Samenvatting memo geschiedenis handboek 3 vmbo - KGT

-
ISBN-13 9789402008388
328 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "memo geschiedenis handboek 3 vmbo - KGT". De auteur(s) van het boek is/zijn Eelco Beukers, Pia Fruytier, Jessie Jongejans, Jaap Nieuwstraten, Barbara Peters. Het ISBN van dit boek is 9789402008388. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - memo geschiedenis handboek 3 vmbo - KGT

 • 1 Nederland en Indonesië

 • wie vertelde maar door?
  Jan Huygen
 • wie wisten niet wat ze hoorden?
  de Nederlandse kooplieden
 • wat was er in overvloed?
  specerijen
 • wat was er nog meer?
  er waren hoge winsten te halen
 • waardoor kwam dit?
  door de handel met mensen die in de Oost woonden
 • waardoor was Jan Huygen goed op de hoogte?
  hij was met de Portugezen meegevaren en had alles met eigen ogen gezien
 • wat had hij stiekem gedaan?
  de geheime zeekaarten van de Portugezen overgetekend
 • wat kon hij hierdoor?
  de Nederlandse kooplieden precies vertellen hoe ze moesten varen
 • in welk jaar vertrokken de eerste Nederlandse schepen naar het land dat we nu Indonesië noemen?
  1595
 • bestaat de naam Indonesië al lang?
  nee
 • hoe heette het gebied in de 17de eeuw?
  Oost - Indië
 • hoe werd het in de 19de eeuw genoemd?
  Nederlands - Indië
 • wat ontstond er vanaf de eerste reis tussen Nederland en Indonesië?
  een bijzondere band
 • 1.1 Van VOC tot cultuurstelsel

 • wat was er in Azië in de 17e eeuw?
  veel handel tussen landen als India en China en eilanden die nu bij Indonesië horen
 • wie konden ook meehandelen?
  Europese kooplieden, bijvoorbeeld de Nederlanders
 • maar wat wilden de Nederlanders?
  meer: ze wilden de alleenhandel in kostbare specerijen, zoals peper, kruidnagel, en nootmuskaat
 • waardoor moest de concurrentie uitgeschakeld worden?
  door onderhandelen of met geweld
 • waar ging dat zo?
  op de Molukken
 • wat deden de Nederlanders eerst?
  onderhandelen
 • wat deden de Nederlanders toen dat niks opleverde?
  toen verjaagden ze de inwoners met veel geweld
 • wat gingen ze op eilanden doen?
  alleen nootmuskaat verbouwen
 • wat deden ze op andere eilanden?
  daar verboden ze de verbouw van nootmuskaat
 • wat was er ook later in de 19e eeuw?
  toen verdiende Nederland ook veel geld met producten uit zijn kolonie Nederlands - Indië
 • wat moesten boeren doen?
  een gedeelte van hun opbrengst afstaan aan nederland
 • kregen ze daar iets voor terug?
  nee
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom werd Duitsland een verdeeld land en Berlijn een verdeelde stad?
Het ging zo: De geallieerden wouden Duitsland onder controle houden maar de Sovjet wouden ook een deel van Duitsland dus hebben ze het verdeeld. Maar er was nog 1 probleem en dat was Berlijn de hoofdstad Want die lag in de Oostzone van Duitsland (De Sovjet kant), Maar daar wouden de geallieerden ook een helft van dus hebben ze dat ook verdeeld. En daaruit is toen ook de Berlijnse muur ontstaan.
Welke invloed hadden de geallieerden op de samenleving en de economie in Duitsland?
Een goeie invloed want de geallieerden wouden Duitsland weer op de rit brengen. Alleen er was nadeel en dat was dat de Sovjet-Unie de Duitsers wouden straffen voor de ellende die ze hebben meegebracht, dus kregen de geallieerden en de Sovjet ruzie en kreeg je twee zones: Oostzone dus Oost-Europese landen en dan had je nog de rest van de EU en dat was van de geallieerden.
Welke twee machtsblokken kwamen na de Tweede Wereldoorlog tegen over elkaar te staan?
het Oostblok en het westblok kwamen tegen over elkaar te staan.

Reden: de strijd tussen communisme en kapitalisme was de reden. Want de sovjet unie wou dat de Europese-landen een buffer vormen die de Sovjet-Unie beschermd. En de VS wou dat de Europese-landen juist kapitalistische werden. En dat was goed voor de Amerikaanse Handel want dan konden de rijke Europeanen spullen uit de VS kopen.
Hoe groot waren de verschillen tussen Oost en West?
Groot want Oost had communisme en West had kapitalisme.

Verschillen: communisme werd alles bepaald dus wat voor werk je deed en wat voor school je doet en bij kapitalisme het omgekeerde daar was je vrij om te doen wat je wilt.

Kapitalisme: Luxe, Vrijheid
Communisme: Armoede, Geen vrijheid
Welke afspraken maakten de geallieerden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog?
Afspraak 1: Grote delen van Oost-Europa zouden onder controle van de sovjet unie komen

Afspraak 2: Duitsland en Berlijn zouden worden bezet door de geallieerden
Wat is WAO (wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Als je vanwege gezondheid een langetijd niet kan werken krijg je een uikering
Wat was de bijnaam van Willem Drees en waarom?
Vadertje Drees, hij was namelijk een behoorlijk groot vaderfiguur
Wat gebeurde er in de tijd van 1948 tot 1958?
Willem Drees werd minister president
De regering van Drees kwam met nieuwe wetten die verschillende groepen recht gaven op een uitkering welke groepen waren dit?
WW (werkloosheidswet)
AOW(de algemene ouderdomswet)
AWW (de algemene weduwen en wezen wet)
Wat betekend sociale zekerheid?
Iedereen die niet voor zichzelf kan zorgen heeft recht op een uitkering