Samenvatting MeMo.

-
ISBN-10 9034552489 ISBN-13 9789034552488
1199 Flashcards en notities
146 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • MeMo.
 • Anneke Blankers Eelco Beukers, Wieke Schrover Yde Bouma
 • 9789034552488 of 9034552489
 • 3e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 1 De tijd van regententen en vorsten

 • Amsterdam was in de 16de eeuw zeer welvaardend met namen door de Oostzeevaart : hout, graan (rogge en tarwe) en zout werd uit landen aan de Oostzee naar Amsterdam gebracht opgeslagen en en als ruw materiaal doorverkocht aan andere Europeese landen . Dit heet ook wel stapelmarkt. De grootste concurrent was Antwerpen waar vooral producten werden doorverkocht. 

  Na de val van Antwerpen in 1585 ( eind 16de eeuw) vluchte veel antwerpse handelaren van de spaanse bezetters en gingen zich vooral in Amsterdam vestigen omdat dat een fijne handelsstad was en ze zo konden doorweken in hun beroep. dit bracht voor Amsterdam grote veranderingen teweeg.

  er kwamen ineens heel veel mensen bij die huizen bouwden en handel dreven. het soort handel veranderde ook van stapelgoederen naar ook producten.

  eind 16de eeuw woonden er 30000 mensen in de stad een eeuw later (eind 17 eeuw) 206000 dat is  bijna 7 keer zoveel.

  in de zeer welvaardende 17 de eeuw draaide alles om de handel in Amsterdam. kooplieden probeerde met handel zoveel mogelijk winst te maken: handelskapitalisme.

  Aan de prachtige gebouwen in Amsterdam uit die tijd, kun  je zien dat het zo goed ging met de handel. Het stadhuis op de dam is daar een goed voorbeeld van.

                                                  

 • Begrippen

   

  Oostzeevaart = Handel tussen Nederland en het Oostzeegebied

  Stapelmarkt = Een plaats waar ingekochte goederen worden bijeengebracht en opgeslagen om van daaruit weer te worden verhandeld.

  Handelskapitalisme = Een vorm van Economie waarin ondernemers proberen zoveel mogelijk winst te maken met handel.

  Wereldeconomie = Een economie die zich over de hele wereld uitstrekt doordat landen van de hele wereld producten aan elkaar verkopen.

  Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) = Handelsmaatschappij die in 1602 in de republiek werd opgericht en het alleenrecht van de Nederlandse handel op gebieden in azie kreeg                                                                                                                                      

  West-Indische Compagnie (WIC) =handelmaatschappij die in 1621 in de republiek werd opgericht en het alleenrecht van de handel met gebieden in Amerika en Afrika kreeg.

  Gouden Eeuw =de periode van welvaart en bloei in de kunst, techniek en wetenschap in de republiek (1588-1670)

  Wetenschappelijke revolutie = de periode tussen 1610 en 1680 waarin verschillende Europese landen veel wetenschappelijke ontdekkingen werden gedaan.

 • Begrippen

   

  Oostzeevaart = Handel tussen Nederland en het Oostzeegebied

  Stapelmarkt = Een plaats waar ingekochte goederen worden bijeengebracht en opgeslagen om van daaruit weer te worden verhandeld.

  Handelskapitalisme = Een vorm van Economie waarin ondernemers proberen zoveel mogelijk winst te maken met handel.

  Wereldeconomie = Een economie die zich over de hele wereld uitstrekt doordat landen van de hele wereld producten aan elkaar verkopen.

  Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) = Handelsmaatschappij die in 1602 in de republiek werd opgericht en het alleenrecht van de Nederlandse handel op gebieden in azie kreeg                                                                                                                                      

  West-Indische Compagnie (WIC) =handelmaatschappij die in 1621 in de republiek werd opgericht en het alleenrecht van de handel met gebieden in Amerika en Afrika kreeg.

  Gouden Eeuw =de periode van welvaart en bloei in de kunst, techniek en wetenschap in de republiek (1588-1670)

  Wetenschappelijke revolutie = de periode tussen 1610 en 1680 waarin verschillende Europese landen veel wetenschappelijke ontdekkingen werden gedaan.

 • wanneer was Amsterdam een echte handelsstad?

  In de zestiende eeuw

 • wanneer werd op de dam op een feestelijke manier een nieuw stadhuis in gebruik genomen
  26 julie 1655
 • wat is een dictatuur
  manier van regeren waarbij een kleine groep op een person alle macht heeft
 • Waar of niet waar?
  Dankzij de Oostzeevaart bloeide de nijverheid in Amsterdam
  niet waar
 • Amerikanisering 
  het overnemen vd amerikaanse cultuur (film, fastfood,kleding, taalgebruik)
 • op 26 juli 1655 werd op de Dam in Amsterdam op feestelijke wijze een nieuw stadhuis in gebruik genomen

 • Wanneer is de WIC gesticht?

  In 1621

 • hoe werd het stadhuis genoemd 
  het 8e wereldwonder
 • Waar of niet waar? 
  De WIC ging te werk volgens de driehoekshandel. Vanuit Amerika werden er specerijen naar Europa vervoerd. 
  niet waar
 • filmindustrie
  de industrie die zich bezig houdt met het maken en verkopen van speelfilms.
 • Wanneer werd de WOC gesticht?

  in 1602

 • waardoor had adam zo'n grote bevolkings groei
  omdat mensen uit antwerpen kwamen omdat de spanjaardan in 1585 antwerpen hadden veroverd of te stad te straffen voor de opstand tegen de spaanse konming filips 2 
 • Stelling:
  De Gouden Eeuw is vanuit Nederlands’ oogpunt een goede benaming voor de 17e eeuw.
  Geef een voor- en een tegenargument. 
  tegen argument: de rijke kooplieden waren erg rijk, maar de gewone burgers waren vooral erg arm.
  voor argument: er was veel goede handel, er was veel wetenschap, en kunst
 • Idool
  een persoon die je heel erg bewonderd
 • Wat was het doel van de WOC?

  Zo veel mogenlijk winst maken op de handel met de Oost-Indische gebieden.

 • wat is de oostzeevaart
  graan en hout werden uit landen als zweden , polen en de baltische staten gehaalt die landen liggen rond de oostzee adam gaf in ruil zout die producten uit de oostzee gebeiden verkocht adam aan heel europa
 • Welke schilder droeg geen bijdrage aan de Nederlandse Gouden eeuw?A.Rembrandt van Rijn

  B.Johannes Vermeer
  C.Vincent van Gogh
  D.Jan Steen
  het is C
 • massamedium 
  middel waarmee veel mensen tegelijk te bereiken zijn. (bv. radio,tv,internet.)
 • vanaf wanneer handelde mensen al
  de middeleeuwen , de hanzensteden werkten samen om geld te verdienen met de handel 
 • waarom word de 17 eeuw ook wel genoemd en waarom?
  De gouden eeuw
  omdat er in die tijd veel geld en handel was
 • Welke land was niet betrokken bij de Oostzeevaart?

  A.Nederland
  B.Polen
  C.Litouwen
  D.Duitsland
  het is D
 • massacultuur
  cultuur die toegankelijk is voor iedereen.
 • wat was de grootste concurent van adam in 17e eeuw
  antwerpen daar hielden mensen zich bezig met door verkopen van kant tapijten suiker silver en laken werden uit heel europa gehaalt en door verkocht 
 • Wat is geen gevolg van de verovering van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585?

  A.Amsterdam moest uitgebreid worden.
  B.Antwerpenaren vluchten naar Amsterdam.
  C.Amsterdams handel gaat verder bloeien. D.Er ontstaat concurrentie tussen Amsterdam en Antwerpen
  het is D
 • informatiemaatschappij 
  een maatschappij waarin mensen door massamedia snel op de hoogte zijn van allerlei zaken uit de hele wereld 
 • wanneer was het gdn met de bloeiende handel in angtwerpen
  toen de spanjaarden antwerpen veroverde in 1585
 • Welk kenmerk past niet bij een stapelmarkt?

  A.Haven
  B.Pakhuizen
  C.Opslaan
  D.Markt
  het is D
 • commercialisering 
  winst maken wordt belangrijker 
 • waar trokken veel kooplieden heen
  naar de republiek , de meesten naar adam , daar wouden ze hun bedrijf voorrzetten , ook anderen emigranten kwamen naar adam
 • Wat was de belangrijkste reden voor het oprichten van de VOC?

  A.Er was heel veel vraag naar specerijen
  B.Er was veel concurrentie tussen verschillende kooplieden die richting Oost-Indië reisden
  C.De Republiek wilde veel geld verdienen
  D.De Republiek wilde niet achterblijven bij landen als Portugal en Engeland, die al veel handel met Oost-Indië dreven
  het is B
 • verzuiling 
  vanaf 1900 wordt de bevolking van Nederland steeds meer in groepen verdeeld. daarbij speelt geloof en politieke overtuiging een grote rol. iedere groep (zuil) had zijn eigen krant,vakbond, politieke partij enzovoort. er waren 4 groepen/ zuilen in de maatschappij: 1. katholieke zuil 2. protestantse zuil 3. socialistische zuil 4. liberale zuil (algemene zuil) 
 • waardoor moest adam uitgebreid worden
  door alle nieuw komers en hun huizen , dit gebeurde onder andere door de grachten gordel , het aantal inwoners groeide snel
 • Welk kenmerk past niet bij de VOC?

  A.Kaapvaart
  B.Specerijen
  C.Monopolie
  D.Verdragen met vorsten
  het is A
 • popmuziek
  komt van populaire muziek
 • hoeveel mensen woonden in adam in 1578 en in 1675
  in 1578 30.000 en in 1675 206.000
 • Waarom was de VOC succesvoller dan de WIC?
  Reden 1: De VOC had een monopolie de WIC niet.
  Reden 2: De VOC had minder last van concurrenten op zee dan de WIC

  A.Reden 1 is juist
  B.Reden 2 is juist
  C.Reden 1 en 2 zijn juist
  D.Reden 1 en 2 zijn onjuist
  het is B
 • amusementindustrie 
  industrie die zich bezig houdt met het vermaken van mensen.
 • wat is de sapelmarkt
  producten werden aan de grachten opgeslagen en zonder bewerking doorverkocht
 • Welk kenmerk past bij de verovering van de Zilvervloot door Piet Hein in 1628?

  A.VOC
  B.Slavenhandel
  C.Kaapvaart
  D.Monopolie
  het is C
 • wat veranderde na het wegvallen van antwerpen
  steeds meer goedern werden verhandeld in adam en producten zoals suiker en laken werden bewerkt voordat ze verkocht waren 
 • Welk persoon hoort bij de ontwikkeling van de nieuwe denkbeelden in Nederland?

  A.Isaac Newton
  B.Christiaan Huygens
  C.J.A. Leeghwater
  D.Spinoza
  het is D
 • wat is handelkapitalisme
  kooplieden verdiende hun geld met de handel en probeerde zoveel mogelijk winst te maken
 • Welk antwoord legt het bestuur in de Nederlanden het best uit?

  A.Nederland was in de 17e eeuw een monarchie
  B.Nederland was verdeeld in 7 gewesten die zichzelf bestuurden.
  C.Nederland werd bestuurd door de Staten-Generaal.
  D.Nederland werd bestuurd door de stadhouder. 
  het is B
 • waar  verhandelde ze hun goederen 
  op de amsterdamse beurs
 • Welk gewest behoort niet tot de generaliteitslanden?

  A.Brabant
  B.Zeeland
  C.Zeeuws-Vlaanderen
  D.Limburg
  het is B
 • waardoor waren handelaren centrale figuren  
  omdat de handelaren gaven ook opdrachten aan de ondernemers
 • Johan van Oldebarneveldt raakte in conflict met prins Maurits van Oranje. Waar ging hun ruzie over?

  A.Een militair (oorlog/vrede) probleem.
  B.Een godsdienstig probleem.
  C.Een militair en godsdienstig probleem Geen van bovenstaande antwoorden is juist
  het is C
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • MeMo.
 • Anneke Blankers Hans Bulthuis, Wieke Schrover Bureau Sproet kartogr Van Oort kartografie
 • 9789034575937 of 9034575934
 • 3e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 1 Staatsinrichting van Nederland

 • Wat veranderde met de grondwet in 1848?

  De koning kreeg minder macht.

 • wat is algemeen kiesrecht 

  kiesrecht voor iedereen die wil vanaf een bepaalde leeftijd 

 • SDAP = sociaal democratische arbeidspartij (1894)

 • wat is het cencuskiesrecht 

  kiesrecht voor mensen met een bepaald inkomen 

 • ARP = anti-revolutionaire partij 1878

 • RKSP= rooms-katholieke staatspartij (1926)

 • Wat is censuskiesrecht?

  Dat alleen de mannen die een bepaald bedrag belasting betaalden kiesrecht hadden. 

 • 1896: uitbreiding kiesrecht

   

 • Wat is emancipatie?

  Streven naar gelijke rechten

 • Vier zuilen:

  -Protestantse

  -Katholieke

  -Socialistische

  -Liberale

 • Pacificatie van 1917:

  -Algemeen kiesrecht voor mannen

  -Gelijkstelling van  openbaar en bijzonder

 • 1919 vrouwenkiesrecht 

 • 1.1 Politieke stromingen in de negentiende eeuw

 • Wanneer begon de industralialisatie?
  1860-1900
 • Noem een aantal voorbeelden van de veranderde samenleving?
  Voedingsmiddelen, textiel- en metaalfabrieken (klein naar groot) groot bv. philips.
 • Wanneer werden de eerste spoorlijnen en nieuwe graven?
  1850
 • Wat deden ze op de koloniën?
  Ze produceerde koffie,thee, suiker en tabak. En de belangrijkste grondstoffen kwamen er vandaan: aardolie, tin en rubber
 • Wat is SDAP?
  Sociaal-Democratische Arbeiders Partij?
 • 1.1.1 De grondwet van 1848

 • Het koninkrijk der Nederlanden kreeg in 1815 een grondwet. De koning had de macht, voorstellen moesten door hem worden goedgekeurd.

  Parlement= 1e en 2e kamer

  Leden van de 1e en 2e kamer waren vaak vrienden en vertrouwelingen van de koning. Leden van de 1e kamer werden benoemd door de koning, hoge bestuurders ( van de provincies)benoemde de leden van de 2e kamer. Volk had geen inspraak.

   

  Thorbecke was leider van een groep parlementsleden. --> kwam op voor de vrijheid van de burgers.

  • parlement meer te zeggen
  • Kamerleden democratisch gekozen hogere burgers

  In 1848 waren er revoluties in verschillende Europese landen. Het volk eiste vrijheid en democratie.

  Franse koning was gevlucht. Koning Willem 2 was bang dat de revolutie ook naar Nederland oversloeg. Om dit te voorkomen kreeg Thorbecke om de opdracht van de koning een nieuwe grondwet maken.

 • confessionelen
  Mensen die vinden dat het geloof (confessie) belangrijk is bij het besturen van een land.
 • de nieuwe grond wet van 1848 hield in:

  • iedereen de zelfde grondrechten ; vrijheid van meningsuiting vrijheid van godsdienst vrijheid van onderwijs recht op vereniging en vergadering
  • parlement kon regering of een minister om verantwoording vragen de regering bestond uit de koning en zijn ministers
  • de ministers moesten verantwoording afleggen aan het parlement en niet aan de koning dit heet ministeriële verantwoording
  • de koning was onschendbaar dat betekend hij is niet meer verantwoordelijk voor de dingen die hij deed
  • elke vier jaar kwam er een verkiezing voor de tweede kamer,de eerste kamer werd vanaf nu indirect gekozen de burgers stemde wie er in de provinciale staten kwamen die mensen kozen dan weer de leden van de eerste kamer.

  conclusie de koning verloor door de grondwet bijna al zijn macht 

 • eerste feministische golf
  Beweging in de negentiende eeuw die opkwam voor de rechten en belangen van vrouwen. De eerste golf eindigde rond 1920 toen vrouwen kiesrecht kregen. 
 • Wanneer kreeg Nederland zijn 1e grondwet?

  In 1815.

 • liberalen
  Politieke stroming die opkomt voor de vrijheid van burgers en vindt dat de regering zo weinig mogelijk regels moet maken.
 • Waaruit bestond het parlement in 1815?

  Het parlement bestond uit de 1e en 2e kamer.

 • Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
  Socialistische partij, opgericht in 1894, die opkomt voor gelijkheid in de samenleving en betere leef- en werkomstandigheden voor arme groepen. Een belangrijk actiepunt van de SDAP was het algemeen kiesrecht.
 • Hoe werden de leden van de 1e en 2e kamer gekozen in 1815.

  De leden van de 1e kamer werd door de koning gekozen. Het waren vaak vertrouwelingen of vrienden. De leden van de 2e kamer werden door de hoge bestuurders van de provincies gekozen, vaak ook vrienden van de koning.

 • socialisten
  Politieke stroming die opkomt voor de gelijkheid in de samenleving en bijvoorbeeld streeft naar betere leef- en werkomstandigheden voor arme groepen. De regering moet hiervoor zorgen door wetgeving. 
 • Had het volk inspraak volgens de grondwet van 1815?

  Het volk had geen inspraak.

 • verzuiling
  De bevolking raakte verdeeld in groepen naar geloof en politieke overtuiging. Iedere zuil had in Nederland zijn eigen krant, radio-omroep en vakbond. In het begin waren er drie zuilen: een protestantse, een katholieke en een socialistische zuil.
 • Wie was Thorbecke?

  Hij was een leider van een groep parlementsleden. Zij kwamen op voor de vrijheid van de burgers. en ze wilde dat de kamerleden democratisch gekozen werden door hogere burgers.

 • vrouwenkiesrecht
  Het recht van vrouwen om te stemmen en gekozen te worden.
 • Wanneer en hoe kwam er verandering in de grondwet?

  Door de revoluties in Europa in 1848 werd koning Willem 2 bang en gaf Thorbecke de opdracht om een meer democratisch grondwet te maken. 

 • 1900
  - Nederland heeft ongeveer vijf miljoen inwoners
  - Leerplichtwet voor kinderen tussen zes en twaalf jaar
 • Wanneer is de nieuwe grondwet gekomen?

  In 1848.

 • 1900
  - Nederland heeft ongeveer vijf miljoen inwoners
  - Leerplichtwet voor kinderen tussen zes en twaalf jaar
 • Noem 4 onderwerpen die de groep van Thorbecke wilde?

  • grondrechten
  • regering
  • ministeriële verantwoordelijkheid
  • koning onschendbaar
  • rechtstreekse verkiezingen 2e kamer en indirect 1e kamer
 • 1903
  spoorwegstaking
 • Had de koning volgend de grondwet van 1848 veel of weinig macht?

  De koning had nog weinig macht.

 • 1917
  algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen
 • 1919
  algemeen kiesrecht voor vrouwen
 • 1922
  eerste verkiezingen waarbij vrouwen mochten stemmen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • MeMo.
 • Anneke Blankers Hans Bulthuis, Wieke Schrover Yde Bouma
 • 9789034552556 of 9034552551
 • 3e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 1 Oorlog en crisis

 • Waaruit bestond de Triple Entente

  Frankrijk, Rusland en Engeland

 • wanneer was de eerste wereldoorlog
  1914-1918
 • Wat was de directe aanleiding voor de V.S. om mee te doen aan de oorlog?
  Zimmermantelegram
 • een grote en plotselinge daling van de koersen van aandelen, zoals die bijvoorbeeld op 29 oktober 1929 op de beurs op wallstreet plaatsvond
  Beurskrach
 • wanneer sloten duitsland en de Geallieerden een wapenstilstand?
  in 1918
 • De Triple Entente had oorlog met de Centralen

 • wat is nationalisme?

  liefde voor je land,voor je land willen vechten.

 • wat waren de oorzaken van de eerste wereld oorlog ?
   
 • een bondgenootschap gesloten in Centraal-Europa in 1897 tussen het Duitse keizerrijk en Oostenrijk-Hongarije ook italië hoorde tot 1915 bij de Centralen
  Centralen
 • wat gebeurde er op juni 1919?
  het verdrag van versailles werd ondertekend
 • wat waren oorzaken van de eerste wereldoorlog?

  1. nationalisme.

  2.bondgenootschappen

  3. wapenwedloop.

   

 • welken landen horen bij de Geallieerden ?
   
 • Samenleving waarin het consumeren sterk wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld advertentiecampagnes
  Consumptiemaatschappij
 • wat deed de druppel overlopen om de eerste wereld oorlog te beginnen?

   

  de dood op frans ferdinand door gavrillo princip op 28 juni 1914

 •  welken landen horen bij de Centralen 
   
 • Democratische partij is naast de Republikeinse partij een van de twee grote Amerikaanse partijen die strijdt om meerderheid in het federale Congres in de verenigde staten en om het recht om de president te mogen leveren
  Democraten
 • wie zijn de centralen en wie zijn de geallierden?

  1. de centralen zijn; duitsland, italie en oh 

  2. de geallieerden zijn; gb, belgie, rusland ( tot 1917) vs ( v.a. 1917) en servie

 • Welke spanningen waren er net voor de 1e WO?

  • Frankrijk was in de oorlog met Duitsland  (1870-1871) vernederend verslagen. De Fransen wilden wraak.
  • Duitsland was al lang een verzameling van losse staatjes en na de overwinning op Frankrijk in 1871 werden die staatjes samengevoegd tot een grote eenheidsstaat met de Duitse keizer aan het hoofd. Duitsland was de machtigste staat in Europa (vaste land) en wilde dat ook blijven
  • Engeland was bang voor de koloniale plannen van de Duitse keizer Wilhelm II. Engeland had veel koloniën en bezat een zesde deel van het aardoppervlak. Duitsland wilde een zelfde koloniaal rijk opbouwen en machtiger zijn dan de Engelse vloot. 
  • Oostenrijk-Hongarije bestond uit veel gebieden met verschillende volken (met eigen gewoontes en talen) waaronder Bosnie-Hercegovina. Servische nationalisten vonden echter dat dit bij Servië hoorde.
 • wat was de reden dat de wo 1 zich ontwikkelde als een loopgraven oorlog ?
   
 • Een periode met een veel hoger aanbod van producten dan dat er vraag is met als gevolg werkloosheid consumenten hebben weinig vertrouwen in de economie
  Economische crisis
 • wat zijn loopgraven en wat deed het met je ?

  loopgraven waren gegraven ' gangen' waarin soldaten zaten er zochten ze dekking, maar de loopgraven stonden vaak vol water met ratten en enge ziektes.

 • Welke twee vormen van nationalisme speelden voor de eerste WO?

  • Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland wilden nog sterker, groter en machtiger worden. Zij versterkten het nationalistische gevoel van hun volk door koloniën te veroveren en een groot leger en een moderne oorlogsvloot op te bouwen.
  • Er waren ook volkeren die juist het nationalisme gebruikten om zich vrij te maken van een ander volk. Oostenrijk-Hongarije was één van de grootste landen van Europa. In dit reusachtige land woonden wel 12 verschillende volkeren. De Oostenrijkers en de Hongaren hadden het meeste te vertellen. Zij hadden ook een eigen regering. Maar de andere volkeren wilden ook een eigen staat en hun eigen cultuur en taal ontwikkelen. Vooral de Serviërs in Servië en Oostenrijk-Hongarije streden voor een grotere staat en vormden een bedreiging voor de machthebbers in Oostenrijk-Hongarije.
 • hoe klopte propaganda in WO 1 nationalisme op 
   
 • grote oorlog van 1914 tot 1918, die vooral in Europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit Europese koloniën in Azië en Afrika meevochten; vanaf 1917 vochten ook de Verenigde Staten mee
  Eerste Wereldoorlog
 • wat is een totale oorlog.

  een oorlog waarin iedereen aan meedoet dus niet alleen soldaten, dit had vaak ingrijpende gevolgen.

 • Wat gebeurde er op 28 juni 1914?

  De troonopvolger van Oostenrijk (Frans Ferdinand) werd vermoord in Sarajevo door de Serviër Gavrilo Princip.

 • hoe kregen de vrouwen in WO 1 een betere plaats in de maatschappij 
   

 • Het gezamenlijk bestuur over alle deelstaten, zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld het federale Congres en de Amerikaanse president
  federaal bestuur
 • er kwamen veel veranderingen in techniek, nieuwe wapens, vliegtuigen en onderzeeers.

  veranderingen in politiek veel nationalisme in kranten in onderwijs, overal.

  en veranderingen in economie fabrieken werden verplicht wapens en kleding te maken en belastingen gingen omhoog.

 • Wat gebeurde er na de dood van Frans Ferdinand?

  • 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servie.
  • Wilhelm II (Duitsland) steunde Oostenrijk.
  • Rusland steunde Servie.
  • Duitsland verklaarde de oorlog aan Rusland (omdat die Servie ondersteunde) en aan Frankrijk (was gevaarlijk buurland)
  • op 4 aug viel Duitsland neutrale (onpartijdige) Belgie binnen op weg naar Frankrijk.
  • Engeland accepteerde de aanval op Belgie niet en verklaarde de oorlog aan Duitsland
 • leg uit hoe de vs betrokken raakten bij WO 1
   
 • de landen die tegen de Centralen vochten (o.a. Frankrijk, Rusland en Engeland en later ook de VS)
  Geallieerden
 • Waarom verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland?

  Omdat Rusland Servie steunde in de oorlog tegen Oostenrijk

 • leg uit met enkele voorbeelden waarom de WO 1 een totalen oorlog was 
   
 • linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur (machinegeweren en granaten)
  loopgraven
 • Waarom verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk?

  Duitsland bleef Frankrijk na de oorlog in 1871 als gevaarlijk zien.

 • leg uit met enkele voorbeelden hoe de vs betrokken werd geraakt in WO 1
   
 • een grote voorliefde voor het eigen land en volk (die soms samengaat met een afkeer van andere landen en volken), of het streven naar een zelfstandige staat
  nationalisme
 • Hoe verliep de strijd tussen Frankrijk en Belgie tegen Duitsland?

  • Duitsland verwachtte een snelle overwinning maar de Fransen en Belgen hadden steun van Engeland. Daarbij kwam dat de Duitsers vanuit het oosten werden belaagd door de Russen.
  • De Duitsers moesten dus aan twee kanten vechten. Het werd een uitputtingsslag van mensen en materiaal.
  • In Belgie en N-Frankrijk ontstond een onbeweeglijke linie die bestond uit loopgraven, prikkeldraadversperringen, bunkers en tunnels. Dit front zou de hele oorlog niet verschuiven.
  • Eind 1917 trok Rusland zich terug uit de oorlog. (de druik vanuit het oosten viel weg voor Duitsland)
  • De britse vloot blokkeerde de Duitse havens waardoor een voedsel- en grondstoffentekort ontstond. Hierdoor begon Duitsland in januari 1917 een duikbotenoorlog: Duitse duikboten vielen ook schepen aan van neutrale landen. (o.a. VS) Hierdoor sloot de VS zich aan bij de geallieerden.
  • in november 1918 werden de Duitsers en hun bondgenoten verslagen en was de eerste WO voorbij.
 • geef een voorbeeld waarom de  verandering van techniek een belangrijke rol in WO1 speelden 
   
 • Republikeinse Partij: is naast de Democratisch Partij één van de twee grote Amerikaanse partijen die strijdt om de meerderheid in het federale Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden) in de VS en om het recht om de president te mogen leveren
  Republikeinen
 • wat is een loopgraaf

  linie die gevormd worden door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur (machinegeweren en granaten)

 • waarom was 1917 een cruciaal jaar in de oorlog ?
   
 • een oorlog waarvan niet alleen soldaten, maar de hele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervinden
  totale oorlog
 • Waarom sloot de VS zich aan bij de geallieerden?

  Duitsland begon in januari 1917 een duikbotenoorlog: Duitse duikboten vielen ook schepen aan van neutrale landen. (o.a. VS)

 • welken gevolgen had de WO1 voor de amerikaanse economie 
   
 • een economie, waarin de wet van vraag en aanbod bepaalt wat fabrikanten produceren en wat de consumenten kopen en wat de prijs van producten is; past bij de economische stroming van het liberalisme
  vrijemarkteconomie
 • Wat is een totale oorlog

  Een oorlog waarvan niet alleen soldaten maar de hele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervinden.

 • WO I was een totaaloorlog en ingrijpender dan voorgaande oorlogen. Hoe kwam dat?

  • Veranderingen in techniek: nieuwere en verbeterde wapens (kanonnen, machinegeweren, dodelijke gassen, tanks, vliegtuigen, onderzeeërs)
  • Veranderingen in politiek: Politici gebruikten alle middelen om de bevolking te winnen voor de oorlog: ze zorgden voor nationalistische gevoelens door onderwijs, kranten en via de radio. Mensen hoorden daar steeds dat ze gingen winnen en dat de vijand schuldig was aan de oorlog en onbetrouwbaar was.
  • Veranderingen in de economie: De oorlogvoerende landen riepen alle mannen (ook uit de koloniën) van 18-50 jr op voor het leger. (68 miljoen) Om hen te bewapenen en verzorgen werden fabrieken verplicht wapens en uniformen te maken. Belastingen gingen omhoog. Vrouwen namen het werk over van de mannen aan het front en kregen zo een belangrijkere positie in de maatschappij. Voedsel werd eerlijk verdeeld over de gehele bevolking
 • Wat is een oorlogseconomie?

  • mannen moeten in het leger en om hen te bewapenen en verzorgen worden fabrieken verplicht wapens en uniformen te maken.
  • Belastingen gaan omhoog om oorlog te bekostigen.
  • Vrouwen nemen het werk over van de mannen aan het front en krijgen zo een belangrijkere positie in de maatschappij.
  • Voedsel wordt eerlijk verdeeld over de gehele bevolking
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • MeMo.
 • Anneke Blankers Eelco Beukers, Wieke Schrover didactisch advies Carla van Boxtel Yde Bouma
 • 9789034552419 of 9034552411
 • 3e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 1 De tijd van de regenten en vorsten

 • wat is een markt

  een markt is een plek waar koper en verkopers bij elkaar komen 

 • wat is kapitalisme  

   

  kapitalisme is geld in  een ondernemings teken in de hoop winst te gaan maken

 • 1.1 Handelsstad Amsterdam

 • wat is absolute macht
  alle macht in handen van 1 persoon
 • wat is een absolute vorst
  vorst met absolute macht ,hij regeert vanuit 1 punt en voor het land gelden dezelfde regels
 • wat is de gouden eeuw
  de periode van welvaart en bloei in de republiek in de 17e eeuw
 • Wat is handelskapitalisme
  een vorm van economie waarin ondernemers proberen zoveel mogelijk winst te maken met handel
 • wat is de oostzeevaart
  de handel tussen nederland en het oostzeegebied
 • wat is een regent
  een bestuurder van de republiek vaak afkomstig uit een rijke koopmansfamilie
 • wat is stapelmarkt
  een plaats waar ingekochte goederen worden bijeengebracht en opgeslagen om van daaruit weer te worden verhandeld
 • wat betekent VOC
  Verenigde Oost-indische Compagnie
 • wat was het VOC

  handelsmaatschappij opgericht in 1602

  De VOC had als enige recht om handel te drijven met Azie

 • wat is wereld economie
  een economie waarin landen van over de hele wereld producten aan elkaar verkopen.
 • wat betekent WIC
  West/Indische Compagnie 
 • Wat was het WIC
  een handelsmaatschappij die in 1621 werd opgericht de WIC had als enige het recht om handel te drijven met gebieden in Amerika en Afrika
 • Wanneer wer het VOC opgericht
  1602
 • Wanneer werd het WIC opgericht
  1621
 • Wanneer veroverde Piet Hein de Zilvervloot
  1628
 • Wanneer werd Lodewijk XIV koning van Frankrijk met de absolute macht
  1643
 • Waar woonde Lodewijk de XIV
  een heel groot paleis met meer dan 700 kamers in Versailles 
 • Wanneer werd de republiek een onafhankelijk land
  1648
 • Wanneer was de Gouden eeuw voor de republiek voorbij
  1670
 • Wanneer werden de huizen aan de grachtengordel gebouwd
  vanaf 1613
 • Wat wilden ze laten zien met deze mooie huizen
  hoe rijk ze waren , ze hadden het geld verdiend met handeldrijven Amsterdam was het centrum van de wereldhandel.
 • wat was de belangrijkste handelsstad in de nederlanden in de 16e eeuw
  Antwerpen
 • Wanneer werd Antwerpen door de spanjaarden veroverd
  1585
 • Wat gebeurde er nadat de Spanjaarden Antwerpen hadden veroverd
  Veel kooplieden vluchten naar Amsterdam,de bevolking groeide daar enorm
 • Waar kwamen de handelsproducten in Amsterdam allemaal vandaan

  suiker cacao koffie en tabak uit Amerika

  Peper nootmuskaat foelie en kruidnagels uit Azie

   

 • Hoe werden al deze spullen vervoerd
  met schepen
 • De handel vond plaats over de hele wereld ,hoe noem je dit
  wereldeconomie
 • Waardoor kwamen er steeds meer grondstoffen naar Amsterdam.

   

  dit kwam door de handel, allerlei bedrijven gingen de grondstoffen verwerken tot nieuwe producten
 • Wat zijn de Koloniale rijken

  Spaans gebied

  Portugees gebied

  Engels gebied

  Nederlands gebied

 • Wat is scheurbuik
  vitamine gebrek, hier lijden veel matrozen aan die lang op zee waren geweest en veel hetzelfde voedsel aten.
 • De Nederlanders wilden eind zestiende eeuw meer handel gaan drijven om meer geld te verdienen hoe deden ze dat.
  Ze gingen zelf de specerijen zelf uit Azie halen
 • Wie vond dat iedereen toegang moest hebben tot de zee
  Hugo de Groot
 • Noem de naam van een VOC schip
  De Batavia
 • Noem een schilderij van Rembrandt van Rijn
  De Nachtwacht
 • De republiek werd bestuurd door rijke burgers ,hoe noemde men deze.
  Regenten
 • Wat was een stadhouder.
  Een opperbevelhebber van het leger en de vloot
 • Wat was een raadspensionaris
  En soort minister van Buitenlandse zaken
 • Er woonden en werkten veel schilders in de Republiek noem enkele.

   

  Rembrandt ,Vermeer en Jan Steen
 • Wie was Christiaan Huygens
  Hij bedacht ingewikkelde formules voor wis en natuurkunde
 • Wie was Spinoza
  Een Filosoof (wetenschapper)
 • Wanneer was de gouden eeuw
  van 1588 tot 1670
 • Wie kwamen er in opstand tegen de spaanse koning Filips de II
  De zeven Nederlandse gewesten
 • Wanneer verklaarden de zeven Nederlandse gewesten zich onafhankelijk
  in 1588
 • Wat besliste de Republiek samen.
  de verdediging van het land en de buitenlandse politiek
 • In welke landen waren er nog meer absolute vorsten.

   

  • Zweden
  • Oostenrijk
  •  Rusland
  • Pruisen
 • Wat deed Peter de Grote Met Rusland
  maakte van Rusland een machtig modern land hij liet veel oorlogsschepen bouwen.
 • Wie was de Pruisische Koning.
  Frederik Willem de I (de soldaten koning)
 • Welke stad stichtte Peter de Grote in 1703
  Sint Petersburg
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 5:

 • MeMo.
 • Anneke Blankers Hans Bulthuis, Wieke Schrover Sandra van Noord kartogr Van Oort kartografie
 • 9789034575920 of 9034575926
 • 3e dr.

Samenvatting - MeMo.

 • 1 Nederland en Indonesië

 • Wat is de hoogste functie in het besturen van een kolonie
  Gouveneur-Generaal
 • Wie zeilde als eerst van Europa naar Azië in 1498?

  De Portugese ontdekkingsreiziger: Vasco da Gama

 • Wat betekent VOC?

  de Verenigde Oost-Indische Compagnie

 • een grote en plotselinge daling van de koersen van aandelen, zoals die bijvoorbeeld op 29 oktober 1929 op de beurs op wallstreet plaatsvond
  Beurskrach
 • Vasco da Gama(Portugees) zeilde  in 1498 als eerste van Europa naar Azië

 • Waarom ging de VOC naar Indonesië?

  Om handel te drijven
 • een bondgenootschap gesloten in Centraal-Europa in 1879 tussen duitse keizerrijk en oostenrijk-Hongarij ook italie hoorde tot 1915 bij de centralen
  centralen
 • Wat handelde de VOC in Indonesië?

  Specerijen
 • samenleving waarin het consumeren sterk wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld advertentiecampagnes
  consumptiemaatschappij
 • democratische partij is naast de republikeinse partij een van de twee grote amerikaanse partijen die strijdt om de meerderheid in het federale congres in de verenigde staten en om het recht on de president te mogen leveren
  democraten
 • 1.1 van VOC tot Cultuurstelsel

 • Wanneer werd de VOC opgericht?
  In 1602
 • Wat was het doel van de VOC in Indonisië?
  Winst maken en nieuwe specerijen ontdekken
 • Wat is nationalisme?
  Een grote voorliefde voor het eigen land en volk, of het streven naar een zelfstandige staat
 • Wanneer ging de VOC failliet?
  In 1798
 • Wie bedacht het cultuurstelsel?
  Johanes van den Bosch
 • Wat gebeurde er in 1870-1871?
  Frankrijk was in de Frans-Duitse oorlog
 • Wat werd er na de VOC opgericht?
  Het cultuurstelsel

 • Wat moesten de Indonesiërs afstaan?
  1,5de deel van wat ze verbouwde
 • wat gebeurde er in 1871?
  Toen werd duitsland een eenheidsstaat.
 • het enige waar het de VOC en het cultuurstelsel om ging was winst!
 • wat gebeurde er rond 1900?
  toen besloeg engeland een zesde deel van het aardoppervlak
 • wat gebeurde er in 1908?
  Toen hoorde Bosnië-Hercegovina pas bij Oostenrijk-Hongarije
 • wat gebeurde er op 28 juni 1914
  toen gebeurde er iets ingrijpends Frans Ferdinand was de troonopvolger van oostenrijk-hongarije en hij bracht die dag een bezoek aan sarajevo
 • Wat is de eerste wereld oorlog?
  Grote oorlog van 1914 tot 1918, die vooral in europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit euroese koloniën in Azië en afrika meevochten vanaf 1917 vochten ook de Verenigde Staten mee
 • wat zijn centralen?
  een bondgenootschap gesloten in centraal-europa in 1879 tussen het duitse keizerrijk en oostenrijk-hongarije ook italië hoorde tot 1915 bij de centralen
 • wat zijn Geallieerden?
  de landen die tegen de centralen vochten
 • wat zijn loopgraven
  linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur
 • Wat is een totale oorlog
  een oorlog waarvan niet alleen soldaten, maar de hele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervinden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de terreur?
De terreur was het bestuur van de jakobijnen, want iedereen die niet vóór de jakobijnen waren waren volgens hen tegen de hele franse revolutie en zij werden, omdat robespiere dat wilde, onthoofd.
Hoe kwam er een eind aan alle onrust?
De koning werd pas in 1793, dus 4 jaar later, beschuldigd van verraad, want hij zou oosterijk en pruissen hebben geholpen frankrijk aan te vallen. Dat zelfde jaar nog werd hij onthoofd en de jakobijnen kwamen aan de macht, onder leiding van robespierre, hij wilde dat het gewone volk ook macht zou moeten hebben.
Hoe kwam er enkele rust na de bestorming van de bastille?
Na 14 julli zorgde de nationale vergadering voor een klein beetje orde, in augustus 1789 kwam er een verklaring van de rechten van de mensen en de burger. Het enige nadeel hiervan was dat de 1e en 2de stand hun privileges verloren, de nationale vergaderging had de macht en iedereen was gelijk.
Hoe begon de revolutie?
Het begon allemaal met de bestorming van de bastille op 14 juli, vanaf toen weigerde mensen om belasting te betalen.
Waarom begon de franse revolutie?
Doordat de koning de nationale vergadering tegen wou gaan, hij stuurde soldaten naar de bijeenkomst. Maar deze keer kwamen de burgers in opstand, want ze willen geen belasting betalen en ze willen dat veel dingen goedkoper werden. Ze deden dit door bijv. regeringsgebouwen in te vallen.
Wat was de nationale vergadering?
D nationale was opgericht door leden van de 3e stand, omdat ze niet wilden dat zij alleen belasting moesten betalen. In deze vergadering werd er een grondwet gemaakt, waarin stond dat het volk inpraak moest hebben in het bestuur. Iedereen die aanwezig was bij deze bijeenkomst wilden vrijheid gelijkheid en broederschap berijken.
Waarom waren er mening verschillen over het stemmen?
De 3e stand (300 mensen) wilden voorkomen dat zij als enige belasting moesten betalen, als ze per stand gingen stemmen zou het zeker 1 tegen 3 zijn maar ze zouden wel een kans hebben als ieder indivedu zelf mocht stemmen.
Wat vonden de koning en de Engelse filosoof Voltaire daarvan en hoe verschilt dat van elkaar?
De koning vond dat geen goed idee want dat zou dan betekenen dat hij zijn macht zou verliezen, Voltaire vond deze manier wel een goed idee want hij vond dat mensen zelf hun godsdienst moeten kunnen kiezen en hij vond dat mensen vooral samen het bestuur moeten vormen. De koning verbood uitingen in de krant, op televisie enz. die tegen de kerk waren, dat noem je ook wel censuur.
Wat is de scheiding der machten?
Het is een door Montesquieu bedachte manier om te voorkomen dat er machtmisbruik ontstond. De machten werden verdeeld in 3 stukken:
1 . de wetten maken (parlement)
2 . de wetten uitvoeren (koning en regering)
3 . straf als de wetten worden betreden (rechters)
Wat was de grootste wens van John Locke?
Hij wou dat de koning geen absolute macht had en dat de koning en de vertegenwoordegers van een stad samen een bestuur moesten vormen. En als dan de koning zich niet aan die regels hielt, dat het volk hem dan kon afstaan.