt bloed door het openen van de..?
1
De vena pulmonalis brengt..
1
Uit hoeveel kleppen bestaat de tricuspidalisklep?
1
De bundel van His in het hart loopt van..
1
Pagina 1 van 48