Samenvatting Memo geschiedenis voor de bovenbouw vwo

-
264 Flashcards en notities
33 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Memo geschiedenis voor de bovenbouw vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn Pia fruytier. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Memo geschiedenis voor de bovenbouw vwo

 • 1 Jagers en boeren

 • Waar en wanneer ''ontstond'' de eerste mens?

  Afrika 140.000 v.C.
  Azië 80.000 v.C.
  Europa 40.000 v.C.

 • Wanneer is de tijd van jagers en boeren en in welke periode valt deze?
  Tot c. 3000 v.C. Prehistorie
 • Noem 4 kenmerken van jagers-verzamelaars
  - ze waren nomaden
  - ze leefden in grotten, hutten of tenten
  - ze leefden in groepen 20-30 mensen
  - sociale verschillen waren niet groot
 • Wat zijn de kenmerkende aspecten van tijdvak 1 Jagers en boeren?
  1. De levenswijze van jagers-verzamelaars
  2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
  3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
 • Waarin verschilde de homo-sapiens van zijn voorganger?
  - hij maakte kunst
  - hij maakte meer gespecialiseerde gereedschappen
 • Wat is de belangrijkste ontwikkeling voor de mensen in tijdvak 1?
  Dat zij van jagers en verzamelaars boeren worden: de landbouwrevolutie.
 • Wat is de agrarische revolutie en wanneer vond die plaats?
  Toen rond 12.000 v.C. de laatste ijstijd op zijn einde liep, ontstond er een vruchtbaar gebied in het Midden-Oosten. Mensen gingen zich er voor lange tijd vestigen en aan landbouw doen.
 • Waar ontstonden de eerste landbouwsamenlevingen?
  Rond de vruchtbare halve maan in het Midden-Oosten
 • Waarmee begint en eindigt de Prehistorie?
  Begint
  Met de periode waarin de eerste mensen zich ontwikkelen tot denkende wezens die op twee benen lopen. 
  Zij ontdekken en vinden van alles uit (vuur, wiel, ploeg).
  Van kleine groepen rondtrekkende jagers naar grotere groepen gevestigde landbouwers.

  Economische verhoudingen en sociale verbanden veranderen.


  Eindigt
  Wanneer de mens gaat schrijven.
 • Wat waren de gevolgen van de A.R.?
  - mensen leefden het hele jaar van de landbouw -> bleven op één plek
  - snelle bevolkingsgroei, boeren hadden minder grond p.p. nodig voor de voedselvoorziening
  - geboortecijfer steeg, vrouwen konden sneller achter elkaar kinderen krijgen, want ze hoefden hun kind niet meer mee te sjouwen
 • Waar was vruchtbare grond en waarom daar?
  In Mesopetamië omdat de Eufraat, Tigris en de Jordaan voor vruchtbare grond zorgden.
 • Waar en wanneer verscheen de eerste mens, ofwel homo habilis?
  Afrika c. 2,5 miljoen jaar geleden.
 • Wat waren de nadelen van de A.R.?
  - mensen waren minder gezond, door ziekten en het zware werk
  - boeren waren kleiner dan jagers-verzamelaars
  - de levensverwachting daalde
  - sociale ongelijkheid
 • Waar en wanneer ''ontstond'' de moderne mens, ofwel homo sapiens?
  Afrika 140.000 v.C.
  Azië 80.000 v.C.
  Europa 40.000 v.C.
 • Wat zijn de 3 oorzaken van de agrarische revolutie?
  -Klimaatsverandering
  -Bevolkingsgroei
  -Kennis van planten en dieren
 • Kenmerkend aspect 1 De levenswijze van jagers-verzamelaars.
  Noem 6 kenmerken van jagers-verzamelaars
  1. Waren meestal nomaden.
  2. Leefden van de jacht en het verzamelen van voedsel.
  3. Ze leefden in kleine groepen. (20-30)
  4. Ze leefden in grotten, hutten of tenten.
  5. Binnen de groep nauwelijks sociale verschillen.
  6. Onderlinge handel en ruilden producten.
 • Wat zijn de 5 gevolgen van de agrarische revolutie?
  - Men ging op één plek wonen (sedentair)
  -Bevolkingsgroei, er was minder plek nodig en er was een hoger geboortecijfer
  -Nieuwe technieken nieuwe steentijd door uitvinding gepolijst steen
  -Natuur naar eigen hand zetten
  -Minder gezond leven en hiërarchie
 • Waarin kwamen de homo habilis en de homo sapiens overeen, en waarin verschilde zij?
  Overeenkomst
  1. Ze waren beide jagers-verzamelaars.

  Verschil
  1. De homo sapiens maakte meer gespecialiseerde gereedschappen en gebruikte daarvoor meer verschillende materialen.
  2. De homo sapiens maakte afbeeldingen, waaronder grotschilderingen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 2 verschillen tussen de godsdiensten in Egypte en Mesopotamië.
1. Egyptenaren stelden het leven na de dood positiever voor dan de Mesopotamiërs.
2. Egyptenaren vereerden de farao als een god, terwijl de koningen van Mesopotamië 'slechts' hun macht van een god zouden hebben ontvangen.
Noem 4 overeenkomsten tussen de godsdiensten in Egypte en Mesopotamië.
1. Polytheïstisch.
2. Natuurgodsdienst. 
3. De godsdienst was verweven met alle aspecten van het leven.
4. Zowel de farao's als koningen werden gezien als opperpriesters.
Waarom was de Egyptische staat sterker gecentraliseerd dan de Mesopotamische staat?
In Mesopotamië waren mensen vrij om internationaal handel te drijven, maar in Egypte stond de internationale handel onder controle van de staat.
Hoe zorgde de farao ervoor dat Maät altijd heerste in het land?
Met behulp van speciale rituelen die werden uitgevoerd door priesters, probeerde de farao de goden en de samenleving waarover hij heerste, tevreden te stemmen.
Daarnaast liet de farao zijn autoriteit gelden. 
De farao was de hoogste rechterlijke macht en op die manier controleerde hij dus de 'gerechtigheid'.
De farao was verantwoordelijk voor Maät. Wat is Maät?
De orde in de samenleving, gerechtigheid en waarheid. Zonder Maät zou er chaos heersen.
Noem 3 kenmerken van de Egyptische religie.
1. Farao's lieten zich als god vereren (zoon van zonnegod Re).
2. De godsdienst was polytheïstisch, men vereerde meerdere goden tegelijkertijd. Iedere god had zijn eigen functie.
3. Egyptenaren geloofden in leven na de dood. Osiris beoordeelde of je een goed geleefd had. Als dat zo was mocht je naar het hiernamaals, zo niet werd je verslonden door een monster.
Waardoor kon het Egyptische Rijk beter standhouden dan Mesopotamië?
In Mesopotamië grepen steeds andere volken de macht en volgden verschillende rijken elkaar op. Egypte was makkelijker verdedigbaar.
Waarom is de abrupte overgang van landbouwgrond naar woestijn gunstig geweest voor het voortbestaan van het Egyptische Rijk?
Het is voor een leger moeilijker om door te dringen tot de rivierstrook via de woestijn dan wanneer er een overgangsgebied ligt met voedsel en water voor de soldaten.
Vanuit welke sociale groep kon er gemakkelijk verzet ontstaan tegen een zwakke farao?
Ambtenaren. 
Die beschikten ook over veel macht en konden een zwakke farao ten val brengen en de macht overnemen. 
Wanneer kon de positie van een farao kwetsbaar worden?
Als er aanvallen van buitenaf waren en de farao moeite had met het rijk te verdedigen. 
De farao werd als een god gezien. De mensen moesten dus wel in hem geloven.
Dit geloof kon in zo'n geval afnemen of worden betwijfeld.