Samenvatting Mens en recht

-
ISBN-10 9001815537 ISBN-13 9789001815530
662 Flashcards en notities
128 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Mens en recht". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers B V. Het ISBN van dit boek is 9789001815530 of 9001815537. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mens en recht

 • 1 Recht en Regels

 • Het recht omvat een heel stelsel van regels die gebaseerd zijn op de normen en waarden in onze samenleving. 
 • algemeen maatregel van bestuur
  koninklijk besluit dat rechtregels bevat
 • Publiekrecht is tussen..
  Overheid en burger 
 • waarom is er recht?
  rechten en plichten komen voort uit waarden en normen die gelden in de maatschappij
 • Het recht omvat een heel stelsel van regels waar aan zowel de overheid als burger zich moeten houden
 • aanvullend recht
  rechtregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken
 • Privaatrecht is tussen..
  Burgers onderling of rechtspersonen onderling 
 • Waar wordt dit in vastgelegd?
  Rechtsregels
 • Deze regels zijn bedoeld om de samenleving te ordenen en conflicten te voorkomen of op te lossen
 • Waarom is er recht?
  Om de samenleving  te ordenen en conflicten te voorkomen of op te lossen
 • arrest
  uitspraak van het gerechtshof of van het hoge raad
 • Dwingend recht 
  Partijen mogen niet van de rechtsregel afwijken (geboorteakte) 
 • wat zijn de 4 rechtsbronnen?
  - de wet en regelgeving
  - de jurisprudentie
  - de gewoonte
  - verdragen
 • Het recht brengt een doelmatige ordening aan de samenleving.
  Het recht geeft spelregels voor gedragingen tussen individuen onderling en voor het handelen door de overheid.
 • Wat zijn rechtsregels?
  De wijze waarop regels gehandhaafd kunnen worden
 • juridisering van de maatschappij
  in de regels vastleggen van veel situaties
 • Semi dwingend recht 
  Partijen mogelijkheid geven zelf dingen te regelen (recht op min. 3 uur loon)
 • Wat bevatten wetten?
  Rechtsregels die vastgesteld zijn door de overheid; 1e en 2e kamer, staten generaal
 • Functies van het recht
  - Ordenen v/d samenleving
  - Beschermen van belangen
  - Voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van mensen
  - Voorkomen van misstanden
  - Concretiseren van rechtvaardigheid
 • Is recht altijd gericht op rechtvaardigheid?
  In het beginsel wel, maar dit is in de praktijk niet altijd zo
 • jurisprudentie
  uitspraken van de rechters
 • Aanvullend recht 
  Iets anders dan wat in de wet staat, dit kun je zelf ondernemen (loon naar billijkheid)
 • Wat is BW?
  Burgerlijk wetboek
 • Rechtsbronnen
  - Juristen proberen m.b.v rechtsbronnen juridische problemen op te lossen
  - De wet en regelgeving
  - De jurisprudentie
  - De gewoonte
  - Verdragen
 • Waar vind je het recht?
  In rechtsbronnen
 • klassieke grondrechten
  rechten van een individu waarop de overheid alleen inbreuk mag maken als de wet haar dat toestaat
 • Objectief recht 
  Alle geldende regels. alle rechten en plichten die in rechtsbronnen zijn vastgelegd
 • Rangorde van regelgeving:
  - Verdragen
  - EU Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen
  - Grondwet, overige wetten
  - Algemene maatregelen van bestuur
  - Ministeriële regelingen en richtlijnen
  - Provinciale verordeningen, gemeentelijke verordeningen
 • Wat is KB?
  Koninklijk besluit
 • Onderverdeling van het recht
  - Ongeschreven recht: gewoonte, jurisprudentie
  - Geschreven recht: Verdragen, wetten- en regelgeving
 • Wat is een Koninklijk besluit?
  Een regeling die afkomstig is van de regering zonder dat de Staten-Generaal hierbij betrokken zijn
 • koninklijk besluit
  regeling afkomstig van de minister
 • Subjectief recht 
  Persoonlijk recht om iets te krijgen.
  Verkoper van een boek heeft een persoonlijk recht op betaling daarvan door de koper. 
 • Wat is ministeriële regeling?
  regeling afkomstig van minister
 • De wet- en regelgeving
  - Wetten zijn rechtsregels die vastgesteld zijn door de overheid
  - Tot de overheid behoort onze centrale volksvertegenwoordiging
  - Een wet komt tot stand als de regering en de staten-Generaal (1e en 2e kamer) met een wetsvoorstel instemmen.
 • Jurisprudentie wordt soms ook wel rechtersrecht genoemd, waarom ?
  Omdat in de rechtspraak nieuw recht wordt gevormd door rechters
 • ministeriele regeling
  regeling afkomstig van de minister
 • 4 Rechtsbronnen 
  Wet & regelgeving
  Jurisprudentie
  Gewoonte
  Verdragen
 • Wat is een verordening
  regeling van de provinciale staten of van gemeenteraad
 • - Alleen wetten die afkomstig zijn van de hoogste wetgever worden met wet aangeduid
  - De bepalingen in deze wetten zijn allemaal genummerd en worden wetsartikelen genoemd.
  - De hoogste wet in Nederland is de Grondwet (Gw)
 • objectief recht
  alle geschreven en ongeschreven rechtregels
 • Wat is de hoogste Wet in Nederland?
  De Grondwet 
 • wat zijn gemeenschapsverordeningen en richtlijnen?
  Organen van de EU hebben sommige regelgevende bevoegdheden van NL, hoger dan Nederlandse Grondwet
 • Wetten
  - Wetsvoorstel: minister, lid van de tweede kamer, burgerinitiatief
  - Beoordeling en eventueel wijziging door Tweede Kamer
  - Goedkeuring of afkeuring door Eerste Kamer
 • rechtsbron
  vind plaats van het recht
 • Wat is Jurisprudentie ?
  Interpreteren van de rechtsregel of wet, en aan de hand daarvan doet de rechter vonnis of uitspraak. 
 • Wat is nederlandse grondwet?
  Hoogste wet in NL
 • Jurisprudentie
  - Ontstaat doordat algemene regels in de diverse wetten en in de overige regelgeving moeten worden toegepast in individuele situaties, die vaak heel verschillend zijn.
  - Taak van de rechter om uit te maken hoe de regels zijn bedoeld
  - Rechtsregels interpreteren en de uitkomst formuleren in een uitspraak.
 • rechtregels
  regels vastgelegd in het rechtsbronnen
 • Wat zijn Grondrechten?
  De basisrechten. De rechten die je hebt als mens 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

publiek recht
34
Wat is een familierechtelijke betrekking?
33
Wat is een koninklijk besluit ?
33
jurisprudentie
33
Pagina 1 van 130