Samenvatting memo geschiedenis voor de onderbouw 1 t/h

-
ISBN-13 9789034584113
145 Flashcards en notities
100 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "memo geschiedenis voor de onderbouw 1 t/h". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans bulthuis anderen. Het ISBN van dit boek is 9789034584113. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - memo geschiedenis voor de onderbouw 1 t/h

 • 1 De tijd van jagers en boeren

 • Eerste notitie: even proberen.
 • 1.2 Jagen en verzamelen in de steentijd

 • Wat betekent homo sapiens?
  De verstandige mens.
 • Wanneer ontstond de eerste mensensoort?
  Ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika
 • Hoe weten onderzoekers nu dat onze voorouders er zo uitzagen?
  Door gevonden overblijfselen zoals stukjes schedel, botten, delen van gebit en zelfs voetafdrukken. 3-d technieken computer
 • Hoe werden de eerste mensen genoemd?
  Homo sapiens
 • Wat betekent prehistorie?
  Voorgeschiedenis, de tijd voordat er geschreven bronnen waren
 • wat zijn bestaansmiddelen?
  Dit waren jagen en verzamelen
 • Wat werd er van de botten van de gedode dieren gemaakt?
  Gereedschap
 • Wat betekent historie
  Geschiedenis, de tijd waarover we geschreven bronnen hebben
 • Waarom bestond de groep jager uit kleine groepen?
  Anders hadden ze meer voedsel nodig
 • Wat zijn archeologen?
  Onderzoekers die opgravingen doen. Zij speuren naar overblijfselen van dieren en mensen die lang geleden leefden.
 • Waar ontstonden de eerste mensachtige wezens?
  in Afrika
 • Een andere aanduiding/woord voor prehistorie is:
  Steentijd
 • Waarom noemden ze het ook wel steentijd?
  Steen was een belangrijk materiaal voor die tijd, deden ze veel voorwerpen van maken (bv vuistbijl)
 • Wat is een bestaansmiddel?
  De manier waarop mensen in leven blijven, zoals landbouw, jagen en verzamelen.
 • Wat betekent taakverdeling?
  De manier waarop werkzaamheden zijn verdeeld, bijvoorbeeld tussen de mannen en vrouwen.
 • Wat zijn jagers-verzamelaars?
  Mensen die leven van jacht, visserij en het verzamelen van eetbare planten.
 • Wat deden de vrouwen van de jagers-verzamelaars?
  Het vuur aanhouden, voor de kinderen zorgen, bessen noten en paddenstoelen zoeken
 • Wat maakten ze allemaal van de botten en visgraten?
  Werktuigen, sieraden, muziekinstrumenten, vishaken
 • Waar gebruikten ze de dierenhuiden voor?
  Voor tenten, kleding en schoenen
 • Noem voorbeelden van geschreven bronnen
  Krant, dagboek, brief
 • Wat is een historicus?
  Een geschiedkundige, hij onderzoekt of een oude brief of foto echt is en geen namaak
 • Wat zijn bronnen? 
  Overblijfselen uit het verleden die iets vertellen over vroeger, zoals voorwerpen, gebouwen, schilderijen, foto's, oude brieven, dagboeken en kranten.
 • Noem 2 soorten bronnen
  Geschreven bronnen en ongeschreven bronnen
 • Noem voorbeelden van ongeschreven bronnen
  Tekeningen, Speerpunten
 • Waarom trok de mens in Europa veel rond?
  Het was hier toen kouder, en er waren daardoor minder planten en dieren.
  De dieren maakten lange tochten en de jagers gingen er achter aan
 • Is het precies bekend wanneer  mensen voor het eerst taal gingen gebruiken om te spreken?
  Nee dit is niet bekend, daar vertellen de ongeschreven bronnen uit de prehistorie niets over
 • Hoe groot waren de groepen jagers ongeveer?
  25 tot 40 mensen
 • Zet in juiste volgorde;

  A. mens ging vuur gebruiken

  B. rechtop lopen mens

  C. uitsterven dino's 65 milj jaar geleden

  D. ontstaan homo sapiens
  C-B-A-D
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

waaruit bleek dat mensen aan veeteelt deden?
In de Sahara vonden ze rotstekeningen waarop mensen runderen hielden
Waaruit bleek dat ze aan landouw deden
Archeologen vonden opslagruimten in de hutten waarin resten van aardewerk, graan,wortels en fruit lagen.
Hoelang heeft de overgang tot landbouw geduurd
Duizenden jaren
waar leefde de eerste boeren?
In het Midden-oosten en Noord-Afrika
Wanneer ontstond de landbouw?
8000 v C. gingen jagers-verzamelaars aan landbouw doen
Waarom bestond de groep jager uit kleine groepen?
Anders hadden ze meer voedsel nodig
Wat werd er van de botten van de gedode dieren gemaakt?
Gereedschap
wat zijn bestaansmiddelen?
Dit waren jagen en verzamelen
Hoe werden de eerste mensen genoemd?
Homo sapiens
Wanneer ontstond de eerste mensensoort?
Ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika