Samenvatting Merck manual medisch handboek

-
ISBN-10 9031343005 ISBN-13 9789031343003
144 Flashcards en notities
108 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Merck manual medisch handboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Marc H Beers Janine Batterink. Het ISBN van dit boek is 9789031343003 of 9031343005. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Merck manual medisch handboek

 • 1 Algemeen

 • Wat is de definitie van gezondheid volgens de WHO
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.
 • Wat wordt verstaan onder curatieve behandeling.
  Een behandeling die gericht is op genezing en herstel van een ziekte
 • Wat wordt verstaan onder palliatieve behandeling.
  Medische zorg ter verzachting of verlichting van symptomen, om het ongemak zoveel mogelijk te beperken en de kwaliteit van leven te verbeteren in situaties waarin geen genezing meer mogelijk wordt geacht. Dit wordt gedaan door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke psychosociale en spirituele aard.
 • Wat wordt verstaan onder een symptoom of ziekteverschijnsel.
  Een symptoom (ziekteverschijnsel) is een kenmerk, dat zichtbaar of voelbaar is, behorend bij een bepaalde ziekte, b.v. rode vlekjes, pijn, koorts.
 • Wat is het verschil tussen een klacht en een symptoom.
  Een klacht is de beleving van een ziekte of ongemak, uitgedrukt in woorden. Iemand kan symptomen van een ziekte hebben zonder er last van te hebben, dus zonder klachten.
 • Wat is het verschil tussen een infectie en een ontsteking.
  Een infectie is een besmetting met een antigeen of ziekteverwekker, een ontsteking is de immuunreactie op een infectie of op weefselbeschadiging.
 • Waartoe dient een ontsteking.
  Een ontsteking heeft ten doel het verwijderen van het schadelijke agens of het herstellen van schade aan het weefsel.
 • Wat zijn de 5 klassieke symptomen van een ontsteking.
  Calor: warmte (plaatselijk of algemeen als koorts), rubor: roodheid, dolor: pijn, tumor: zwelling, functio laesa: functie verlies
 • Wat wordt verstaan onder besmetting
  Het overdragen van levende ziekteverwekkers van de ene plaats naar de andere.
 • Wat wordt verstaan onder het begrip fysiologie.
  Fysiologie is de wetenschap die de levensfuncties van delen van het lichaam bestudeert.
 • Wat wordt bedoeld met de term orgaanstelsels en noem voorbeelden.
  Een groep organen die samen een specifieke functie hebben in het lichaam. B.v. het cardiovasculaire stelsel (hart en bloedvaten), is verantwoordelijk voor het rondpompen en laten circuleren van het bloed, of het spijsverteringsstelsel (van mond tot anus) verantwoordelijk voor de opname en vertering van voedsel en uitscheiding van afvalstoffen.
 • Wat wordt verstaan onder de term pathologie.
  Pathologie of ziekteleer bestudeert het ontstaan, het verloop en de gevolgen van ziektes.
 • Uit welke onderdelen bestaat het algemeen lichamelijk onderzoek.
  Inspectie: het systematisch observeren van het lichaam: vorm kleur, stand, bewegingen.
  Palpatie: het aftasten van het lichaam, waarbij je ook informatie over dieper gelegen structuren krijgt: afmetingen, warmte, verhardingen, pulsaties, tonus (spanning van huid en spieren). Het inwendig toucheren is een vorm van palpatie.
  Percussie: het kloppen op een lichaamsdeel, wat door de toonhoogte informatie verschaft over de toestand van de onderliggende organen: grootte, massief of hol.
  Auscultatie: het luisteren met een stethoscoop naar geluiden die door het lichaam geproduceerd worden (hartpulsaties, longgeruizen, darmperistaltiek)
 • Welk regulier medische behandelwijze staan de arts ter beschikking.
  Het gesprek, medicamenten, operatie, bestraling.
 • Beschrijf kort de organisatie en het doel van de regulier medische gezondheidszorg.
  De gezondheidszorg wordt verdeeld in eerste en tweede lijnszorg. In de eerste lijn worden alle medische gezondheidsklachten opgevangen; de huisarts fungeert als 'poortwachter', hij verzamelt en beheert alle medische informatie over een patiënt, behandelt zelf of verwijst door naar een paramedisch therapeut (b.v. fysiotherapeut, cesartherapeut, ook eerste lijn) of naar een medisch specialist (tweede lijn). De tweede lijn behandelt die patienten die door de huisarts worden verwezen voor verdere diagnostiek of behandeling. De SE (spoedeisende eerse hulp) kan zowel via de huisarts als rechtstreeks door patienten benaderd worden. De tandarts fungeert als 'poortwachter' voor tandheelkundige hulp.
 • 1.1 Chirurgische aandoeningen

 • Cryptorchisme = Niet ingedaalde zaadballen

  Deze zaadballen zijn niet vlak voor de geboorte ingedaald en blijven in de buik achter.

  Verloop: meestal dalen de zaadballen binnen 6 maanden vanzelf in. De kans op deze aandoening is veel groter bij te vroeg geboren jongens of waarbij het in de familie voorkomt.

  Symptomen: Cryptorchisme veroorzaakt geen symptomen. Echter kunnen deze niet ingedaalde zaadballen wel verdraaien in de buik (torsio testis), de sperma productie negatief beïnvloeden later in het leven en de kans op een hernia en zaadbalkanker vergroten.

  Behandeling: Wanneer de zaadballen na 1 jaar nog niet zijn ingedaald, worden de zaadballen operatief teruggezet in de balzak.

 • Retractiele (hypermobiele) zaadballen = dit zijn ingedaalde zaadballen die steeds heen en weer bewegen van balzak naar buik. Vanaf de puberteit verdwijnt dit verschijnsel. Er is hiervoor dus ook geen behandeling of operatie voor nodig.

 • Torsio testis = wanneer de zaadbal om de zaadstreng is verdraaid waardoor de bloedtoevoer van en naar de zaadbal belemmerd wordt.

  Zonder behandeling sterft de zaadbal binnen 6 tot 12 uur nadat de bloedtoevoer is afgesneden.

  De verschijnselen die kunnen optreden zijn ernstige pijn en zwelling in de zaadbal. Er kan ook misselijkheid en braken optreden.

  De arts heeft meestal met de bevindingen van de man en het lichamelijk onderzoek genoeg informatie om de diagnose te stellen. Als alternatief zal er nog een scan (meestal echografie) kunnen worden gemaakt om de diagnose te stellen.

  Vanwege het feit dat de zaadbal snel afsterft na blokkering van de bloedtoevoer, wordt er als behandeling een spoedoperatie uitgevoerd. Meestal wordt er tijdens deze ingreep de zaadballen aan elkaar gehecht om dezelfde situatie in de toekomst te voorkomen.

 • Hoewel torsio testis op elke leeftijd kan voorkomen, in welke leeftijdscategorie komt deze aandoening het meest voor?

  Bij mannen tussen puberteit en de leeftijd van 25 jaar

 • Hydrokèle = Vochtophoping in de balzak

  • Deze aandoening komt vaak na 40 jarige leeftijd voor.
  • Oorzaak is meestal onbekend
  • Soms is de aandoening een gevolg van een aandoening van de zaadbal (letsel, tumor)
  • Veroorzaakt normaal gesproken geen symptomen (pijnloze zwelling)
  • Om een diagnose te stellen, schijnt de arts met een felle lamp op de zwelling
  • In ongebruikelijke situaties wordt er een echografisch onderzoek verricht. Deze kan een infectie of een tumor aangeven.
  • In de meeste gevallen geen behandeling, in ongewone gevallen (grote) wordt deze operatief verwijderd.
 • Phimosis = hierbij is de voorhuid vernauwt en kan deze niet meer worden teruggeschoven over de eikel.

  Oorzaak: Normaal bij pasgeborenen of jonge kinderen en verdwijnt in de puberteit meestal vanzelf. Bij oudere mannen kan phimosis het gevolg zijn van aanhoudende irritatie of terugkerende balanoposthitis (ontsteking van zowel de voorhuid als eikel).

  Complicaties: problemen bij het urineren en seksuele activiteit. Het kan ook het risico van urineweginfecties verhogen.

  Behandeling: besnijdenis

 • Hypospadie = wanneer de plasbuis (bij jongens) op de verkeerde plaats uitmondt (bijv. aan de onderzijde).

  Bij hypospadie kan de penis naar beneden gebogen zijn (verkromming)

  Behandeling: Hypospadie en verkromming kunnen operatief gecorrigeerd worden.

  Epispadie = wanneer de urinebuis open ligt aan de bovenzijde van de penis als een kanaal i.p.v. een gesloten buis.

 • Slokdarmatresie = wanneer er een vernauwing van de slokdarm is of wanneer deze is afgesloten.

  Oorzaak: Meestal aangeboren

  Symptomen  : Bij de pasgeborene is kenmerkend dat deze hoest en kwijlt na pogingen tot slikken. Veel kinderen hebben vaak naast de slokdarmatresie ook andere afwijkingen, bijv. het hart.

  Onderzoek: Röntgenopnamen waarbij een slangetje door de slokdarm omlaag wordt geschoven.

  Behandeling: Stoppen van voeding oraal. Inbrengen van een slangetje in het bovenste gedeelte om slijm weg te zuigen zodat dit niet in de longen terechtkomt. Het kind wordt intraveneus gevoed. Op korte termijn wordt er een operatie uitgevoerd om weer een normale verbinding tussen de maag en slokdarm te creëren.

 • Anusatresie: Vernauwing of afsluiting van de anus.

  Bij de meeste zuigelingen met anusatresie ontstaat een abnormale verbinding (fistel) tussen anus, plasbuis, perineum ( gebied tussen plasbuis en anus), de vagina en de blaas.

  Zuigelingen met anusatresie kunnen na de geboorte niet normaal ontlasting produceren, waardoor uiteindelijk darmobstructie ontstaat.

  Symptomen: Voordat de symptomen ontstaan is de afwijking meestal al ontdekt door de arts bij het lichamelijk onderzoek.

  Onderzoek: M.b.v. röntgenfoto's kan de baan van de fistel worden vastgesteld.

  Behandeling: Bij anusatresie vereist er in eerste instantie een direct operatief ingrijpen om een doorgang te maken voor de ontlasting en om de fistel te sluiten. Soms is een tijdelijke colonstoma noodzakelijk.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waardoor wordt warmteletsel veroorzaakt?
door overproductie van warmte of door een te gering warmteverlies
Hoe wordt de ernst van de brandwond ingedeeld?
door de diepte,
de uitgebreidheid,
de plaats,
de aanwezigheid van inhalatietrauma,
bijkomende factoren
systemische effecten
type verbranding
Wat zijn brandwonden?
vormen van weefselbeschadiging veroorzaakt door hitte, elektriciteit, straling of chemicalieën
prostaathyperplasie is een (menigne) kwaadaardige tumor?
Nee dit is een goedaardige benigne tumor.
prostaathyperplasie is een (menigne) kwaadaardige tumor?
Nee dit is een goedaardige benigne tumor.
medicatie bij delier
haldol
Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Welke groepen kinderen hebben een risico op bacteriële infecties?
Dit zijn zuigelingen jonger dan 2 maanden, kinderen zonder milt of kinderen met een stoornis van het afweersysteem en kinderen met sikkelcelanemie.
Wat zijn de meest voorkomende infecties bij kinderen?
Bacteriële huidinfecties (waaronder impetigo), oorinfecties en keelontstekingen (angina)
Hoe treedt humaan papilloma virus op, wat zijn de symptomen en behandeling/preventie?
 • meestal raken pasgeborenen tijdens de bevalling besmet;
 • symptomen zijn een veranderd stemgeluid; soms moeite met ademhalen of zelfs duidelijke afsluiting van de luchtwegen door wratten in de luchtpijp; longinfectie;
 • wratten worden operatief verwijderd; risico van terugkeer kan door gebruik van interferon worden verminderd.