Samenvatting Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo

-
ISBN-13 9789034533364
458 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo". De auteur(s) van het boek is/zijn Marc Kropman Idzard van Manen Yvonne Rijns. Het ISBN van dit boek is 9789034533364. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo

 • 1 Nomaden worden stedelingen

 • hoe oud is het oudste bot van een menselijk skelet dat gevnden is
  3 miljoen jaar
 • Hoe oud is het oudste bot van een menselijk skelet dat tot op heden gevonden is?
  3 miljoen jaar oud
 • waar en wanneer werd dit oudste menselijke bot gevonden
  in 1974 werd in Ethiopie dit bot gevonden
 • wanneer  en waar verschenen ongeveer de eerste menselijke wezens
  ongeveer  6 miljoen jaar geleden, in Afrika
 • hoe heet de oudste menssoort
  de neandertaler
 • Wat wordt verstaan onder agrarische- of landbouwsamenleving?
  Een samenleving waarin de meeste mensen leven van akkerbouw en veeteelt.
 • Wat is een cultuur?
  Een menselijke beschaving.
 • Door wie en waar werden de Hangende Tuinen aangelegd?
  Door Nebukadnezar op de terrassen en daken van het koninklijk paleis in Babylon.
 • Wat is het hiërogliefenschrift en vanaf wanneer werd het gebruikt?
  Het Egyptisch beeldschrift dat vanaf 3100 v.C. gebruikt werd.
 • Wat zijn Homo Sapiens?
  De wetende mens, ook wel de moderne mens genoemd.
 • Wat is irrigatie?
  Kunstmatige bevloeiing van akkers door middel van een systeem van kanalen en dijken.
 • Wat zijn jagers en verzamelaars?
  Mensen die leven van de jacht, visserij en het verzamelen van voedsel zoals noten, zaden en fruit.
 • Wat is monotheïsme?
  Een godsdienst met één god.
 • Wat is een natuurgodsdienst?
  Elementen uit de natuur, zoals dieren, planten, de zon, maan, regen of een rivier, worden als goden vereerd.
 • Wat is een neanderthaler?
  Een uitgestorven menssoort, die leek op de homo sapiens.
 • Wat was de neolithische revolutie?
  De overgang van jagers en verzamelaars naar een agrarisch bestaan tijdens de Nieuwe Steentijd of het Neolithicum.
 • Wat is het nieuw-babylonische rijk?
  Het laatste grote rijk van de Mesopotamische beschaving (600-539 v.C.), met Babel als hoofdstad.
 • Wat is het oud-babylonische rijk?
  Een van de eerste rijken uit de Mesopotamische beschaving (1900-1600 v.C.), met Babel als hoofdstad.
 • Wat is polytheïsme?
  Een godsdienst waarbij in meer goden wordt geloofd.
 • Wat is de prehistorie?
  De periode waarin een volk geen schrift kende en er ook niet door anderen over hen werd geschreven.
 • Wie waren de Soemerïers?
  Een volk dat rond 3500 v.C. via de Perzische Golf het zuiden van Mesopothamië binnentrok. 
 • Wat is het spijkerschrift?
  Schrift van met riet in kleitabletten gekerfde, spijkerachtige tekens.
 • Wat is de Toren van Babel en zijn geschiedenis?
  Het is een tempeltoren voor Marduk, stadsgod van Babel. God zou volgens de Bijbel verschillende talen hebben gecreëerd om miscommunicatie onder de torenbouwers te zaaien, zodat de toren niet tot in de hemel zou reiken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.