Samenvatting MeMo 3v geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-13 9789034584465
103 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MeMo 3v geschiedenis voor de onderbouw". De auteur(s) van het boek is/zijn Hand Bulthuis. Het ISBN van dit boek is 9789034584465. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - MeMo 3v geschiedenis voor de onderbouw

 • 1.8 Afsluiting/begrippen

 • Massaproductie
  Het maken van veel dezelfde producten in korte tijd met behulp van de lopende band.
 • Wapenwedloop
  Een race tussen landen om zoveel mogelijk en zo krachtig mogelijke wapens te produceren.
 • Ottomaanse rijk
  Turkse Rijk dat van 1300 tot 1923 bestond.
 • Triple Alliantie
  Bondgenootschap uit 1882 tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië.
 • Triple Entente
  Bondgenootschap uit 1907 tussen Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië.
 • Eerste wereldoorlog
  Een grote oorlog die tussen 1914 en 1918 vooral in Europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit de Europese kolonies in Azië en Afrika meevochten. Vanaf 1917 deden ook de Verenigde Staten mee.
 • Schlieffenplan
  Duits oorlogsplan uit 1905 om een tweefrontenoorlog te voorkomen. Het Duitse leger moest via België eerst Frankrijk aanvallen en verslaan, en daarna Rusland aanvallen.
 • Tweefrontenoorlog
  Een oorlog waarbij een land op twee plekken tegelijk moet vechten en het leger moet splitsen.
 • Loopgraven
  Uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zoeken tegen de vijand.
 • Totale oorlog
  Een oorlog waarbij niet alleen het leger, maar de hele samenleving betrokken is.
 • Verdrag van Versailles
  Verdrag dat na de Eerste Wereldoorlog, op 28 juni 1919 gesloten werd tussen de geallieerden en Duitsland. Duitsland kreeg zware straffen opgelegd.
 • Republiek van Weimar
  Duitsland in de periode tussen 1918 en 1933, waarin het land een democratie was.
 • Dolkstoot legende
  Een complottheorie die ervan uitging dat de Eerste Wereldoorlog verloren was, omdat linkse revolutionaire groepen de macht in Duitsland in november 1918 hadden verzwakt.
 • Inflatie
  Het stijgen van de prijzen van producten, waardoor het geld minder waard wordt.
 • Communisme
  Een samenleving willen bereiken waarin iedereen gelijk is. Dat houdt in: Een samenleving waarin het volk de macht heeft en grond, grondstoffen en bedrijven in het bezit zijn van de staat.
 • Facisme
  Een samenleving willen berijken die geleid wordt door een sterke leider. Fascisten zijn nationalistisch en verheerlijken het gebruik van geweld.
 • Volkenbond
  Een internationale organisatie die in 1919 was opgericht om problemen in de wereld op een vreedzame manier op te lossen.
 • Consumptiemaatschappij
  Een samenleving waarin het kopen van producten erg belangrijk is.
 • Vrijemarkteconomie
  Een economie waarin vraag en aanbod bepalen wat fabrikanten produceren, wat consumenten kopen en wat de prijs van producten is.
 • Economische crisis
  Een periode waarin het selcht gaat met de economie en er sprake is van grote werkloosheid.
 • Beurskrach
  Een grote en plotselinge daling van de aandelenkoersen.
 • New Deal
  Maatregelen van de Amerikaanse president Roosevelt om de economische crisis in de jaren 30 aan te pakken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Molotov-Ribbentroppact
Niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, in 1939 gesloten door (en vernoemd naar) de ministers van Buitenlandse Zaken.
Kolchozen
Gemeenschappelijke boerderijen die door de regering in de Sovjet-Unie werden opgericht en die moesten produceren volgens vijfjarenplannen.
Klassenstrijd
Strijd tussen verschillende klassen in een maatschappij die tegenstelde belangen hebben op politiek of economisch gebied.
Grote terreur
Periode van 1934 tot 1938 waarin Stalin een schrikbewind voerde. Miljoenen mensen werden naar strafkampen verbannen of vermoord.
Geheime politie
Onderdeel van de geheime dienst dat tegenstanders opspoorde en uit de weg ruimde.
Februarirevolutie
De opstand die op 23 februari 1917 in Sint-Petersburg begon met demonstraties en stakingen en die ertoe leidde dat de tsaar afstand moest doen van de troon.
Eenpartijstaat
Een staat waarin maar één partij is toegestaan, die alle macht heeft.
Communisme
Het streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk is. Zo'n klasseloze samenleving zou volgens communisten tot stand komen via een revolutie waarin arbeiders de macht grepen. Grond, grondstoffen, fabrieken en machines werden daarna eigendom van de staat.
Collectiviseren
Het samenvoegen van bestaande, zelfstandige boerderijen tot grote gezamenlijke (collectieve) boerderijen.
Bolsjewieken
Russische socialisten onder leiding van Lenin. Ze geloofden in de ideeën van Karl Marx, die schreef dat er een revolutie moest komen. De bolsjewistische partij zou deze revolutie moeten voorbereiden en leiden.