Samenvatting Memo 3VWO

-
ISBN-10 9034552586 ISBN-13 9789034552587
1085 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Memo 3VWO". De auteur(s) van het boek is/zijn Malmberg. Het ISBN van dit boek is 9789034552587 of 9034552586. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Memo 3VWO

 • 1.1 De Eerste Wereldoorlog

 • Welk werelddeel beheerste rond 1900 de wereld en waarom?

  Europa, want het had veel koloniën in Afrika en Azië.

 • Waarom waren er veel spanningen in Europa eind 19de eeuw?

  Omdat veel Europese landen kolonies hadden in Afrika en Azie. Duitsland helaas niet, maar wilde dit wel en daarom liet de keizer een sterke vloot bouwen.

  Veel Engelse en Fransen waren anti-Duits en de Duitsers anti-Frans.

 • wat was de slag bij somme?

  een slag op 1 juli 1916, waar heel veel gewonden vielen

 • Wat is een beurskrach?
  een grote plotselinge daling van de koersen van aandelen, zoals bijvoorbeeld op 29 oktober 1929 op de beurs van Wallstreet.
 • waarom waren er tegen het eind van 19e eeuw veel mensen bang dat er een oorlog zou uitbreken?
  er waren veel spanningen tussen Europese landen. Rond 1900 beheerste Europa de wereld. Het Britse Rijk met al z'n koloniën besloeg een zesde deel van het aardoppervlak. Duitsland wilde ook zo'n koloniaal rijken daarom liet de Duitse Keizer Wilhelm II een strekte vloot bouwen. Het bezit van koloniën gaf een land aanzien. Heel veel mensen in Engeland waren anti-Duits door deze plannen van Wilhelm. Nationalisme is een grote oorzaak waarom er dus een oorlog zou kunnen uitbreken
 • De belangrijkste staten in Europa rond 1875:
  • Koninkrijk Groot-Brittannië
  • Republiek Frankrijk
  • Keizerrijk Duitsland
  • Keizerrijk Oostenrijk-Hongarije (Donaumonarchie)
  • Keizerrijk Rusland

  De onderste drie keizerrijken bestonden niet meer aan het eind van de oorlog.
 • nationalisme
  een grote voorliefde voor het eigen land en volk
 • imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen.

 • Waarom liet de Duitse keizer Wilhelm 2 een sterke vloot bouwen?

  Duitsland wilde veel koloniën want dat gaf veel aanzien.

 • Waarom liet Wilhelm II een sterke vloot bouwen?

  hij wilde koloniseren, en hij had daarvoor een vloot nodig

 • Wat is een consumptiemaatschappij?
  Samenleving, waarin het consumeren sterkt wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld advertentiecampagnes.
 • waarom waren ook veel Fransen anti-Duits ?
  door de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. De Fransen zijn door de Duitsers verslagen en voelden zich daardoor vernederd. Veel Fransen wilden wraak.
 • Oorzaken Eerste Wereldoorlog:
  • Modern Imperialisme
  • Nationalisme en wapenwedloop
  • Bondgenootschappen (Centralen/As-landen, Triple Entente/Geallieerden)

  Spanningen tussen de belangrijkste staten in Europa in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog:
  • Groot-Brittannië ↔ Duitsland (vloot, industriële productie)
  • Frankrijk ↔ Duitsland (Frans-Duitse Oorlog 1870-1871  Elzas Lotharingen
  • Oostenrijk-Hongarije ↔ Rusland (Balkan)

  Von Schlieffenplan: Duitse generaal bedacht dat Duitsland aan twee kanten zou moeten vechten en zo onmogelijk zou kunnen winnen. Daarom bedacht hij dat als de Russen zouden gaan mobiliseren, dit minstens 6 weken zou duren. Dit was volgens hem genoeg tijd om Frankrijk te verslaan.
 • eerste wereldoorlog
  grote oorlog van 1914 tot 1918 die vooral in europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit europese kolonien meevochten. en vanaf 1917 vocht de VS ook mee
 • Veel Fransen en veel Engelsen waren anti-Duits. Dit kwam door het opgeklopte nationalisme in die tijd.

 • Door de Duitse overwinning in 1871 op Frankrijk, ontstond er een samengevoegd Duitsland, hierdoor werden zij de machtigste staat op het vaste land v Europa.

 • waarom waren er spanningen tussen frankrijk en duitsland?

  na de frans-duitse oorlog wilden ze beiden de machtigste staat van europa zijn

 • Wat zijn Democraten?
  Democratische Partij is naast de Republikeinse Partij een van de twee grootste partijen in Amerika. Ze strijden om de meerderheid in het federale Congres, en om de kiesmannen (die de president mogen kiezen).
 • waarom waren veel Duitsers anti-Frans ?

  Duitsland was eeuwenlang een verzameling van losse staatjes geweest. Na de overwinning van 1871 werden al die staatjes samengevoegd tot een eenheidsstaat. Aan het hoofd stond de Duitse keizer. Duitsland werd de machtigste staat op het vasteland van Europa en wilde deze status niet weer door Frankrijk laten afpakken.
 • Verloop Eerste Wereldoorlog:
  • Moordaanslag door Gavrilo Princip op Frans Ferdinand in Sarajevo, juni 1914.
  • Oostenrijk-Hongarije stelt Servië een ultimatum. Servië accepteert, op één voorwaarde na (onderzoek).
  • Oostenrijk-Hongarije valt Servië binnen. Hierdoor worden de bondgenootschappen getriggerd:
  • Oostenrijk-Hongarije + Duitsland (+Italië) ↔ Rusland + Frankrijk + Groot-Brittannië
  • Augustus 1914: Slag bij Tannenberg: Tegen de verwachtingen van Von Schlieffen in zijn de Russen al in Duitsland; de meeste Duitse soldaten trekken van west naar oost om ze tegen te houden. Hierdoor loopt de slag aan de Marne in het westen vast.
  • 1915: Ondergang schip Lusitania, dit zorgt voor een keerpunt in de Eerste Wereldoorlog omdat de bevolking van de Verenigde Staten nu mee wil vechten.
  • 1916: Slag aan de Somme: Deze slag laat zien hoe zinloos oorlog is. Duitsland en Frankrijk maaiden elkaar neer van juli tot november  veel doden.
  • 1917: Duitsland kondigt onbeperkte duikbotenoorlog af als reactie op de Britse zeeblokkade.
  • 1917: Duitsland stuurt Mexico het ‘Zimmermanntelegram’ en vraagt hierin of Mexico de VS kan afleiden. Dit telegram wordt echter door Groot-Brittannië onderschept.
  • 1917: Revolutie Duitsland. Rusland vecht niet meer mee en de VS wel; Duitsland hoeft hierdoor nog maar aan één front te vechten.
  • 11 november 1918: Wapenstilstand aangevraagd door Duitsland  Duitsland door de knieën.
  • 28 juni 1919: Vrede van Versailles  officiëel vrede.


  De Eerste Wereldoorlog is de eerste ‘totale oorlog’: alles en iedereen werd erbij betrokken.
 • centralen
  een bondgenootschap gesloten in centraal-europa in 1879 tussen duitsland en O-H (en italie tot 1915)
 • Wat waren de gevolgen van het nationalisme?

  • veel landen waren anti-Duits
  • kinderen leerden op school dat ze trots moesten zijn op hun vaderland en die moesten verdedigen
  • andere volken werden als een bedreiging voorgesteld
 • wat was het gevolg van nationalisme voor de spanningen tussen landen?
  het zorgde ervoor dat kinderen opgroeiden met liefde voor hun land en haat voor andere landen
 • Wat is een economische crisis?
  Een periode met een veel hoger aanbod van producten dan dat er vraag is met als gevolg werkloosheid. Consumenten hebben weinig vertrouwen in de economie.
 • waar hadden al deze anti-gevoelens mee te maken en waarom?

  met het opgeklopte nationalisme. kinderen leerden op school dat ze trots moesten zijn op hun eigen land en volk. Andere volken werden voorgesteld als een bedreiging. Ze vinden hun eigen land beter dan de rest.
 • Tijdens de oorlog veranderde er veel op drie gebieden:
  1. Techniek: nieuwe wapens en middelen.
  2. Politiek: propaganda, nationalisme en dienstplicht.
  3. Economie: oorlogseconomie (vrije economie verdween  verplicht investeren).
 • geallieerden
  de landen die tegen de centralen vochten, frankrijk, rusland, engeland en later ook de VS
 • Wat gebeurde er op 28 juni 1914?

  de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, Frans-Ferdinand, bezocht Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië & Hercegovina. Hierbij werden hij en zijn vrouw vermoord door de Serviër Gavrilo Princip, omdat hij vond dat Bosnië bij Servië hoorde en niet bij Oostenrijk, die het rijk enkele jaren had ingepikt.

 • wat waren de 2 grootste partijen in de oorlog?
  de centralen(duitsland, oostenrijk-hongarije en italië) en de triple entente(frankrijk, rusland en engeland)
 • Wat is de Eerste Wereldoorlog?
  Grote oorlog van 1914-1918 die vooral in Europa werd uitgevochten. Maar ook soldaten uit Europese koloniën in Azië en Afrika vochten mee. Vanaf 1917 vochten de Amerikanen ook mee.
 • wat gebeurde er op 28 juni 1914 met Frans Ferdinand en wie is hij?

  Frans Ferdinand is de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije . op 28 juni 1914 bracht hij een bezoek aan Sarajevo. Dat is de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina. Tijdens dat bezoek werden hij en zijn vrouw vermoord door de Serviër Gavrillo Princip. 
 • loopgraven
  linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijke vuur
 • Een maand na de aanslag op prins Frans Ferdinand kondigde Oostenrijk de oorlog aan Servië aan. Rusland steunde Servië in de oorlog. Daardoor verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland. Duitsland verklaarde ook de oorlog aan Frankrijk. De Duitse plannen voor een inval voor Frankrijk liepen dwars door België heen waar de Duitsers op 4 augustus binnenvielen. Engeland accepteerde dit niet en verklaarde de oorlog aan Duitsland. Dit gebeurde allemaal binnen een week.

 • wat ging er mis met duitslands eerste aanvalsplannen?
  ze verwachtten een snelle overwinning in frankrijk, maar ze liepen vast en rusland mobiliseerde ook sneller dan verwacht waardoor ze op 2 fronten moesten vechten
 • Wat is het federaal bestuur?
  Het gezamenlijk bestuur over alle deelstaten, zoals in de VS bijvoorbeeld het federale Congres en de Amerikaanse president.
 • waarom werd Frans Ferdinand vermoordt

  omdat net als veel andere Serviërs vond Pricip dat Bosnië bij Servië hoorde en niet bij Oostenrijk dat het gebied enkele jaren eerder had ingepikt.
 • totale oorlog
  een oorlog waarvan niet alleen soldaten maar de hele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervinden
 • Welke partijen had je in de 1ste Wereldoorlog en welke landen hoorden daarbij?

  • de Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië
  • De Triple-Entente: Frankrijk, Rusland en Engeland.
 • wat voor oorlog was de oorlog aan het westfront?
  loopgravenoorlog
 • Wat is isolationisme?
  Bewuste politiek, waarbij de VS zich zo min mogelijk bemoeien met het buitenland (zich isoleren).
 • wat gebeurde er op 28 juli 1914

  het woedende Oostenrijk verklaarde de oorlog aan Servië. Wilhelm II steunde Oostenrijk hierin en Rusland steunde Servië. Hierdoor verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland. En bovendien verklaarde de Duitse keizer Frankrijk de oorlog.
 • De Duitsers waren in oorlog met de Fransen, Belgen en de Russen. Ze dachten dat Rusland nog niet goed gemobiliseerd was en dat Frankrijk en België makkelijk te verslaan waren, dus dat ze eerst aan een front Frankrijk en België konden overwinnen en dat daarna Rusland gemobiliseerd zou zijn dus dat ze dan aan het andere front zouden kunnen vechten. 

  Dit viel tegen, want de Russen waren sneller gemobiliseerd dan verwacht. Ze moesten dus toch aan 2 fronten tegelijk vechten. Ook hadden de Belgen en de Fransen steun van de Britten, waardoor ze langer stand hielden dan verwacht.

 • wanneer trok rusland zich terug uit de oorlog en wanneer kwam er een vrede tussen duitsland en rusland
  1917 trok rusland zich terug en de vrede werd in maart 1918 gesloten
 • Wat zijn loopgraven?
  Linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zoeken tegen vijandelijk vuur (machinegeweren en granaten).
 • Engeland verklaarde Duitsland de oorlog, waarom?
  omdat Duitsland het neutrale België binnenvielen (op 4 augustus). Engeland accepteerde dit niet.
 • Waaruit bestonden de linies waarin de soldaten tegen elkaar vochten?

  Loopgraven, bunkers, prikkeldraad en tunnels.

 • hoe kwam het dat de duitsers een tekort aan voedsel hebben?
  de engelsen hadden een blokkade opgesteld voor de duitse havens
 • Wat is nationalisme?
  Een grote voorliefde voor het eigen land en volk (die soms samengaat met een afkeer van andere landen en volken), of het streven naar een zelfstandige staat.
 • welke 2 blokken stonden tegenover elkaar in de 1e WO

  de Centralen en de Triple Entente
 • Wanneer hervatte Duitsland de duikbotenoorlog die ze ook in 1915 hadden gevoerd?

  1917

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

van wanneer tot wanneer duurde de WO1
1914-1918
wat was het schema van bevolkingsgroepen
europeanen 
inlandse vorsten
indonesische nederlanders
indonesische mensen
wat zijn de gevolgen in afrika van de kolonisatie
onnatuurlijke grezen zorgen voor spanningen tussen bevolkingsgroepen
oude kolonies blijven economisch afhankelijk van de Eu
bestuursproblemen > dictator aan de macht
genocide (uitmoorden van bepaalde bevolkingsgroepen
wanneer werd suriname onafhankelijk
1975
wat gebeurde er in algerije
algerije was de eerste franse kolonie de fransen zagen het meer als een franse provincie
in 1954-1959 is er een onafhanklijkheidsoorlog 
in 1962 wordt algerije onafhankelijk
wanneer is de tweede golf van dekolonisatie
1950-1975
wat was de oorzaak van dat hoge aantal
succes in azie
VS en SU tegen kolonies
Eu focust op zichzelf
welk jaar en wat was het jaar van afrika
1960 
17 landen werden onafhankelijk
onafhankelijkheidsoorlog
gewapende strijd in een kolonie met als doel het verkrijgen van zelfstandigheid
republiek indonesie
op  17 augustus 1945 uitgeroepen republiek, die na de overdracht in 1949 het gezag over heel indonesie kreeg