Samenvatting MeMo geschiedenis voor de onderbouw VMBO-T/H

-
298 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MeMo geschiedenis voor de onderbouw VMBO-T/H". De auteur(s) van het boek is/zijn malmberg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - MeMo geschiedenis voor de onderbouw VMBO-T/H

 • 0.1 Politieke stromingen in de 19de eeuw

 • Wat stond er in de grondwet van 1815 ?
  Dat de koning het meeste macht had en dat de ministers dienaren van de koning waren. Alles wat de koning zei gebeurden
 • Wat is een grondwet ?
  Een document met de hoogste grondwetten van een land de grond rechten van alle burgers en de regels over het besturen van een land
 • Wat is het parlement ?
  De mensen die het volk vertegenwoordigen in de eerste en tweede kamer
 • Waaruit bestond het parlement ?
  De eerste en tweede kamer
 • Van welke groep was Thorbecke leider? (jaartal, voordat, wie)
  een groep parlements leden die opkwam voor de vrijheid van burgers in 1848 grepen ze hun kans
 • Wie wilde precies de grondwet die in 1948 kwam
  de groep van thorbecke en torbecke zzelf
 • Wat zijn grondrechten ?
  Basis rechten voor elke burger.
 • Waaruit bestaat de regering ?
  de regering bestaat uit de koning en de ministers
 • Wat is ministerieel verantwoordelijkheid ?
  Elke minister moet aan het parlement kunnen uitleggen hoe hij zijn werk doet. en zijn geld besteed
 • Wat is onschendbaar ?
  Sinds 1848 is de koning onschendbaar dat is dat als de koning iets doet dat de ministers daar verantwoording voor moet afleggen
 • Leg het begrip eerste kamer uit ?
  De eerste kamer heeft 75 leden die indirect gekozen worden
 • Leg het begrip tweede kamer uit ?
  Elke vier jaar zijn er rechtstreeks verkiezingen voor de tweede kamer. Nu heeft de tweede kamer 150 zetels
 • Was de koning blij met de nieuwe grondwet ?
  De koning vond de nieuwe grondwet niet leuk want hij was nu zijn macht kwijtq
 • Tussen 1850 en 1900 zaten er vooral ...... in het parlement
  liberalen
 • Hoe kwam het dat er in 1850-1900 alleen liberalen in het parlement zaten >
  Omdat er alleen rijkere mensen mochten stemmen
 • Welke stroming stond tegenover de liberalen ?
  De socialisten
 • De socialiste richten ook samen een bond op, hoe heten die en in  welk jaartal
  SDB sociaal-democratische bond 1881
 • Wie was de eerste socialist in de tweede kamer ?
  Ferdinand domela nieuwenhuis
 • Wat was het doel van de socialisten ?
  Dat iedereen gelijk was en dat de arme arbeiders niet meer werden uitgebuit
 • De sociale democraten richten ook een bond op hoe heten die en jaartal
  1894 SDAP (sociaal-democratische arbeiderspartij)
 • Door wie kreeg de SDAP veel aanhangers?
  door de arbeiders
 • Er zijn 3 politieke stromingen  noem ze op
  1. liberaal
  2. socialist
  3. confessioneel (katholieke en protestanten)
 • De confessionele richten ook een partij op hoe heten die en jaartal
  1878 ARP (anti-revolutie partij)
 • Leg het begrip liberalen uit?
  Politieke stroming die opkomt voor de vrijheid van burgers en vind dat de regering zo weinig mogelijk regels moet maken
 • Leg het begrip socialisten uit?
  Politieke stroming die opkomt voor gelijkheid in de samenleving en bv streef naar betere werkomstandigheden
 • Leg het begrip confessionelen uit ?
  Mensen die vinden dat het geloof heel belangrijk is bij het besturen van een land
 • De rooms-katholieken richten een partij op naam en jaartal
  RKSP (rooms-katholiek staats partij) 1926
 • Wat is een parlementaire democratie ?
  Een staatsvorm waarbij burgers hun parlement kiezen
 • Wat is census kiesrecht ?
  kiesrecht voor mensen met een bepaalt inkomen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.