Samenvatting Memo: geschiedenis voor de onderbouw vwo

ISBN-10 9034584364 ISBN-13 9789034584366
964 Flashcards en notities
91 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Memo: geschiedenis voor de onderbouw vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789034584366 of 9034584364. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Memo: geschiedenis voor de onderbouw vwo

 • 1.1 Orientatie

 • In welke gebied begon de 1e landbouw?
  In Mesopotamie (streek boven Syrië)  en in Egypte 9000 - 4000 v. C
  Daarna in Midden-Amerika en West-Europa.
 • Waar leefden de mensen van voordat de landbouw kwam ?
  Van jagen en verzamelen
 • Egypte en Mesopotamië liggen aan de Nijl, de Eufraat en de Tigris. Was dit belangrijk voor de landbouw ?
  Ja, want het regent weinig in het Midden-Oosten
 • Welke 3 periodes gaan we in de brugklas behandelen ?
  Prehistorie, oudheid en middeleeuwen.
 • Noem een paar ongeschreven bronnen
  Mummies, foto's, tekeningen, aardewerk en speerpunten
 • Noem een paar geschreven bronnen
  Brieven, dagboeken, wereldkaart, kranten, wetboeken
 • Is een oude muurschildering met tekst een geschreven of een ongeschreven bron ?
  Beide, je ziet een tekening en een schrift
 • Hadden de boeren een vaste woonplaats ?
  Ja, zo konden ze gewassen verbouwen
 • Trokken de jagers vaak van kamp naar kamp ?
  Ja, om te jagen naar voedsel.
 • Hoe heet iemand die opgravingen doet en op speurt naar ongeschreven  overblijfselen van vroeger ?
  Een archeoloog.
 • Hoe heet iemand die speurt naar geschreven overblijfselen van vroeger ?
  Historicus of geschiedkundige.
 • Wie was de griek Herodotus ?
  Hij was een geschiedkundige die 2.500 jaar geleden al geschiedenis verhalen schreef over b.v. Egypte.
 • Moet een historicus kunnen bepalen of een oude brief of foto echt of een vervalsing is ?
  Ja dat is ook zijn werk.
 • 1.2 Van oerknal naar oermens

 • Wanneer was de oerknal ?
  13,8 miljard jaar geleden
 • Hoeveel jaar na de oerknal ontstond de aarde en ons zonnestelsel ?
  9 miljard jaar na de oerknal, dus 4,5 miljard jaar geleden
 • Wat is er door de oerknal ontstaan ?
  De aarde en dus ook de mensen, planten en dieren.
 • Waar is het leven op aarde ontstaan ?
  In de zee, 3,5 miljard jaar geleden ontstond er bacterieel leven in zee.
 • Hoeveel jaar geleden kwamen er planten en dieren op land ?
  450 miljoen jaar geleden
 • Hoeveel jaar geleden kwamen de dinosauriërs ?
  200 miljoen jaar geleden
  • Eerst was het lang heel warm op aarde en was er geen zuurstof
  • Na 4 miljard jaar voldoende afgekoeld, bacteriën in zee, hiervan hebben ze fossielen gevonden
  • Daarna meer leven in de vorm van vissen, insecten en planten
  • Daarna reusachtige reptielen en de eerste zoogdieren
  • Door inslag meteoriet gingen de dinosaurussen dood
  • Daarna zoogdieren, vogels en bloeiende planten
  • Daarna apensoort die rechtop liep, deze werden steeds slimmer
 • Wat is een mosasaurus en waar is deze gevonden ?
  Een reuzenreptiel van 13 meter lang. In Maastricht hebben ze hier fossiele resten van gevonden. Vroeger was lag Zuid-Limburg een ondiepe zee op jacht ging naar eten.
 • Wat zijn fossielen ?
  Overblijfselen van planten en dieren die in gesteente bewaard zijn gebleven. Door deze fossielen kunnen we meer te weten komen hoe het leven vroeger is ontstaan en hoe het verder is ontwikkeld.
 • Hoe ouder de aardlaag, hoe kleiner de fossielen zijn. Dit komt omdat de eerste dieren en planten nog maar klein waren.
 • Hoe dachten de Grieken en de Egyptenaren in de oudheid dat de aarde was ontstaan ?
  Door hun goden.
 • In de bijbel staat het scheppingsverhaal. Volgens de joden en de christenen heeft God de planeten, de aarde en al het leven in 6 dagen geschapen.
 • Wie was Charles Darwin ?
  Een Engelse natuuronderzoeker.
 • Wat heeft Darwin ontdekt ?
  Door planten en dieren te onderzoeken kwam hij erachter dat elke soort zich over een heel lange tijd heeft aangepast aan veranderingen in hun natuurlijke omgeving en het klimaat. Eigenlijk kan je dus alleen voortbestaan door je goed aan te passen aan je omgeving.
 • Wat betekent evolutie ?
  Geleidelijke aanpassing van alle levensvormen op aarde.
 • In welk werelddeel denkt men dat de evolutie van de mens begonnen is?
  Bij opgravingen heeft men ontdekt dat er zo'n 4 miljoen jaar geleden mensen  hebben gewoon in Afrika. Dit waren mensachtige voorouders die rechtop liepen.
 • Wat zijn de voordelen van rechtop lopen en niet krom met je handen op de grond ?
  Je hebt dan je handen vrij om met stokken, botten eetbare plantenwortels op te graven.
 • Wat denkt men dat de eerste mensachtigen aten ?
  Ze denken dat het aaseters waren, dat ze met scherpe vuistbijlen vlees van dode dieren los sneden.
 • Wat hebben archeologen ontdekt door fossiele schedels te bestuderen ?
  Dat de hoeveelheid hersenen bij onze voorouders langzaam aan steeds meer werd. Ze werden dus steeds slimmer. Wellicht had dit met de voeding te maken, minder planten en meer vlees.
 • Welke mensensoort ontdekte dat je vuur kon gebruiken ?
  De homo erectus. Waarschijnlijk was dit vuur door een blikseminslag ontstaan.
 • Waarvoor was vuur vroeger belangrijk ?
  Om eten te bereiden, om roofdieren op afstand te houden en om zelf warm te blijven.
 • In welke periode werden onze voorouders meestal niet ouder dan 40 jaar ?
  In de prehistorie tot midden 19e eeuw.
 • Waarom ging de gemiddelde leeftijd in de 20e eeuw omhoog ?
  Door betere medische kennis en beter voedsel.
 • Waardoor werden jagers en verzamelaars meestal niet oud ?
  Omdat hun leven gevaarlijk was.
 • Bij wie werden er meer kinderen geboren, bij de jagers en verzamelaars of bij de boeren ?
  Bij de boeren omdat die een vaste woonplaats hadden en niet hoefden rond te trekken.
 • Hoe noemen we de tijd van onze vroegste voorouders ?
  De steentijd of de prehistorie = de tijd voordat de mens het schrift gebruikte.
 • Wanneer begint de geschiedenis of historie ?
  Toen het schrift werd uitgevonden.
 • Zet in goede volgorde. Neanderthaler, Homo erectus, Home sapiens en de eerste rechtop lopende aapmens.
  1. De eerste rechtop lopende aapmens, 3 miljoen jaar geleden
  2. Homo erectus, 1 miljoen jaar geleden
  3. Neanderthaler, 200.000 jaar geleden
  4. Homo sapiens, 30.000 jaar geleden
 • De Neanderthalers waren de eerste oermensen die zich in Europa aanpasten aan het koude klimaat. Ze waren handig in het maken van gereedschap, deze maakten ze van vuursteen. Ze konden konden waarschijnlijk ook kleding maken. Omdat ze geen werpsperen hadden moesten ze heel dicht bij hun prooi komen, dat was heel gevaarlijk. Pas veel laten bond men vuursteenmessen aan een houten werpspeer, daardoor werd de jacht gemakkelijker en minder gevaarlijk.
 • Men weet dat de mens steeds meer rechtop is gaan lopen. Dit weten ze van gevonden stukjes bot en schedel. Van de huidskleur en de haargroei weet men niets.
 • Wat betekend homo sapiens ?
  De verstandige mens
 • Vertel iets over de homo sapiens
  • Ze maakten prachtige voorwerpen en rotstekeningen
  • Ze waren jagers en verzamelaars
 • Ze jagers en verzamelaars leefden in groepen, hoe groot was zo'n groep ?
  25 tot 40 mensen
 • Hoe was de taakverdeling bij de jagers en verzamelaars ?
  De mannen jaagden en de vrouwen verzamelden voedsel en zorgden voor de kinderen.
 • Waarom trokken deze jagers en verzamelaars rond ?
  Het was in die tijd hier veel kouder en de dieren trokken rond om voedsel te vinden. De jagers moesten deze dieren volgen om op ze te jagen.
 • Het is niet bekend wanneer mensen voor het eerst taal gingen gebruiken om te denken en te spreken. Het kunnen praten heeft te maken met de grootte van de hersenen en de bouw van het strottenhoofd.
 • Bedenk een aantal gevaren voor kinderen in de steentijd.
  Ziektes omdat er geen vaccinaties waren, roofdieren, kou en honger.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de ontdekkingsreizigers
 • Marco Polo: Deze Venetiaan nam de zijderoute naar China en verkende jarenlang China en grote delen van West-Azië.
 • Hendrik de Zeevaarder: Portugese Prins die de moslims in Noord-Afrika verjagen. Ze gingen de Afrikaanse kust naar het zuiden verkennen.
 • Christoffel Columbus: Italiaan die via het westen Indië probeerde te bereiken, maar kwam in Amerika aan.
 • Bartholmeus Diaz: Portugees die als eerste Kaap de Goede Hoop in Afrika bereikte.
 • Vasco da Gama: Voer als eerste onder kaap door naar Indië.
 • Ferdinand Magalhaes: Portugees die als eerste de wereld rond voer via de westelijke route.
 • Amerigo Vespucci: Onderzocht de kusten van Amerika en ontdekte dat het om een nieuw continent ging.
 • Willem Barentsz: Deed een poging om Indie te bereiken via de Noordelijke Ijszee.
Wat is het bekendste dat Erasmus heeft geschreven ?
De lof der zotheid.
Wie was Boccaccio ?
Een dichter, schrijver en humanist.

Hij is vooral bekend om zijn Decameron, een raamvertelling met honderd verhalen.
Wat heeft Petrarca geschreven ?
366 gedichten aan Laura, een meisje dat hij in de kerk had gezien.
Over welke tijdvak en periode gaat dit hoofdstuk ?
Tijdvak: Ontdekker en Hervormers.
Periode: Vroeg moderne tijd 1000 - 1800.
Wat is slavenhandel ?
 De handel van mensen uit Afrika die in Amerika op plantages en in de mijnen moesten werken.
Wat ontstond er hierdoor ?
De slavenhandel. Later gingen ook Nederlandse kooplieden zich inlaten met de handel in slaven.
In 1452 kwam er een wet die de indianen moest gaan beschermen tegen de dwangarbeid. Kwam er hierdoor een einde aan de dwangarbeid ?
Nee, de Spanjaarden en Portugezen haalden dwangarbeiders uit Afrika.
Wie vond dat er een einde moest komen aan deze dwangarbeid, maar wat moesten de indianen dan doen ?
De Spaanse missionaris De Las Casas vond dat, maar dan moesten de indianen zich wel tot het christendom bekeren.
Waar moesten deze indianen in het begin werken en wat was het gevolg daarvan  ?
Op de plantages en in de mijnen, door deze dwangarbeid stierven veel indianen.