Samenvatting Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie

-
ISBN-10 9059316312 ISBN-13 9789059316317
1115 Flashcards en notities
30 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Hermanus Oeds Steensma Laurens Antoon Horn. Het ISBN van dit boek is 9789059316317 of 9059316312. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie

 • 1 Mensen, arbeid en organisaties

 • Wat betekent arbeidspsychologie?

  De verhouding tussen arbeidstaken en werknemer

 •  De octaëder (het Leidse achtvlak) is ontwikkeld door Demenint, Van der Vlist en Allegro (1989). De gedachte
  erachter is dat voor een goed begrip van het functioneren van organisaties gekeken moet worden naar zes
  clusters van variabelen die onderling samenhangen en elkaar beïnvloeden

  De zes clusters zijn:
  1) De doelen van de organisatie (mission statement): de reden van bestaan van de organisatie
  2) De strategie die gebruikt wordt om de doelen te bereiken: inzet mensen, middelen en technologie.
  3) De structuur van de organisatie: interne verdeling, hiërarchie, samenwerken en leiderschap.
  4) De gebruikte technologie: marketingtechnieken, machines, werkmethoden, personeelswerving.
  5) De mensen in de organisatie: kennis, vaardigheden, genoten opleiding, motivatie.6) De organisatiecultuur: bestaande opvattingen en overtuigingen in denken en doen.
 • Er zijn 3 vragen die we onszelf stellen in dit vakgebied: waarom werkt het wel, waarom niet en (hoe) kunnen we dingen voorkomen of verbeteren? Waar focust de organisatiepsychologie zich op in dit proces?
  Op de mens. Dit hangt samen met collega's, chef's en klanten, de taak die we uitvoeren en de organisatie (incl. arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden).
 • Wat betekent organisatiepsychologie?

  Kijkt naar de processen in organisatie en taakverdeling


 • Wat is de kern van de Leidse Octaeder? En uit welke 6 hoekpunten bestaat dit? (DSSTOM)
  De organisatie is een open systeem met een uitwisselingsrelatie met de omgeving. Dus veranderingen in het ene cluster heeft invloed op het andere cluster. Er zijn 6 hoekpunten (uitgebeeld als een gespiegelde piramide) die invloed hebben op de organisatie.
  1. Doelen van de organisatie: reden van het bestaan van de organisatie. Doelen geven richting aan het beleid. 
  2. Strategie:
  ontstaat door de uitwerking van de doelen, hoe denkt met de doelen te bereiken door inzet van middelen, mensen, technologie rekening houdend met de omgeving. 
  3. Structuur:
  interne verdeling van de organisatie naar afdelingen, units, taakgroepen.
  4. Technologie:
  alle middelen, productiemiddelen zoals machines, computer en informatiesystemen.
  5. Organisatiecultuur:
  opvattingen, overtuigingen, gewoontes in denken en doen, gedachten over wat belangrijk is.
  6. Mensen:
  moeten beschikken over de nodige vaardigheden en kennis.

  Dit alles vind plaats in een omgeving!
 •  sociotechnische open systeembenadering.
   Kenmerkend is dat verandering in één van de clusters direct effect heeft op elk van de andere. Hetzelfde geldt
  als er iets verandert in de omgeving. De organisatie wordt beschouwd als een systeem van elkaar beïnvloedende

  technisch-organisatorische en sociale factoren, in open communicatie met een buitenwereld van waaruit ook
  invloeden uitgaan op hoe de organisatie in elkaar zit en functioneert
 • Welke 2 typen modellen worden ingezet in de organisatiepsychologie?
  Modellen die beschrijvend zijn: feiten, verbanden (hoe zit het in elkaar)
  Modellen die gaan over de waardering van de feiten door verschillende belanghebbenden: hoe worden de feiten beoordeeld
 • Wat betekent personeelspsychologie?

  Het individu staat centraal


 •  stakeholder
   Een stakeholder is een persoon, groep, organisatie of partij die belang heeft bij een specifieke organisatie
 • Wat houdt stakeholdermanagement in?
  Een analyse wie de stakeholders zijn, wat ze willen, hoeveel macht en invloed ze hebben en hoe de organisatie daar het best mee om kan gaan
 • Er zijn twee type modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee?
 • Waarvoor wordt de Macht/Dynamiek matrix gebruikt?
  Deze wordt gebruikt om in kaart te brengen wat belanghebbende groepen zijn binnen een organisatie oftewel wat ze keyplayers zijn. Het is van belang dit te weten om te bepalen of de strategie die een bedrijf wil gaan doorvoeren aansluit bij deze keyplayers.
 • partijenmodel
   In het partijenmodel wordt de organisatie gezien als een verzameling van deelgroeperingen met hun eigen belangen, die sterk af kunnen wijken van de belangen van de andere groepen. Het model ziet de organisatie als
  een tamelijk labiel samenwerkingsverband, een coalitie waarbij de coalitiepartners proberen hun eigen belangen
  zo goed mogelijk te realiseren, en soms van partnervoorkeur te wisselen. Het mensbeeld dat hier gehanteerd
  wordt benadrukt koele berekening en gerichtheid op eigenbelang
 • Hoe kijkt het partijenmodel tegen een organisatie aan?
  organisatie wordt gezien als een verzameling van deelgroeperingen met hun eigen belangen, die sterk af kunnen wijken van de belangen van andere groepen. Een tamelijk labiel samenwerkingsverband, een coalitie.
 • Wat is de kern van de Leidse Octaeder?
 • Wat houdt personeelspsychologie in?
 • Wat is de kern van de EFQM-INK-Managementmodel? En uit welke fases bestaat het model?
  Wanneer organisaties een ontwikkelingsproces volgen kunnen ze streven naar constante aandacht voor verbetering en betere prestaties, zorgen voor het hoogst mogelijk niveau van kwaliteit.  Door het toepassen van het model moet er gezorgd worden voor financiële winst voor de organisatie, tevreden en gemotiveerd personeel, positieve effecten voor de samenleving. 

  Fases van permanente verbetering:
  - Productkwaliteit
  - Proceskwaliteit
  - Systeemkwaliteit
  - Kern/ketenkwaliteit
  (klantwensen, bijdrage leveranciers)
  - Totale zorg voor kwaliteit
 • Elke organisatie vertoont kenmerken de 2 modellen: als partijen met verschillende belangen en als open sociotechnisch systeem. Het is mogelijk beide opvattingen te integreren. Wanneer is dit vooral nuttig?
  Wanneer er veranderingen moeten worden aangebracht is het nuttig om een goed beeld te hebben van de verschillende partijen en van de bronnen van macht en invloed ervan.
 • Wat is de kern van de Stakeholder/partijenmodel?
 • Wat houdt organisatiepsychologie in?
 • Welke matrix kun je gebruiken om stakeholders te groeperen op basis van macht en invloed?
  De Macht/Dynamiek-matrix (of Macht/Belang-matrix)
 • Welke stappen zet de macht/dynamiek matrix?
 • Wat houdt arbeidspsychologie in?
 • Waar kijkt de arbeidspsychologie naar?
  De verhouding tussen arbeidstaken en werknemer.
 • Wie worden key players genoemd?
  stakeholders in de categorie veel 'macht en veel belang' of 'veel macht en hoge dynamiek'
 • Wat is de kern van de EFQM-INK-Managementmodel?
 • Wat is stakeholdersmanagement?
  De organisatie analyseert wie de belangrijkste belanghebbenden zijn, welke behoeften en wensen die hebben, hoeveel macht en beïnvloedingsmogelijkheden ze  bezitten en hoe de organisatie daar het best mee om kan gaan.
 • Waar kijkt de organisatiepsychologie naar?
  Kijkt naar de processen in organisatie en samenwerking, taakverdeling over afdelingen enz.
 • Welke stappen zet de macht/dynamiek matrix?
  - Weinig macht, lage dynamiek = minder problemen
  - Weinig macht, hoge dynamiek = onvoorspelbaar, maar hanteerbaar
  - Veel macht, lage dynamiek = machtig, maar voorspelbaar
  - Veel macht, hoge dynamiek = grootste gevaar
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Er zijn twee type modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee?
21
Wat betekent 'interne locus of control'?
20
Wat betekent 'externe locus of control'?
20
Wat is de kern van de Stakeholder/partijenmodel?
20
Pagina 1 van 150