Samenvatting MeMo / 4-5 havo / deel Opdrachtenboek

-
ISBN-10 9034569896 ISBN-13 9789034569899
1263 Flashcards en notities
82 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MeMo / 4-5 havo / deel Opdrachtenboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick Berents. Het ISBN van dit boek is 9789034569899 of 9034569896. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - MeMo / 4-5 havo / deel Opdrachtenboek

 • 1 Jagers en Boeren

 • agrarische revolutie
  de overgang van jagen en verzamelen als voornaamste middel van bestaan naar een sedentair bestaan als boer. omdat deze overgang plaatsvond in de nieuwe steentijd (het neolithicum) wordt deze revolutie ook wel aangeduid als neolithische revolutie
 • hoe gingen de jagers en verzamelaars over naar agrarische revolutie?
  door middel van dat er meer vruchtbaar gebied was
 • bronstijd
  de periode waarin de mens brons gebruikte voor de productie van gereedschappen (in het midden oosten vanaf 3000v.C)
 • centraal bestuur
  bestuur over een groter gebied vanuit een plaats, waarbij overal in het bestuurde gebied dezelfde wetten en belastingen gelden. 
 • geweldsmonopolie
  een situatie waarin slechts de staat geweld mag gebruiken en mensen mag arresteren, opsluiten en eventueel fysiek straffen. 
 • homo sapiens
  de laatste en enige mensensoort die nu nog bestaat en waartoe ook wij behoren (de wetende mens)
 • ijzertijd
  periode waarin de mens voor de productie van wapens en gereedschappen geen brons meer gebruikte, maar ijzer. (in het midden oosten vanaf ca. 1200 v.C) 
 • jagers-verzamelaars
  mensen die leven van de jacht, de visserij en het verzamelen van voedsel. 
 • landbouwsamenleving
  samenleving waarin de meeste mensen leven van akkerbouw en veeteelt. 
 • nieuwe steentijd
  periode waarin de mensen zijn stenen gereedschappen gingen polijsten, maar nog geen metaal tot zijn beschikking had (in het midden oosten vanaf ca. 9000 v.c)
 • polytheïsme
  godsdienst waarbij mensen geloven in meerdere goden. 
 • prehistorie
  periode waarin een volk geen schrift gebruikt. 
 • staat
  een afgebakend gebied met een gecentraliseerd bestuur en een overkoepeld rechtssysteem waar de overheid een geweldsmonopolie heeft en verantwoordelijk is voor de orde handhaving en de verdediging van de landgrenzen. 
 • vruchtbare halvemaan
  gebied rond e rivieren eufraat, tigris en jordaan, waar voor het eerst op uitgebreide schaal aan landbouw werd gedaan. ook wel vruchtbare sikkel genoemd. 
 • 1.1 De agrarische revolutie

 • Ontstaan na vondst graan:

  - Graan ruilen (handel)

  - goede Zaadjes weer planten.

  - Producten van maken.

  - Iets maken om het graan in te bewaren. 

  - Ook stalen sommige het graan van elkaar. 

  - Graan onder de grond bewaren --> deksel niet goed dicht --> graan gaat gisten --> alcohol 

 • Waar ontstonden de landbouwsamenlevingen?

  In het Midden-Oosten, in de vruchtbare halvemaan.

 • Wanneer begonnen de bewoners van Abu Hureya aan landbouw?
  11 000 v.C.
 • Wanneer kwam de overgang naar een boerenbestaan voor de meeste volken?
  Tussen 9000 en 6000 v.C.ontstonden in het Midden-Oosten landbouwsamenlevingen in een gebied dat de vruchtbare halve maan wordt genoemd.

  Rond 7000 v. C. verspreidde de landbouw zich naar Noord-Afrika

  Rond 6000 v. C. naar Europa
 • Waar en wanneer verspreidde de landbouw zich?

  Rond 7000 v.C. naar Noord-Afrika en rond 6000 v.C. naar Europa

 • Maar wanneer begon de echte overstap naar het boerenbestaan?
  Tussen 9000 en 6000 v.C. ontstonden in het middenoosten de eerste landbouwsamenlevingen
 • Hoe leefden de mensen voor het ontstaan van het boerenbestaan?
  Als jagers en verzamelaars (miljoenen jaren lang)

  Homo habilis, die wel als eerste mens wordt beschouwd, was al een jager-verzamelaar.
  Hij verscheen zo'n 2,5 miljoen jaar geleden in Afrika
 • Hoe heette de eerste mens?

  Homo habilis

 • Hoe werden de landbouwsamenlevingen in het midden oosten genoemd?
  vruchtbare halve maan
 • Wanneer ontstond de moderne mens en hoe noemt men deze?
  Rond 140.000 v.C in Afrika, men noemt deze HOMO SAPIENS
 • Hoe heette de eerste moderne mens en wanneer ontstond hij?

  Homo sapiens, rond 140.000 v.C. 

 • Wanneer verspreidde de landbouw zich naar Noord-Afrika en Europa?
  Noord Afrika: 7000 v.C.
  Europa: 6000 v.C.
 • Omschrijf wanneer en naar welke gebieden de homo sapiens zich verplaatste (trokken).
  140.000 v C Afrika
  80.000 v C Azie 
  40.000v.C naar Europa
 • Wanneer was de ijstijd?

  120.000 - 10.000 v.C. 

 • Waar wat en wanneer werd iets als de eerste mens beschouwd
  Homo Habilis in Afrika, zo'n 2,5 miljoen jaar geleden
 • Omschrijf hoe de mensen leefden in de laatste ijstijd en wanneer was deze?
  120.000 - 10.000 v.C.
  Europa bestond toen voor een groot deel uit steppen:

  kale, open vlaktes met grasachtige planten en hier en daar een berk of dennenboom.

  De mensen leefden vooral van de jacht op rendieren, maar ook op de jaagden ze op mammeten, paarden en bizons.
 • Waar leefden de mensen van in de ijstijd?

  Jacht op rendieren, mammoeten, paarden en bizons. 

 • Wanneer ontstond de moderne mens (homo sapiens) en waar?
  140 000 v.C in Afrika
 • Verklaar wat er gebeurde met de dierenpopulatie toen de temperatuur steeg in de ijstijd.
  Mammoeten en bizons stierven uit en de rendieren maakte plaats voor herten.
 • Hoe kun je de jagers-verzamelaars ook noemen? En waarom?

  Nomaden, omdat ze altijd rondtrokken

 • Wanneer was de ijstijd?
  120.000-10000 v.C
 • Jager-verzamelaars waren bijna altijd nomaden leg dit uit en omschrijf hoe de nomaden woonden.
  Wanneer hun leefomgeving niet meer genoeg voedsel bood, trokken ze verder.

  Ze woonden in grotten, hutten of tenten gemaakt van dierenhuiden in groepen van 20-30 mensen waarbij de sociale verschillen niet groot waren. Er was wel een rolverdeling.
  Mannen maakten tijdelijke kampen als ze gingen jagen, ze maakten ook gereedschap.
  Vrouwen verzamelden voedsel en maakten huidenschoon
 • Hoe groot was de groep waarin de jagers-verzamelaars leefden?

  20-30 personen

 • In wat woonde jagers en verzamelaars?
  Grotten,hutten of tenten gemaakt van dierenuiden
 • Hoe was de verhouding tussen de verschillende groepen jager-verzamelaars en leg dit met voorbeelden uit.
  De verschillende groepen dreven handel en ruilden producten.
  - vuursteen
  - ivoor
  - schelpen
 • Wat was de taak van de mannelijke nomaden?

  Jagen en gereedschap maken

 • Hoe groot waren de groepen van jagers en verzamelaars?
  Meestal 20 tot 30 personen
 • Van welke materialen werd gebruik gemaakt door de jager-verzamelaars om werktuigen/gereedschap te maken?
  -vuursteen (voor een boor)
  - rendiergewei (voor een harpoen)
  - bot (voor naalden
  - leer of pezen (draad)
 • Wat was de taak van de vrouwelijke nomaden?

  Voedsel verzamelen, huiden schoonmaken, het vuur brandend houden en op de kinderen letten.

 • Waren er grote sociale verschillen?
  Nee, maar er was wel een rolverdeling tussen de mannen en vrouwen
 • Wat voor kunstwerken heeft de jager-verzamelaar o.a. achter gelaten en wat stond er op deze kunstwerken.
  Indrukwekkende grotschilderingen in Zuid-Europa met bizons, paarden en mammoeten.
 • Wat was het verschil tussen de jagers-verzamelaars en de homo sapiens?

  De homo sapiens waren meer gespecialiseerd en maakten kunstwerken

 • In wat verschilde homo sapiens met hun voorgangers?
  Ze maakte veel meer gespecialiseerde gereedschappen en hadden daarom een grote variatie in wapens
 • Hoe heet de tijd waarin de kunstenaars leefden die de grotschilderingen maakten en leg uit waarom deze tijd zo heet.
  Prehistorie
  Zij kenden het schrift nog niet.
 • Waarom maakten we de overstap van het jagen naar het boerenbestaan?

  Door het klimaat, het begon met regenen en de grond werd vruchtbaar genoeg om op te verbouwen. 

 • Wat hebben de homo sapiens nagelaten?
  Grotschilderingen , meestal met mamoeten en bizons. Het was in de prehistorie want die waren niet bekend met het schrift
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

hoe loste de werkloosheid pas écht op?
tijdens de 2e wereld oorlog, de vraag naar wapens steeg (om te maken)
waarom deed president Hoover niks aan de economie problemen?
zijn idee was dat de economie uitzicht zelf zou 'genezen'
wat wilde Roosevelt met de 'new deal' bereiken?
-voedselsteun geven aan werklozen
-koopkracht bevorderen en de industriële productie stimuleren 
hoe ontstond een wereldcrisis?
met Amerika ging de economie niet goed waardoor zij hun geleende geld van Duitsland terug wilde, echter kon Duitsland dit niet aan wat leidde tot een instorting van Duitsland. andere landen volgend
waarom ging het niet goed met de economie?  2 redenen
1. mensen betaalden producten van geleend geld
2. crisis in de landbouw
-in Europa nam de landbouw toe waardoor de landbouw in Amerika afnam
wat gebeurde er bij de oktoberrevolutie?
de communisten pleegden een staatgreep en zette de voorlopige regering af
wat gebeurde er in de februarirevolutie?
massale stakingen en demonstraties
waarom was Rusland ontevreden in de 20e eeuw?
in rusland bestond grote armoede en de bevolking had weinig invloed op het bestuur
wat is stalinisme?
het hoogtepunt van Stalin met het communistische totalitarisme
wat is totalitarisme?
het verschijnsel dat de staat volledige controle heeft over het dagelijks leven van de mensen