Samenvatting MeMo geschiedenis voor de onderbouw VMBO-T/H

-
298 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MeMo geschiedenis voor de onderbouw VMBO-T/H". De auteur(s) van het boek is/zijn malmberg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - MeMo geschiedenis voor de onderbouw VMBO-T/H

 • 0.1 Politieke stromingen in de 19de eeuw

 • Wat stond er in de grondwet van 1815 ?
  Dat de koning het meeste macht had en dat de ministers dienaren van de koning waren. Alles wat de koning zei gebeurden
 • Wat is een grondwet ?
  Een document met de hoogste grondwetten van een land de grond rechten van alle burgers en de regels over het besturen van een land
 • Wat is het parlement ?
  De mensen die het volk vertegenwoordigen in de eerste en tweede kamer
 • Waaruit bestond het parlement ?
  De eerste en tweede kamer
 • Van welke groep was Thorbecke leider? (jaartal, voordat, wie)
  een groep parlements leden die opkwam voor de vrijheid van burgers in 1848 grepen ze hun kans
 • Wie wilde precies de grondwet die in 1948 kwam
  de groep van thorbecke en torbecke zzelf
 • Wat zijn grondrechten ?
  Basis rechten voor elke burger.
 • Waaruit bestaat de regering ?
  de regering bestaat uit de koning en de ministers
 • Wat is ministerieel verantwoordelijkheid ?
  Elke minister moet aan het parlement kunnen uitleggen hoe hij zijn werk doet. en zijn geld besteed
 • Wat is onschendbaar ?
  Sinds 1848 is de koning onschendbaar dat is dat als de koning iets doet dat de ministers daar verantwoording voor moet afleggen
 • Leg het begrip eerste kamer uit ?
  De eerste kamer heeft 75 leden die indirect gekozen worden
 • Leg het begrip tweede kamer uit ?
  Elke vier jaar zijn er rechtstreeks verkiezingen voor de tweede kamer. Nu heeft de tweede kamer 150 zetels
 • Was de koning blij met de nieuwe grondwet ?
  De koning vond de nieuwe grondwet niet leuk want hij was nu zijn macht kwijtq
 • Tussen 1850 en 1900 zaten er vooral ...... in het parlement
  liberalen
 • Hoe kwam het dat er in 1850-1900 alleen liberalen in het parlement zaten >
  Omdat er alleen rijkere mensen mochten stemmen
 • Welke stroming stond tegenover de liberalen ?
  De socialisten
 • De socialiste richten ook samen een bond op, hoe heten die en in  welk jaartal
  SDB sociaal-democratische bond 1881
 • Wie was de eerste socialist in de tweede kamer ?
  Ferdinand domela nieuwenhuis
 • Wat was het doel van de socialisten ?
  Dat iedereen gelijk was en dat de arme arbeiders niet meer werden uitgebuit
 • De sociale democraten richten ook een bond op hoe heten die en jaartal
  1894 SDAP (sociaal-democratische arbeiderspartij)
 • Door wie kreeg de SDAP veel aanhangers?
  door de arbeiders
 • Er zijn 3 politieke stromingen  noem ze op
  1. liberaal
  2. socialist
  3. confessioneel (katholieke en protestanten)
 • De confessionele richten ook een partij op hoe heten die en jaartal
  1878 ARP (anti-revolutie partij)
 • Leg het begrip liberalen uit?
  Politieke stroming die opkomt voor de vrijheid van burgers en vind dat de regering zo weinig mogelijk regels moet maken
 • Leg het begrip socialisten uit?
  Politieke stroming die opkomt voor gelijkheid in de samenleving en bv streef naar betere werkomstandigheden
 • Leg het begrip confessionelen uit ?
  Mensen die vinden dat het geloof heel belangrijk is bij het besturen van een land
 • De rooms-katholieken richten een partij op naam en jaartal
  RKSP (rooms-katholiek staats partij) 1926
 • Wat is een parlementaire democratie ?
  Een staatsvorm waarbij burgers hun parlement kiezen
 • Wat is census kiesrecht ?
  kiesrecht voor mensen met een bepaalt inkomen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een referendum en sinds wanneer bestaat het
Via een referendum of volksstemming geeft de bevolking haar mening over een besluit van de regering of het parlement
Wat is een uitvoerende bevoegdheid?
De macht om wetten uit te voeren. De macht om te regeren
Waarbij hoort de bevoegdheid om te regeren en te besturen?
uitvoerende bevoegdheden
Wat zijn controlerende bevoegdheden?
Het recht die de eerste en tweede kamer hebben om de regering te controleren. De eerste kamer kijkt of het wetvoorstel niet in strijd is met de grondwet
wie hebben het recht om te controleren als controleerende bevoegdheid
Alle parlementsleden
wat is een republiek
land zonder koning of keizer
Wat is een monarchie
een kkoninkrijk
Maak af: De uitvoerende macht=De wetgevende macht=De rechtsprekende macht=
ministers(kabinet)
Parlement(1ste+2de kamer+kabinet)
Rechters
Welke rechten heeft de tweede kamer allenmaal?
Recht van enquete
Recht van motie(voorstel)
Recht om zelf wetten te maken(initatief)
Recht om de uitgaven van een land af te keuren
Recht om vragen te stellen aan ministers
Recht om een wet van de ministers te wijzigen
Wat mag de eerste kamer bepalen over een wet
Eerste kamer mag de wet alleen goed of afkeuren