Samenvatting MeMo.

-
ISBN-10 9034500535 ISBN-13 9789034500533
268 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • MeMo.
 • Carla van Boxtel, Hans Bulthuis, Wieke Schrover Hans Bulthuis Wim Euverman kaartwerk Van Dijk vormgeving & kartografie ' s AKG Images
 • 9789034500533 of 9034500535
 • 2e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 2 De Tijd van de Wereldoorlogen: op weg naar de Rode Terreur

 • Waneer leefde lenin
  1870-1924
 • Wat veranderde in Rusland na de communistische revolutie in 1917
  Na de revolutie van 1917 werd Rusland een Communistische staat  
 • Communisme in de Sovjetunie:

  1. ze zetten de tsaar af.
  2. andere politieke partije en ideen werden verboden.
  3. inkomsten en bezit moesten eerlijk verdeeld worden.
 • Wat is Totalitaire dictatuur in de Sovjetunie:
  Een dictatuur die alle tegenstanders uit de weg ruimde en het leven van alle burgers controleerde.
 •  Wie is deze man, en wat deed hij?
  karl marx, hij scheef in 1848 het boek ''Het comunistische manifest" daarmee werd hij de grondleger van het socialisme en comunisme.

 • Wat voorspelde karl marx in zijn wereld beroemde boek?
  Hij voorspelde dat in landen met veel industrie de arme arbeiders klassen de macht zou krijgen.

 • Wat is proletariaat?
  De arme arbeiders klassen
 • Uit welk land komt karl marx, en wat was zijn beroep?
  hij was een Duitse econoom

 • Wie waren de aanhangers vna de leer van karl marx?
  De socialiste
 • Hoe noemde marx zijn aanhangers?
  Communisten (Deze benaming werd weinig gebruikt iedereen sprak over socialisten)
 • 2.1 Europa voor de Grote Oorlog

 • karl marx de bedenker van het gelijkheids systeem.

 • 2.1.1 Intro

 • Welke spanningen bestonden eind 19de - begin 20ste eeuw in Rusland ?

  Op economisch en sociaal gebied leek het of Rusland nog in de Middeleeuwen leefde: 80% van de 128 miljoen Russen waren boer en deze boeren waren lijfeigenaren (lijfeigenaren doen onbetaald werk voor grootgrondbezitters en konden samen met de grond verkocht worden.)

  1. In 1861 werd lijfeigenschap afgeschaft maar de boeren gingn er niet op vooruit.
  2. De bevolking op het platteland groeide.
  3. Rusland begon te industrialiseren
  4. De boeren trokken naar de industriegebieden op zoek naar werk
  5. Fabrieksarbeiders werden slecht behandeld (lange werkdagen, lage lonen, onmenselijke woontoestanden)
  6. liberalen en socialisten kwamen in opstand tegen de alleenheerschappij van de tsaren

   


 • Wat is een lijfeigenaar ?
  Lijfeigenaren zijn boeren die onbetaald werk doen voor grootgrondbezitters en samen met de grond verkocht konden worden.
 • Wanneer leefde Karl Marx ?
  1818-1883
 • Wie beschreef een ideale  samenleving voor de arbeidersklasse, waarin fabrieken en grond gemeenschappelijk bezit zouden worden? 
  Karl Marx
 • hoe heette de '"leer" die Karl Marx beschreef ?
  het communisme
 • Kun je je voorstellen dat het communisme aanhangers kreeg in Rusland in de tijd dat de Russische Tsaar regeerde ? Waarom ?
  Ja, want de werk- en leefomstandigheden waren heel slecht voor de arbeidersklasse. De tsaren wilden geen inspraak en geen moderne denkbeelden over vrijheid.  De arbeidersklasse kwam in verzet tegen de alleenheerschappij van de tsaren.
 • Noem een van de eerste vormen van industrie in Rusland.
  Aardoliewinning
 • 2.1.2 Tsaren onder vuur

 • Familie Romanov sinds 1613 baas over Rusland. Rusland niet zo groot.

  Tsaren vergrotten hun gebieden.

   

  Deel boeren trok naar industriegebieden voor werk.

  Fabrieksarbeiders slecht behandeld:

  - Werkdagen lang

  - Lonen laag

  - Woontoestanden onmenselijk

   

  Liberalen en Socialisten --> in verzet tegen de alleenheerschappij van de Tsaren.

  Socialisten = Aanhangers van de leer van Karl Marx

  Communisme = Leer van Karl Marx

  Communisten = Aanhangers communisme (nooit gebruikt) iedereen sprak over socialisten

                                     Aantal socialisten in Rusland was klein.

  De leer van Karl Marx:

  Einde zou komen aan uitbuiting van de arbeiders.

  Het proletariaat (de arbeidersklasse) zou de macht grijpen en de ideale samenleving invoeren.

  Een samenleving waarin fabrieken en grond gemeenschappelijk bezit zouden zijn.

   

  In 1903 ontstond er ruzie.

  De Bolsjewieken --> zo snel mogelijk een revolutie beginnen.

  Daarvoor waren beroepsrevolutionairen nodig.

  De mensjewieken wilden wachten tot socialisme meer aanhangers had.

  Ze wilde ook steun van andere tegenstanders Tsaar.

   

  Januari 1905 --> schoten Soldaten ongewapende burgers
  Bloederige zondag ook wel genoemd.
  Wekte woede en onrust hele land op.

  Tsaar Nicolaas II gaf toe --> Volksvertegenwoordiging

  In hoofdstad en andere steden Sovjets opgericht.
  Sovjet = vergadering van arbeiders.
  organiseerde staking ter verbetering werkomstandigheden.
  Socialisten --> veel invloed sovjet

   


 • Wie was er in 1613 de baas over Rusland?
  De familie Romanov

 • Wie was is de laatste tsaar van Rusland van de familie Romanov?
  Tsaar Nicolaas II en zijn vrouw Alexandra
 • Wat is een Tsaar?

  een Russische keizer


 • Wat is een tsaar?
  is een keizer die niet gekozen werd in vorm van bestuur,  maar vanuit de familie aan de macht komt.
 • Wat waren de meeste boeren?

  Lijfeigenen (deden onbetaald werk voor een grootgrondbezitter, Konden samen met grond verkocht worden.)


 • Waneer leefde tsaar Nicolaas de II ?
  1868-1918
 • Wanneer werd de lijfeigenschap afgeschaft?

  1861

 • Hoe heette de groep die Lenin lijden?
  Bolsjewieken
 • Wanneer begon Rusland te industrialiseren?

  Eind 19e eeuw


 • Waarom kwam er ruzie in 1903?
  De bolsjewieken wilde zo snel mogelijk een revolutie beginnen, en de mensjewieken wilden wachten tot het socialisme meer aanhangers had.
 • Wat is het Communisme?

  De leer van Karl Marx


 • Waneer was Bloedige zondag en wat gebeurde er toen ?
  1905 soldaten schoten op ongewapende bugers die bij het paleis van de tsaar demonstreerden.
 • Wat zijn Bolsjewieken?

  Russische socialisten onder leiding van Lenin.


 • Wat deed tsaar Nicolaas de II in 1906 om de onrust in het land te verminderen?
  Hij opende de 1ste Russiche volksvertegenwoordiging de Doema.
 • Wat is een sovjet?

  Plaatselijke raad van arbeiders, soldaten en boeren

 • Waarom werd de onrust niet minder?
  Hij luisterede niet naar de Doema en stuurde ze weg als ze met voorstellen kwamen.

 • Wat eiste de Doema ?
  1. kiesrecht
  2. een grondwet
 • Wat eiste de afvaardiging van de Doema (75 van de 450 leden) weken later?

  1. De vrijlating van politieke gevangenen.
  2. De afschaffing van de doodstraf.
  3. Het aftreden van de regering.
  4. ministriele verantwoordelijkheid (ministers in de regering)
  5. Stakingsrecht
  6. Democratische verkiezingen
 • Wat is een sovjet ?
  Sovjets zijn vergaderingen van arbeiders.
 • Wat deden de sovjets ?
  Zij organiseerden stakingen ter verbetering van de werkomstandigheden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • MeMo.
 • Carla van Boxtel Frank Kerstjens, Martin Prinsen, Wieke Schrover ' s AFP Photo ANP beeldred Studio Imago Gerben den Heeten Yde Bouma
 • 9789034535849 of 9034535843
 • 2e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 1.1 Werken en Leven

 • Noem 5 gebeurtenissen rond 1900
  1. Industrialisatie van fabrieken 
  2. nieuwe voertuigen ; spoorwegen en treinen kwamen er
  3. riolering word aangebracht
  4. elektriciteit wordt aangelegd
  5. scheepsbouw
 • welke gevolgen van de industrialisatie waren rond 1900 zichtbaar in Nederland ?
  Nederland was tussen 1860 en 1900 een ander soort samenleving geworden: een industriële samenleving. Er waren voedingsmiddelen-, textiel- en metaalfabrieken.
 • wanneer waren de eerste spoorwegen aangelegd en de nieuwe kanalen gegraven ?
  rond 1850
 • vanaf wanneer werden de kleine fabriekjes, grootschalige bedrijven ?
  vanaf 1890
 • Wat zijn de traditieonele producten van de Nederlandse kolonies ?
  • thee
  • koffie
  • suiker
  • tabak
 • Welke belangrijke grondstoffen kreeg Nederland van haar kolonies ?
  (noem er 3)
  1. aardolie
  2. tin
  3. rubber
 • Hoeveel inwoners had Nederland voor de industrialisatie ?
  iets meer dan 4 mil in 1879 tot 5 miljoen rond 1900 
 • Hoeveel inwoners had Nederland rond 1920 ?
  bijna 7 miljoen en een kwart daarvan woonden in de stad
 • Waar woonden de meeste Nederlands rond 1900 ?
  De steden groeiden, maar verreweg de meeste Nederlanders woonden toen nog op het platteland.
 • Een uitstapje naar de dichtstbijzijnde stad was en hele onderneming. Dat gebeurde alleen als het echt noodzakelijk was. Een fiets of de tram was destijds nog een grote luxe. Lopen was voor de meeste mensen de enige manier om ergens te komen. Hele volkstammen kwamen gedurednde hun leven nooit in een stad van enige betekenis. Toen lag Amsterdam voor de meeste Nederlanders veel verder weg dan New York voor ons tegenwoordig. 
 • Profiteerde iedereen meteen van de komst van de industrie ?
  De economische groei had niet alleen voordelen. Hij leidde op de lange duur wel tot meer welvaart, maar in het begin profiteerde alleen de hogere en middenlagen van de bevolking van de nieuwe rijkdom.
 • Waarom was de industrialisatie geen vooruitgang voor de lage bevolkingsgroepen ?
  De opkomst van de fabrieken betekende een verslechtering van de leef- en werkomstandigheden van de onder bevolkingslagen. 
 • wat gebeurde er in 1903 allemaal ?
  Er was een grote spoorwegstaking met als gevolg dat de overheid besloot om een wet te maken dat je niet meer mag staken, maar de arbeiders gaven zich niet zo makkelijk overwonnen ze richten vakbonden op en er kwamen politieke partijen voor de arbeiders. 
 • Was Nederland rond 1900 al echt een modern land ?
  Het verschil tussen platteland en stad was eerst heel groot, riolering en elektriciteit vond je alleen in de grote steden. 
 • waar leefde de meeste mensen vroeger nog ?
  In kleine huisjes met grote gezinnen, waar oma en opa ook nog woonden. Het was hard werken, zes dagen in week, meestal 10 uur per dag. 
 • De mensen hadden het moeilijk ze moesten hard werken voor hun geld en eten. Doorleren was daarom ook alleen een optie voor rijkeluiskinderen. Na de lagere school gingen de meeste kinderen aan het werk. Vakantie was een begrip dat alleen de rijke kenden. Een uitje naar een speeltuin of een voetbalwedstrijd was het hoogtepunt van het jaar.
 • Wat was de druppel en begon de 1e WO ?
  In 1914 28 juni bracht de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand een bezoek aan Sarajevo. Dit was de hoofstad van Bosnië, dat samen met Hecegovina door de Oostenrijkers was ingepikt. Tijdens de rijdtocht door de schaten werden Ferdinand en zijn vrouw doogeschoten. De daders waren van Serische afkomst. De regering van Oostenrijk-Hongarije was woedend. Het kwam ze ook wel goed uit want nu hadden ze een goede reden om Servië aan te vallen. Duitsland was het hier helemaal mee eens en keizer Wilhem II vond dat Servië zo mogelijk gestraft moest worden. Rusland wilden Servië helpen en  ging over tot mobilisatie van zijn leger. Duitsland verklaarde de oorlog aan Rusland en de Russische bondgenoot Frankrijk. In heel Europa werden miljoenen soldaten gemobiliseerd. Op 4 aug vielen de Duitsers aan. De 1e wo was begonnen. De aanval op België van DU was de reden voor GB om DU de oorlog te verklaren. 
 • 1.2 Bestuur en Cultuur

 • Wat is verzuiling ?
  de bevolking raakte verdeeld in groepen naar geloof of politieke overtuiging. Iedere zuil had in Nederland zijn eigen organisaties, zoals een eigen politieke partij, vakbond, krant en radio-omroep.
 • Waarom raakte de Nederlandse samenleving verzuild ?
  Sinds 1848 waren de liberalen aan de macht in Nederland. In dit jaar dreigde hier een revolutie. Koning Willem 2e liet daarop de liberaal Thorbecke een nieuwe grondwet opstellen. Voortaan had niet meer de koning de macht, maar het parlement de beslissende macht. De aanhang de liberalen bestond uit het rijkere deel van de bevolking: alleen mannen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden, mochten stemmen voor het parlement.
 • Wat was het grote ideaal van de liberalen ?
  Vrijheid. Burgers moesten zo min mogelijk gehinderd worden door de regels en wetten; de overheid moest zich dan ook zo weinig mogelijk met de samenleving bemoeien.
 • Waarom zouden de arbeiders liever kiezen voor de socialisten dan de liberalen ?
  omdat de socialisten als grote ideaal gelijkheid hadden, volgens hun had de overheid juist wel een grote taak in de samenleving. Zij moesten ervoor zorgen dat de welvaart eerlijk werd verdeeld over de verschillende bevolkingslagen.
 • Wie was de eerste belangrijke socialistische leider in Nederland ?
  Ferdinand Domela Nieuwhuis. Door vakbonden en een politieke partij op te richten probeerde hij op te komen voor de arbeiders.
 • wie was Abraham Kuyper ?
  De protestante leider in 1878 een politieke partij oprichte, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), vooral bedoeld voor protestanten uit de lagere bevolkingsgroepen. 
 • Wat gebeurde er bij de pacificatie van 1917 ?
  De verschillende politieke groepen ; Democraten, socialisten streden voor algemeenkiesrecht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • memo
 • carla van boxtel
 • of
 • 2

Samenvatting - memo

 • 6 de tijd van steden en staten

 • Weet je nu het antwoord op de verdiepingsvraag?
  neeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • Waaruit bestond het leger van de koningen?
  huurlingen
 • wat is het centraal bestuu
  het bestuur vanuit een plaats
 • Waarom zien de geschiedkundigen de tijd rondom 1500 als de een nieuwe tijd?
  .
 • 6.1 Meer handel

 • Wat verhandelden de Europeanen met de Arabieren?
  hout en wollen stoffen
 • Wat is het voordeel van het drieslagstelsel, en hoe werkt het?
  (2 antwoorden)
  1. dat je altijd vruchtbare grond hebt
  2. het ene jaar werd op het land zomer graan verbouwd het jaar daarna wintergraan en dan laten ze het een jaar braak liggen zodat het zich kan herstellen
 • wat was in de eerste helft van de middeleeuwen het belangrijkste middel van bestaan?
  de landbouw
 • Wat verhandelenden de Arabieren?
  zijde, katoen, specerijen en suike
 • Waarom was de handel in west Europa bijna stilgevallen?
  de plundertochten van de Vikingen
 • Waarom werd er meer muntgeld gebruikt en steeds minder ruilhandel?
  het was beter om met geld te betalen over lange afstanden want geld is kleine
 • Wat was het voordeel van het Arabische halsjuk?
  1. daardoor kon de boer sneller ploegen
 • wat versta je onder ontginnen van grond?
  het geschikt te maken voor de landbouw
 • Waarom kwam rond het jaar 1000 de handel weer op gang?
  omdat er kwamen steeds betere wektuigen daardoor kon de opbrengst van het land vergroot worden
 • Wat was het voordeel van de ijzeren ploeg?
  dan kon dieper gelegen vruchtbare grond naar boven geploegd worden
 • Tussen 950 en 1300 verdubbelde de bevolking, welk probleem ontstond en hoe loste men dit op?
  dat er meer voedsel nadig was en dus ook meer landbouwgrond, dat loste ze op door toestemming aan de heer te vragen om woeste grond te ontginnen
 • 6.2 Het ontstaan van steden?

 • In welke spullen werd in Noord Europa handel gedreven?
  graan, ijzer, vis, wol en linnen
 • Welke italiaanse steden waren de belangrijste steden van zuid Europa?
  genua en venetië
 • Wat vroegen de stedelingen aan hun heer om zelf recht te mogen spreken?
  stadsrechten
 • Waarom waren de Italiaans steden zo belangrijk geworden?
  hun gunstige ligging aan zee en door de kruistochten wanneer de paus toe had op geroepen

  .
 • Wat verstaan we onder de kruistochten en waarom werden ze gehouden? (let op twee antwoorden)
  dat zijn pogingen door de christelijke legers om jeruzalem en paseltina in handen te krijgen van de sjedsjoeken
 • Waarom onstonden er tussen 900 en 1300 zovbeel steden
  omdat steeds meer mensen naar veilige steden en steden om makkelijk te handelen verhuisden
 • Wanneer kregen de Italiaanse kooplieden de handel in oosterse producten in handen?
  toen de kruisvaarders Constantinopel veroverden
 • Wat houden de stradsrechten precies in?
  ze mochten zelf de stad besturen, zelf recht spreken, een muur om de stad heen bouwen en hadden geen verplichtingen mee
 • Waarom onstonden er tussen 900 en 1300 zoveel steden?
  omdat steeds meer mensen naar veilige steden trokken om makkelijker te handelen
 • Noem een paar belangrijke Hanze steden?
  Brugge, Arnhem 
 • Wat gaven de burgers hun heer in ruil als ze stadsrechten gekregen hadden?
  geld als hij daarom vroeg, dat kon hij gebruiken om oorlogen te bekostigen
 • Hoe noemen we het samenwerkings verband van de steden aan de noord - en de oost-zee?
  de hanze
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Van wie kreeg Zuid-Vietnam steun
van de VS
Waarom hebben vrouwen het nu nog steeds moeilijk
ze hebben naast hun werk nog steeds veel zorgtaken, ze zorgen nog steeds meer dan mannen voor de kinderen en het huishouden
Wat voor maatregelen nam de overheid na de tweede feministische golf
- meer mogelijkheden voor meisjes om naar hogere opleidingen door te stromen
- de economische onafhankelijkheid van vrouwen is in de wet vastgelegd 
- het is geaccepteerd dat mannen in deeltijd werken
Wat veranderde er door de tweede feministische golf in Nederland
- meisjes gingen spijkerbroeken dragen
- ze gingen de pil slikken om niet zwanger te worden
- steeds meer vrouwen bleven werken ook als ze kinderen kregen
- mannen gingen meehelpen in het huishouden
Waar streden de vrouwen tijdens de eerste feministische golf rond 1900 voor
vrouwenkiesrecht en recht op hogere opleding
Hoe noem je de strijd die vrouwen streden in de jaren 50 voor gelijke rechten
de tweede feministische golf
Waar streden groepen zoals Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij voor
- feministen streden voor betere scholing voor meisjes
- recht op gelijke beloning
- eerlijke taakverdeling het het huishouden
- recht op abordus
Waarom gingen er in de jaren 50 steeds meer vrouwen werken
- er waren meer arbeidskrachten nodig
- het huishouden kosten minder tijd door de komst van huishoudelijke apparaten, vrouwen hadden dus meer tijd over
welke dingen werden heel gewoon voor de samenleving in de jaren 70 en 80, wat in de jaren 60 voor veel opschudding zorgde
- dat getrouwde vrouwen gingen werken
- seks voor het huwelijk
- echtscheiding
wat betekent ontzuiling
het verminderen en verdwijnen van de verzuiling, de verdeling van de nederlandse samenleving in zuilen (groepen)