Samenvatting Meer dan onderwijs theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool

-
ISBN-10 9023247671 ISBN-13 9789023247678
234 Flashcards en notities
139 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Meer dan onderwijs theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool". De auteur(s) van het boek is/zijn Eddy Alkema. Het ISBN van dit boek is 9789023247678 of 9023247671. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Meer dan onderwijs theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool

 • 1 Daltononderwijs

 • Wie heeft het Daltononderwijs opgericht?
  Helen Parkhurst
 • Wie was de bedenker van het dalton onderwijs?

  Helen Parkhurst

 • Van wie is Dalton

  Helen Parkhurst

 • Wie is de bedenker van het daltononderwijs

  Helen parkhurst

 • Wat zijn de principes van het Daltononderwijs?

  Vrijheid in gebondenheid
  Keuzevrijheid maar verantwoordelijk voor keuze

  2. Zelfstandigheid
  Verantwoordelijk voor jezelf

  3. Samenwerking
  Verantwoordelijk voor anderen

 • Wat is het kenmerk van het Daltononderwijs?
  Geen uitgewerkt systeem. Past zich steeds aan aan de veranderende eisen samenleving. Het is flexibel en blijft actueel
 • Wat is de rol van de leraar in het Daltononderwijs?
  Begeleidend, initiatief ligt bij de kinderen
 • Wat voor groepen/klassen kennen ze  in het Daltononderwijs?
  Jaargroepen
 • Wat voor leermiddelen gebruiken  ze in het Daltononderwijs?
  Geen kenmerkende specifieke onderwijs methodes- en leermiddelen
 • 1.1 V

 • Wie was de grondlegger van het daltononderwijs?

  Helen Parkhust

 • 1.1.1 Visie

 • Wat vind historisch pedagoge Dasberg de taak van het onderwijs?

  Mensen te helpen bij menswording, om zowel meeloper als dwarsligger te worden.

 • Wie hebben er volgens pedagoog Micha de Winter een taak in de opvoeding?

  Het gezin, de school en de gemeenschap waar kinderen in opgroeien.

 • Wat voor leer- en leefomgeving zou het onderwijs moeten realiseren?

  Een omgeving waarin kinderen leren meelopen, dwarsliggen en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen, waarin  sociale verbondenheid tot stand komt.

 • 1.2 De pedagogische opdracht van de basisschool

 • Wat verstaat men in het boek onder de pedagogische opdracht van de basisschool?
  Kinderen begeleiden bij menswording, het leren meelopen en dwarsliggen en bij het leren betrokken, sociale volwassenen te worden.

 • Pedagogische opdracht: waartoe willen wij kinderen opvoeden?
 • Wat verstaan we onder de pedagogische taak van de basisschool?
  Kinderen begeleiden bij menswording, meeloper en dwarsligger worden en bij het leren betrokken, sociale volwassenen te worden.
 • De pedagogische opvatting en de waarden hebben invloed op het handelen van een leraar.
 • pedagogie: pais (kind) en agogein (leiden)
 • Waarop is onderwijs gericht?
  Onderwijs is in de eerste plaats gericht op leren leven, leren mens te zijn. Taal, rekenen en alle andere vakken staan in dienst van dat doel.
 • Wezenskenmerken van het mens zijn:
  • creator zijn
  • keuzevrijheid hebben
  • verantwoordelijkheid kunnen dragen
  • betekenissen geven
  • zin zoeken en zin geven
 • Als leraar ben jij een begeleider van mensen bij het richting zoeken en vinden. (dus niet je eigen mening opdringen)
 • mensbeelden zijn opvattingen over de mens waarbij antwoord gegeven wordt op de vraag: wie of wat is de mens? Het mensbeeld bepaald ons handelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.